Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Odvykání kouření a biorezonance

Odvykání kouření a biorezonance

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Krátoška
Šetření:03. 03. 2015 - 31. 03. 2015
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):20 / 8.51
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti!

Jmenuji se Josef Krátoška, jsem studentem 2.ročníku Magisterského studia Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální pedagogika a tímto bych Vás rád oslovil a současně požádal o aktivní účast v průzkumu na téma "Odvykání kouření a biorezonance".

V současné době intenzivně pracuji na Své diplomové práci na téma "Odvykání kouření a biorezonance" Záměrem průzkumu v praktické části mojí diplomové práce je zjistit úroveň vnímání a celkové postoje české populace k problematice biorezonance při odvykání kouření. V této souvislosti si dovoluji Vám na těchto stránkách předložit cílený dotazník, jehož vyplnění Vám zabere maximálně několik minut Vašeho volného času.

Tento průzkum je zcela anonymní a Váš čas strávený vyplněním dotazníku znamená pro mou diplomovou práci velký přínos. Na každou z položených otázek lze odpovědět označením jedné z nabízených variant, která nejvíce vystihuje Vaši zkušenost, názor, či postoj k dané problematice.

Po ukončení průzkumu a závěrečným vyhodnocením Vašich odpovědí chci tímto průzkumem zjistit, jak široká česká veřejnost vnímá pojem biorezonance a jaké jsou její postoje k jejímu využití při odvykání kouření, např. zda je tato alternativní medicínská metoda více preferována, než-li metody přímo medicínské.

 

Závěrem si dovoluji předem Vám všem poděkovat za Váš čas a spolupráci.

Bc. Josef Krátoška (kratoska@email.cz)

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem žena3373,33 %73,33 %  
jsem muž1226,67 %26,67 %  

Graf

2. Jaká je Vaše věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 až 30 let2760 %60 %  
31 až 50 let1431,11 %31,11 %  
18 let a méně48,89 %8,89 %  

Graf

3. Jste kuřák/kuřačka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2555,56 %55,56 %  
ne2044,44 %44,44 %  

Graf

4. Kolik cigaret vykouříte za den?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 a méně1979,17 %42,22 %  
více jak 20520,83 %11,11 %  

Graf

5. Víte, co znamená termín biorezonance při odvykání kouření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1470 %31,11 %  
ano630 %13,33 %  

Graf

6. Víte, co znamená termín biorezonance při odvykání kouření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2080 %44,44 %  
ano520 %11,11 %  

Graf

7. Odkud jste se o biorezonanci dozvěděl?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od známých350 %6,67 %  
z internetu233,33 %4,44 %  
jiným způsobem116,67 %2,22 %  

Graf

8. Odkud jste se o biorezonanci dozvěděl?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z internetu480 %8,89 %  
od známých120 %2,22 %  

Graf

9. Už jste se někdy pokoušel/a přestat kouřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2080 %44,44 %  
ne520 %11,11 %  

Graf

10. Jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez odborné pomoci1890 %40 %  
s odbornou pomocí210 %4,44 %  

Graf

11. Využil/a jste biorezonanční metodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1995 %42,22 %  
ano15 %2,22 %  

Graf

12. Jak dlouho jste vydržel/a nekouřit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně jak půl roku1575 %33,33 %  
více jak půl roku, avšak méně jak rok210 %4,44 %  
rok a více210 %4,44 %  
přestal/a jsem kouřit15 %2,22 %  

Graf

13. Využil/a byste biorezonanční metodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5100 %11,11 %  

Graf

14. Pomohla vám biorezonanční metoda?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16100 %35,56 %  

Graf

15. Doporučil byste někomu biorezonanční metodu k odvykání kouření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 19, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2184 %46,67 %  
ano416 %8,89 %  

Graf

16. Doporučil byste někomu biorezonanční metodu k odvykání kouření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne350 %6,67 %  
ano350 %6,67 %  

Graf

17. Proč byste tuto metodu nedoporučil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
protože tomu nevěřím1780,95 %37,78 %  
protože mi nepomohla29,52 %4,44 %  
protože nepomohla nikomu z mých známých29,52 %4,44 %  

Graf

18. Proč byste tuto metodu nedoporučil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
protože nepomohla nikomu z mých známých266,67 %4,44 %  
protože tomu nevěřím133,33 %2,22 %  

Graf

19. Proč byste tuto metodu doporučil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomohla přestat kouřit některému z mých známých250 %4,44 %  
protože jsem o této metodě už slyšel nebo četl250 %4,44 %  

Graf

20. Proč byste tuto metodu doporučil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
protože jsem o této metodě už slyšel nebo četl266,67 %4,44 %  
protože pomohla přestat kouřit někomu z mých známých133,33 %2,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jste kuřák/kuřačka?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Už jste se někdy pokoušel/a přestat kouřit?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 a méně na otázku 4. Kolik cigaret vykouříte za den?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi bez odborné pomoci na otázku 10. Jakým způsobem?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Využil/a jste biorezonanční metodu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně jak půl roku na otázku 12. Jak dlouho jste vydržel/a nekouřit?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Pomohla vám biorezonanční metoda?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Doporučil byste někomu biorezonanční metodu k odvykání kouření?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi protože tomu nevěřím na otázku 17. Proč byste tuto metodu nedoporučil?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Víte, co znamená termín biorezonance při odvykání kouření?
 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Víte, co znamená termín biorezonance při odvykání kouření?

9. Už jste se někdy pokoušel/a přestat kouřit?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi bez odborné pomoci na otázku 10. Jakým způsobem?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Využil/a jste biorezonanční metodu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně jak půl roku na otázku 12. Jak dlouho jste vydržel/a nekouřit?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Pomohla vám biorezonanční metoda?

10. Jakým způsobem?

 • odpověď bez odborné pomoci:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Využil/a jste biorezonanční metodu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Pomohla vám biorezonanční metoda?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně jak půl roku na otázku 12. Jak dlouho jste vydržel/a nekouřit?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Už jste se někdy pokoušel/a přestat kouřit?

11. Využil/a jste biorezonanční metodu?

 • odpověď ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi bez odborné pomoci na otázku 10. Jakým způsobem?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Už jste se někdy pokoušel/a přestat kouřit?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Pomohla vám biorezonanční metoda?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně jak půl roku na otázku 12. Jak dlouho jste vydržel/a nekouřit?

15. Doporučil byste někomu biorezonanční metodu k odvykání kouření?

 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi protože tomu nevěřím na otázku 17. Proč byste tuto metodu nedoporučil?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Víte, co znamená termín biorezonance při odvykání kouření?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jaká je Vaše věková kategorie?

3. Jste kuřák/kuřačka?

4. Kolik cigaret vykouříte za den?

5. Víte, co znamená termín biorezonance při odvykání kouření?

9. Už jste se někdy pokoušel/a přestat kouřit?

10. Jakým způsobem?

11. Využil/a jste biorezonanční metodu?

12. Jak dlouho jste vydržel/a nekouřit?

14. Pomohla vám biorezonanční metoda?

15. Doporučil byste někomu biorezonanční metodu k odvykání kouření?

17. Proč byste tuto metodu nedoporučil?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Jaká je Vaše věková kategorie?

3. Jste kuřák/kuřačka?

4. Kolik cigaret vykouříte za den?

5. Víte, co znamená termín biorezonance při odvykání kouření?

9. Už jste se někdy pokoušel/a přestat kouřit?

10. Jakým způsobem?

11. Využil/a jste biorezonanční metodu?

12. Jak dlouho jste vydržel/a nekouřit?

14. Pomohla vám biorezonanční metoda?

15. Doporučil byste někomu biorezonanční metodu k odvykání kouření?

17. Proč byste tuto metodu nedoporučil?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krátoška, J.Odvykání kouření a biorezonance (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://odvykani-koureni-a-biorezona.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.