Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Bratři Mašínové: Hrdinové, nebo vrazi?

Bratři Mašínové: Hrdinové, nebo vrazi?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tom Skopal
Šetření:26. 02. 2019 - 03. 03. 2019
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
předem děkujeme, že jste se rozhodli nám věnovat svůj čas k vyplnění následujícího anonymního dotazníku, který je součástí seminární práce OPPA. Cílem je zjistit postoj společnosti ke kontroverzním činnům odbojové skupiny bratří Mašínů. Pokud nechcete odpovídat pouze možností "nevím", je dobré si některá fakta ohledně tzv. třetího odboje zjistit.
Tom Skopal, Adam Šebek a Jáchym Žaloudek
Gymnázium Jana Nerudy

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2854,9 %54,9 %  
Žena2345,1 %45,1 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22-392752,94 %52,94 %  
40-591427,45 %27,45 %  
60 a více59,8 %9,8 %  
19-2147,84 %7,84 %  
16-1811,96 %1,96 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání2243,14 %43,14 %  
Úplné středoškolské vzdělání2243,14 %43,14 %  
Střední odborné učiliště59,8 %9,8 %  
Základní vzdělání11,96 %1,96 %  
vyšší odborné11,96 %1,96 %  

Graf

4. Jak vnímáte činnost skupiny bratří Mašínů v 50. letech 20. století?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oceňuji jejich odboj, ale nesouhlasím s prostředky, jakými jej vedli.2243,14 %43,14 %  
Jako hrdinský a adekvátní odboj proti komunistické moci.1121,57 %21,57 %  
Jako neoprávněné zločiny včetně zabití bezbranných lidí.1019,61 %19,61 %  
Nemám jednoznačný názor (byla to složitá doba, tyto události znám pouze povrchně).35,88 %5,88 %  
Nevím, o koho se jedná.35,88 %5,88 %  
věděli, že jim jde o život a tak se chtěli zachránit útěkem ale cesta za svobodou nebyla bez komplikací11,96 %1,96 %  
Oceňuji jejich odboj, s prostředky spíše nesouhlasím, ale na druhou stranu je chápu, historie není vždy tak jemná jako dnešní doba11,96 %1,96 %  

Graf

5. Jaké jste slyšel(a) reakce na bratry Mašíny ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše negativní1937,25 %37,25 %  
Žádné1223,53 %23,53 %  
Spíše pozitivní1019,61 %19,61 %  
Převážně negativní611,76 %11,76 %  
Velmi různorodé.11,96 %1,96 %  
pouze negativní11,96 %1,96 %  
50 : 5011,96 %1,96 %  
V mém okolí jsou různé skupiny lidí s různými reakcemi: od spíše (značně) pozitivních až po reakce zjevně negativní, častá je i neznalost.11,96 %1,96 %  

Graf

6. Považujete zabití bezbranného zajatce v době války za legitimní? (teoretická otázka)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne2039,22 %39,22 %  
Spíše ne1427,45 %27,45 %  
Spíše ano47,84 %7,84 %  
Nevím35,88 %5,88 %  
Určitě ano35,88 %5,88 %  
Ne, navíc v době Mašínů v Československu nebyl válečný stav.11,96 %1,96 %  
záleží na situaci11,96 %1,96 %  
záleží na okolnostech11,96 %1,96 %  
Zabití bezbranného zajatce není nic jiného než vražda a jako takové by mělo být posuzováno.11,96 %1,96 %  
Jestli narážíte na soudruha Honzátka, pak nešlo o bezbranného zajatce. Šlo o posluhovače režimu, který přísahal, že bude zločinecký režim bránit i za cenu vlastního života. Co slíbil, to splnil.11,96 %1,96 %  
Toto je odvislé na osobních zkušenostech s činy armády jejíž členem je zajatec.11,96 %1,96 %  
Považuji ho za přísného trestu hodný válečný zločin.11,96 %1,96 %  

Graf

7. Vnímáte z dnešního pohledu situaci na přelomu 40. let a 50. let v ČSR jako občanskou válku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2752,94 %52,94 %  
Ano1631,37 %31,37 %  
Nevím, co se v té době dělo.59,8 %9,8 %  
Situace byla vypjatá a lidé nevěděli, jestli nebude další válka, takže situace byla rozhodně komplikovaná11,96 %1,96 %  
Spíše ano11,96 %1,96 %  
Vnímám tehdejší situaci jako převzetí moci, které bylo násilné (a tudíž občanskou válkou) jen dílem; chápu, že některým lidem to tak tenkrát mohlo připadat.11,96 %1,96 %  

Graf

8. Myslíte, že kdyby byl cílem jejich odporu přední komunistický funkcionář, byl by jejich čin společností vnímán méně kontroverzně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1631,37 %31,37 %  
Určitě ano1325,49 %25,49 %  
Spíše ne917,65 %17,65 %  
Nevím815,69 %15,69 %  
Určitě ne35,88 %5,88 %  
Jejich činy by společnost rozdělovaly i tak. Kovaní komouši by to stejně označili za sprostou vraždu nevinného.11,96 %1,96 %  
"V historii neexistují kdyby..." ale spíše ano.11,96 %1,96 %  

Graf

9. Měl by se člověk bránit před útlakem státu vždy podle pravidel, které mu sám dotyčný stát vytváří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1937,25 %37,25 %  
Určitě ne1325,49 %25,49 %  
Nevím815,69 %15,69 %  
Určitě ano47,84 %7,84 %  
Spíše ano23,92 %3,92 %  
to záleží na daných pravidlech - a také na obecných etických normách, vražda náhodně zvoleného přisluhovače je za hranicí přijatelnosti11,96 %1,96 %  
Nedokažu odpovědět, otázka není srozumitelně formulována.11,96 %1,96 %  
To je strašně složitá otázka, záleží na konkrétní době a situaci a charakteru člověka11,96 %1,96 %  
Spíše ne, ale podříznout svázaného je neomluvitelné v jakémkoliv státě za jakéhokoliv systému. I kdyby ten svázaný byl sám šéf toho systému, zaslouží spravedlivý soud.11,96 %1,96 %  
Nikoli, ledaže má ve svém ústavním pořádku zaneseno právo obyvatel postavit se na odpor totalitě, pakliže v této věci stát již selhal. Člověk by měl dodržovat právo natolik, nakolik stát sám postupuje podle práva (tím však nemyslím "socialistickou zákonnost", ale základní právní normy, zvl. lidská práva a svobody). 11,96 %1,96 %  

Graf

10. Souhlasíte s J. Mašínem v tvrzení, že nepostavení komunistického řádu mimo zákon a návaznost současných zákonů ČR na ty z období minulého režimu vede k morálnímu rozpadu české společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1631,37 %31,37 %  
Určitě ano1427,45 %27,45 %  
Spíše ne917,65 %17,65 %  
Určitě ne611,76 %11,76 %  
Nevím47,84 %7,84 %  
Nikoliv, za chybu považuji akorát nepostavení politického subjektu KSČ (dnešní KSČM) mimo zákon.11,96 %1,96 %  
Vrah o morálce káže... takže ani omylem.11,96 %1,96 %  

Graf

11. Myslíte, že by si bratři Mašínové zasloužili státní vyznamenání České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ne2039,22 %39,22 %  
Spíše ne815,69 %15,69 %  
Spíše ano815,69 %15,69 %  
Určitě ano713,73 %13,73 %  
Nevím611,76 %11,76 %  
vyznamenání od Emana bych nikomu nepřál...11,96 %1,96 %  
Vyznamenání za podříznutí svázaného člověka? To snad ne... 11,96 %1,96 %  

Graf

12. Padla někdy zmínka o Mašínech v hodinách dějepisu během vašeho studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, dějinám a událostem po únorovém puči roku 1948 (tzv. Vítězném únoru) jsme se nikdy v dějepisu nevěnovali.1937,25 %37,25 %  
Ne1325,49 %25,49 %  
Ano815,69 %15,69 %  
Nevím35,88 %5,88 %  
letmo11,96 %1,96 %  
Ano, ale pouze ve speciálním semináři pro zájemce o dějiny.11,96 %1,96 %  
nemám děti a tak nevím zda-li se dnes o tom v dějepisu vyučuje11,96 %1,96 %  
dějepis jsem ve škole měla před rokem 89, zkuste hádat :-DDD11,96 %1,96 %  
Nevšiml a nevidím k tomu důvod.11,96 %1,96 %  
Samozřejmě že ano a navíc bych rád upozornil autory textu, že v únoru 1948 se nejednalo o puč, ale šlo o postup v souladu se zákonem. Pochopitelně, že řada kroků v následujících letech byla chybná a pro myšlenkový vývoj společnosti tragická.11,96 %1,96 %  
Ano. Prý to byli to vrazi.11,96 %1,96 %  
Ano, ale az na vysoke skoly v prednaskach Dejiny 20.stileti. Na ZS a SS ani slovo11,96 %1,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Vnímáte z dnešního pohledu situaci na přelomu 40. let a 50. let v ČSR jako občanskou válku?

  • odpověď Ano:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jako hrdinský a adekvátní odboj proti komunistické moci. na otázku 4. Jak vnímáte činnost skupiny bratří Mašínů v 50. letech 20. století?

11. Myslíte, že by si bratři Mašínové zasloužili státní vyznamenání České republiky?

  • odpověď Určitě ne:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jako neoprávněné zločiny včetně zabití bezbranných lidí. na otázku 4. Jak vnímáte činnost skupiny bratří Mašínů v 50. letech 20. století?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jak vnímáte činnost skupiny bratří Mašínů v 50. letech 20. století?

5. Jaké jste slyšel(a) reakce na bratry Mašíny ve svém okolí?

6. Považujete zabití bezbranného zajatce v době války za legitimní? (teoretická otázka)

7. Vnímáte z dnešního pohledu situaci na přelomu 40. let a 50. let v ČSR jako občanskou válku?

8. Myslíte, že kdyby byl cílem jejich odporu přední komunistický funkcionář, byl by jejich čin společností vnímán méně kontroverzně?

9. Měl by se člověk bránit před útlakem státu vždy podle pravidel, které mu sám dotyčný stát vytváří?

10. Souhlasíte s J. Mašínem v tvrzení, že nepostavení komunistického řádu mimo zákon a návaznost současných zákonů ČR na ty z období minulého režimu vede k morálnímu rozpadu české společnosti?

11. Myslíte, že by si bratři Mašínové zasloužili státní vyznamenání České republiky?

12. Padla někdy zmínka o Mašínech v hodinách dějepisu během vašeho studia?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jak vnímáte činnost skupiny bratří Mašínů v 50. letech 20. století?

5. Jaké jste slyšel(a) reakce na bratry Mašíny ve svém okolí?

6. Považujete zabití bezbranného zajatce v době války za legitimní? (teoretická otázka)

7. Vnímáte z dnešního pohledu situaci na přelomu 40. let a 50. let v ČSR jako občanskou válku?

8. Myslíte, že kdyby byl cílem jejich odporu přední komunistický funkcionář, byl by jejich čin společností vnímán méně kontroverzně?

9. Měl by se člověk bránit před útlakem státu vždy podle pravidel, které mu sám dotyčný stát vytváří?

10. Souhlasíte s J. Mašínem v tvrzení, že nepostavení komunistického řádu mimo zákon a návaznost současných zákonů ČR na ty z období minulého režimu vede k morálnímu rozpadu české společnosti?

11. Myslíte, že by si bratři Mašínové zasloužili státní vyznamenání České republiky?

12. Padla někdy zmínka o Mašínech v hodinách dějepisu během vašeho studia?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Skopal, T.Bratři Mašínové: Hrdinové, nebo vrazi? (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://bratri-masinove-hrdinove-neb.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.