Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Školská sociálna práca v ZŠ

Školská sociálna práca v ZŠ

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dotazník DP
Šetření:11. 10. 2021 - 05. 11. 2021
Počet respondentů:58
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondent, vážená respondentka,

som študentom posledného ročníka v odbore sociálna práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety odbor Sociálna práca, obraciam sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie toho, ako odborní pedagogickí pracovníci na základných školách vnímajú pozíciu školského sociálneho pracovníka vo vzťahu k práci s deťmi s prejavmi agresivity.

Odpovedajte prosím úprimne, pravdivo a dotazník vyplňte celý. Dotazník je anonymný.

Ďakujem za spoluprácu

Bc. Peter Latka

Odpovědi respondentů

1. Vaša pozícia v škole:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Učiteľ/ka druhého stupňa2543,1 %43,1 %  
Učiteľ/ka prvého stupňa1729,31 %29,31 %  
Vychovávateľ v ŠKD58,62 %8,62 %  
Riaditeľ/ka23,45 %3,45 %  
Špeciálny pedagóg23,45 %3,45 %  
asistent pedagóga23,45 %3,45 %  
Vychovávateľ v SKD11,72 %1,72 %  
Asistentka učiteľa11,72 %1,72 %  
Učiteľ / ka prvého stupňa11,72 %1,72 %  
Sociálny pedagóg11,72 %1,72 %  
Psychológ11,72 %1,72 %  

Graf

2. Dĺžka praxe:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 a viac rokov2848,28 %48,28 %  
11 – 15 rokov915,52 %15,52 %  
3 – 5 rokov712,07 %12,07 %  
5 – 10 rokov610,34 %10,34 %  
0 – 2 roky46,9 %6,9 %  
16 – 20 rokov23,45 %3,45 %  
20 a viac rokov11,72 %1,72 %  
5 - 10 rokov11,72 %1,72 %  

Graf

3. Vaše pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4882,76 %82,76 %  
Muž813,79 %13,79 %  
žena23,45 %3,45 %  

Graf

4. Stretli ste sa počas Vašej praxe s pozíciou sociálneho pracovníka v školskom prostredí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie3153,45 %53,45 %  
Áno2543,1 %43,1 %  
áno11,72 %1,72 %  
nie11,72 %1,72 %  

Graf

5. Spolupracovali ste už niekedy počas Vašej praxe so sociálnym pracovníkom (nemusí to byť sociálny pracovník zamestnaný v škole)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno3865,52 %65,52 %  
Nie1831,03 %31,03 %  
áno11,72 %1,72 %  
nie11,72 %1,72 %  

Graf

6. Aká bola Vaša skúsenosť so sociálnym pracovníkom?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomohol mi s mojim problémom2746,55 %46,55 %  
Nemám žiadnu skúsenosť2136,21 %36,21 %  
Vôbec mi nepomohol23,45 %3,45 %  
Pomohol mi s mojim problémom11,72 %1,72 %  
Nemám žiadne skúsenosť11,72 %1,72 %  
Problém sa netýkal mňa, ale rodín žiakov, ktorých som učila. Sociálna pracovníčka potrebovala len určité informácie.11,72 %1,72 %  
Zaujímal sa o problém11,72 %1,72 %  
Vyloženě nepomohl, ale jako konzultace adekvátní 11,72 %1,72 %  
V souvislosti se zprávou o dítěti 11,72 %1,72 %  
Čerpal z mojich skúseností11,72 %1,72 %  
Len prišiel informovaťo výsledkoch pozorovaní v rodine žiaka a žiadal o pomoc formou informácií11,72 %1,72 %  

Graf

7. Je v škole, v ktorej učíte vytvorená pozícia sociálneho pracovníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie4781,03 %81,03 %  
Áno915,52 %15,52 %  
nie23,45 %3,45 %  

Graf

8. Vyskytujú sa na Vašej ZŠ deti s agresívnymi prejavmi správania?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno1932,76 %32,76 %  
Skôr áno1729,31 %29,31 %  
Skôr nie1627,59 %27,59 %  
Nie23,45 %3,45 %  
Neviem posúdiť23,45 %3,45 %  
neviem posudit11,72 %1,72 %  
Skoro áno11,72 %1,72 %  

Graf

9. Označte, ktoré tri typy správania s prejavmi agresivity sa najčastejšie vyskytujú vo vašej škole.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadávky4679,31 %79,31 %  
Prejav hnevu3560,34 %60,34 %  
Bitky1831,03 %31,03 %  
Prejavy nepriateľstva1627,59 %27,59 %  
Ničenie vecí1424,14 %24,14 %  
Ohováranie1220,69 %20,69 %  
Ignorovanie spolužiakov58,62 %8,62 %  
Sebapoškodzovanie58,62 %8,62 %  
nadávky23,45 %3,45 %  
Zlé našepkávanie23,45 %3,45 %  
nevyskytujú sa11,72 %1,72 %  
ničením vecí11,72 %1,72 %  
prejav hnevu11,72 %1,72 %  
žiadne sa nevyskytujú11,72 %1,72 %  

Graf

10. V prípade, že sa vo Vašej triede vyskytne dieťa s prejavmi agresívneho správania, na koho sa v rámci riešenia danej situácie obraciate?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodičia3662,07 %62,07 %  
Psychológ2950 %50 %  
Vedenie školy2848,28 %48,28 %  
Sociálny pedagóg1322,41 %22,41 %  
Asistent učiteľa prípadne žiaka712,07 %12,07 %  
Neobraciam sa na nikoho, v triede všetko riešim sám / sama58,62 %8,62 %  
výchovný poradca46,9 %6,9 %  
Psychology23,45 %3,45 %  
Špeciálny pedagog23,45 %3,45 %  
výchovný poradca, špeciálny pedagóg11,72 %1,72 %  
Sociálny pracovník11,72 %1,72 %  
špeciálny pedagóg pri žiakoch so ŠVVP11,72 %1,72 %  
Špeciálny pedagóg na našej škole 11,72 %1,72 %  
Špeciálny pedagóg a sama11,72 %1,72 %  
Vedenie školy11,72 %1,72 %  
rodičia11,72 %1,72 %  
Neobraciam sa na nikoho, v Tried všetko riešim sám / sama11,72 %1,72 %  
Policia11,72 %1,72 %  
Výchovný poradce v kombinaci semnou, speciálním pedagogem11,72 %1,72 %  
triedny učiteľ11,72 %1,72 %  
Třídní učitel, výchovný poradce 11,72 %1,72 %  
Výchovný poradca, koordinátor primárnrj prevencie11,72 %1,72 %  

Graf

11. Súhlasíte s tvrdením: „sú prípady správania sa dieťaťa, kedy by som potreboval/a radu, pomoc iného odborníka“

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Súhlasím3763,79 %63,79 %  
Čiastočne súhlasím1525,86 %25,86 %  
Čiastočne nesúhlasím23,45 %3,45 %  
neviem posudit11,72 %1,72 %  
Nesúhlasím11,72 %1,72 %  
čiastočná súhlasím11,72 %1,72 %  
Neviem posúdiť11,72 %1,72 %  

Graf

12. Myslíte si, že je pozícia školského sociálneho pracovníka na základných školách potrebná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skôr áno2136,21 %36,21 %  
Áno1831,03 %31,03 %  
Skôr nie712,07 %12,07 %  
Neviem posúdiť712,07 %12,07 %  
Nie35,17 %5,17 %  
Skoro áno11,72 %1,72 %  
neviem posudit11,72 %1,72 %  

Graf

13. Ak by Vám bola ponúknutá pomoc školského sociálneho pracovníka, prijali by ste ju?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno2543,1 %43,1 %  
Skôr áno1729,31 %29,31 %  
Skôr nie712,07 %12,07 %  
Neviem posúdiť58,62 %8,62 %  
Skoro áno23,45 %3,45 %  
Nie23,45 %3,45 %  

Graf

14. Súhlasíte s tým, že by prítomnosť školského sociálneho pracovníka znížila výskyt sociálno-patologických javov v škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čiastočne súhlasím1831,03 %31,03 %  
Neviem posúdiť1831,03 %31,03 %  
Súhlasím1322,41 %22,41 %  
Čiastočne nesúhlasím46,9 %6,9 %  
Nesúhlasím35,17 %5,17 %  
neviem posudit23,45 %3,45 %  

Graf

15. Súhlasíte s výrokom: „mám dostatok času aj priestoru venovať sa žiakom a ich problémom“

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čiastočne súhlasím2034,48 %34,48 %  
Nesúhlasím1627,59 %27,59 %  
Čiastočne nesúhlasím1118,97 %18,97 %  
Súhlasím610,34 %10,34 %  
Neviem posúdiť35,17 %5,17 %  
Súhlasím11,72 %1,72 %  
čiastočná nesúhlasím11,72 %1,72 %  

Graf

16. Súhlasíte s výrokom: „každý učiteľ je dostatočne kompetentný na zvládanie problémového správania žiakov a teda pozíciu školského sociálneho pracovníka nepotrebujeme“

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čiastočne súhlasím1831,03 %31,03 %  
Nesúhlasím1627,59 %27,59 %  
Čiastočne nesúhlasím1525,86 %25,86 %  
Neviem posúdiť712,07 %12,07 %  
čiastočná nesúhlasím23,45 %3,45 %  

Graf

17. V prípade problémov so žiakom / žiakmi, kontaktovali by ste školského sociálneho pracovníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno2034,48 %34,48 %  
Skôr áno2034,48 %34,48 %  
Neviem posúdiť712,07 %12,07 %  
Skôr nie610,34 %10,34 %  
Nie35,17 %5,17 %  
Skoro áno23,45 %3,45 %  

Graf

18. V ako prípade by ste kontaktovali školského sociálneho pracovníka? Uveďte prosím aspoň 3 prípady (neospravedlnená neprítomnosť na vyučovaní, bitky, drzé správanie voči žiakom, učiteľom a podobne)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bitky1435 %24,14 %  
Drze spravanie717,5 %12,07 %  
Neospravedlnená neprítomnosť615 %10,34 %  
záškoláctvo410 %6,9 %  
Agresívne správanie410 %6,9 %  
drzé správanie voči učiteľom410 %6,9 %  
neospravedlnená neprítomnosť na vyučovaní37,5 %5,17 %  
šikanovanie37,5 %5,17 %  
neospravedlnené hodiny37,5 %5,17 %  
krádeže25 %3,45 %  
zanedbaná hygiena25 %3,45 %  
Arogantné správanie 25 %3,45 %  
Šikana 25 %3,45 %  
neprítomnosť na vyučovaní25 %3,45 %  
Drzé, arogantné správanie 25 %3,45 %  
neplnenie povinností žiakov z marginalizovaných skupín12,5 %1,72 %  
problémové správanie žiaka - drzé správanie12,5 %1,72 %  
bitky medzi spolužiakmi12,5 %1,72 %  
agresívne správanie žiaka k spolužiakovm alebo zamestnancom školy12,5 %1,72 %  
ničenie vecí12,5 %1,72 %  
nadávky12,5 %1,72 %  
ignorovanie spolužiakov12,5 %1,72 %  
Drzé správanie sa voči učiteľom12,5 %1,72 %  
Opakovaná nepripravenosť žiaka na vyučovanie12,5 %1,72 %  
drzé správanie voči žiakom12,5 %1,72 %  
Neprítomnosť a neodôvodnené hodiny žiaka na vyučovaní v ZŠ.12,5 %1,72 %  
Drzé správanie sa žiaka voči učiteľom a k spolužiakom.12,5 %1,72 %  
Ak by som zistila, že si žiak/žiačka sama spôsobuje rany, ubližuje si...12,5 %1,72 %  
Ak by sa mi žiak/žiačka zdôverila, že ju doma rodičia fyzicky trestajú. 12,5 %1,72 %  
Ak by som videla, stretla, môjho žiaka/žiačku, že žobre pred Tescom či inom obchodnom centre.12,5 %1,72 %  
Ak by som zistila u žiaka/žiačky užívanie drog.12,5 %1,72 %  
prejavy agresie12,5 %1,72 %  
nadávanie12,5 %1,72 %  
Agresia12,5 %1,72 %  
Nenosenie pomôcok a desiaty12,5 %1,72 %  
narúšanie vyučovania12,5 %1,72 %  
vyhrážanie sa spolužiakom12,5 %1,72 %  
nerešpektovanie pravidiel v škole12,5 %1,72 %  
ubližovanie sebe12,5 %1,72 %  
ubližovanie spolužiakom12,5 %1,72 %  
Prejavy hnevu12,5 %1,72 %  
Fyzické ataky na spolužiakov 12,5 %1,72 %  
Sebapoškodzovanie12,5 %1,72 %  
Drzé správanie voči učiteľom a žiakom 12,5 %1,72 %  
Šikana spolužiakov 12,5 %1,72 %  
Zanedbáva nie starostlivosti neskoré príchody absencia vypracovania zadaných uloh12,5 %1,72 %  
Drzé správanie voči vsetkym12,5 %1,72 %  
Sikana12,5 %1,72 %  
Týranie deti 12,5 %1,72 %  
A podobne12,5 %1,72 %  
Správanie voči učiteľom12,5 %1,72 %  
Správanie voči žiakom 12,5 %1,72 %  
Agresívne prejavy12,5 %1,72 %  
Výbuchy hnevu12,5 %1,72 %  
bitka12,5 %1,72 %  
agresívne správanie sa voči žiakom aj dospelým12,5 %1,72 %  
fyzické ubližovanie spolužiakom12,5 %1,72 %  
Vugárne slová12,5 %1,72 %  
3kolský sociálny pracovník je nie potrebný, popisujete tu náplň sociálneho pedagóga12,5 %1,72 %  
Zanedbavanie dochadzky12,5 %1,72 %  
Nerešpektovanie ŠP12,5 %1,72 %  
Agresívne správanie - nadávanie učiteľom, spolužiakom 12,5 %1,72 %  
Spätné dospravedlňovanie hodín po absencii12,5 %1,72 %  
kyberšikana12,5 %1,72 %  
Viacnásobná šikana12,5 %1,72 %  
nedostatočná príprava na vyučovanie12,5 %1,72 %  
Chování12,5 %1,72 %  
časté agresívne prejavy , napr. kvoli častému napomínaniu žiaka učiteľom 12,5 %1,72 %  
časté papuľovanie učiteľovi 12,5 %1,72 %  
podozrenie zo zanedbávania dieťaťa12,5 %1,72 %  
zlá spolupráca s rodičmi12,5 %1,72 %  
Závislosť na PC12,5 %1,72 %  
agresívne a nepriateľské správanie voči spolužiakom12,5 %1,72 %  
zanedbanosť zo strany rodičov12,5 %1,72 %  
príznaky fyzického, psychického ubližovania dieťaťu zo strany rodičov12,5 %1,72 %  
Agrese spojená se zn. soc. vyloučení12,5 %1,72 %  
Podezření na užívání alkoholu, drog etc.12,5 %1,72 %  
Spontánní hněv12,5 %1,72 %  
Neadekvátní reakce12,5 %1,72 %  
Izolace z kolektivu12,5 %1,72 %  
Sama som vyštudovala sociálneho pedagóga, tekže odbornú radu by som hľadalá u iních odborníkov.12,5 %1,72 %  
Ale ak by taka ako sociálny pedagóg by som bola rada, keby sa na mňa obracali pedagógovia s každým problémom súvisiacím s problémovým správaním žiakov. 12,5 %1,72 %  
Úmyselné ubližovanie spolužiakom, bitky12,5 %1,72 %  
Opakované klamstvo12,5 %1,72 %  
Zámerné rušenie vyučovania 12,5 %1,72 %  
Slovné a fyzické útoky na spolužiakov 12,5 %1,72 %  
Odmietanie prace na hodine 12,5 %1,72 %  
Drzé a neúctivé správanie 12,5 %1,72 %  
Neskoré príchody na hodinu 12,5 %1,72 %  
Nedisciplinovanosť12,5 %1,72 %  
Nevykonávanie domácich úloh12,5 %1,72 %  
Neospravedlnene hodiny v dochádzke žiaka12,5 %1,72 %  
drzé správanie sa voči deťom12,5 %1,72 %  
bitky, agresívne správanie12,5 %1,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Spolupracovali ste už niekedy počas Vašej praxe so sociálnym pracovníkom (nemusí to byť sociálny pracovník zamestnaný v škole)?

  • odpověď Áno:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomohol mi s mojim problémom na otázku 6. Aká bola Vaša skúsenosť so sociálnym pracovníkom?

6. Aká bola Vaša skúsenosť so sociálnym pracovníkom?

  • odpověď Nemám žiadnu skúsenosť:
    • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nie na otázku 5. Spolupracovali ste už niekedy počas Vašej praxe so sociálnym pracovníkom (nemusí to byť sociálny pracovník zamestnaný v škole)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaša pozícia v škole:

2. Dĺžka praxe:

3. Vaše pohlavie

4. Stretli ste sa počas Vašej praxe s pozíciou sociálneho pracovníka v školskom prostredí?

5. Spolupracovali ste už niekedy počas Vašej praxe so sociálnym pracovníkom (nemusí to byť sociálny pracovník zamestnaný v škole)?

6. Aká bola Vaša skúsenosť so sociálnym pracovníkom?

7. Je v škole, v ktorej učíte vytvorená pozícia sociálneho pracovníka?

8. Vyskytujú sa na Vašej ZŠ deti s agresívnymi prejavmi správania?

9. Označte, ktoré tri typy správania s prejavmi agresivity sa najčastejšie vyskytujú vo vašej škole.

10. V prípade, že sa vo Vašej triede vyskytne dieťa s prejavmi agresívneho správania, na koho sa v rámci riešenia danej situácie obraciate?

11. Súhlasíte s tvrdením: „sú prípady správania sa dieťaťa, kedy by som potreboval/a radu, pomoc iného odborníka“

12. Myslíte si, že je pozícia školského sociálneho pracovníka na základných školách potrebná?

13. Ak by Vám bola ponúknutá pomoc školského sociálneho pracovníka, prijali by ste ju?

14. Súhlasíte s tým, že by prítomnosť školského sociálneho pracovníka znížila výskyt sociálno-patologických javov v škole?

15. Súhlasíte s výrokom: „mám dostatok času aj priestoru venovať sa žiakom a ich problémom“

16. Súhlasíte s výrokom: „každý učiteľ je dostatočne kompetentný na zvládanie problémového správania žiakov a teda pozíciu školského sociálneho pracovníka nepotrebujeme“

17. V prípade problémov so žiakom / žiakmi, kontaktovali by ste školského sociálneho pracovníka?

18. V ako prípade by ste kontaktovali školského sociálneho pracovníka? Uveďte prosím aspoň 3 prípady (neospravedlnená neprítomnosť na vyučovaní, bitky, drzé správanie voči žiakom, učiteľom a podobne)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaša pozícia v škole:

2. Dĺžka praxe:

3. Vaše pohlavie

4. Stretli ste sa počas Vašej praxe s pozíciou sociálneho pracovníka v školskom prostredí?

5. Spolupracovali ste už niekedy počas Vašej praxe so sociálnym pracovníkom (nemusí to byť sociálny pracovník zamestnaný v škole)?

6. Aká bola Vaša skúsenosť so sociálnym pracovníkom?

7. Je v škole, v ktorej učíte vytvorená pozícia sociálneho pracovníka?

8. Vyskytujú sa na Vašej ZŠ deti s agresívnymi prejavmi správania?

9. Označte, ktoré tri typy správania s prejavmi agresivity sa najčastejšie vyskytujú vo vašej škole.

10. V prípade, že sa vo Vašej triede vyskytne dieťa s prejavmi agresívneho správania, na koho sa v rámci riešenia danej situácie obraciate?

11. Súhlasíte s tvrdením: „sú prípady správania sa dieťaťa, kedy by som potreboval/a radu, pomoc iného odborníka“

12. Myslíte si, že je pozícia školského sociálneho pracovníka na základných školách potrebná?

13. Ak by Vám bola ponúknutá pomoc školského sociálneho pracovníka, prijali by ste ju?

14. Súhlasíte s tým, že by prítomnosť školského sociálneho pracovníka znížila výskyt sociálno-patologických javov v škole?

15. Súhlasíte s výrokom: „mám dostatok času aj priestoru venovať sa žiakom a ich problémom“

16. Súhlasíte s výrokom: „každý učiteľ je dostatočne kompetentný na zvládanie problémového správania žiakov a teda pozíciu školského sociálneho pracovníka nepotrebujeme“

17. V prípade problémov so žiakom / žiakmi, kontaktovali by ste školského sociálneho pracovníka?

18. V ako prípade by ste kontaktovali školského sociálneho pracovníka? Uveďte prosím aspoň 3 prípady (neospravedlnená neprítomnosť na vyučovaní, bitky, drzé správanie voči žiakom, učiteľom a podobne)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

DP, D.Školská sociálna práca v ZŠ (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://skolska-socialna-praca-v-zs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.