Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Znalosti jazyka českého

Znalosti jazyka českého

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Novák
Šetření:04. 10. 2019 - 24. 10. 2019
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vítejte, cílem následujícího dotazníku je zjistit, jak hodně se češi vyznají v rodném jazyce.

Odpovědi respondentů

1. Vyberte vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5773,08 %73,08 %  
Muž2126,92 %26,92 %  

Graf

2. Jste starší 18 let?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7697,44 %97,44 %  
ne22,56 %2,56 %  

Graf

3. Jaká je úroveň vašeho vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské zakončené maturitou2430,77 %30,77 %  
Vysokoškolské magisterské/inženýrské1924,36 %24,36 %  
Vysokoškolské bakalářské1215,38 %15,38 %  
Základní1012,82 %12,82 %  
Středoškolské78,97 %8,97 %  
Vysokoškolské s doktorátem33,85 %3,85 %  
Středoškolské odborné33,85 %3,85 %  

Graf

4. Doplňte mě/mně do věty:

Pro ___, za ___

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mě, mě7089,74 %89,74 %  
mně, mně45,13 %5,13 %  
mně, mě33,85 %3,85 %  
mě, mně11,28 %1,28 %  

Graf

5. Píšeme zda-li, nebo zdali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zda-li4761,04 %60,26 %  
zdali3038,96 %38,46 %  

Graf

6. V následující větě vyberte správný tvar slova jež:

To je ta žena ___ jsem včera viděl

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
již5064,1 %64,1 %  
jež2126,92 %26,92 %  
jinž45,13 %5,13 %  
jejž33,85 %3,85 %  

Graf

7. V následující větě doplňte správný tvar přechodníku od slova přemýšlet:

Student ___ nad složitým úkolem

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přemýšlejíc4659,74 %58,97 %  
Přemýšlel1620,78 %20,51 %  
Přemýšlejíce1519,48 %19,23 %  

Graf

8. Doplňte na vynechané místo s/z:

_hlédl video

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z4456,41 %56,41 %  
S3443,59 %43,59 %  

Graf

9. Doplňte na vynechané místo ve větě:

Ra__ý středověk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
n5266,67 %66,67 %  
nn2633,33 %33,33 %  

Graf

10. Která písmena v názvu FRANKFURT NAD MOHANEM budou velká?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
FnM78100 %100 %  

Graf

11. Která písmena v názvu ZEMĚ KORUNY ČESKÉ budou velká?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ZKČ77100 %98,72 %  

Graf

12. Napište správně přídavné jméno od slova sliz.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slizký5570,51 %70,51 %  
Slizský2228,21 %28,21 %  
Sliszký11,28 %1,28 %  

Graf

13. Doplňte chybějící písmeno do slova troj_helník:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ú78100 %100 %  

Graf

14. Píše se čtyřčlenný nebo čtyř členný?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čtyřčlenný7292,31 %92,31 %  
čtyř členný67,69 %7,69 %  

Graf

15. Píše se vpravo nebo v pravo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vpravo7697,44 %97,44 %  
v pravo22,56 %2,56 %  

Graf

16. Doplňte i/y do věty:

Mám pro tebe t_p na výlet.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
i7393,59 %93,59 %  
y56,41 %6,41 %  

Graf

17. Dolpňte do věty s/z:

Vé_t děti do školy

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z4053,33 %51,28 %  
s3546,67 %44,87 %  

Graf

18. Doplňte jsi/si do vět:

Co __ o sobě myslíš?

Našel __ to?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
si, jsi7191,03 %91,03 %  
si, si56,41 %6,41 %  
jsi, si11,28 %1,28 %  
jsi, jsi11,28 %1,28 %  

Graf

19. Doplňte do věty slovo z výběru:

Co ___ mohli dnes podniknout

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bychom7596,15 %96,15 %  
Bysme33,85 %3,85 %  

Graf

20. Ohodnoťte prosím na stupnici od 1 (snadné) do 5 (obtížné) obtížnost tohoto dotazníku dotazníku

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33038,46 %38,46 %  
22532,05 %32,05 %  
11215,38 %15,38 %  
41012,82 %12,82 %  
511,28 %1,28 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.51
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.73
Směrodatná odchylka:0.86
Medián:3
Modus:3

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyberte vaše pohlaví

2. Jste starší 18 let?

3. Jaká je úroveň vašeho vzdělání?

4. Doplňte mě/mně do věty:

5. Píšeme zda-li, nebo zdali?

6. V následující větě vyberte správný tvar slova jež:

7. V následující větě doplňte správný tvar přechodníku od slova přemýšlet:

8. Doplňte na vynechané místo s/z:

9. Doplňte na vynechané místo ve větě:

10. Která písmena v názvu FRANKFURT NAD MOHANEM budou velká?

11. Která písmena v názvu ZEMĚ KORUNY ČESKÉ budou velká?

12. Napište správně přídavné jméno od slova sliz.

13. Doplňte chybějící písmeno do slova troj_helník:

14. Píše se čtyřčlenný nebo čtyř členný?

15. Píše se vpravo nebo v pravo?

16. Doplňte i/y do věty:

17. Dolpňte do věty s/z:

18. Doplňte jsi/si do vět:

19. Doplňte do věty slovo z výběru:

20. Ohodnoťte prosím na stupnici od 1 (snadné) do 5 (obtížné) obtížnost tohoto dotazníku dotazníku

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyberte vaše pohlaví

2. Jste starší 18 let?

3. Jaká je úroveň vašeho vzdělání?

4. Doplňte mě/mně do věty:

5. Píšeme zda-li, nebo zdali?

6. V následující větě vyberte správný tvar slova jež:

7. V následující větě doplňte správný tvar přechodníku od slova přemýšlet:

8. Doplňte na vynechané místo s/z:

9. Doplňte na vynechané místo ve větě:

10. Která písmena v názvu FRANKFURT NAD MOHANEM budou velká?

11. Která písmena v názvu ZEMĚ KORUNY ČESKÉ budou velká?

12. Napište správně přídavné jméno od slova sliz.

13. Doplňte chybějící písmeno do slova troj_helník:

14. Píše se čtyřčlenný nebo čtyř členný?

15. Píše se vpravo nebo v pravo?

16. Doplňte i/y do věty:

17. Dolpňte do věty s/z:

18. Doplňte jsi/si do vět:

19. Doplňte do věty slovo z výběru:

20. Ohodnoťte prosím na stupnici od 1 (snadné) do 5 (obtížné) obtížnost tohoto dotazníku dotazníku

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Novák, J.Znalosti jazyka českého (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://znalosti-jazyka-ceskeho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.