Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dodržování léčebného režimu u pacientů s diabetem

Dodržování léčebného režimu u pacientů s diabetem

Žena jako manažerka
Musela jste se jako žena více snažit, abyste dosáhla na manažerskou pozici?

[7 min., dotazník pouze pro ženy, veřejné výsledky 31. března]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Drbalová
Šetření:05. 04. 2011 - 30. 04. 2011
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):26 / 26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:22,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Jmenuji se Pavla Drbalová a jsem studentkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Zpracovávám diplomovou práci na téma "Fenomén non-compliance u pacientů s diagnózou diabetes mellitus". Ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku.

Předem děkuji za Vámi věnovaný čas.

 

Odpovědi respondentů

1. Typ diabetu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
diabetes mellitus I. typu758,33 %58,33 %  
diabetes mellitus II. typu541,67 %41,67 %  

Graf

2. Léčba

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
inzulín866,67 %66,67 %  
perorální antidiabetika (PAD – tablety)216,67 %16,67 %  
pouze dieta18,33 %8,33 %  
kombinace18,33 %8,33 %  

Graf

3. S diabetem se léčíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 5 let541,67 %41,67 %  
5 – 10 let541,67 %41,67 %  
více než 10 let216,67 %16,67 %  

Graf

4. Léky na diabetes užíváte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čtyřikrát a vícekrát denně433,33 %33,33 %  
třikrát denně325 %25 %  
léky neužívám, léčím se pouze dietou216,67 %16,67 %  
dvakrát denně216,67 %16,67 %  
jednou denně18,33 %8,33 %  

Graf

5. Kolik druhů léčiv, vyjma léků na diabetes, denně užíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neužívám žádné jiné léky433,33 %33,33 %  
jeden druh325 %25 %  
čtyři a více druhů216,67 %16,67 %  
dva druhy216,67 %16,67 %  
tři druhy18,33 %8,33 %  

Graf

6. Léčíte se ještě s nějakým jiným onemocněním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
léčím se pouze s diabetem541,67 %41,67 %  
s jedním325 %25 %  
se dvěmi216,67 %16,67 %  
se třemi18,33 %8,33 %  
se čtyřmi a více18,33 %8,33 %  

Graf

7. Jste detailně seznámen/a s charakterem onemocnění diabetes mellitus a podrobnostmi souvisejícími s Vaším léčebným režimem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano975 %75 %  
nejsem si jistý/á325 %25 %  

Graf

8. Jak často navštěvujete lékaře (diabetologa)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravidelně1083,33 %83,33 %  
v případě zhoršení potíží216,67 %16,67 %  

Graf

9. Při návštěvě u lékaře máte dostatek času na konzultaci zdravotního stavu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano650 %50 %  
většinou ano325 %25 %  
většinou ne216,67 %16,67 %  
ne18,33 %8,33 %  

Graf

10. Informace, které Vám lékař poskytuje, shledáváte jako

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
srozumitelné650 %50 %  
většinou srozumitelné541,67 %41,67 %  
většinou nesrozumitelné18,33 %8,33 %  

Graf

11. Říkáte vždy lékaři pravdu o dodržování léčebného režimu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano541,67 %41,67 %  
ano541,67 %41,67 %  
nedodržení léčebného režimu lékaři nesděluji216,67 %16,67 %  

Graf

12. Doporučení a rady lékaře dodržujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano1083,33 %83,33 %  
vždy216,67 %16,67 %  

Graf

13. jste přesvědčen/a, že rady, které Vám uděluje lékař, Vám skutečně pomohou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano758,33 %58,33 %  
většinou ano433,33 %33,33 %  
ne18,33 %8,33 %  

Graf

14. Léky, které jsou Vám předepsány

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
užívám přesně dle doporučení lékaře1083,33 %83,33 %  
dávkování léků si upravuji podle toho, jak se zrovna cítím18,33 %8,33 %  
občas si je zapomenu vzít18,33 %8,33 %  

Graf

15. Jak často se Vám stává, že si zapomenete vzít své léky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nestává se mi to650 %50 %  
méně než jednou měsíčně541,67 %41,67 %  
1x – 3x měsíčně18,33 %8,33 %  

Graf

16. Pokud u sebe pozorujete zdravotní komplikace, které považujete za nežádoucí účinky předepsaných léků

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
problém konzultuji s lékařem12100 %100 %  

Graf

17. Pouze pár dní před návštěvou lékaře pečlivě dodržuji dietu, případně se snažím vyvíjet alespoň minimální fyzickou aktivitu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dietu dodržuji stále, nejen před návštěvou lékaře866,67 %66,67 %  
občas433,33 %33,33 %  

Graf

18. Fyzické aktivitě (např. procházky alespoň 30 minut bez přestávky) se věnuji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas650 %50 %  
denně, případně obden541,67 %41,67 %  
nikdy (nesportuji, necvičím)18,33 %8,33 %  

Graf

19. Doporučené množství sacharidů v diabetické stravě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znám, ale nedodržuji650 %50 %  
znám a dodržuji ho541,67 %41,67 %  
neznám18,33 %8,33 %  

Graf

20. Hodnota glykémie nalačno by se měla pohybovat v rozmezí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 – 6 mmol/l1083,33 %83,33 %  
7 – 9 mmol/l216,67 %16,67 %  

Graf

21. Znáte hodnotu svého glykovaného hemoglobinu (HbA1c)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano975 %75 %  
ne325 %25 %  

Graf

22. Glukometr

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám, používám ho pravidelně758,33 %58,33 %  
mám, používám ho jen občas433,33 %33,33 %  
nemám18,33 %8,33 %  

Graf

23. Ročně doplácím na léky a zdravotnický materiál (na léčbu diabetu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 2000 Kč325 %25 %  
více325 %25 %  
nevím216,67 %16,67 %  
do 1000 Kč216,67 %16,67 %  
nedoplácím nic18,33 %8,33 %  
do 500 Kč18,33 %8,33 %  

Graf

24. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 29 let541,67 %41,67 %  
30 – 39 let325 %25 %  
50 – 59 let216,67 %16,67 %  
40 – 49 let18,33 %8,33 %  
60 – 69 let18,33 %8,33 %  

Graf

25. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou866,67 %66,67 %  
vysoká škola216,67 %16,67 %  
odborné učiliště216,67 %16,67 %  

Graf

26. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Drbalová, P.Dodržování léčebného režimu u pacientů s diabetem (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dodrzovani-lecebneho-rezimu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.