Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Šikana na SOŠ

Šikana na SOŠ

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Janštová
Šetření:06. 04. 2020 - 23. 04. 2020
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:25 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Mendelovy univerzity v Brně a prosím každého, kdo má zájem, o vyplnění dotazníku na téma Šikana na střední odborné škole.

Vaše odpovědi mi pomohou ke zpracování praktické části mé bakalářské práce.

Dotazník je určen pro žáky středních škol.

Mnohokrát děkuji za Vaši ochotu a čas.

Tento dotazník je anonymní!

Odpovědi respondentů

1. Jsi (vyber jednu z možností):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dívka964,29 %64,29 %  
chlapec535,71 %35,71 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19535,71 %35,71 %  
17321,43 %21,43 %  
15321,43 %21,43 %  
18214,29 %14,29 %  
1617,14 %7,14 %  

Graf

3. Jsi rád/a v této třídě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano857,14 %57,14 %  
ne642,86 %42,86 %  

Graf

4. Ve své současné třídě se cítím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše dobře535,71 %35,71 %  
spíše špatně535,71 %35,71 %  
velmi dobře321,43 %21,43 %  
velmi špatně17,14 %7,14 %  

Graf

5. Máš ve třídě dobrého kamaráda?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano857,14 %57,14 %  
ne642,86 %42,86 %  

Graf

6. Patříš ve vaší třídě do nějaké party?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne964,29 %64,29 %  
ano535,71 %35,71 %  

Graf

7. Jakou známku jsi dostal(a) na vysvědčení z chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jedničku1392,86 %92,86 %  
trojku17,14 %7,14 %  

Graf

8. Setkal(a) jsi se se šikanou na Vaší škole?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1071,43 %71,43 %  
ne428,57 %28,57 %  

Graf

9. Byl/a jsi někdy svědkem toho, že je šikanován tvůj spolužák jinými spolužáky ze třídy nebo školy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1071,43 %71,43 %  
ne428,57 %28,57 %  

Graf

10. Pokud ano, upozornil/a jsi na tuto skutečnost některého z učitelů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1178,57 %78,57 %  
ano321,43 %21,43 %  

Graf

11. Pomohlo to, že jsi upozornil/a jsi na tuto skutečnost některého z učitelů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím642,86 %42,86 %  
ne642,86 %42,86 %  
ano214,29 %14,29 %  

Graf

12. Šikanoval nebo šikanuje někdo ze třídy tebe?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano750 %50 %  
ne750 %50 %  

Graf

13. Pokud ano, jak ti ubližoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
posměch857,14 %57,14 %  
pomluvy750 %50 %  
ponižování750 %50 %  
nadávky750 %50 %  
ignorování535,71 %35,71 %  
rány pěstí428,57 %28,57 %  
bití321,43 %21,43 %  
fackování321,43 %21,43 %  
kopání214,29 %14,29 %  

Graf

14. Zamysli se a napiš, jak často ti bylo ubližováno

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Asi jednou do měsíce750 %50 %  
Téměř každý den428,57 %28,57 %  
Téměř každý týden321,43 %21,43 %  

Graf

15. Kolik je těch, kteří ti ubližují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jeden1071,43 %71,43 %  
Čtyři321,43 %21,43 %  
Tři214,29 %14,29 %  
Většina spolužáků17,14 %7,14 %  

Graf

16. Ti, kteří ti ubližují, jsou hlavně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dívky750 %50 %  
Chlapci642,86 %42,86 %  
Dívky i chlapci17,14 %7,14 %  

Graf

17. Pokud jsi se setkal(a) nebo setkáváš se šikanou, kde se odehrává?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve třídě1392,86 %92,86 %  
v šatně750 %50 %  
na chodbě535,71 %35,71 %  
v tělocvičně535,71 %35,71 %  
cestou do školy nebo ze školy428,57 %28,57 %  
na WC321,43 %21,43 %  
na hřišti214,29 %14,29 %  
v jídelně17,14 %7,14 %  

Graf

18. Kdyby ses setkal(a) nebo setkáváš se šikanou řekl(a) jsi o tom někomu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano964,29 %64,29 %  
ne535,71 %35,71 %  

Graf

19. Na koho by ses obrátil(a), kdybys potřeboval(a) při tomto problému radu nebo pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na kamaráda964,29 %64,29 %  
na rodiče750 %50 %  
na sourozence535,71 %35,71 %  
na spolužáka428,57 %28,57 %  
na učitele321,43 %21,43 %  

Graf

20. Pokud jsi se setkal(a) nebo se šikanou, pomohl ti ten, komu jsi to řekl(a)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne857,14 %57,14 %  
ano642,86 %42,86 %  

Graf

21. Byl potrestán ten, kdo tobě nebo ostatním ubližoval/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1071,43 %71,43 %  
ano428,57 %28,57 %  

Graf

22. Jaký by byl podle Vás nejlepší trest pro agresora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyloučení ze školy750 %50 %  
výchovné opatření428,57 %28,57 %  
snížená známka z chování214,29 %14,29 %  
ředitelská důtka17,14 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Janštová, N.Šikana na SOŠ (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://sikana-na-sos.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.