Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Domácí násilí

Domácí násilí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Krátoška
Šetření:13. 01. 2011 - 22. 01. 2011
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):42 / 32.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti!

Jmenuji se Josef Krátoška, jsem studentem 3.ročníku Univerzity J.A.Komenského v Praze, obor speciální pedagogika - vychovatelství a tímto bych Vás rád oslovil a současně požádal o aktivní účast v průzkumu na téma "Domácí násilí".

V současné době intenzivně pracuji na Své bakalářské práci na téma "Domácí násilí z pohledu Policie ČR" Záměrem průzkumu v praktické části mojí bakalářské práce je zjistit úroveň vnímání a celkové postoje české populace k problematice domácího násilí v České republice. V této souvislosti si dovoluji Vám na těchto stránkách předložit cílený dotazník, jehož vyplnění Vám zabere maximálně několik minut Vašeho volného času.

Tento průzkum je zcela anonymní a Váš čas strávený vyplněním dotazníku znamená pro mou bakalářskou práci velký přínos. Na každou z položených otázek lze odpovědět označením jedné z nabízených variant, která nejvíce vystihuje Vaši zkušenost, názor, či postoj k dané problematice.

Po ukončení průzkumu a závěrečným vyhodnocením Vašich odpovědí chci tímto průzkumem zjistit, jak široká česká veřejnost vnímá pojem domácího násilí a jaké jsou její postoje např. k institutu vykázání, potažmo i ke konkrétním institucím, které se profesně a ze zákona řešením i prevencí tohoto negativního společenského jevu v České republice zabývají.

 

Závěrem si dovoluji předem Vám všem poděkovat za Váš čas a spolupráci.

Josef Krátoška (kratoska@email.cz)

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Tento dotazník obsahuje 42 otázek, z nichž každá nabízí od dvou do několika variant možných odpovědí. Odpověď, která nejlépe vystihuje Váš názor si jednoduše vyberte  a označte kliknutím.

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se již někdy ve svém životě s pojmem "domácí násilí"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 34].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7690,48 %90,48 %  
ne89,52 %9,52 %  

Graf

2. Víte jaké jednání si pod pojmem "domácí násilí" předtavit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám dostatek informací5572,37 %65,48 %  
ano, ale přesto by mě zajímalo více informací2127,63 %25 %  

Graf

3. Kde jste se s domácím násilím nebo s informacemi o něm setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v televizi, v rádiu1722,37 %20,24 %  
mám osobní zkušenost1317,11 %15,48 %  
ze zkušenosti blízké osoby1317,11 %15,48 %  
ve škole911,84 %10,71 %  
ze zprostředkovaného vyprávění810,53 %9,52 %  
na internetu79,21 %8,33 %  
z jiných zdrojů67,89 %7,14 %  
z informačních letáků a brožur33,95 %3,57 %  

Graf

4. Jak často se s tímto pojmem setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen příležitostně4356,58 %51,19 %  
často2938,16 %34,52 %  
velmi často45,26 %4,76 %  

Graf

5. Vybavuje se vám z poslední doby nějaká kampaň proti domácímu násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3850 %45,24 %  
ne3850 %45,24 %  

Graf

6. Kde jste se s výše zmíněnou kampaní setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v televizi, rádiu1334,21 %15,48 %  
na bilboardech923,68 %10,71 %  
v informačním letáku, brožuře718,42 %8,33 %  
na internetu410,53 %4,76 %  
v tisku37,89 %3,57 %  
jinde25,26 %2,38 %  

Graf

7. Myslíte si, že kampaně proti domácímu násilí jsou účinnou prevencí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3242,11 %38,1 %  
ano2431,58 %28,57 %  
nevím2026,32 %23,81 %  

Graf

8. Je podle vás domácí násilí velkým celospolečeským problémem, kterým by se měly legislativní orgány více zabývat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6788,16 %79,76 %  
nevím56,58 %5,95 %  
ne45,26 %4,76 %  

Graf

9. Kolika procent obyvatel v ČR se podle vás tento problém dotýká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10-25 %4964,47 %58,33 %  
méně než 10%1519,74 %17,86 %  
25-50 %1114,47 %13,1 %  
50 % a více11,32 %1,19 %  

Graf

10. Jaká z forem domácího násilí se podle vás v ČR vyskytuje nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace psychického a fyzického násilí2938,16 %34,52 %  
kombinace fyzického, psychického i sociálního násilí2228,95 %26,19 %  
psychické násilí (zastrašování, ponižování, citové vydírání, přehnaná žárlivost a pod.)1823,68 %21,43 %  
sociální násilí ( izolace od příbuzných a přátel – zákaz přijímat návštěvy, svým chováním odrazovat návštěvníka od dalších návštěv, zákaz telefonovat)45,26 %4,76 %  
fyzické násilí33,95 %3,57 %  

Graf

11. Koho vnímáte jako osobu nejčastěji ohroženou domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manžela/manželku2938,16 %34,52 %  
partnera/partnerku2127,63 %25 %  
děti2026,32 %23,81 %  
seniory45,26 %4,76 %  
osoby se zdravotním postižením22,63 %2,38 %  

Graf

12. Myslíte si, že osoby ohrožené domácím násilím jsou spíše lidé s nižším vzděláním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5268,42 %61,9 %  
ano1418,42 %16,67 %  
nevím1013,16 %11,9 %  

Graf

13. Myslíte si, že se domácí násilí vyskytuje spíše v sociálně slabších rodinách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5369,74 %63,1 %  
ano1621,05 %19,05 %  
nevím79,21 %8,33 %  

Graf

14. Myslíte si, že násilné osoby byly často v dětství samy vystaveny útokům násilných osob, nebo v takové rodině byly alespoň vychovávány?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5065,79 %59,52 %  
nevím1823,68 %21,43 %  
ne810,53 %9,52 %  

Graf

15. Co je podle vás důvodem, že osoba ohrožená domácím násilím často setrvává ve společné domácnosti s násilnou osobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strach z reakce násilné osoby na ukončení společného soužití ze strany osoby ohrožené domácím násilím4356,58 %51,19 %  
společná výchova dětí1722,37 %20,24 %  
finanční závislost na násilné osobě1621,05 %19,05 %  

Graf

16. Myslíte si, že legislativa v ČR umožňuje dostatečnou ochranu osobám, které jsou ohroženy domácím násilím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4660,53 %54,76 %  
nevím1925 %22,62 %  
ano1114,47 %13,1 %  

Graf

17. Ze zákona má policejní orgán možnost násilnou osobu vykázat na jistou dobu ze společné domácnosti a účinně tak zabránit v pokračování takového jednání. Víte, jak dlouhá tato doba je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 dní3951,32 %46,43 %  
nevím1519,74 %17,86 %  
10 dní až jeden rok1114,47 %13,1 %  
1 měsíc1013,16 %11,9 %  
12 měsíců11,32 %1,19 %  

Graf

18. Domníváte se, že vykázání násilné osoby je dostatečně účinným zákonným prostředkem k tomu, aby ohrožená osoba mohla Svou situaci řešit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5471,05 %64,29 %  
nevím1215,79 %14,29 %  
ano1013,16 %11,9 %  

Graf

19. Které instituce vnímáte v oblasti ochrany osob ohrožených domácím násilím jako nejužitečnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
intervenční centra3444,74 %40,48 %  
policie2127,63 %25 %  
linky důvěry1215,79 %14,29 %  
jiné79,21 %8,33 %  
soudy22,63 %2,38 %  

Graf

20. Víte, jak fungují intervenční centra a jakou pomoc poskytují?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3850 %45,24 %  
ano3444,74 %40,48 %  
nevím45,26 %4,76 %  

Graf

21. Znáte nějaké organizace, nebo sdružení, zabývající se přímo domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, neznám, ale v případě potřeby vím, kde takové organizace hledat3242,11 %38,1 %  
ano, znám2938,16 %34,52 %  
ne, neznám1519,74 %17,86 %  

Graf

22. Máte osobní zkušennost s domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, jako přímý svědekotázka č. 32, ano, jako osoba přímo ohrožená domácím násilímotázka č. 23, ne, nemám osobní zkušennostotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemám osobní zkušennost4964,47 %58,33 %  
ano, jako přímý svědek1418,42 %16,67 %  
ano, jako osoba přímo ohrožená domácím násilím1317,11 %15,48 %  

Graf

23. V jakém vztahu k vám byla násilná osoba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manžel/manželka538,46 %5,95 %  
přítel/přítelkyně538,46 %5,95 %  
jiná osoba215,38 %2,38 %  
jeden z rodičů17,69 %1,19 %  

Graf

24. Jaký byl věk násilné osoby v době, kdy jste byl/a osobou ohroženou domácím násilím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35 let646,15 %7,14 %  
15 - 25 let430,77 %4,76 %  
36 - 45 let215,38 %2,38 %  
45 let a více17,69 %1,19 %  

Graf

25. Zvyšovala se postupem času intenzita psychyckých/fyzických útoků násilné osoby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1076,92 %11,9 %  
ne215,38 %2,38 %  
nevím17,69 %1,19 %  

Graf

26. Musel/a jste po některém z útoků vyhledat odbornou lékařskou pomoc?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano753,85 %8,33 %  
ne646,15 %7,14 %  

Graf

27. Víte, co násilnou osobu podněcovalo k násilí proti vám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alkohol/drogy430,77 %4,76 %  
žárlivost430,77 %4,76 %  
nevím, jednalo se o bezdůvodné útoky215,38 %2,38 %  
jiné důvody17,69 %1,19 %  
nevím17,69 %1,19 %  
nespokojenost s chodem domácnosti17,69 %1,19 %  

Graf

28. Jak jste řešil/a svoji situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obrátil/a jsem se na Polici ČR430,77 %4,76 %  
řešil/a jsem to úplně jiným způsobem323,08 %3,57 %  
obrátil/a jsem se na některou z osob blízkých323,08 %3,57 %  
obrátil/a jsem se na nějakou organizaci, která se touto problematikou zabývá17,69 %1,19 %  
nikomu jsem se s tím nesvěřil/a17,69 %1,19 %  
neřešil/a jsem to17,69 %1,19 %  

Graf

29. Žijete stále s násilnou osobou ve společné domácnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1076,92 %11,9 %  
ano323,08 %3,57 %  

Graf

30. Myslíte si, že byste poznal/a, kdyby ve vašem okolí k domácímu násilí docházelo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2755,1 %32,14 %  
ano1938,78 %22,62 %  
ne36,12 %3,57 %  

Graf

31. Jak byste se zachoval/a, kdybyste se ocitl/a v pozici svědka domácího násilí, nebo měl/a důvodné podezření, že k němu dochází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oslovil/a bych osoby, kterých se to týká, s nabídkou pomoci2346,94 %27,38 %  
neprodleně bych to oznámil/a na Policii ČR918,37 %10,71 %  
jiné řešení816,33 %9,52 %  
nevím510,2 %5,95 %  
neřešil/a bych to48,16 %4,76 %  

Graf

32. Kdybyste se stal/a osobou ohroženou domácím násilím, jak byste se zachoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obrátil/a bych se na osobu blízkou2031,75 %23,81 %  
obrátil/a bych se na nějakou organizaci, která se touto problematikou zabývá1320,63 %15,48 %  
jiné řešení1117,46 %13,1 %  
nevím, nemám představu, jak bych se v takové situaci zachova/a914,29 %10,71 %  
obrátil/a bych se na Polici ČR812,7 %9,52 %  
nikomu bych se s takovým problémem nesvěřil/a23,17 %2,38 %  

Graf

33. Myslíte si, že Policie ČR dostatečně využívá zákonné prostředky k řešení domácího násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3140,79 %36,9 %  
ne2735,53 %32,14 %  
ano1823,68 %21,43 %  

Graf

34. Setkal/a jste se někdy s pojmem "SARA DN"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7488,1 %88,1 %  
ano1011,9 %11,9 %  

Graf

35. Byl/a jste někdy v minulosti svědkem liknavého, či bagatelizovaného jednání ze strany Policie ČR při řešení situace, kde došlo k hádce, či dokonce fyzickému násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5261,9 %61,9 %  
ano3238,1 %38,1 %  

Graf

36. Byl/a jste v minulosti svědkem, nebo přímým účastníkem situace, kde došlo k hádce, či fyzickému napadení a postup Policie ČR byl z vašeho pohledu profesionální.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6476,19 %76,19 %  
ano2023,81 %23,81 %  

Graf

37. Uveďte své pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5869,05 %69,05 %  
muž2630,95 %30,95 %  

Graf

38. Zařaďte svůj věk do jednoho z věkových rozmezí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let4654,76 %54,76 %  
26-35 let2125 %25 %  
36-45 let1011,9 %11,9 %  
45 let a více78,33 %8,33 %  

Graf

39. Uveďte svůj rodinný stav.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodná/ý5666,67 %66,67 %  
vdaná/ženatý1821,43 %21,43 %  
rozvedená/ý1011,9 %11,9 %  

Graf

40. Zařaďte své současné bydliště.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoměsto (nad 100 000 obyvatel)4250 %50 %  
větší město (cca do 100 000 obyvatel)1720,24 %20,24 %  
menší město (cca do 20 000 obyvatel)1416,67 %16,67 %  
vesnice (do 2 000 obyvatel)1113,1 %13,1 %  

Graf

41. V jakém kraji ČR v současné době bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hlavní město Praha2630,95 %30,95 %  
Jihomoravský kraj1416,67 %16,67 %  
Středočeský kraj1214,29 %14,29 %  
Pardubický kraj89,52 %9,52 %  
Moravskoslezský kraj78,33 %8,33 %  
Ústecký kraj55,95 %5,95 %  
Královéhradecký kraj44,76 %4,76 %  
Jihočeský kraj44,76 %4,76 %  
Plzeňský kraj22,38 %2,38 %  
Karlovarský kraj11,19 %1,19 %  
Liberecký kraj11,19 %1,19 %  

Graf

42. Vyberte své nejvyšší dosažené vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou3339,29 %39,29 %  
vysokoškolské2428,57 %28,57 %  
základní1011,9 %11,9 %  
střední bez maturity1011,9 %11,9 %  
vyšší odborné78,33 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Víte jaké jednání si pod pojmem "domácí násilí" předtavit?

 • odpověď ano, mám dostatek informací:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi v televizi, rádiu na otázku 6. Kde jste se s výše zmíněnou kampaní setkal/a?

5. Vybavuje se vám z poslední doby nějaká kampaň proti domácímu násilí?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi v televizi, rádiu na otázku 6. Kde jste se s výše zmíněnou kampaní setkal/a?

13. Myslíte si, že se domácí násilí vyskytuje spíše v sociálně slabších rodinách?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnera/partnerku na otázku 11. Koho vnímáte jako osobu nejčastěji ohroženou domácím násilím?

20. Víte, jak fungují intervenční centra a jakou pomoc poskytují?

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi linky důvěry na otázku 19. Které instituce vnímáte v oblasti ochrany osob ohrožených domácím násilím jako nejužitečnější?

22. Máte osobní zkušennost s domácím násilím?

 • odpověď ano, jako osoba přímo ohrožená domácím násilím:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 25. Zvyšovala se postupem času intenzita psychyckých/fyzických útoků násilné osoby?
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 29. Žijete stále s násilnou osobou ve společné domácnosti?
 • odpověď ne, nemám osobní zkušennost:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 30. Myslíte si, že byste poznal/a, kdyby ve vašem okolí k domácímu násilí docházelo?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. Myslíte si, že byste poznal/a, kdyby ve vašem okolí k domácímu násilí docházelo?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi oslovil/a bych osoby, kterých se to týká, s nabídkou pomoci na otázku 31. Jak byste se zachoval/a, kdybyste se ocitl/a v pozici svědka domácího násilí, nebo měl/a důvodné podezření, že k němu dochází?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi v televizi, v rádiu na otázku 3. Kde jste se s domácím násilím nebo s informacemi o něm setkal/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné řešení na otázku 32. Kdybyste se stal/a osobou ohroženou domácím násilím, jak byste se zachoval/a?

38. Zařaďte svůj věk do jednoho z věkových rozmezí.

 • odpověď 15-25 let:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 42. Vyberte své nejvyšší dosažené vzdělání.

39. Uveďte svůj rodinný stav.

 • odpověď svobodná/ý:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 42. Vyberte své nejvyšší dosažené vzdělání.

40. Zařaďte své současné bydliště.

 • odpověď velkoměsto (nad 100 000 obyvatel):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi hlavní město Praha na otázku 41. V jakém kraji ČR v současné době bydlíte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se již někdy ve svém životě s pojmem "domácí násilí"?

2. Víte jaké jednání si pod pojmem "domácí násilí" předtavit?

3. Kde jste se s domácím násilím nebo s informacemi o něm setkal/a?

4. Jak často se s tímto pojmem setkáváte?

5. Vybavuje se vám z poslední doby nějaká kampaň proti domácímu násilí?

6. Kde jste se s výše zmíněnou kampaní setkal/a?

7. Myslíte si, že kampaně proti domácímu násilí jsou účinnou prevencí?

8. Je podle vás domácí násilí velkým celospolečeským problémem, kterým by se měly legislativní orgány více zabývat?

9. Kolika procent obyvatel v ČR se podle vás tento problém dotýká?

10. Jaká z forem domácího násilí se podle vás v ČR vyskytuje nejčastěji?

11. Koho vnímáte jako osobu nejčastěji ohroženou domácím násilím?

12. Myslíte si, že osoby ohrožené domácím násilím jsou spíše lidé s nižším vzděláním?

13. Myslíte si, že se domácí násilí vyskytuje spíše v sociálně slabších rodinách?

14. Myslíte si, že násilné osoby byly často v dětství samy vystaveny útokům násilných osob, nebo v takové rodině byly alespoň vychovávány?

15. Co je podle vás důvodem, že osoba ohrožená domácím násilím často setrvává ve společné domácnosti s násilnou osobou?

16. Myslíte si, že legislativa v ČR umožňuje dostatečnou ochranu osobám, které jsou ohroženy domácím násilím?

17. Ze zákona má policejní orgán možnost násilnou osobu vykázat na jistou dobu ze společné domácnosti a účinně tak zabránit v pokračování takového jednání. Víte, jak dlouhá tato doba je?

18. Domníváte se, že vykázání násilné osoby je dostatečně účinným zákonným prostředkem k tomu, aby ohrožená osoba mohla Svou situaci řešit?

19. Které instituce vnímáte v oblasti ochrany osob ohrožených domácím násilím jako nejužitečnější?

20. Víte, jak fungují intervenční centra a jakou pomoc poskytují?

21. Znáte nějaké organizace, nebo sdružení, zabývající se přímo domácím násilím?

22. Máte osobní zkušennost s domácím násilím?

25. Zvyšovala se postupem času intenzita psychyckých/fyzických útoků násilné osoby?

29. Žijete stále s násilnou osobou ve společné domácnosti?

30. Myslíte si, že byste poznal/a, kdyby ve vašem okolí k domácímu násilí docházelo?

31. Jak byste se zachoval/a, kdybyste se ocitl/a v pozici svědka domácího násilí, nebo měl/a důvodné podezření, že k němu dochází?

32. Kdybyste se stal/a osobou ohroženou domácím násilím, jak byste se zachoval/a?

33. Myslíte si, že Policie ČR dostatečně využívá zákonné prostředky k řešení domácího násilí?

34. Setkal/a jste se někdy s pojmem "SARA DN"?

35. Byl/a jste někdy v minulosti svědkem liknavého, či bagatelizovaného jednání ze strany Policie ČR při řešení situace, kde došlo k hádce, či dokonce fyzickému násilí?

36. Byl/a jste v minulosti svědkem, nebo přímým účastníkem situace, kde došlo k hádce, či fyzickému napadení a postup Policie ČR byl z vašeho pohledu profesionální.

37. Uveďte své pohlaví.

38. Zařaďte svůj věk do jednoho z věkových rozmezí.

39. Uveďte svůj rodinný stav.

40. Zařaďte své současné bydliště.

41. V jakém kraji ČR v současné době bydlíte?

42. Vyberte své nejvyšší dosažené vzdělání.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se již někdy ve svém životě s pojmem "domácí násilí"?

2. Víte jaké jednání si pod pojmem "domácí násilí" předtavit?

3. Kde jste se s domácím násilím nebo s informacemi o něm setkal/a?

4. Jak často se s tímto pojmem setkáváte?

5. Vybavuje se vám z poslední doby nějaká kampaň proti domácímu násilí?

6. Kde jste se s výše zmíněnou kampaní setkal/a?

7. Myslíte si, že kampaně proti domácímu násilí jsou účinnou prevencí?

8. Je podle vás domácí násilí velkým celospolečeským problémem, kterým by se měly legislativní orgány více zabývat?

9. Kolika procent obyvatel v ČR se podle vás tento problém dotýká?

10. Jaká z forem domácího násilí se podle vás v ČR vyskytuje nejčastěji?

11. Koho vnímáte jako osobu nejčastěji ohroženou domácím násilím?

12. Myslíte si, že osoby ohrožené domácím násilím jsou spíše lidé s nižším vzděláním?

13. Myslíte si, že se domácí násilí vyskytuje spíše v sociálně slabších rodinách?

14. Myslíte si, že násilné osoby byly často v dětství samy vystaveny útokům násilných osob, nebo v takové rodině byly alespoň vychovávány?

15. Co je podle vás důvodem, že osoba ohrožená domácím násilím často setrvává ve společné domácnosti s násilnou osobou?

16. Myslíte si, že legislativa v ČR umožňuje dostatečnou ochranu osobám, které jsou ohroženy domácím násilím?

17. Ze zákona má policejní orgán možnost násilnou osobu vykázat na jistou dobu ze společné domácnosti a účinně tak zabránit v pokračování takového jednání. Víte, jak dlouhá tato doba je?

18. Domníváte se, že vykázání násilné osoby je dostatečně účinným zákonným prostředkem k tomu, aby ohrožená osoba mohla Svou situaci řešit?

19. Které instituce vnímáte v oblasti ochrany osob ohrožených domácím násilím jako nejužitečnější?

20. Víte, jak fungují intervenční centra a jakou pomoc poskytují?

21. Znáte nějaké organizace, nebo sdružení, zabývající se přímo domácím násilím?

22. Máte osobní zkušennost s domácím násilím?

25. Zvyšovala se postupem času intenzita psychyckých/fyzických útoků násilné osoby?

29. Žijete stále s násilnou osobou ve společné domácnosti?

30. Myslíte si, že byste poznal/a, kdyby ve vašem okolí k domácímu násilí docházelo?

31. Jak byste se zachoval/a, kdybyste se ocitl/a v pozici svědka domácího násilí, nebo měl/a důvodné podezření, že k němu dochází?

32. Kdybyste se stal/a osobou ohroženou domácím násilím, jak byste se zachoval/a?

33. Myslíte si, že Policie ČR dostatečně využívá zákonné prostředky k řešení domácího násilí?

34. Setkal/a jste se někdy s pojmem "SARA DN"?

35. Byl/a jste někdy v minulosti svědkem liknavého, či bagatelizovaného jednání ze strany Policie ČR při řešení situace, kde došlo k hádce, či dokonce fyzickému násilí?

36. Byl/a jste v minulosti svědkem, nebo přímým účastníkem situace, kde došlo k hádce, či fyzickému napadení a postup Policie ČR byl z vašeho pohledu profesionální.

37. Uveďte své pohlaví.

38. Zařaďte svůj věk do jednoho z věkových rozmezí.

39. Uveďte svůj rodinný stav.

40. Zařaďte své současné bydliště.

41. V jakém kraji ČR v současné době bydlíte?

42. Vyberte své nejvyšší dosažené vzdělání.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krátoška, J.Domácí násilí (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dmaci-nasili.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.