Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společenská odpovědnost podniku v povědomí veřejnosti Pardubického kraje

Společenská odpovědnost podniku v povědomí veřejnosti Pardubického kraje

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Čapková
Šetření:12. 03. 2019 - 22. 03. 2019
Počet respondentů:161
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane!

jsem studentkou České zemědělské univerzity v Praze. Pracuji na závěrečné práci, jejíž téma je „Společenská odpovědnost v podnikání se zaměřením na ekonomický rozvoj regionu“. Bydlím v Pardubicích a průzkum je též prováděn v Pardubickém kraji. Touto cestou si Vás dovoluji oslovit s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, jehož vyplnění zabere maximálně 10 minut. Dotazník je anonymní, a údaje, které poskytne, jsou nedílnou součástí výzkumu, který přikládám ke své Diplomové práci. Cílem tohoto průzkumu je ověřit míru informovanosti veřejnosti o společensky odpovědných aktivitách a nalézt v něm určitá specifika a důvody, proč tomu tak je.

Dotazník je určen pouze obyvatelům Pardubického kraje.

Děkuji Vám za ochotu a čas.

Šárka Čapková

Odpovědi respondentů

1. Co podle Vás obsahuje koncept „Společenské odpovědnosti v podnikání (zkráceně - koncept CSR)“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
koncept CSR v podniku deklaruje etický přístup, dobré jméno a konkurenční výhodu podniku5332,92 %32,92 %  
už jsem o tom slyšel (a), ale přesně nevím4527,95 %27,95 %  
nevím, nic mi to neříká4326,71 %26,71 %  
koncept CSR zahrnuje spolupráci s místními organizacemi, podporu nadačních fondů2414,91 %14,91 %  
koncept CSR podporuje rozvoj lidských zdrojů2113,04 %13,04 %  
koncept CSR zahrnuje snahu o společenský pokrok2012,42 %12,42 %  

Graf

2. Které z uvedených oblastí CSR znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální9257,14 %57,14 %  
ekonomickou6842,24 %42,24 %  
žádnou4226,09 %26,09 %  
environmentální4226,09 %26,09 %  

Graf

3. Co podle Vás přináší zavedení konceptu Společenské odpovědnosti ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
budování dobrého vztahu ke značce firmy6339,13 %39,13 %  
vyšší konkurenceschopnost firmy6238,51 %38,51 %  
zlepšování image firmy6137,89 %37,89 %  
navazování nových kontaktů (obchodních partnerů)5332,92 %32,92 %  
vyšší loajálnost a výkonnost zaměstnanců5232,3 %32,3 %  
nepřináší firmě významné výhody116,83 %6,83 %  

Graf

4. Je podle Vás Společenská odpovědnost v podnikání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrovolná11470,81 %70,81 %  
nevím2616,15 %16,15 %  
povinná2113,04 %13,04 %  

Graf

5. Je pro Vás důležité, aby byla firma ve svém podnikání ohleduplná ke společnosti a životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, tímto přístupem si firma může zajistit dlouhodobý úspěch na trhu8250,93 %50,93 %  
převážně ano, je to nepsaná morální povinnost6640,99 %40,99 %  
ne, nezajímám se o to138,07 %8,07 %  

Graf

6. Je pro Vás důležité, aby firma o svých společensky odpovědných aktivitách informovala veřejnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, určitě8854,66 %54,66 %  
spíše ano4326,71 %26,71 %  
nevím148,7 %8,7 %  
spíše ne95,59 %5,59 %  
ne74,35 %4,35 %  

Graf

7. Dáváte přednost společensky odpovědným firmám při výběru zboží nebo služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nesleduji to7647,2 %47,2 %  
většinou ano3722,98 %22,98 %  
ano, všímám si toho2716,77 %16,77 %  
většinou ne2113,04 %13,04 %  

Graf

8. Které podniky podle Vás nejvíce zapojují do svého podnikání společensky odpovědné chování (koncept CSR)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velké (249 a více zaměstnanců)6238,51 %38,51 %  
malé (10 – 49 zaměstnanců)3521,74 %21,74 %  
nevím3320,5 %20,5 %  
střední (50 – 249 zaměstnanců)3119,25 %19,25 %  

Graf

9. Jakou oblast by měla podle Vás nejvíce preferovat společensky odpovědná firma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všechny oblasti stejně6540,37 %40,37 %  
ekologii a životní prostředí2716,77 %16,77 %  
sociální oblast a firemní dárcovství, sponzoring2716,77 %16,77 %  
transparentnost v podnikání (boj proti korupci)1811,18 %11,18 %  
přístup k zaměstnancům (benefity), podpora lidských zdrojů148,7 %8,7 %  
nevím106,21 %6,21 %  

Graf

10. Jaké konkrétní aktivity byste uvítali od společensky odpovědné firmy ve svém regionu?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Jaké jiné (nebo konkrétní) aktivity byste uvítal(a)?

Tato otázka je nepovinná, můžete ji přeskočit.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

podporu místních firem pro rozvoj regionu (sportovní a volnočasové areály, farma parky)

12. Znáte nějakou konkrétní firmu ve vašem regionu, která se zaměřuje na společensky odpovědné aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 14, anootázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14086,96 %86,96 %  
ano2113,04 %13,04 %  

Graf

13. Napište prosím, o jakou firmu jde, a případně jaké jsou její aktivity:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

Aufori, o.p.s. Hradec Králové - sociální služby rodinám i jednotlivcům, kteří žijí v chudobě, nebo jsou chudobou ohroženi z důvodu odlišné barvy pleti, nízkého vzdělání a s tím spojené nezaměstnanosti, z důvodu dlouhodobé a vysoké zadluženosti, péče o dítě (samoživitelé) a další.

Barth autocentrum, sponzoring

Bezobalka - ochrana životního prostředí, Lidl - hřiště

CZ Plast

ČAU

ČEZ Škoda auto

ČSOB pojišťovna - transparentnost v přístupu ke klientům a obchodním partnerům

Kingspan Izolační panely, Česká republika

Lidl

Nás kulturní dům

Paramo, Synthesia, Lidl, Veidec

Plzeňský prazdroj, siemens, škoda, lidl, tesco, české dráhy

Rozdělení lidí

Společnosti lidí a rozvoje

Statutární město Pardubice - podpora charitativních organizací, sportu, životního prostředí

Svaz obcí a měst ČR

Tesco, podpora postižených lidí v regionu

Vodafone

Vodafone, akce pro sve zamestnance, Den pro neziskovku, podpora zivotniho prostredi,....

Vodafoune

14. Uveďte, prosím, zda jste muž či žena:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11168,94 %68,94 %  
muž5031,06 %31,06 %  

Graf

15. Uveďte, prosím, Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
28 až 37 let5433,54 %33,54 %  
38 až 47 let5031,06 %31,06 %  
18 až 27 let2716,77 %16,77 %  
48 až 57 let2012,42 %12,42 %  
58 až 67 let74,35 %4,35 %  
68 let a více21,24 %1,24 %  
17 a méně10,62 %0,62 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou10062,11 %62,11 %  
středoškolské bez maturity2414,91 %14,91 %  
vysokoškolské2314,29 %14,29 %  
vyšší odborné106,21 %6,21 %  
základní42,48 %2,48 %  

Graf

17. Jak byste zhodnotil(a) příjem Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední12577,64 %77,64 %  
(spíše) nízký169,94 %9,94 %  
(spíše) vysoký106,21 %6,21 %  
nechci uvést106,21 %6,21 %  

Graf

18. Jak dlouho žijete v Pardubickém kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od narození13080,75 %80,75 %  
více než pět let2113,04 %13,04 %  
nedávno jsem se přistěhoval(a)63,73 %3,73 %  
méně než pět let42,48 %2,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Co podle Vás obsahuje koncept „Společenské odpovědnosti v podnikání (zkráceně - koncept CSR)“?

 • odpověď nevím, nic mi to neříká:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřináší firmě významné výhody na otázku 3. Co podle Vás přináší zavedení konceptu Společenské odpovědnosti ve firmě?

2. Které z uvedených oblastí CSR znáte?

 • odpověď sociální:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi koncept CSR podporuje rozvoj lidských zdrojů na otázku 1. Co podle Vás obsahuje koncept „Společenské odpovědnosti v podnikání (zkráceně - koncept CSR)“?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi koncept CSR zahrnuje spolupráci s místními organizacemi, podporu nadačních fondů na otázku 1. Co podle Vás obsahuje koncept „Společenské odpovědnosti v podnikání (zkráceně - koncept CSR)“?
 • odpověď žádnou:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřináší firmě významné výhody na otázku 3. Co podle Vás přináší zavedení konceptu Společenské odpovědnosti ve firmě?

4. Je podle Vás Společenská odpovědnost v podnikání:

 • odpověď nevím:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřináší firmě významné výhody na otázku 3. Co podle Vás přináší zavedení konceptu Společenské odpovědnosti ve firmě?

6. Je pro Vás důležité, aby firma o svých společensky odpovědných aktivitách informovala veřejnost?

 • odpověď ano, určitě:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi koncept CSR zahrnuje spolupráci s místními organizacemi, podporu nadačních fondů na otázku 1. Co podle Vás obsahuje koncept „Společenské odpovědnosti v podnikání (zkráceně - koncept CSR)“?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi koncept CSR podporuje rozvoj lidských zdrojů na otázku 1. Co podle Vás obsahuje koncept „Společenské odpovědnosti v podnikání (zkráceně - koncept CSR)“?

10. Jaké konkrétní aktivity byste uvítali od společensky odpovědné firmy ve svém regionu?

 • odpověď podporu vzdělávání a výzkumu=1 - nejvíce uvítal(a):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi podporu neziskových organizací=1 - nejvíce uvítal(a) na otázku 10. Jaké konkrétní aktivity byste uvítali od společensky odpovědné firmy ve svém regionu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co podle Vás obsahuje koncept „Společenské odpovědnosti v podnikání (zkráceně - koncept CSR)“?

2. Které z uvedených oblastí CSR znáte?

3. Co podle Vás přináší zavedení konceptu Společenské odpovědnosti ve firmě?

4. Je podle Vás Společenská odpovědnost v podnikání:

5. Je pro Vás důležité, aby byla firma ve svém podnikání ohleduplná ke společnosti a životnímu prostředí?

6. Je pro Vás důležité, aby firma o svých společensky odpovědných aktivitách informovala veřejnost?

7. Dáváte přednost společensky odpovědným firmám při výběru zboží nebo služby?

8. Které podniky podle Vás nejvíce zapojují do svého podnikání společensky odpovědné chování (koncept CSR)?

9. Jakou oblast by měla podle Vás nejvíce preferovat společensky odpovědná firma?

10. Jaké konkrétní aktivity byste uvítali od společensky odpovědné firmy ve svém regionu?

12. Znáte nějakou konkrétní firmu ve vašem regionu, která se zaměřuje na společensky odpovědné aktivity?

14. Uveďte, prosím, zda jste muž či žena:

15. Uveďte, prosím, Váš věk:

16. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

17. Jak byste zhodnotil(a) příjem Vaší domácnosti?

18. Jak dlouho žijete v Pardubickém kraji?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co podle Vás obsahuje koncept „Společenské odpovědnosti v podnikání (zkráceně - koncept CSR)“?

2. Které z uvedených oblastí CSR znáte?

3. Co podle Vás přináší zavedení konceptu Společenské odpovědnosti ve firmě?

4. Je podle Vás Společenská odpovědnost v podnikání:

5. Je pro Vás důležité, aby byla firma ve svém podnikání ohleduplná ke společnosti a životnímu prostředí?

6. Je pro Vás důležité, aby firma o svých společensky odpovědných aktivitách informovala veřejnost?

7. Dáváte přednost společensky odpovědným firmám při výběru zboží nebo služby?

8. Které podniky podle Vás nejvíce zapojují do svého podnikání společensky odpovědné chování (koncept CSR)?

9. Jakou oblast by měla podle Vás nejvíce preferovat společensky odpovědná firma?

10. Jaké konkrétní aktivity byste uvítali od společensky odpovědné firmy ve svém regionu?

12. Znáte nějakou konkrétní firmu ve vašem regionu, která se zaměřuje na společensky odpovědné aktivity?

14. Uveďte, prosím, zda jste muž či žena:

15. Uveďte, prosím, Váš věk:

16. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

17. Jak byste zhodnotil(a) příjem Vaší domácnosti?

18. Jak dlouho žijete v Pardubickém kraji?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Čapková, Š.Společenská odpovědnost podniku v povědomí veřejnosti Pardubického kraje (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://csr-pardubice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.