Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > MEDIÁCIA

MEDIÁCIA

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dotazník DP
Šetření:02. 09. 2019 - 18. 09. 2019
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):17 / 13.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý deň, som študentkou sociálnej práce na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý je úplne anonymný a poslúži k vypracovaniu mojej diplomovej práce, ktorej názov je Mediácia v sociálnej práci. Dotazník je určený pre širokú verejnosť.

Ďakujem za Vašu ochotu a čas

Lýdia Misálová

Odpovědi respondentů

1. Pohlavie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5878,38 %78,38 %  
Muž1621,62 %21,62 %  

Graf

2. Vek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 – 452635,14 %35,14 %  
26 – 352432,43 %32,43 %  
do 251114,86 %14,86 %  
46 – 55810,81 %10,81 %  
56 – 6545,41 %5,41 %  
nad 66 vrátane11,35 %1,35 %  

Graf

3. Dosiahnuté vzdelanie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4256,76 %56,76 %  
stredné s maturitou2837,84 %37,84 %  
stredné bez maturity22,7 %2,7 %  
základné22,7 %2,7 %  

Graf

4. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženatý/vydatá3547,3 %47,3 %  
slobodný/á3040,54 %40,54 %  
rozvedený/á79,46 %9,46 %  
vdovec/vdova22,7 %2,7 %  

Graf

5. Poznáte pojem mediácia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno5979,73 %79,73 %  
Nie1520,27 %20,27 %  

Graf

6. Čo si predstavujete pod pojmom mediácia? (ak nemáte predstavu, stačí uviesť neviem)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

_

...

…?

Aktivitu nejakého človeka, ktorý sa snaží vyjasniť, vyriešiť problém medzi dvoma stranami...

dohoda

Dohoda pred súdnou cestou, res dohoda kde 3 strana rieši dohodou rozpor medzi dvoma stranami.

Dohoda prostredníctvom mediátora

Harmónia medzi telom a dušou

Idk

Marketing

Mediacia kde sa stretavaju ludia aby urovnali svoje problemy

mediátor pomáhá vyřešit klientům spor který mají mezi sebou mimosoudně

Mediátor rieši problém medzi dvoma subjektmi mimo súdnou cestou

mimosoudní řešení sporu za pomocí zprostředkovatele - mediátora

mimosoudní řešení sporu za účasti třetí osoby

Mimosudna dohoda

mimosúdna dohoda

mimosudne riesenie sporov

Mimosúdne riešenie sporov

Mimosudne riešenie sporov

mimosúdne riešenie sporov

Mimosudne sa dohodnu strany pomocou mediatora najdu najlepsie riesenie pre ich spor

Mimosúdne uzmierenie, alebo dohodnutie sa .

Mimosúdne vyriešenie problému

Mimosúdne vyriešenie sporu

Mimosudne vyrovnanie sporovych stran

myslím, že mediátor je člověk, který se snaží vést (mediovat) znesvářené strany ke smíru

načerpať energiu

napr.vyriesenie sporov

Narovnání vztahů, dohoda mezi dvěma stranami, které mají mezi sebou spor.

něco, co má souvislost s medicínou

neviem

Neviem

neviem

Neviem

neviem

Neviem

Nezaujata osoba kt.pomaha stransm identifik.zaujmy, nabada ich na hladanie bodov.kt sposobili konflikt

nic

osoba ktora sa snazi najst kompromis

Pojem neznám.

Pokus o mimosúdne vyriešenie sporu

Pomoc druhým v mimosudnych sporoch

Pomoc mediatora-nezaujateho človeka pri rieseni nejakého konfliktu....

Pomoc pri riešení problémov mimo súdneho konania

Poradenstvo, pomoc

prezentace v médiích ??

proces, který má snahu pomocí nezávislého mediátora dovést k nějaké dohodě dvě rozhádané strany, bez emocí

Prostredníctvom mediátora vieme dosiahnuť kompromis v našom probléme

Riesenie problemov medzisudnou dohodou. "Kompromisom"

Riesenie problemu, sporov inou cestou

Riesienie konfliktov tretou nestrannou osobou.kedy su dve strany rozhodnute do toho ist...

Riešenie problémov ,ľudmi na to určených

riešenie sporov mimosudnou cestou

riešenie sporov mimosúdnou cestou

Riešenie sporu....

riešenie súdnych sporov dohodou

Řízená domluva mezi dvěma stranami prostřednictvím strany třetí

Snaha najst pri spore vhodne riesenie pre obe strany

Snaha o dosažení mimosoudniho reseni problému prostřednictvím komunikace

spôsob riešenia sporu

sprostredkovanie

Sprostredkovanie medzi jednou a druhou stranou

Tretia strana/ osoba ktorá pomáha vyriešiť spor medzi dvoma osobami

Urovnavac vzáťahov

Usmerňovanie v komunikácii

uvolnenie mysle, relax, byt sam so sebou

v rámci probační a mediační služby by to mělo být urovnání konfliktů mezi pachatelem a obětí trestných činů mimosoudní cestou

Vyriesenie problemu bez pouzitia súdov

zastoupeni

zastupování

Zmier

Zmierovací proces pri riesení konfliktov

Zprostředkování komunikace

7. Dovoľte, aby som Vám v skratke objasnila pojem mediácia. Jedná sa o mimosúdnu činnosť, kde nezainteresovaná strana - mediátor - pomáha účastníkom sporu nájsť vzájomne prijateľné riešenie vzniknutého sporu. Ak by ste boli v budúcnosti účastníkom sporu, mali by ste záujem o mediáciu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno6081,08 %81,08 %  
Nie1317,57 %17,57 %  
Nie lebo som mediator...a ustrazim si svoje konflikty11,35 %1,35 %  

Graf

8. Viete na koho by ste sa mali obrátiť, ak by ste chceli spor riešiť mediáciou? Ak áno, uveďte na koho by ste sa obrátili:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mediator1216,22 %16,22 %  
Mediátora912,16 %12,16 %  
Nie810,81 %10,81 %  
ne56,76 %6,76 %  
Na mediátora 56,76 %6,76 %  
nevím45,41 %5,41 %  
Neviem45,41 %5,41 %  
Na mediátora. (?)11,35 %1,35 %  
niep11,35 %1,35 %  
V nasom meste mame mediatorku11,35 %1,35 %  
ostatní odpovědi Neviem, no našla by som si na webe prípadne popytala u známych
Google a tam našla konkrétne info
českou obchodní inspekci, Úřad ombudsmana
Neziskové organizace v mém okolí - např. charita
Na osobu zapisanu v zoznamu mediatorov ktora splnila podmienky na vykon mediacie
Probační a mediační službu, případně přímo na známé mediátory
Mediacne centrum
Hľadala by som na internete mediátora inak by som nevedela
Nevím, doteď jsem něco takového ani neznal.
Psychológ
Lýdia Misalova
Pravnik/finacnik
Mediátorsku spoločnosť v Bratislave
...
hledala bych na internetu, ale dělá to i kamarád, tak bych si nechala dát reference
Lydia Mišálová
Existuje zoznam Mediátorov - informoval by som sa viacej známych
Momentalne žiadneho mediátora nepoznám, no určite by som ho vyhľadala.....
Nevím, asi na mediátora, musela bych si nalézt informace na netu.
Asociace mediatoru,
Nope
probační a mediační služba
áno
Rozpis mediatorov na webe
2432,43 %32,43 % 

Graf

9. Boli ste niekedy účastníkom rodinnoprávneho sporu? (napr. rozvod)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ánootázka č. 10, Nieotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie5777,03 %77,03 %  
Áno1722,97 %22,97 %  

Graf

10. Mali ste možnosť riešiť svoj spor prostredníctvom mediácie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 11, nieotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie1376,47 %17,57 %  
áno423,53 %5,41 %  

Graf

11. Využili ste túto možnosť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 12, nieotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno4100 %5,41 %  

Graf

12. Naplnila mediácia Vaše očakávania?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno375 %4,05 %  
čiastočne125 %1,35 %  

Graf

13. Súhlasíte s výrokom, že pre konštruktívne riešenie konfliktu je potrebná komunikácia s druhou stranou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno6993,24 %93,24 %  
Neviem34,05 %4,05 %  
Nie22,7 %2,7 %  

Graf

14. Ak by ste sa rozhodli riešiť Váš spor mediáciou, hlavným dôvodom by bolo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rýchle ukončenie sporu4662,16 %62,16 %  
vyhnúť sa súdu3851,35 %51,35 %  
môj aktívny podiel pri riešení sporu1520,27 %20,27 %  
Rychlejsie vyriesenie problemu.11,35 %1,35 %  
Protistrana by nebyla ochotná spolupracovat přímo se mnou11,35 %1,35 %  
Ekonomickejsie riešenie a časovo efektívnejšie riešenie problemu v menej stresujucom prostredi ako je institucia sudu11,35 %1,35 %  
dosáhnout co nejblíž win-win situace11,35 %1,35 %  
Nope11,35 %1,35 %  

Graf

15. Mediátor pôsobiaci v oblasti riešenia rodinnoprávnych sporov by podľa Vášho názoru mal byť odborníkom v oblasti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práva5574,32 %74,32 %  
psychológie4459,46 %59,46 %  
sociálnej práce3445,95 %45,95 %  
Aspoň školenia v hore uvedených oblastiach11,35 %1,35 %  
Všetky tri 11,35 %1,35 %  
Roznych oblasti, najlepsie diskusia ....nie byt ani moc pravny ani prehnane prosocialny11,35 %1,35 %  

Graf

16. Považujete inštitút mediácie za dostatočne dôveryhodný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Áno → konec dotazníku, Nieotázka č. 17, Neviem → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno5067,57 %67,57 %  
Nie1317,57 %17,57 %  
Neviem1114,86 %14,86 %  

Graf

17. Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali záporne (inštitút mediácie nepovažujete za dostatočne dôveryhodný), prosím, uveďte hlavné dôvody:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
-312 %4,05 %  
...28 %2,7 %  
nic14 %1,35 %  
.14 %1,35 %  
Považujem ho za dôveryhodný 14 %1,35 %  
Ak na túto otázku majú odpovedať len tí, čo odpovedali záporne, nemala by byť povinná :) 14 %1,35 %  
/14 %1,35 %  
záleží na lidech co mediaci vykonávají14 %1,35 %  
Prostě ne 14 %1,35 %  
Ukazuje mi chybu ze musim aj tu nieco vyplnit.14 %1,35 %  
ostatní odpovědi Nevěřím, že takovou službu zdarma bude vykonávat člověk, který má vysokoškolské vzdělání ve všech nutných oblastech a zároveň dostatečnou praxi. kdyby byl tak skvělý na svém poli, vydělává si jinak a jinde mnohem víc peněz.
Odpovedala som kladne
Doveryhodne na uzemi SR neni nic
Doteď jsem takový institut ani neznal, nevím, zda je důvěryhodný, či nikoliv.
nedostatok skusenosti
neviem nezda sa mi to
Neprišla som s nimi do styku,
Neviem si predstaviť preberať vlastne problémy pred osobou, ktorú nepoznám
Nepoznám to
treba brať do úvahy viac zdrojov
dôveryhodnosť sa overuje - este nemam vlastnu skusenost
neviem
1248 %16,22 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Rodinný stav

  • odpověď slobodný/á:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 25 na otázku 2. Vek

9. Boli ste niekedy účastníkom rodinnoprávneho sporu? (napr. rozvod)

  • odpověď Áno:
    • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nie na otázku 10. Mali ste možnosť riešiť svoj spor prostredníctvom mediácie?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlavie:

2. Vek

3. Dosiahnuté vzdelanie

4. Rodinný stav

5. Poznáte pojem mediácia?

7. Dovoľte, aby som Vám v skratke objasnila pojem mediácia. Jedná sa o mimosúdnu činnosť, kde nezainteresovaná strana - mediátor - pomáha účastníkom sporu nájsť vzájomne prijateľné riešenie vzniknutého sporu. Ak by ste boli v budúcnosti účastníkom sporu, mali by ste záujem o mediáciu?

8. Viete na koho by ste sa mali obrátiť, ak by ste chceli spor riešiť mediáciou? Ak áno, uveďte na koho by ste sa obrátili:

9. Boli ste niekedy účastníkom rodinnoprávneho sporu? (napr. rozvod)

10. Mali ste možnosť riešiť svoj spor prostredníctvom mediácie?

13. Súhlasíte s výrokom, že pre konštruktívne riešenie konfliktu je potrebná komunikácia s druhou stranou?

14. Ak by ste sa rozhodli riešiť Váš spor mediáciou, hlavným dôvodom by bolo:

15. Mediátor pôsobiaci v oblasti riešenia rodinnoprávnych sporov by podľa Vášho názoru mal byť odborníkom v oblasti:

16. Považujete inštitút mediácie za dostatočne dôveryhodný?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlavie:

2. Vek

3. Dosiahnuté vzdelanie

4. Rodinný stav

5. Poznáte pojem mediácia?

7. Dovoľte, aby som Vám v skratke objasnila pojem mediácia. Jedná sa o mimosúdnu činnosť, kde nezainteresovaná strana - mediátor - pomáha účastníkom sporu nájsť vzájomne prijateľné riešenie vzniknutého sporu. Ak by ste boli v budúcnosti účastníkom sporu, mali by ste záujem o mediáciu?

8. Viete na koho by ste sa mali obrátiť, ak by ste chceli spor riešiť mediáciou? Ak áno, uveďte na koho by ste sa obrátili:

9. Boli ste niekedy účastníkom rodinnoprávneho sporu? (napr. rozvod)

10. Mali ste možnosť riešiť svoj spor prostredníctvom mediácie?

13. Súhlasíte s výrokom, že pre konštruktívne riešenie konfliktu je potrebná komunikácia s druhou stranou?

14. Ak by ste sa rozhodli riešiť Váš spor mediáciou, hlavným dôvodom by bolo:

15. Mediátor pôsobiaci v oblasti riešenia rodinnoprávnych sporov by podľa Vášho názoru mal byť odborníkom v oblasti:

16. Považujete inštitút mediácie za dostatočne dôveryhodný?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

DP, D.MEDIÁCIA (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://69442.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.