Životní styl a stravovací návyky středoškoláků

Konec vyplňování 15. 05. 2021 19:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 21   Průměrná doba vyplňování: 00.04:16

Vážené studentky a vážení studenti,

prosím Vás o vyplnění mého dotazníku analyzujícího postoje dospívající mládeže
ke zdravému životnímu stylu a zdravému jídelníčku.

Mým cílem je zjistit Váš postoj před a za doby celosvětové koronavirové pandemie.

U jednotlivých otázek prosím vyberte a označte jednu nebo více z nabízených možností.
Některé otázky jsou otevřené, zde prosím vyplňte požadovaný údaj.

Zkoumaná cílová skupina je dospívající středoškolská mládež ve věku od 15 do 18 let.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.