Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Maminky a povinné očkování

Maminky a povinné očkování

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Pavelek
Šetření:15. 02. 2016 - 02. 03. 2016
Počet respondentů:1377
Počet otázek (max/průměr):24 / 21.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:76,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-13 PDF-14 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Vysoké školy báňské, ekonomické fakulty oboru Marketing a obchod a chtěla bych Vás touto formou požádat o vyplnění anonymního dotazníku na téma Analýza trhu s povinným očkováním v ČR. Dotazník je určen maminkám s dětmi do věku 8 let. Tento dotazník byl konstruován pro zpracování mé diplomové práce a následného vyhodnocení postojů a zkušeností maminek v rámci povinného očkování svých dětí v České republice. Pokyny způsobu vyplnění jsou uvedeny u jednotlivých otázek, s tím, že odpovědi prosím vztahujte na Vaše nejmladší narozené dítě. Krátký dotazník je anonymní a nezabere Vám déle než deset minut.

Děkuji předem za Vaši spolupráci Markéta Morcinková.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Prosím, vztahujte své odpovědi na nejmladší narozené dítě.

Odpovědi respondentů

1. Jste žena a máte alespoň jedno dítě mladší věku osmi let (včetně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano131095,07 %95,13 %  
Ne684,93 %4,94 %  

Graf

2. Je dle Vašeho názoru nutné, aby bylo očkování Vašich dětí povinné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec ne42432,37 %30,79 %  
Určitě ano32324,66 %23,46 %  
Spíše ano30523,28 %22,15 %  
Spíše ne21816,64 %15,83 %  
Nevím403,05 %2,9 %  

Graf

3. Ve věci očkování plně důvěřujete svému lékaři?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedůvěřuji39430,08 %28,61 %  
Téměř vždy36427,79 %26,43 %  
Někdy28021,37 %20,33 %  
Vždy27220,76 %19,75 %  

Graf

4. Proti kterým nemocem je podle Vás očkování v ČR povinné (očkování nutná pro přijetí do mateřských škol)? (zvolte více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dávivý kašel (Černý kašel)116088,55 %84,24 %  
Dětská obrna113886,87 %82,64 %  
Záškrt113286,41 %82,21 %  
Spalničky108782,98 %78,94 %  
Tetanus108682,9 %78,87 %  
Zarděnky103478,93 %75,09 %  
Příušnice102878,47 %74,66 %  
Hepatitida B (Žloutenka typu B)95873,13 %69,57 %  
Haemophilus Influenzae B73956,41 %53,67 %  
Tuberkulóza32424,73 %23,53 %  
Pneumoková onemocnění17113,05 %12,42 %  
Meningokoková onemocnění16112,29 %11,69 %  
Rotavirové nákazy947,18 %6,83 %  
Klíšťová encefalitida413,13 %2,98 %  
Chřipka201,53 %1,45 %  

Graf

5. Očkovala jste Vaše nejmladší dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano očkovala, (plánuji očkovat minimálně jednou vakcínou)otázka č. 6, Neočkovala jsem vůbec a ani to neplánujiotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano očkovala, (plánuji očkovat minimálně jednou vakcínou)107982,37 %78,36 %  
Neočkovala jsem vůbec a ani to neplánuji23117,63 %16,78 %  

Graf

6. Vaše nejmladší dítě jste očkovali (plánujete očkovat)? (možno zvolit více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přesně dle očkovacího kalendáře (dle lékaře)44141,06 %32,03 %  
Začali jste první očkování v pozdějším věku dítěte28626,63 %20,77 %  
Sami jste vyžadovali větší odstup mezi vakcínami24122,44 %17,5 %  
Jinak dle doporučení lékaře (lékař sám očkování upravil)20919,46 %15,18 %  
Očkovali jste ve zkráceném schématu 2+119317,97 %14,02 %  
Měli jste individuální očkovací plán (např. jiný výběr vakcíny)15514,43 %11,26 %  
Vašemu dítěti podáte (podali jste) pouze jednu dávku očkování Priorix (Spalničky, Zarděnky, Příušnice)13112,2 %9,51 %  

Graf

7. Váš lékař se před očkováním zeptal na aktuální zdravotní stav dítěte (zda bylo v konktaktu s nemocnými, zda je dítě po nemoci a podobně)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy63859,46 %46,33 %  
Nikdy13512,58 %9,8 %  
Někdy12611,74 %9,15 %  
Téměř vždy12411,56 %9,01 %  
Nepamatuji si504,66 %3,63 %  

Graf

8. Dle Vašeho názoru je Váš lékař ochotný s Vámi diskutovat, spolehlivě informovat k tématu očkování a v případě nestandartních požadavků Vám vyjít vstříc?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano39436,72 %28,61 %  
Určitě ano39136,44 %28,4 %  
Spíše ne16515,38 %11,98 %  
Nevím868,01 %6,25 %  
Určitě ne373,45 %2,69 %  

Graf

9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. V případě, že jste se setkali s některou (jakoukoli) z nežádoucích reakcí po vakcíně, mělo to vliv na Vaše další rozhodování o případném pokračování v očkování?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Měla jsem jisté obavy z dalšího očkování, ale v očkování jsem pokračovala47746,09 %34,64 %  
Nesetkala jsem se nikdy s žádnou nežádoucí reakcí22021,26 %15,98 %  
Ne, vůbec jsem nad tím nepřemýšlela, lékař přeci ví, co dělá15014,49 %10,89 %  
Po nežádoucí reakci jsem odmítla očkování navzdory lékaři1029,86 %7,41 %  
Zatím nenaočkováno726,96 %5,23 %  
Lékař sám další očkování nedoporučil141,35 %1,02 %  

Graf

11. Před samotným naočkováním Vám lékař sám nabídnul příbalový leták očkovací látky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy sám od sebe nenabídnul61557,64 %44,66 %  
Ano, pokaždé21420,06 %15,54 %  
Ne, většinou ne15014,06 %10,89 %  
Ano, občas zapomněl474,4 %3,41 %  
Nevím nepamatuji si413,84 %2,98 %  

Graf

12. Zajímáte se o informace obsažené v příbalovém letáku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy48845,48 %35,44 %  
Často32530,29 %23,6 %  
Méně často17416,22 %12,64 %  
Nezajímám se868,01 %6,25 %  

Graf

13. V případě očkování tzv. Hexavakcínou či jinou očkovací látkou, byla Vašemu (nejmladšímu) dítěti podána i druhá vakcína proti pneumokokovým nákazám souběžně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne54951,07 %39,87 %  
Ano37334,7 %27,09 %  
Nevím, nezajímala jsem se, nepamatuji si, zatím nenaočkováno15314,23 %11,11 %  

Graf

14. Souhlasíte s tím, aby Vašemu dítěti byly podávány souběžně dvě vakcíny různé ochrany?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy bych dítěti nenechala dát dvě očkování najednou60756,41 %44,08 %  
Ano, ale raději bych je naočkovala zvlášť20919,42 %15,18 %  
Ano, nevidím důvod proč ne, když je to dle lékaře možné20819,33 %15,11 %  
Nevím524,83 %3,78 %  

Graf

15. Obodujte, čeho se v souvislosti s očkováním obáváte (1-obávám se nejméně , 5-obávám se nejvíce):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

17. Informace o očkování vyhledáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktivně88967,86 %64,56 %  
Pasivně33525,57 %24,33 %  
Nevyhledávám866,56 %6,25 %  

Graf

18. Odkud vyhledáváte informace ohledně povinného očkování? (možno zvolit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet120792,14 %87,65 %  
Kamarádi, známí64249,01 %46,62 %  
Odborná literatura61847,18 %44,88 %  
Knihy41031,3 %29,77 %  
Noviny a časopisy17613,44 %12,78 %  
Televize15411,76 %11,18 %  
Nevyhledávám tyto informace725,5 %5,23 %  

Graf

19. Počet dětí v rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
167851,76 %49,24 %  
247436,18 %34,42 %  
31219,24 %8,79 %  
4221,68 %1,6 %  
více151,15 %1,09 %  

Graf

20. Věk Vašeho nejmladšího dítěte (dětí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-138329,24 %27,81 %  
229922,82 %21,71 %  
126520,23 %19,24 %  
316512,6 %11,98 %  
4755,73 %5,45 %  
5413,13 %2,98 %  
6322,44 %2,32 %  
7292,21 %2,11 %  
8211,6 %1,53 %  

Graf

21. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-39 let75957,94 %55,12 %  
18-30 let46835,73 %33,99 %  
40 a více836,34 %6,03 %  

Graf

22. Vaši životní úroveň byste zhodnotili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S penězi vycházíme, nákup dlouhodobé spotřeby (lednička, pračka) nám nedělá problém, nákladnější položky jako auto však ze svých úspor nejsme schopni zaplatit bez pomoci67651,6 %49,09 %  
S penězi vycházíme dobře, jsme schopni úspor, při nákupu zboží dlouhodobé spotřeby (lednička, pračka) však musíme využívat půjčky23517,94 %17,07 %  
V současné době nemáme problém s nákladnějšími útratami (auto, dražší dovolená)19014,5 %13,8 %  
Při běžných výdajích obvykle s penězi vycházíme, avšak nákup např. oblečení nám již dělá problémy, kdy musíme čerpat z úspor13110 %9,51 %  
Žijeme obvykle od výplaty k výplatě, před výplatou téměř nemáme finanční prostředky na běžné potřeby jako jídlo534,05 %3,85 %  
Ani koupě nemovitosti (domu), nám v současné době nečiní problémy251,91 %1,82 %  

Graf

23. Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské63748,63 %46,26 %  
Středoškolské58844,89 %42,7 %  
Základní s vyučením705,34 %5,08 %  
Základní151,15 %1,09 %  

Graf

24. Ve kterém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský24518,7 %17,79 %  
Hlavní město Praha18714,27 %13,58 %  
Středočeský1209,16 %8,71 %  
Pardubický1128,55 %8,13 %  
Moravskoslezský1068,09 %7,7 %  
Plzeňský886,72 %6,39 %  
Olomoucký806,11 %5,81 %  
Zlínský735,57 %5,3 %  
Jihočeský685,19 %4,94 %  
Ústecký675,11 %4,87 %  
Královehradecký473,59 %3,41 %  
Liberecký453,44 %3,27 %  
Kraj vysočina362,75 %2,61 %  
Karlovarský362,75 %2,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Je dle Vašeho názoru nutné, aby bylo očkování Vašich dětí povinné?

 • odpověď Vůbec ne:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neočkovala jsem vůbec a ani to neplánuji na otázku 5. Očkovala jste Vaše nejmladší dítě?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záškrt=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávivý (černý) kašel=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?

3. Ve věci očkování plně důvěřujete svému lékaři?

 • odpověď Nedůvěřuji:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ne na otázku 8. Dle Vašeho názoru je Váš lékař ochotný s Vámi diskutovat, spolehlivě informovat k tématu očkování a v případě nestandartních požadavků Vám vyjít vstříc?

9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?

 • odpověď Infekce horních cest dýchacích=Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesetkala jsem se nikdy s žádnou nežádoucí reakcí na otázku 10. V případě, že jste se setkali s některou (jakoukoli) z nežádoucích reakcí po vakcíně, mělo to vliv na Vaše další rozhodování o případném pokračování v očkování?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nespavost, Nechutenství=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teplota nad 38 C=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nevidím důvod proč ne, když je to dle lékaře možné na otázku 14. Souhlasíte s tím, aby Vašemu dítěti byly podávány souběžně dvě vakcíny různé ochrany?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zarudnutí v místě vpichu=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevolnost, průjem=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, vůbec jsem nad tím nepřemýšlela, lékař přeci ví, co dělá na otázku 10. V případě, že jste se setkali s některou (jakoukoli) z nežádoucích reakcí po vakcíně, mělo to vliv na Vaše další rozhodování o případném pokračování v očkování?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ano na otázku 2. Je dle Vašeho názoru nutné, aby bylo očkování Vašich dětí povinné?
 • odpověď Infekce horních cest dýchacích=Nepamatuji si, zatím neočkováno:
  • 20.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Křeče=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 20.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otok celé končetiny=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 20.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zástava dechu=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 20.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Život ohrožující alergická reakce=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 20.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neutišitelný pláč=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 19.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neurologické poruchy=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 19.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Onemocnění kůže=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 19.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teplota nad 38 C=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 19.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zarudnutí v místě vpichu=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
 • odpověď Křeče=:
  • 14.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Onemocnění kůže= na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 13.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zástava dechu= na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 13.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Život ohrožující alergická reakce= na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
 • odpověď Křeče=Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chřipka na otázku 4. Proti kterým nemocem je podle Vás očkování v ČR povinné (očkování nutná pro přijetí do mateřských škol)? (zvolte více odpovědí)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nespavost, Nechutenství=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neutišitelný pláč=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neurologické poruchy=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevolnost, průjem=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teplota nad 38 C=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Onemocnění kůže=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Infekce horních cest dýchacích=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesetkala jsem se nikdy s žádnou nežádoucí reakcí na otázku 10. V případě, že jste se setkali s některou (jakoukoli) z nežádoucích reakcí po vakcíně, mělo to vliv na Vaše další rozhodování o případném pokračování v očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zarudnutí v místě vpichu=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Život ohrožující alergická reakce=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zástava dechu=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otok celé končetiny=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
 • odpověď Křeče=Nepamatuji si, zatím neočkováno:
  • 22.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zástava dechu=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 22.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Život ohrožující alergická reakce=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 22.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otok celé končetiny=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 21.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neurologické poruchy=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 21.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neutišitelný pláč=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 21.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Onemocnění kůže=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
 • odpověď Nespavost, Nechutenství=Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesetkala jsem se nikdy s žádnou nežádoucí reakcí na otázku 10. V případě, že jste se setkali s některou (jakoukoli) z nežádoucích reakcí po vakcíně, mělo to vliv na Vaše další rozhodování o případném pokračování v očkování?
 • odpověď Nespavost, Nechutenství=Nepamatuji si, zatím neočkováno:
  • 19.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Křeče=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 19.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otok celé končetiny=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 19.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zástava dechu=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 19.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Život ohrožující alergická reakce=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 19.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neutišitelný pláč=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 19.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Onemocnění kůže=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 18.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neurologické poruchy=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
 • odpověď Neurologické poruchy=Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesetkala jsem se nikdy s žádnou nežádoucí reakcí na otázku 10. V případě, že jste se setkali s některou (jakoukoli) z nežádoucích reakcí po vakcíně, mělo to vliv na Vaše další rozhodování o případném pokračování v očkování?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teplota nad 38 C=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nespavost, Nechutenství=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neutišitelný pláč=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chřipka na otázku 4. Proti kterým nemocem je podle Vás očkování v ČR povinné (očkování nutná pro přijetí do mateřských škol)? (zvolte více odpovědí)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zarudnutí v místě vpichu=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nevidím důvod proč ne, když je to dle lékaře možné na otázku 14. Souhlasíte s tím, aby Vašemu dítěti byly podávány souběžně dvě vakcíny různé ochrany?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Infekce horních cest dýchacích=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevolnost, průjem=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nežádoucích účinků=1 na otázku 15. Obodujte, čeho se v souvislosti s očkováním obáváte (1-obávám se nejméně , 5-obávám se nejvíce):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Onemocnění kůže=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teplota do 38 C=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Křeče=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otok celé končetiny=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ano na otázku 2. Je dle Vašeho názoru nutné, aby bylo očkování Vašich dětí povinné?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnosti vakcíny pro dítě=1 na otázku 15. Obodujte, čeho se v souvislosti s očkováním obáváte (1-obávám se nejméně , 5-obávám se nejvíce):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Život ohrožující alergická reakce=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zástava dechu=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, většinou ne na otázku 11. Před samotným naočkováním Vám lékař sám nabídnul příbalový leták očkovací látky?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příušnice=Určitě ano na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hepatitida B (žloutenka)=Určitě ano na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
 • odpověď Neurologické poruchy=Nepamatuji si, zatím neočkováno:
  • 21.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Křeče=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 21.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zástava dechu=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 21.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Život ohrožující alergická reakce=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 21.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otok celé končetiny=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 20.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neutišitelný pláč=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 20.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Onemocnění kůže=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
 • odpověď Neutišitelný pláč=Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesetkala jsem se nikdy s žádnou nežádoucí reakcí na otázku 10. V případě, že jste se setkali s některou (jakoukoli) z nežádoucích reakcí po vakcíně, mělo to vliv na Vaše další rozhodování o případném pokračování v očkování?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chřipka na otázku 4. Proti kterým nemocem je podle Vás očkování v ČR povinné (očkování nutná pro přijetí do mateřských škol)? (zvolte více odpovědí)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nespavost, Nechutenství=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nežádoucích účinků=1 na otázku 15. Obodujte, čeho se v souvislosti s očkováním obáváte (1-obávám se nejméně , 5-obávám se nejvíce):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nevidím důvod proč ne, když je to dle lékaře možné na otázku 14. Souhlasíte s tím, aby Vašemu dítěti byly podávány souběžně dvě vakcíny různé ochrany?
 • odpověď Neutišitelný pláč=Nepamatuji si, zatím neočkováno:
  • 21.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zástava dechu=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 21.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Život ohrožující alergická reakce=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 21.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Křeče=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 21.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otok celé končetiny=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 20.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Onemocnění kůže=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 20.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neurologické poruchy=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
 • odpověď Nevolnost, průjem=Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesetkala jsem se nikdy s žádnou nežádoucí reakcí na otázku 10. V případě, že jste se setkali s některou (jakoukoli) z nežádoucích reakcí po vakcíně, mělo to vliv na Vaše další rozhodování o případném pokračování v očkování?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nespavost, Nechutenství=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teplota nad 38 C=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
 • odpověď Nevolnost, průjem=Nepamatuji si, zatím neočkováno:
  • 19.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Křeče=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 19.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otok celé končetiny=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 19.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zástava dechu=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 19.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Život ohrožující alergická reakce=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 19x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neutišitelný pláč=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 18.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Infekce horních cest dýchacích=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 18.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teplota nad 38 C=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 18.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Onemocnění kůže=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 18.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neurologické poruchy=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 18.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zarudnutí v místě vpichu=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
 • odpověď Onemocnění kůže=Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesetkala jsem se nikdy s žádnou nežádoucí reakcí na otázku 10. V případě, že jste se setkali s některou (jakoukoli) z nežádoucích reakcí po vakcíně, mělo to vliv na Vaše další rozhodování o případném pokračování v očkování?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nevidím důvod proč ne, když je to dle lékaře možné na otázku 14. Souhlasíte s tím, aby Vašemu dítěti byly podávány souběžně dvě vakcíny různé ochrany?
 • odpověď Onemocnění kůže=Nepamatuji si, zatím neočkováno:
  • 21.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Křeče=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 21.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otok celé končetiny=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 21.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zástava dechu=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 21.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Život ohrožující alergická reakce=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 20.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neutišitelný pláč=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 20.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neurologické poruchy=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
 • odpověď Otok celé končetiny=Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zarudnutí v místě vpichu=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teplota nad 38 C=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesetkala jsem se nikdy s žádnou nežádoucí reakcí na otázku 10. V případě, že jste se setkali s některou (jakoukoli) z nežádoucích reakcí po vakcíně, mělo to vliv na Vaše další rozhodování o případném pokračování v očkování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nespavost, Nechutenství=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Infekce horních cest dýchacích=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevolnost, průjem=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neutišitelný pláč=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neurologické poruchy=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nevidím důvod proč ne, když je to dle lékaře možné na otázku 14. Souhlasíte s tím, aby Vašemu dítěti byly podávány souběžně dvě vakcíny různé ochrany?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chřipka na otázku 4. Proti kterým nemocem je podle Vás očkování v ČR povinné (očkování nutná pro přijetí do mateřských škol)? (zvolte více odpovědí)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Onemocnění kůže=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teplota do 38 C=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Křeče=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zástava dechu=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Život ohrožující alergická reakce=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
 • odpověď Otok celé končetiny=Nepamatuji si, zatím neočkováno:
  • 22.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Křeče=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 22.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zástava dechu=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 22.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Život ohrožující alergická reakce=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 21.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neutišitelný pláč=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 21.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Onemocnění kůže=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 21.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neurologické poruchy=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
 • odpověď Teplota do 38 C=Nepamatuji si, zatím neočkováno:
  • 19.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Křeče=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 19.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otok celé končetiny=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 19.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zástava dechu=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 19.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Život ohrožující alergická reakce=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 18.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neutišitelný pláč=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 18.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Onemocnění kůže=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
 • odpověď Teplota nad 38 C=Ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesetkala jsem se nikdy s žádnou nežádoucí reakcí na otázku 10. V případě, že jste se setkali s některou (jakoukoli) z nežádoucích reakcí po vakcíně, mělo to vliv na Vaše další rozhodování o případném pokračování v očkování?
 • odpověď Teplota nad 38 C=Nepamatuji si, zatím neočkováno:
  • 20.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Křeče=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 20.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otok celé končetiny=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 20.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zástava dechu=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 20.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Život ohrožující alergická reakce=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 20.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Onemocnění kůže=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 19.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neutišitelný pláč=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 19.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neurologické poruchy=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 19.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Infekce horních cest dýchacích=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
 • odpověď Zarudnutí v místě vpichu=Ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otok celé končetiny=Ano na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
 • odpověď Zarudnutí v místě vpichu=Nepamatuji si, zatím neočkováno:
  • 20.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Křeče=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 20.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otok celé končetiny=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 20.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zástava dechu=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 20.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Život ohrožující alergická reakce=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 19.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neutišitelný pláč=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 19.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Onemocnění kůže=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 19.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neurologické poruchy=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
 • odpověď Zástava dechu=:
  • 13.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Křeče= na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 13.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Onemocnění kůže= na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 13.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Život ohrožující alergická reakce= na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neurologické poruchy= na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
 • odpověď Zástava dechu=Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chřipka na otázku 4. Proti kterým nemocem je podle Vás očkování v ČR povinné (očkování nutná pro přijetí do mateřských škol)? (zvolte více odpovědí)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neurologické poruchy=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nespavost, Nechutenství=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Křeče=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neutišitelný pláč=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teplota nad 38 C=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Život ohrožující alergická reakce=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Infekce horních cest dýchacích=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zarudnutí v místě vpichu=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Onemocnění kůže=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otok celé končetiny=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevolnost, průjem=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
 • odpověď Zástava dechu=Nepamatuji si, zatím neočkováno:
  • 23x vetší pravděpodobnost při odpovědi Život ohrožující alergická reakce=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 22.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Křeče=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 22.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otok celé končetiny=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 21.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neutišitelný pláč=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 21.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neurologické poruchy=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 21.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Onemocnění kůže=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
 • odpověď Život ohrožující alergická reakce=:
  • 13.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Křeče= na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 13.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Onemocnění kůže= na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 13.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zástava dechu= na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 12.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neurologické poruchy= na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
 • odpověď Život ohrožující alergická reakce=Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chřipka na otázku 4. Proti kterým nemocem je podle Vás očkování v ČR povinné (očkování nutná pro přijetí do mateřských škol)? (zvolte více odpovědí)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neurologické poruchy=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nespavost, Nechutenství=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Křeče=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevolnost, průjem=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neutišitelný pláč=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Teplota nad 38 C=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Infekce horních cest dýchacích=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zástava dechu=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Onemocnění kůže=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otok celé končetiny=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zarudnutí v místě vpichu=Ne na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
 • odpověď Život ohrožující alergická reakce=Nepamatuji si, zatím neočkováno:
  • 23x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zástava dechu=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 22.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Křeče=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 22.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otok celé končetiny=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • zobrazit další souvislosti
  • 21.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neutišitelný pláč=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 21.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neurologické poruchy=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?
  • 21.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Onemocnění kůže=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?

10. V případě, že jste se setkali s některou (jakoukoli) z nežádoucích reakcí po vakcíně, mělo to vliv na Vaše další rozhodování o případném pokračování v očkování?

 • odpověď Zatím nenaočkováno:
  • 17.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Otok celé končetiny=Nepamatuji si, zatím neočkováno na otázku 9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?

11. Před samotným naočkováním Vám lékař sám nabídnul příbalový leták očkovací látky?

 • odpověď Ne, nikdy sám od sebe nenabídnul:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ne na otázku 8. Dle Vašeho názoru je Váš lékař ochotný s Vámi diskutovat, spolehlivě informovat k tématu očkování a v případě nestandartních požadavků Vám vyjít vstříc?

14. Souhlasíte s tím, aby Vašemu dítěti byly podávány souběžně dvě vakcíny různé ochrany?

 • odpověď Ne, nikdy bych dítěti nenechala dát dvě očkování najednou:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Očkovali jste ve zkráceném schématu 2+1 na otázku 6. Vaše nejmladší dítě jste očkovali (plánujete očkovat)? (možno zvolit více odpovědí)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zatím nenaočkováno na otázku 10. V případě, že jste se setkali s některou (jakoukoli) z nežádoucích reakcí po vakcíně, mělo to vliv na Vaše další rozhodování o případném pokračování v očkování?

15. Obodujte, čeho se v souvislosti s očkováním obáváte (1-obávám se nejméně , 5-obávám se nejvíce):

 • odpověď Bezpečnosti vakcíny pro dítě=5:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neočkovala jsem vůbec a ani to neplánuji na otázku 5. Očkovala jste Vaše nejmladší dítě?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávivý (černý) kašel=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dětská obrna=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příušnice=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůvěřuji na otázku 3. Ve věci očkování plně důvěřujete svému lékaři?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec ne na otázku 2. Je dle Vašeho názoru nutné, aby bylo očkování Vašich dětí povinné?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spalničky=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záškrt=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zarděnky=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tetanus=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Haemophilus influezae B=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?

16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?

 • odpověď Dávivý (černý) kašel=Určitě ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příušnice=Určitě ano na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zarděnky=Určitě ano na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spalničky=Určitě ano na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Haemophilus influezae B=Určitě ano na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
 • odpověď Dětská obrna=Určitě ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Haemophilus influezae B=Určitě ano na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zarděnky=Určitě ano na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příušnice=Určitě ano na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spalničky=Určitě ano na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záškrt=Určitě ano na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávivý (černý) kašel=Určitě ano na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hepatitida B (žloutenka)=Určitě ano na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
 • odpověď Haemophilus influezae B=Nemám názor:
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hepatitida B (žloutenka)=Nemám názor na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dětská obrna=Nemám názor na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
 • odpověď Hepatitida B (žloutenka)=Určitě ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Haemophilus influezae B=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dětská obrna=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávivý (černý) kašel=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
 • odpověď Příušnice=Nemám názor:
  • 26.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spalničky=Nemám názor na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
 • odpověď Příušnice=Určitě ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spalničky=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zarděnky=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záškrt=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dětská obrna=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávivý (černý) kašel=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
 • odpověď Spalničky=Určitě ano:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zarděnky=Určitě ano na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příušnice=Určitě ano na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
 • odpověď Spalničky=Určitě ne:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záškrt=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
 • odpověď Zarděnky=Nemám názor:
  • 28x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spalničky=Nemám názor na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
 • odpověď Zarděnky=Určitě ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příušnice=Určitě ano na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spalničky=Určitě ano na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
 • odpověď Zarděnky=Určitě ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spalničky=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příušnice=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záškrt=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dětská obrna=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávivý (černý) kašel=Určitě ne na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
 • odpověď Záškrt=Určitě ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zarděnky=Určitě ano na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příušnice=Určitě ano na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spalničky=Určitě ano na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Haemophilus influezae B=Určitě ano na otázku 16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste žena a máte alespoň jedno dítě mladší věku osmi let (včetně)?

2. Je dle Vašeho názoru nutné, aby bylo očkování Vašich dětí povinné?

3. Ve věci očkování plně důvěřujete svému lékaři?

4. Proti kterým nemocem je podle Vás očkování v ČR povinné (očkování nutná pro přijetí do mateřských škol)? (zvolte více odpovědí)

5. Očkovala jste Vaše nejmladší dítě?

6. Vaše nejmladší dítě jste očkovali (plánujete očkovat)? (možno zvolit více odpovědí)

7. Váš lékař se před očkováním zeptal na aktuální zdravotní stav dítěte (zda bylo v konktaktu s nemocnými, zda je dítě po nemoci a podobně)?

8. Dle Vašeho názoru je Váš lékař ochotný s Vámi diskutovat, spolehlivě informovat k tématu očkování a v případě nestandartních požadavků Vám vyjít vstříc?

9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?

10. V případě, že jste se setkali s některou (jakoukoli) z nežádoucích reakcí po vakcíně, mělo to vliv na Vaše další rozhodování o případném pokračování v očkování?

11. Před samotným naočkováním Vám lékař sám nabídnul příbalový leták očkovací látky?

12. Zajímáte se o informace obsažené v příbalovém letáku?

13. V případě očkování tzv. Hexavakcínou či jinou očkovací látkou, byla Vašemu (nejmladšímu) dítěti podána i druhá vakcína proti pneumokokovým nákazám souběžně?

14. Souhlasíte s tím, aby Vašemu dítěti byly podávány souběžně dvě vakcíny různé ochrany?

15. Obodujte, čeho se v souvislosti s očkováním obáváte (1-obávám se nejméně , 5-obávám se nejvíce):

16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?

17. Informace o očkování vyhledáváte?

18. Odkud vyhledáváte informace ohledně povinného očkování? (možno zvolit více odpovědí)

19. Počet dětí v rodině?

20. Věk Vašeho nejmladšího dítěte (dětí)?

21. Váš věk?

22. Vaši životní úroveň byste zhodnotili?

23. Vaše vzdělání?

24. Ve kterém kraji žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste žena a máte alespoň jedno dítě mladší věku osmi let (včetně)?

2. Je dle Vašeho názoru nutné, aby bylo očkování Vašich dětí povinné?

3. Ve věci očkování plně důvěřujete svému lékaři?

4. Proti kterým nemocem je podle Vás očkování v ČR povinné (očkování nutná pro přijetí do mateřských škol)? (zvolte více odpovědí)

5. Očkovala jste Vaše nejmladší dítě?

6. Vaše nejmladší dítě jste očkovali (plánujete očkovat)? (možno zvolit více odpovědí)

7. Váš lékař se před očkováním zeptal na aktuální zdravotní stav dítěte (zda bylo v konktaktu s nemocnými, zda je dítě po nemoci a podobně)?

8. Dle Vašeho názoru je Váš lékař ochotný s Vámi diskutovat, spolehlivě informovat k tématu očkování a v případě nestandartních požadavků Vám vyjít vstříc?

9. Setkali jste se u Vašeho nejmladšího dítěte s některou z těchto nežádoucích reakcí po očkování?

10. V případě, že jste se setkali s některou (jakoukoli) z nežádoucích reakcí po vakcíně, mělo to vliv na Vaše další rozhodování o případném pokračování v očkování?

11. Před samotným naočkováním Vám lékař sám nabídnul příbalový leták očkovací látky?

12. Zajímáte se o informace obsažené v příbalovém letáku?

13. V případě očkování tzv. Hexavakcínou či jinou očkovací látkou, byla Vašemu (nejmladšímu) dítěti podána i druhá vakcína proti pneumokokovým nákazám souběžně?

14. Souhlasíte s tím, aby Vašemu dítěti byly podávány souběžně dvě vakcíny různé ochrany?

15. Obodujte, čeho se v souvislosti s očkováním obáváte (1-obávám se nejméně , 5-obávám se nejvíce):

16. Souhlasíte s povinným očkováním určitých nemocí v takové míře, jakou vykazuje očkovací kalendář v ČR?

17. Informace o očkování vyhledáváte?

18. Odkud vyhledáváte informace ohledně povinného očkování? (možno zvolit více odpovědí)

19. Počet dětí v rodině?

20. Věk Vašeho nejmladšího dítěte (dětí)?

21. Váš věk?

22. Vaši životní úroveň byste zhodnotili?

23. Vaše vzdělání?

24. Ve kterém kraji žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pavelek, T.Maminky a povinné očkování (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://maminky-a-povinne-ockovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.