Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > "On-line" soukromé aktivity v pracovní době? II.

"On-line" soukromé aktivity v pracovní době? II.

Kdo by měl být příštím prezidentem ČR (v roce 2018)?
Zúčastněte se krátkého dotazníku a oznámkujte Havla, Klause a Zemana.

(veřejné výsledky 15. prosince ve 12h)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Žáčková
Šetření:20. 04. 2016 - 22. 04. 2016
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Předem děkuji za spolupráci při vyplňování otázek. Pozn.: Všechny otázky jsou vzhledem k eliminaci "vtípků" uzavřené. Děkuji za pochopení

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2556,82 %56,82 %  
Muž1943,18 %43,18 %  

Graf

2. Váš věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-351637,21 %36,36 %  
18-251637,21 %36,36 %  
36-45920,93 %20,45 %  
46-5524,65 %4,55 %  

Graf

3. Jste aktuálně zaměstnaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3784,09 %84,09 %  
Ne715,91 %15,91 %  

Graf

4. Jak často surfujete v pracovní době na internetu (nebo používáte offline zábavní materiál za soukromým účelem)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdy → konec dotazníku, Podívám se 1-2x týdněotázka č. 5, Podívám se 3-4x týdněotázka č. 5, Podívám se každý den 1xotázka č. 5, Podívám se více než 1x denněotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podívám se více než 1x denně2155,26 %47,73 %  
Podívám se každý den 1x821,05 %18,18 %  
Podívám se 1-2x týdně410,53 %9,09 %  
Podívám se 3-4x týdně37,89 %6,82 %  
Nikdy25,26 %4,55 %  

Graf

5. Na jakém zařízení tuto činnost nejčastěji praktikujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Firemní PC/notebook2365,71 %52,27 %  
Soukromý mobil720 %15,91 %  
Soukromý notebook25,71 %4,55 %  
Soukromý tablet25,71 %4,55 %  
Firemní mobil12,86 %2,27 %  

Graf

6. Jaké připojení na internet používáte při surfování v pracovní době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Firemní (např. wifi)2571,43 %56,82 %  
Firemní i soukromé (50:50)617,14 %13,64 %  
Soukromé411,43 %9,09 %  

Graf

7. Jaké soukromé činnosti na zařízeních zmíněných v předchozí otázce se věnujete v pracovní době nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čtení zpráv, článků1028,57 %22,73 %  
Vyřizování soukromých e-mailů822,86 %18,18 %  
Sledování sociálních sítí617,14 %13,64 %  
Vyhledávání informací (např. vyhledávání spojení, kontaktů na úřady, lékaře atp.)514,29 %11,36 %  
Komunikace s přáteli (např. prostřednictvím messengeru, IM)38,57 %6,82 %  
Poslech hudby (rádio)25,71 %4,55 %  
Hraní her12,86 %2,27 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Váš věk:

3. Jste aktuálně zaměstnaní?

4. Jak často surfujete v pracovní době na internetu (nebo používáte offline zábavní materiál za soukromým účelem)?

5. Na jakém zařízení tuto činnost nejčastěji praktikujete?

6. Jaké připojení na internet používáte při surfování v pracovní době?

7. Jaké soukromé činnosti na zařízeních zmíněných v předchozí otázce se věnujete v pracovní době nejčastěji?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Váš věk:

3. Jste aktuálně zaměstnaní?

4. Jak často surfujete v pracovní době na internetu (nebo používáte offline zábavní materiál za soukromým účelem)?

5. Na jakém zařízení tuto činnost nejčastěji praktikujete?

6. Jaké připojení na internet používáte při surfování v pracovní době?

7. Jaké soukromé činnosti na zařízeních zmíněných v předchozí otázce se věnujete v pracovní době nejčastěji?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (79,4 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Žáčková, V."On-line" soukromé aktivity v pracovní době? II. (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://55277.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.