Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Biologie versus city

Biologie versus city

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolína Keijsperová
Šetření:21. 01. 2021 - 04. 02. 2021
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):5 / 3.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Co všechno si člověk o sobě může určit na základě svých pocitů? Posledních několik let si můžeme všimnout důrazu, jaký dává moderní západní společnost na to, jaké pocity člověk o sobě má. Takzvaně 'čím se cítíme být'. Tento dotazník má za cíl zjistit, jaký vztah má k tomuto fenoménu česká veřejnost.

Odpovědi respondentů

1. Má větší vypovídací hodnotu o tom, kým člověk je biologické pohlaví nebo pohlaví, jako kterým se člověk cítí být?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [biologické pohlavíotázka č. 3, pohlaví, kterým se cítíme býtotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
biologické pohlaví2752,94 %52,94 %  
pohlaví, kterým se cítíme být2447,06 %47,06 %  

Graf

2. Myslíte si, že větší vypovídací hodnotu o tom, kým člověk je má pohlaví, kterým se jedinec cítí být. Myslíte si, že má právo si na základě tohoto pocitu nárokovat změnu v dokladech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 3, pouze v případě že podstoupil operativní nebo hormonální změnu pohlavíotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze v případě že podstoupil operativní nebo hormonální změnu pohlaví1666,67 %31,37 %  
ano625 %11,76 %  
ne28,33 %3,92 %  

Graf

3. Má větší vypovídací hodnotu o lidském věku biologický věk anebo věk, na který se cítíme?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [biologický věkotázka č. 5, věk, na který se cítímeotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
biologický věk3772,55 %72,55 %  
věk, na který se cítíme1427,45 %27,45 %  

Graf

4. V předchozí otázce jste odpověděli, že člověk má právo být považován za tak starého, jak se cítí. Má toto právo uplatňovat i v úředních dokumentech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14100 %27,45 %  

Graf

5. Pokud se cítím být jiným etnikem, mám právo být označován/a/o za příslušníka tohoto etnika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3466,67 %66,67 %  
ano1733,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Má větší vypovídací hodnotu o tom, kým člověk je biologické pohlaví nebo pohlaví, jako kterým se člověk cítí být?

2. Myslíte si, že větší vypovídací hodnotu o tom, kým člověk je má pohlaví, kterým se jedinec cítí být. Myslíte si, že má právo si na základě tohoto pocitu nárokovat změnu v dokladech?

3. Má větší vypovídací hodnotu o lidském věku biologický věk anebo věk, na který se cítíme?

4. V předchozí otázce jste odpověděli, že člověk má právo být považován za tak starého, jak se cítí. Má toto právo uplatňovat i v úředních dokumentech?

5. Pokud se cítím být jiným etnikem, mám právo být označován/a/o za příslušníka tohoto etnika?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Má větší vypovídací hodnotu o tom, kým člověk je biologické pohlaví nebo pohlaví, jako kterým se člověk cítí být?

2. Myslíte si, že větší vypovídací hodnotu o tom, kým člověk je má pohlaví, kterým se jedinec cítí být. Myslíte si, že má právo si na základě tohoto pocitu nárokovat změnu v dokladech?

3. Má větší vypovídací hodnotu o lidském věku biologický věk anebo věk, na který se cítíme?

4. V předchozí otázce jste odpověděli, že člověk má právo být považován za tak starého, jak se cítí. Má toto právo uplatňovat i v úředních dokumentech?

5. Pokud se cítím být jiným etnikem, mám právo být označován/a/o za příslušníka tohoto etnika?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Keijsperová, K.Biologie versus city (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://biologie-versus-city.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.