Zkušenosti s dostupností léků na předpis

Konec vyplňování 31. 08. 2021 23:45, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 33   Průměrná doba vyplňování: 00.02:35

Průzkum má za cíl zmapovat zkušenosti občanů České republiky s dostupností léků na předpis a jejich související názory, zejména odpovědět na otázku míry komfortu, kterou poskytuje aktuální lékárenská síť, výrobci a distributoři léčiv, a rovněž na otázku kvality rámce vytvářeného státem a jeho regulačními orgány.

Zrcadlem je v případě tohoto průzkumu subjektivní vnímání dopadů respondenty a zkoumání názorů vytvořených na základě osobní reflexe. I když jde ve většině případů o laický pohled lidí, kteří nejsou zdravotníky, mám za to, že jeho znalost je pro možnost dalšího utváření kvality života v této oblasti nezastupitelná.

Průzkum je anonymní bez možnosti jakéhokoliv respondenta zpětně dohledat. V případě otázek a připomínek mne můžete kontaktovat na emailové adrese vladimir.sechovcov@gmail.com.