Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenosti zákazníků

Spokojenosti zákazníků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Libuše Kytýrová
Šetření:06. 11. 2009 - 20. 11. 2009
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):7 / 4.32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který bude sloužit jako jeden z podkladů pro mou semestrální práci z předmětu Obchodní provoz.

Odpovědi respondentů

1. Nakupujete v prodejnách Billa a Penny Market?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3962,9 %62,9 %  
ne2337,1 %37,1 %  

Graf

2. Které z prodejen dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Billa2974,36 %46,77 %  
Penny Market1025,64 %16,13 %  

Graf

3. Co hraje při výběru prodejny hlavní roli?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
ceny2.7181.536
dostupnost prodejny1.8721.291
šíře sortimentu2.590.96
ochota personálu3.5380.864
jiné4.2821.895

Graf

4. Co byste v té které prodejně zlepšili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

BILLA - ČERSTVOST PEČIVA NEBO JEHO CENY, NĚKTERÉ PROCEDURY ZÁSOBOVÁNÍ ZBOŽÍ, KONTROLU CENOVEK U ZBOŽÍ

Ceny.

časté a rychlé vyprodání zboží v akci a jeho nedoplňení

do Penny marketu nechodím- je to děs, cena na úkor kvality Billa- mohla by být levnější

kvalitu prodeje

Rozšíření sortimentu. Lepší orinetace mezi regály.

V Bille jsou časté fronty u pokladen.

V mé lokální Bille bych zvýšil počet pokladen.

v penny málo domácích výrobků

V Penny Marketu šíři sortimentu - od doby, kdy skončil Plus, tak zde skončilo i leckteré dobré zboží (v potravinách) V Bille jsou vyšší ceny zejména u ovoce, zeleniny a ořechů

vymýtit dlouhé fronty a ochotnější personál

5. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2871,79 %45,16 %  
muž1128,21 %17,74 %  

Graf

6. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 302461,54 %38,71 %  
31-40615,38 %9,68 %  
do 20615,38 %9,68 %  
41-5025,13 %3,23 %  
51 a více12,56 %1,61 %  

Graf

7. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola2256,41 %35,48 %  
vysoká škola1333,33 %20,97 %  
základní škola37,69 %4,84 %  
vyučen12,56 %1,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Nakupujete v prodejnách Billa a Penny Market?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Billa na otázku 2. Které z prodejen dáváte přednost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ceny=2 na otázku 3. Co hraje při výběru prodejny hlavní roli?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ceny=3 na otázku 3. Co hraje při výběru prodejny hlavní roli?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostupnost prodejny=1 na otázku 3. Co hraje při výběru prodejny hlavní roli?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostupnost prodejny=2 na otázku 3. Co hraje při výběru prodejny hlavní roli?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné=5 na otázku 3. Co hraje při výběru prodejny hlavní roli?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochota personálu=4 na otázku 3. Co hraje při výběru prodejny hlavní roli?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi šíře sortimentu=2 na otázku 3. Co hraje při výběru prodejny hlavní roli?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi šíře sortimentu=3 na otázku 3. Co hraje při výběru prodejny hlavní roli?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 5. Pohlaví
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 5. Pohlaví
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 - 30 na otázku 6. Věková kategorie
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi střední škola na otázku 7. Dosažené vzdělání
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoká škola na otázku 7. Dosažené vzdělání

3. Co hraje při výběru prodejny hlavní roli?

 • odpověď dostupnost prodejny=1:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ceny=2 na otázku 3. Co hraje při výběru prodejny hlavní roli?
 • odpověď jiné=5:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ceny=2 na otázku 3. Co hraje při výběru prodejny hlavní roli?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochota personálu=4 na otázku 3. Co hraje při výběru prodejny hlavní roli?

5. Pohlaví

 • odpověď žena:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostupnost prodejny=2 na otázku 3. Co hraje při výběru prodejny hlavní roli?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Nakupujete v prodejnách Billa a Penny Market?

2. Které z prodejen dáváte přednost?

3. Co hraje při výběru prodejny hlavní roli?

5. Pohlaví

6. Věková kategorie

7. Dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Nakupujete v prodejnách Billa a Penny Market?

2. Které z prodejen dáváte přednost?

3. Co hraje při výběru prodejny hlavní roli?

5. Pohlaví

6. Věková kategorie

7. Dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kytýrová, L.Spokojenosti zákazníků (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://spokojenosti-zakazniku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.