Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znalost a využívání českých hudebních periodik

Znalost a využívání českých hudebních periodik

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Veselá
Šetření:03. 02. 2020 - 20. 02. 2020
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:35,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentka 3. ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Český jazyk-hudební výchova. V současné době pracuji na své bakalářské práci, která se zabývá tím, zda učitelé hudební výchovy znají hudební periodika a zda je nějakým způsobem využívají pří svých hodinách. Tímto bych chtěla poprosit učitele hudební výchovy na základních školách, gymnáziích a středních odborných školách o vyplnění mého dotazníku. Dotazník je anonymní a dobrovolný. Získaná data budou využita pro účely mé bakalářské práce.
Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu k vyplnění.
Eliška Veselá

Odpovědi respondentů

1. Jaká znáte česká hudební periodika?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

;)

Asi žádná

Bravo

Filtr, Melodie, Opus musicum

Frontman

Harmonie, BBarák

Harmonie, Hudební výchova

Hudební rozhledy, Národní divadlo

Hudební výchova

Hudební výchova

Hudební výchova

Hudební výchova

Hudební výchova, Harmonie

Hudební výchova, Harmonie

Hudební výchova, Opus musicum

Hudební výchova, Rock a Pop

Neznám žádné

Opera plus, Melodie

Rock & Pop

Rock & pop

Rockový magazín Spark, Muzikus

žádná

žádná

žádná

žádná

2. Čtete nějaká hudební periodika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2288 %88 %  
Ano312 %12 %  

Graf

3. Pokud jste čtenářem některého hudebního časopisu, využili jste někdy poznatky z nich ve Vašich hodinách hudební výchovy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne787,5 %28 %  
Ano112,5 %4 %  

Graf

4. Odebírá Vaše škola nějaký hudební časopis?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1560 %60 %  
Ne1040 %40 %  

Graf

5. Slyšeli jste o hudebních časopisech od vyučujících, když jste studovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1040 %40 %  
Ne1040 %40 %  
Nepamatuji si520 %20 %  

Graf

6. Měli byste o hudební periodika zájem, pokud by byla levnější, nebo dokonce zdarma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1976 %76 %  
Ne624 %24 %  

Graf

7. Čím by se podle Vašeho názoru dala zvýšit popularita hudebních periodik?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Cenou a věcnými články

Dárky v podobě CD jako příloha k časopisu

dávat do nich CD zdarma

Dostat je více do povědomí

Kvalitními články

Lepší propagací

Lepší reklama

nevím

Nevím

nevím

nevím, možná větší reklamou

Nevím, nemám s h.p. velkou zkušenost.

Obecným povědomím

Při studiu by to chtělo více informací, a také aby je žáci slyšeli od svých učitelů v hodinách hudební výchovy.

Reklama, vzorky do škol

reklama?

Snížit cenu

Udělat je online interaktivní včetně nahrávek.

Více je dostat do povědomí, více o nich mluvit

Více o nich mluvit

Více o nich mluvit a propragovat je na VŠ.

Více o nich mluvit na školách

xxx

Zajímavými žánry

Zlevnit je, více o nich mluvit, lepší reklama

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Veselá , E.Znalost a využívání českých hudebních periodik (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://znalost-a-vyuzivani-ceskych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.