Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Současný pohled na pornografii

Současný pohled na pornografii

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Rostislav Pavelec
Šetření:15. 12. 2017 - 31. 12. 2017
Počet respondentů:351
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:82,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem výzkumu je zjistit, jestli je v pornografii opravdu ukazováno to, co muži po ženách vyžadují a chtějí, a naopak. Proto tento dotazník je velice krátký.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je v pornografii opravdu ukazováno to, co muži po ženách v reálném životě vyžadují a chtějí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne26876,35 %76,35 %  
ano8323,65 %23,65 %  

Graf

2. Myslíte si, že je v pornografii opravdu ukazováno to, co ženy po mužích v reálném životě vyžadují a chtějí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne30486,61 %86,61 %  
ano4713,39 %13,39 %  

Graf

3. Myslíte si, že muži na základě pornografie chtějí opravdu ženy bité, mučené, trýzněné apod.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne31188,6 %88,6 %  
ano4011,4 %11,4 %  

Graf

4. Myslíte si, že je pornografie hlavní příčinou, ve které jsou ženy podřízeny mužům, a tím vzniká úzký vztah sexuálního násilí na ženách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne27979,49 %79,49 %  
ano7220,51 %20,51 %  

Graf

5. Myslíte si, že je v pornografii se ženou zacházeno nelidsky? Jako s bezcennou věcí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19555,56 %55,56 %  
ano15644,44 %44,44 %  

Graf

6. Myslíte si, že muži, kteří používají pornografii, jsou naplnění touhou po násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne32091,17 %91,17 %  
ano318,83 %8,83 %  

Graf

7. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena22263,25 %63,25 %  
muž12936,75 %36,75 %  

Graf

8. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-26 let22363,53 %63,53 %  
27-47 let9226,21 %26,21 %  
15-18 let257,12 %7,12 %  
48-67 let82,28 %2,28 %  
68-výš let30,85 %0,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je v pornografii opravdu ukazováno to, co muži po ženách v reálném životě vyžadují a chtějí?

2. Myslíte si, že je v pornografii opravdu ukazováno to, co ženy po mužích v reálném životě vyžadují a chtějí?

3. Myslíte si, že muži na základě pornografie chtějí opravdu ženy bité, mučené, trýzněné apod.?

4. Myslíte si, že je pornografie hlavní příčinou, ve které jsou ženy podřízeny mužům, a tím vzniká úzký vztah sexuálního násilí na ženách?

5. Myslíte si, že je v pornografii se ženou zacházeno nelidsky? Jako s bezcennou věcí?

6. Myslíte si, že muži, kteří používají pornografii, jsou naplnění touhou po násilí?

7. Jste muž nebo žena?

8. Kolik je Vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je v pornografii opravdu ukazováno to, co muži po ženách v reálném životě vyžadují a chtějí?

2. Myslíte si, že je v pornografii opravdu ukazováno to, co ženy po mužích v reálném životě vyžadují a chtějí?

3. Myslíte si, že muži na základě pornografie chtějí opravdu ženy bité, mučené, trýzněné apod.?

4. Myslíte si, že je pornografie hlavní příčinou, ve které jsou ženy podřízeny mužům, a tím vzniká úzký vztah sexuálního násilí na ženách?

5. Myslíte si, že je v pornografii se ženou zacházeno nelidsky? Jako s bezcennou věcí?

6. Myslíte si, že muži, kteří používají pornografii, jsou naplnění touhou po násilí?

7. Jste muž nebo žena?

8. Kolik je Vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pavelec, R.Současný pohled na pornografii (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://soucasny-pohled-na-pornograf.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.