Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jste (nebo kdybyste byli) na dně, využili byste takovou pomoc?

Jste (nebo kdybyste byli) na dně, využili byste takovou pomoc?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zbyněk Chatt
Šetření:19. 06. 2018 - 21. 06. 2018
Počet respondentů:37
Počet otázek (max/průměr):8 / 5.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Plánuji vytvořit projekt v brzké době, který pomůže lidem, kteří se ocitli vinou ať už vlastní, či cizí, na dně, mají dluhy, exekuce, insolvenci. 

Jedná se o projekt sdružení několika profesí (truhlářství, kovářství, eko-zemědělství, ....) v soběstačné eko-farmě. Cílem projektu je oslovit lidi, jenž jsou na hranici či pod hranicí chudoby, nechybí jim mnoho do ztráty střechy nad hlavou a dát jim novou šanci. Poskytnout jim ubytování zdarma na eco-farmě a to i se stravou a příspěvky na ošacení, hygienu atd. a to za práci, kteoru na farmě budou vykonávat. K tomu jim bude vypláceno denně kapesné, ale větší část vydělaných peněz jim bude spořena a po ukončení programu vyplacena do nového začátku. 

 

Eco-farma je nejen soběstačná instituce, ale vyrábí v truhlářské, kovářské a krejčovské dílně výrobky, které jsou dále nabízeny širokému okolí v e-shopu a ze zisku jsou pak tito lidé vypláceni a jim pravidelně spořena určitá částka do ukonční programu. 

 

Eco-farma je samostatná, má vlastní generátor elektřinu pomocí solárních panelů a baterií, pěstuje širokou škálu zeleniny a ovoce a chová drobný dobytek pro vlastní spotřebu. 

 

Kapacita eco-farmy je cca 10 míst k zařazení do programu, dalších 7 míst pro vyučené a zkušené řemeslníky, zahradníky atd., kteří budou učit a kontrolovat osoby zařazené do programu. 

 

Program trvá individuálně 1 - 4 roky a může se do něho přihlásit kdokoliv, kdo nemá již moc dalších možností řešení vlastní krize. 

Odpovědi respondentů

1. Ocitli jste se někdy (nebo jste právě teď) v dluhové pasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, v minulosti jsem se ocitlotázka č. 2, Ano, právě teď jsemotázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3491,89 %91,89 %  
Ano, právě teď jsem38,11 %8,11 %  

Graf

2. Jak jste vyřešil/a svůj dluhový problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

3. Jak máte nyní řešeno bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bydlím u rodičů / u znýmých133,33 %2,7 %  
Bydlím ve vlastním (případně družstevním)133,33 %2,7 %  
Jsem bez domova133,33 %2,7 %  

Graf

4. Využil/a byste takového projektu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2054,05 %54,05 %  
Ne1129,73 %29,73 %  
Ano616,22 %16,22 %  

Graf

5. Jste muž či žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2464,86 %64,86 %  
Muž1335,14 %35,14 %  

Graf

6. Kolik Vám je let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33-401441,18 %37,84 %  
18-251235,29 %32,43 %  
25-33823,53 %21,62 %  

Graf

7. Máte partnera

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mám partnera/partnerkuotázka č. 8, Mám manžela/manželkuotázka č. 8, Jsem sám/sama → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem sám/sama1745,95 %45,95 %  
Mám manžela/manželku1027,03 %27,03 %  
Mám partnera/partnerku1027,03 %27,03 %  

Graf

8. Pokud byste se chtěl/a projektu zúčastnit, jak byste to řešil/a s partnerem/kou, manželem/manželkou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nechtěl/a bych se projektu zúčastnit1052,63 %27,03 %  
Chtěli bychom do toho jít oba631,58 %16,22 %  
Partner/ka, manžel/ka by na mě čekal/a a podporoval/a315,79 %8,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Chatt, Z.Jste (nebo kdybyste byli) na dně, využili byste takovou pomoc? (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://jste-nebo-kdybyste-byli-na-d.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.