Faktory pracovného komfortu

Koniec vypĺňania 31. 03. 2021 23:45, výsledky budú k dispozícii iba zadávateľovi.
Počet otázok: 47   Priemerná doba vyplnenia: 00.20:00

Vážená respondentka, vážený respondent,

radi by sme Vás požiadali o spoluprácu na dotazníkovom prieskume. Vyplnený dotazník slúži pre návrh postupu indexovania faktorov pracovného komfortu v strojárskych prevádzkach, aby sa pracovník mohol počas podávania svojho pracovného výkonu cítiť optimálne. Zozbierané údaje budú štatisticky spracovávané ako celok, nie jednotlivo za respondentov. 

Ďakujeme Vám za Váš čas a ochotu zúčastniť sa na našom dotazníkovom prieskume.

 

Dotazníkový prieskum je súčasťou riešenia projektu VEGA: 1/0101/18: Návrh kombinačného a rekombinačného postupu indexovania faktorov pracovného komfortu v strojárskych prevádzkach
 

Kontakt: E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím. a pracovný kolektív