Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dostupnost bydlení v ústeckém kraji

Dostupnost bydlení v ústeckém kraji

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Irena Kočinová
Šetření:21. 12. 2015 - 20. 01. 2016
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Irena Kočinová a v současné době studuji Vyšší odbornou školu ekonomickou, sociální a zdravotnickou, Obchodní akademii, Střední pedagogickou školu a Střední zdravotnickou školu Most.

Součástí mé seminární práce je i tento anonymní dotazník.

Prosím o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který bude sloužit pouze pro účely této seminární práce.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jaký je způsob Vašeho bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byt6666 %66 %  
dům2222 %22 %  
u rodičů, příbuzných77 %7 %  
ubytovna, azylový dům44 %4 %  
jiné11 %1 %  

Graf

2. Jaký je typ Vašeho bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní vlastnictví5151 %51 %  
pronájem1818 %18 %  
družstevní vlastnictví1414 %14 %  
podnájem77 %7 %  
státní55 %5 %  
jiné55 %5 %  

Graf

3. Způsob pořízení Vašeho bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní prostředky3838 %38 %  
úvěr, hypotéka2626 %26 %  
jiné1818 %18 %  
stavební spoření1515 %15 %  
půjčka55 %5 %  
Vzhledem k tomu, ze bydlim v podnajmu, bylo nutne zaplatit pouze kauci a tu jsem hradila z vlastnich prostredku11 %1 %  
převod na člena rodiny11 %1 %  
Rodiče ho koupili11 %1 %  
pronájem, neni treba investice11 %1 %  
Podnájem11 %1 %  
juana11 %1 %  
spina11 %1 %  

Graf

4. Zdroj přímu, ze kterého hradíte náklady spojené s bydlením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnání7878 %78 %  
ostatní příjmy1111 %11 %  
OSVČ99 %9 %  
sociální dávky, příspěvky88 %8 %  
rodičovská dovolená55 %5 %  

Graf

5. Jste muž/žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6666 %66 %  
muž3434 %34 %  

Graf

6. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 až 50 let4747 %47 %  
21 až 35 let3939 %39 %  
51 až 65 let99 %9 %  
do 20let44 %4 %  
nad 65 let11 %1 %  

Graf

7. Dostupnost služeb ve vašem okolí např. MHD. škola, školka, lékař, úřady, obchody atd.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi dobrá4747 %47 %  
dobrá3131 %31 %  
dostatečná1414 %14 %  
nedostatečná88 %8 %  

Graf

8. Dostupnost zaměstnání ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečná3232 %32 %  
dobrá2525 %25 %  
nedostatečná2222 %22 %  
velmi dobrá2121 %21 %  

Graf

9. Která ze skupin je podle Vás nejvíce znevýhodněna v souvislosti s pořízením bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mládež po ukončení vzdělání2626 %26 %  
samoživitelky2222 %22 %  
rodiny s dětmi1616 %16 %  
sociálně vyloučené skupiny1414 %14 %  
nezaměstnaní99 %9 %  
senioři44 %4 %  
studenti44 %4 %  
nevim11 %1 %  
chudí11 %1 %  
ta co nemá peníze (kdo chce bydlet musí na to mít)11 %1 %  
pipin11 %1 %  
ti co nemají dost peněz na pořízení bydlení a je jedno do které skupiny patří11 %1 %  

Graf

10. Jste spokojeni se svým bydlením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7979 %79 %  
ne1313 %13 %  
nevím88 %8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je způsob Vašeho bydlení?

2. Jaký je typ Vašeho bydlení?

3. Způsob pořízení Vašeho bydlení?

4. Zdroj přímu, ze kterého hradíte náklady spojené s bydlením?

5. Jste muž/žena?

6. Váš věk?

7. Dostupnost služeb ve vašem okolí např. MHD. škola, školka, lékař, úřady, obchody atd.

8. Dostupnost zaměstnání ve Vašem okolí?

9. Která ze skupin je podle Vás nejvíce znevýhodněna v souvislosti s pořízením bydlení?

10. Jste spokojeni se svým bydlením?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je způsob Vašeho bydlení?

2. Jaký je typ Vašeho bydlení?

3. Způsob pořízení Vašeho bydlení?

4. Zdroj přímu, ze kterého hradíte náklady spojené s bydlením?

5. Jste muž/žena?

6. Váš věk?

7. Dostupnost služeb ve vašem okolí např. MHD. škola, školka, lékař, úřady, obchody atd.

8. Dostupnost zaměstnání ve Vašem okolí?

9. Která ze skupin je podle Vás nejvíce znevýhodněna v souvislosti s pořízením bydlení?

10. Jste spokojeni se svým bydlením?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kočinová, I.Dostupnost bydlení v ústeckém kraji (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://dostupnost-bydleni-v-ustecke.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.