Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podnikání v rurálním prostoru (na venkově)

Podnikání v rurálním prostoru (na venkově)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Vorobljevová
Šetření:25. 02. 2020 - 16. 03. 2020
Počet respondentů:36
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Získané údaje a jejich vyhodnocení v rámci mé disertační práce budou zpracovány pro pochopení zákonitosti obnovy a rozvoje venkova. 

Dotazník je anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec2466,67 %66,67 %  
student822,22 %22,22 %  
podnikatel411,11 %11,11 %  
rodičovská dovolená12,78 %2,78 %  
v domácnosti12,78 %2,78 %  
člen místní samosprávy12,78 %2,78 %  
důchodce12,78 %2,78 %  

Graf

2. Kolik obyvatel má obec, ve které máte trvalé bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 000 - 4 999 obyvatel1027,78 %27,78 %  
více než 1 mil. obyvatel (Hlavní město Praha)719,44 %19,44 %  
100 000 - 1 mil. obyvatel513,89 %13,89 %  
10 000 - 49 999 obyvatel513,89 %13,89 %  
50 000 - 99 999 obyvatel411,11 %11,11 %  
5 000 - 9 999 obyvatel38,33 %8,33 %  
do 1 000 obyvatel25,56 %5,56 %  

Graf

3. Myslíte si, že je v zájmu populace podpora podnikání ve venkovském prostoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3391,67 %91,67 %  
ne38,33 %8,33 %  

Graf

4. Vyberte jednu odpověď. Stávající legislativní úprava podnikání ve venkovském prostoru spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [podnikání podporujeotázka č. 5, podnikání ztěžujeotázka č. 5, nediverzifikuje se na oblast městských aglomerací a venkovského prostoruotázka č. 5, legislativní úpravu týkající se podnikání ve venkovském prostoru neznám a nesledujiotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
legislativní úpravu týkající se podnikání ve venkovském prostoru neznám a nesleduji1438,89 %38,89 %  
podnikání ztěžuje1336,11 %36,11 %  
nediverzifikuje se na oblast městských aglomerací a venkovského prostoru822,22 %22,22 %  
podnikání podporuje12,78 %2,78 %  

Graf

5. Co si představujete pod pojmem obnova a rozvoj venkova?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aby to tam fungovalo

dopravní infrastruktura

investice do infrastruktury a cestovního ruchu

Kulturní a přírodní vyžití

nic

občanská vybavenost, která by přilákala a udržela mladé rodiny na venkově (školka, škola, obchod, odpolední aktivity pro děti, hřiště, dopravní spojení, lékař...)

obnova - vybudování čističek a kanalizací i v menších obcích, oživování starých obyčejů - např. masopustních průvodů a zabijaček rozvoj - vybudování zařízení na zadržování vody v krajině - nejen obnova původních rybníků ale i budování nových rybníků, mokřadů, poldrů + státní dotace na další infrastrukturu ( oprava silnic 3. tříd a silnic v obcích )

Obnovit to zdravé - lidskou sounáležitost, nakupování místních potravin apod. Rozvíjet to, co dnes lidé považují za standard života. Např. recyklace domovního odpadu.

Podopra farem,tradicnich remesel,decentalizace statni moci,online statni urady

podpora zemědělské výroby

Predevsim rozvij sluzeb.

Především dopravní dostupnost hromadnou dopravou, nejlíp vlakem, a nemožnost jakékoli tranzitní autodopravy. Pole bez řepky. Podpora malých podnikatelů - hospod, obchodů smíšeným zbožím, služeb. Rozumná míra turismu. Budování menších podniků kvůli zaměstnanosti.

Recepce moderního pojetí života s nutným důrazem na zachování a udržitelnost tradic a specifik rurálního prostoru.

revitalizace, podpora podnikání, nalákání nových obyvatel

Udržení lidí, obchodu a služeb na venkově.

V podstatě opak toho co se děje v posledních letech, venkov by měl vzkvétat. Vesnice by měla být hezká, upravená a plná nejen folklórních akcí, ale být i místem pro sport a vyžití. K tomu musí samozřejmě fungovat i financování, které těží z daní, které odvádí podnikatelé podle sídel podnikání. Tzn. že i na vesnicích by měli být zaměstnavatelé v rámci malých až středních podniků a ne pouze jako zemědělská družstva, ale uplatnění by mělo být vytvořeno i pro jiné pozice jako např. tesař, truhlář a další, kteří v česku začínají chybět a s tím samozřejmě i jiné pozice, firmy, které by měly návaznost na infrastrukturu obce.

Zejména soukromé zemědělství v malém měřítku.

zpříjemňování života na venkově pro stávající obyvatele a zároveň zvyšování atraktivity života na venkově i pro potenciální obyvatele venkova

zrušení dotací ale i omezení v podnikání

6. Jak moc vstupují při rozhodování o podnikání ve venkovském prostoru tyto okolnosti:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Uveďte, jaké Vás napadají slabé stránky podnikání ve venkovském prostoru:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Daleko od lidi,daleko od uradu

Drahá elektrika i plyn, a kde nemají vlastní studnu, je i drahá voda. Závist. Úřední šiml.

horší dostupnost, menší spádová oblast

Konkurence velkopodnikatelů a nadnárodních firem, které mají chapadla všude.

Málo kvalifikovaných lidí. Obchodní síla měst (snadnější a větší nabídka ipoptávka, dodavatelé, úřady atd.)

Málo obyvatel, a tím pádem nízký zájem o služby

Málo zákazníků, chudí zákazníci

malý odbyt

méně zákazníků a vyšší náklady na dopravu častější kontroly z finanč. úřadů

nedostatek potencionálních zákazníků, lidé jsou zvyklí nakupovat ve městě

Nizsi trzby

Orientace venkovanů na město, aspekty mezilidských vztahů daných těsnější sociální symbiózou (závist, nižší vzdělání, neschopnost nadhledu).

Většinou to bývá právě výše zmíněná infrastruktura - i telekomunikační např. kvalita internetového připojení, chybějící dostupnost do městské aglomerace, případně poloha obce, která je trochu horší, ale obec pro zatraktivnění nic nedělá a zůstává pasivní. Stále častějším nešvarem je zábor nejbonitnější půdy skladovacími halami a jinými věcmi, které nemají přidanou hodnotu.

Všude bývá daleko

zaměstnanci (menší výběr, vzdělání, ne každý chce dojíždět do vesnice, špatné dopravní spojení), méně zákazníků, horší připojení k internetu

závist sousedů

znečištění venkova, rušení zvěře v lesích, narušení přírodní atmosféry

8. Uveďte výhody podnikání ve venkovském prostoru

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

asi o něco nižší daně ???

jsou obory, které lze provozovat pouze na vesnici

Klid a osobni pristup

levnější prostory

Lidi na to zacinaji slyset

Malá konkurence

menší konkurence, podpora obce (má-li zájem)

Možnost uplatnění v prodeji i službách. Volná ruka s drobnými kulturními akcemi.

Např. bio-produkce je v kurzu.

Není nedostatek místa jako ve městě

nižší konkurence

pracovní příležitosti místních, zvýšení povědomí o ekologii, vztah k zvířatům

Přitažlivost pro městské obyvatele, odlišnost chápání života, ekologičtější způsoby výroby a služeb (domnělé i faktické).

Relativní klid, loajalita zaměstnanců v menších podnicích v místě, levnější nájem, rychlost při řešení operativních úkolů.

velké prostory

Zaměstnání v místě bydliště, blíže k přírodě

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Vorobljevová, V.Podnikání v rurálním prostoru (na venkově) (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://podnikani-v-ruralnim-prostor.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.