Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rudolf II. a jeho doba

Rudolf II. a jeho doba

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Polášková
Šetření:10. 11. 2011 - 19. 11. 2011
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.94
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

vyplněním tohoto krátkého dotazníku mi pomůžete při oživení mé seminární práce do dějepisu.

Děkuji mnohokrát!

Odpovědi respondentů

1. Odkud máte nejvíce informací o rudolfínské době?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ze školy3044,12 %44,12 %  
Z knih, časopisů2130,88 %30,88 %  
Z filmů (Pekařův císař...)1116,18 %16,18 %  
Internet22,94 %2,94 %  
Z návštěv historických památek22,94 %2,94 %  
jsem členem šermířské skupiny11,47 %1,47 %  
Škola+další kurzy(průvodce po ČR,po Žid.m.v Pze)11,47 %1,47 %  

Graf

2. Líbilo by se vám žít v rudolfínské době?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2841,18 %41,18 %  
nevím2739,71 %39,71 %  
ano1319,12 %19,12 %  

Graf

3. V čem podle vás spočívá největší přínos Rudolfa II.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V soustředění vědců a umělců na jeho dvůr6088,24 %88,24 %  
V úpravách Pražského hradu34,41 %4,41 %  
Ve vnitřní a zahraniční politice34,41 %4,41 %  
v ničem zásadním11,47 %1,47 %  
politika, věda, umění11,47 %1,47 %  

Graf

4. Rudolf II. pro vědu a kulturu poněkud zanedbával své povinnosti. Působí na vás přesto jako sympatický panovník?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4363,24 %63,24 %  
nevím1319,12 %19,12 %  
ne1217,65 %17,65 %  

Graf

5. Dokážete si vzpomenout na jméno někoho z významných astronomů, alchymistů nebo umělců, působících na dvoře Rudolfa II.?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5783,82 %83,82 %  
ne1116,18 %16,18 %  

Graf

6. Víte, kdo to byla Kateřina Stradová?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4164,06 %60,29 %  
ne2335,94 %33,82 %  

Graf

7. Myslíte, že rudolfínská éra je důležitou etapou našich dějin?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6189,71 %89,71 %  
ne710,29 %10,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Odkud máte nejvíce informací o rudolfínské době?

2. Líbilo by se vám žít v rudolfínské době?

3. V čem podle vás spočívá největší přínos Rudolfa II.?

4. Rudolf II. pro vědu a kulturu poněkud zanedbával své povinnosti. Působí na vás přesto jako sympatický panovník?

5. Dokážete si vzpomenout na jméno někoho z významných astronomů, alchymistů nebo umělců, působících na dvoře Rudolfa II.?

6. Víte, kdo to byla Kateřina Stradová?

7. Myslíte, že rudolfínská éra je důležitou etapou našich dějin?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Odkud máte nejvíce informací o rudolfínské době?

2. Líbilo by se vám žít v rudolfínské době?

3. V čem podle vás spočívá největší přínos Rudolfa II.?

4. Rudolf II. pro vědu a kulturu poněkud zanedbával své povinnosti. Působí na vás přesto jako sympatický panovník?

5. Dokážete si vzpomenout na jméno někoho z významných astronomů, alchymistů nebo umělců, působících na dvoře Rudolfa II.?

6. Víte, kdo to byla Kateřina Stradová?

7. Myslíte, že rudolfínská éra je důležitou etapou našich dějin?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Polášková, M.Rudolf II. a jeho doba (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://rudolf-ii-a-jeho-doba.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.