Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Život bez obalů

Život bez obalů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Hellebrandová
Šetření:29. 03. 2019 - 14. 04. 2019
Počet respondentů:470
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí respondenti, 

 

rádi bychom se na vás obrátili s žádostí o vyplnění našeho dotazníku s názvem Život bez obalů. Šetřením chceme zjistit, zda se lidé při každodenních běžných činnostech chovají tak, aby bylo sníženo množství jejich odpadu a přispěli díky tomu k lepšímu ekologickému stavu naší planety. Zajímá nás například zda znáte pojem Zero waste neboli Život bez odpadů, či jak často nahrazujete jednorázové produkty jinými. Budeme rádi, když si uděláte chvíli a vyplníte náš krátký dotazník. Pokud tak učiníte, předem vám děkujeme za váš čas. 

 

Studenti VŠB-TUO, ekonomické fakulty, oboru Marketing a obchod

Odpovědi respondentů

1. Znáte pojem Zero waste neboli Život bez odpadů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano znám a snažím se částečně dle něj žít28560,64 %60,64 %  
Ano znám, ale nezajímám se o něj8518,09 %18,09 %  
Ne, o pojmu se skrze tento dotazník dozvídám poprvé8417,87 %17,87 %  
Ano znám a žiji plně v souladu s touto myšlenkou163,4 %3,4 %  

Graf

2. Které z těchto materiálů třídíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plast43893,19 %93,19 %  
Sklo42590,43 %90,43 %  
Papír42189,57 %89,57 %  
Elektronika31166,17 %66,17 %  
Nápojové kartóny26456,17 %56,17 %  
Kov22046,81 %46,81 %  
Bioodpad19240,85 %40,85 %  
Žádný204,26 %4,26 %  

Graf

3. Jak často vynášíte odpadky do kontejneru na smíšený odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2x týdně24151,28 %51,28 %  
Méně než 1x týdně15532,98 %32,98 %  
3-4x týdně4810,21 %10,21 %  
5-6x týdně163,4 %3,4 %  
Každý den102,13 %2,13 %  

Graf

4. Jak často nahrazujete jednorázové plastové produkty těmito?

(1 - vždy, 2 - téměř vždy, 3 - někdy, 4 - téměř nikdy, 5 - nikdy)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Znáte ve svém okolí nějaký bezobalový obchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano24952,98 %52,98 %  
Ne22147,02 %47,02 %  

Graf

6. Kolikrát měsíčně nakupujete v bezobalovém obchodě?

(celé číslo, nula, pokud vůbec)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
034372,98 %72,98 %  
15712,13 %12,13 %  
2306,38 %6,38 %  
3173,62 %3,62 %  
4102,13 %2,13 %  
561,28 %1,28 %  
630,64 %0,64 %  
1020,43 %0,43 %  
1.210,21 %0,21 %  
0.510,21 %0,21 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.39
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.59
Směrodatná odchylka:0.77
Medián:0
Modus:0

Graf

7. Kde nejčastěji nakupujete oblečení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V kamenných obchodech29161,91 %61,91 %  
V Second-handu9019,15 %19,15 %  
V e-shopech6012,77 %12,77 %  
Jinde234,89 %4,89 %  
Kdekoliv, ale pouze oblečení z recyklovaných nebo ekologických materiálů61,28 %1,28 %  

Graf

8. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena36377,23 %77,23 %  
Muž10722,77 %22,77 %  

Graf

9. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-3025554,26 %54,26 %  
31-409119,36 %19,36 %  
Méně než 204710 %10 %  
41-50306,38 %6,38 %  
Méně než 21275,74 %5,74 %  
51-60112,34 %2,34 %  
61 a více91,91 %1,91 %  

Graf

10. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské20543,62 %43,62 %  
Středoškolské zakončené maturitou19942,34 %42,34 %  
Základní4810,21 %10,21 %  
Středoškolské s výučním listem183,83 %3,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Znáte pojem Zero waste neboli Život bez odpadů?

 • odpověď Ano znám a snažím se částečně dle něj žít:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozložitelný kartáček na zuby=2 na otázku 4. Jak často nahrazujete jednorázové plastové produkty těmito?

2. Které z těchto materiálů třídíte?

 • odpověď Elektronika:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano znám a žiji plně v souladu s touto myšlenkou na otázku 1. Znáte pojem Zero waste neboli Život bez odpadů?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Voskovaný ubrousek na svačiny=2 na otázku 4. Jak často nahrazujete jednorázové plastové produkty těmito?
 • odpověď Nápojové kartóny:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano znám a žiji plně v souladu s touto myšlenkou na otázku 1. Znáte pojem Zero waste neboli Život bez odpadů?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Voskovaný ubrousek na svačiny=2 na otázku 4. Jak často nahrazujete jednorázové plastové produkty těmito?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51-60 na otázku 9. Kolik je vám let?

4. Jak často nahrazujete jednorázové plastové produkty těmito?

 • odpověď Látkové tašky na nákup=1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano znám a žiji plně v souladu s touto myšlenkou na otázku 1. Znáte pojem Zero waste neboli Život bez odpadů?
 • odpověď Vatové tyčinky do uší z bavlny/bambusu=5:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádný na otázku 2. Které z těchto materiálů třídíte?

5. Znáte ve svém okolí nějaký bezobalový obchod?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 1 - 10 > na otázku 6. Kolikrát měsíčně nakupujete v bezobalovém obchodě?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 0 - 1 > na otázku 6. Kolikrát měsíčně nakupujete v bezobalovém obchodě?

9. Kolik je vám let?

 • odpověď 21-30:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano znám a žiji plně v souladu s touto myšlenkou na otázku 1. Znáte pojem Zero waste neboli Život bez odpadů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte pojem Zero waste neboli Život bez odpadů?

2. Které z těchto materiálů třídíte?

3. Jak často vynášíte odpadky do kontejneru na smíšený odpad?

4. Jak často nahrazujete jednorázové plastové produkty těmito?

5. Znáte ve svém okolí nějaký bezobalový obchod?

6. Kolikrát měsíčně nakupujete v bezobalovém obchodě?

7. Kde nejčastěji nakupujete oblečení?

8. Jaké je vaše pohlaví?

9. Kolik je vám let?

10. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte pojem Zero waste neboli Život bez odpadů?

2. Které z těchto materiálů třídíte?

3. Jak často vynášíte odpadky do kontejneru na smíšený odpad?

4. Jak často nahrazujete jednorázové plastové produkty těmito?

5. Znáte ve svém okolí nějaký bezobalový obchod?

6. Kolikrát měsíčně nakupujete v bezobalovém obchodě?

7. Kde nejčastěji nakupujete oblečení?

8. Jaké je vaše pohlaví?

9. Kolik je vám let?

10. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hellebrandová, L.Život bez obalů (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://zivot-bez-obalu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.