Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Striedavá starostlivosť

Striedavá starostlivosť

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dotazník DP
Šetření:01. 10. 2019 - 17. 10. 2019
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý deň, 

volám sa Alena Boháčová a študujem odbor sociálna práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý je úplne anonymný a poslúži k vypracovaniu mojej diplomovej práce, ktorej názov je „Sociálnoprávna ochrana a sociálna kuratela v porozvodovej starostlivosti“. Dotazník je zamerasný na názory týkajúce sa striedavej osobnej starostlivosti rodiča.

Pri vyplnení dotazníka zaškrtnite len jednu odpoveď, ktorá najviac zodpovedá Vášmu názoru, pokiaľ v popise pri otázke nie je uvedené inak. Ďakujem

Odpovědi respondentů

1. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4083,33 %83,33 %  
Muž816,67 %16,67 %  

Graf

2. Vek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 rokov1531,25 %31,25 %  
18-25 rokov1327,08 %27,08 %  
46-55 rokov918,75 %18,75 %  
36-45 rokov714,58 %14,58 %  
Menej ako 18 rokov24,17 %4,17 %  
Viac ako 5624,17 %4,17 %  

Graf

3. Vzdelanie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stredoškolské s maturitou2552,08 %52,08 %  
Vysokoškolské1837,5 %37,5 %  
Základné48,33 %8,33 %  
Vyššie odborné12,08 %2,08 %  

Graf

4. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženatý/Vydatá2143,75 %43,75 %  
Slobodný/á2041,67 %41,67 %  
Rozvedený/á510,42 %10,42 %  
Vdovec/vdova24,17 %4,17 %  

Graf

5. Poznáte pojem striedavá osobná starostlivosť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Určite ánootázka č. 6, Skôr ánootázka č. 6, Ani áno ani nieotázka č. 6, Skôr nieotázka č. 7, Určite nieotázka č. 7, Neviemotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určite áno3879,17 %79,17 %  
Skôr áno816,67 %16,67 %  
Skôr nie24,17 %4,17 %  

Graf

6. V krátkosti popíšte aký je rozdiel medzi striedavou osobnou starostlivosťou a starostlivosťou jedného z rodičov

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při střídavé péči dítě střídavě bydlí u otce a matky, oba tedy pečují střídavě, při péči jednoho rodiče dítě bydlí pouze u jednoho z rodičů a druhého pouze navštěvuje v určené dny12,22 %2,08 %  
Rodiče se v pravidelných stejnoměrných intervalech střídají v péči o dítě a ani jeden neplatí tzv. výživné.12,22 %2,08 %  
Dítě pobývá pravidelně určitou dobu u jednoho a poté u druhého rodiče.12,22 %2,08 %  
Dítě tráví život střídavě v předem určených intervalech u obou rodičů.12,22 %2,08 %  
Střídavá péče = rodiče se střídají 12,22 %2,08 %  
striedavá - o dieťa sa stará raz jeden rodič, potom na určitý čas druhý.12,22 %2,08 %  
Rodiče mají dítě střídavě po stejně dlouhou dobu, jinak je hlavně u jednoho rodiče a druhý ho má na návštěvy12,22 %2,08 %  
V první se o dítě starají oba rodiče, ve druhé jen jeden12,22 %2,08 %  
Ve střídavé péči je dítě nějaký čas u matky a nějaký čas u otce. V druhém případě je jen s jedním rodičem. 12,22 %2,08 %  
...12,22 %2,08 %  
ostatní odpovědi rodiče se střídají v hlídání dítěte, když jsou rozvedení nebo užř spolu nežijí
střídavá péče = pár se rozvede a jejich dítě je pár dní u matky a pár o otce. Oba se o něj starají stejně, zajišťují mu základní potřeby, oblečení, školu. Péče jednoho s rodičů je, že se dítě s tím druhým rodičem nevídá a nebo ano, ale finančně ho zajišťuje jen jeden rodič.
U střídavé péče je dítě na čas u matky a poté na další čas u otce.
Při střídavé péči se dítě střídá podle soudem určených intervalů v domácnosti rodičů a rodiče o něj takhle střídavě pečují. při péči jednoho rodiče má dítě jeden domov a k druhému chodí o víkendech na návštěvu.
.
Už to vyplývá z názvu
Pri stridave peci deti pendluji mezi otcem a mstkou vudy po ucitem casovem useku
Ve střídavé se musí střídat
Ve střídave dítě je např. každé dva týdny s jedním z rodičů. Pokud ho má na starost jeden rodič, dítě se s druhým může vidět třeba o víkendu, ale bydlí a chodi do jedne školy
Dítě má dva domovy, tj. u obou rodičů, a pobývá např. 14 dní u jednoho a 14 dní u druhého, případně dle domluvy. Patrně se neplatí alimenty. V rámci péče jednoho rodiče žije dítě primárně v domácnosti tohoto rodiče. Tomuto rodiči pak druhý rodič platí výživné na dítě.
Střídavá péče znamená, že dítě pendluje mezi oběma rodiči, chvíli bydlí u jednoho, chvíli u druhého
dítě tráví čas střídavě s oběma rodiči
Dítě je svěřeno do péče obou rodičů a ve stanovených intervalech (pro každého rodiče stejných) je v péči vždy u jednoho rodiče
Při střídavé péči se podílí oba rodiče stejným dílem
Keď je striedavá starostlivosť, dieťa žije určitý časový interval (napríklad týždeň) u jedného z rodičov a ďalší u druhého. Pri starostlivosti jedného z rodičov dieťa trvale žije iba u jedného, napríklad matky.
U stridave - Rodiče si dítě předávají do péče, většinou ob týden.. u jednoho z rodicu je rodic na vychovu sam
Ve střídavé péči je dítě chvíli u jednoho, chvíli u druhého rodiče
stridava pece: o dite se v peci stridaji oba rodice, dite bydli u obou, vzdy po urcitou dobu...u pece jednohp rodice bydli dite u konkretniho rodice s moznosti navstev druheho.
Rodiče se v péči o dítě střídají
Striedava je ze treba tyden matka a tyden otec
Rodiče se střídají ve výchově, dítě bydlí u obou rodičů.
oba rodiče se stejným dílem starají o dítě, dítě je určitou dobu u matky, poté u otce.
Ve střídavé péči mají oba rodiče dítě stejnou dobu /týden, 14 dní/.
Pobyt dítěte u obou rodičů je při střídavé péči je časově rovnoměrný.
při střídavé péči tráví dítě nějaký čas (třeba týden) střídavě u každého z rodičů, má tam pokoj, věci, někdy i jinou školu
Rodicia sa striedaju vo vychove..vychovavaju obaja
Střídavá - dítě je určitou dobu s matkou a s otcem zvlášť, v druhém případě žije trvale pouze s jedním z rodičů
je stanovený presný harmonogram na striedanie rodičov( pestúnov)
Dítě žije střídavě s každým s rodičů - má jakoby dva domovy.
pri stridave peci se rodice pravidelne stridaji a pecuji o dite stejnou merou
Zásadní
pravidelně střídání děti, ty tráví stejně dlouhou dobu u obou rodiču
střídavá- starají se o děti oba rodiče, dítě žije v obou domácnostech, jeden rodič- dítě je v jeho péči, děti říkají mají jeden domov
Při střídavé péči se o dítě starají střídavě oba rodiče.
dítě bydlí nějaký čas u každého z rodičů
3577,78 %72,92 % 

Graf

7. Odkiaľ viete o možnosti striedavej osobnej starostlivosti o dieťa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z médií2245,83 %45,83 %  
Od známych1429,17 %29,17 %  
Zo školy816,67 %16,67 %  
Z práce48,33 %8,33 %  

Graf

8. Myslíte si, že rodičia majú dostatok informácií o možnostiach starostlivosti o dieťa po rozvode?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určite áno1327,08 %27,08 %  
Skôr áno1225 %25 %  
Neviem posúdiť918,75 %18,75 %  
Skôr nie918,75 %18,75 %  
Ani áno ani nie510,42 %10,42 %  

Graf

9. Kto by mal podľa Vás rodičov informovať o možnostiach starostlivosti o dieťa po rozvode rodičov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociálny pracovník2756,25 %56,25 %  
Súd1020,83 %20,83 %  
Iné uveďte612,5 %12,5 %  
Kolízny opatrovník510,42 %10,42 %  

Graf

10. Máte Vy alebo niekto z Vášho okolia skúsenosť so striedavou osobnou starostlivosťou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno v mojom okolí2450 %50 %  
Nemám žiadnu skúsenosť1429,17 %29,17 %  
Áno ja osobne1020,83 %20,83 %  

Graf

11. Myslíte si, že je striedavá osobná starostlivosť lepším riešením pre dieťa ako osobná starostlivosť jedného z rodičov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skôr nie1225 %25 %  
Určite nie1020,83 %20,83 %  
Určite áno816,67 %16,67 %  
Skôr áno714,58 %14,58 %  
Ani áno ani nie714,58 %14,58 %  
Neviem posúdiť48,33 %8,33 %  

Graf

12. Uveďte dôvod:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám ani jeden případ, kdy by to fungovalo - pro úspěšnou střídavou péči je potřebná ochota kooperovat, domlouvat se a v zásadě dobré vztahy všech zúčastněných, což v situaci po rozvodu, kdy bývají ve hře spory, zraněné city, ublíženost, nejde dost dobře realizovat - ve výsledku je dítě mezi znesvářenými rodiči jako mezi mlýnskými kameny12,13 %2,08 %  
Pouze v případě, že má dítě jeden domov, ve kterém se po týdnu střídají rodiče. Ne, že si dítě budou posouvat jako balík.12,13 %2,08 %  
Neustálé střídání prostředí a někdy i škol zhoršuje možnost výchovy a vzdělávání dítěte.12,13 %2,08 %  
V případě mých známých mělo dítě pocit, že o ně nestojí ani jeden z rodičů, přestože tomu bylo ve skutečnosti naopak. Myslím, že je to varianta pro lidi, kteří bydlí blízko sebe a dobře vycházejí.12,13 %2,08 %  
Vyhovuje nám to 12,13 %2,08 %  
nelze isolovat dítě od druhého rodiče na základě neshody rodičů mezi sebou12,13 %2,08 %  
dieťa môže byť naviazané na obidvoch rodičov12,13 %2,08 %  
Rodičovské vyžití rodičů se sice naplní stejným dílem, ale dítě zažívá obrovské trauma, kdy vlastně nikde není skutečně doma a má dosti nestandardní prostředí pro svůj vývoj12,13 %2,08 %  
Záleží na situaci12,13 %2,08 %  
Pokud rodiče nebydlí daleko, je to lepší protože ani na jednoho rodiče dítě nezapomene.12,13 %2,08 %  
ostatní odpovědi ..
Dítě by mělo být vychovávano, jak otcem, tak matkou.
Protože rodiče se rozešli kvůli tomu že si nerozuměli spolu a ne kvůli dítěti. Nesmí ho však poštvávat proti sobě.
Záleží na okolnostech a hlavně na samotném přání dítěte.
dítě ztrácí domov, někdy i další sociální zázemí. Když probíhá střídavá péče v situaci konfliktu rodičů, ocitá se dítě uprostřed konfliktu bez možnosti na chvíli uniknout. Konflikt rodičů se zavedením střídavé péče spíše ještě vyostří.
.
Záleží na ochotě rodičů navzájem komunikovat
Pokud rodice bydli nekde pobliz a vychazeji spolu, asi to neni problem. V opacnem pripade mohou rodice a podminky mast, co muze/nesmi, co je spravne/spatne, vyjadrovani rodicu o tom druhem, podryvani autorit atd
Dítě může vídat oba rodiče nezávisle na tom jestli spolu jsou nebo ne
Dítě se nikde neukotvi, nevytvoří si zazemi
Dítě potřebuje pro zdravý vývoj jeden domov, jedno zázemí, jedno "svoje".
Dítě nemá stabilitu, nemá systém, stále se stěhuje, nemá stálé zázemí.
může se vídat s oběma rodiči
Záleží vždy na konkrétních okolnostech (např. jak daleko od sebe rodiče bydlí - tj. aby dítě mohlo chodit do stejné školy).
dítě neztratí kontakt, je s oběma rodiči
Dieťa potrebuje stabilné prostredie a iba jeden hlavný domov. Po rovode rodičov prakticky neexistuje dobré riešenie.
Pro dîtě to může být matoucí a může mu to vic ublizit, navic pak nema pocit staleho zazemi, jelikoz stale cestuje z jednoho do druheho
Střídavá péče dezorientuje dítě. Necítí se nikde doma. Rodič, kterému jde o štěstí dítěte a ne své by ke střídavé péči nesvolil.
Dieťa má mať domov, nie dve dočasné ubytovania.
Dite nema stabilni prostredi, ve kterem zije, neustale "koluje" z mista A do mista B
Je to spravedlivé
A
Zátěž pro dítě
pokud mají rodiče úplně odlišný přístup k výchově dítěte, není střídavá péče pro dítě dobrá (jeden dovolí vše, rozmazluje, druhý opravdu vychovává, dítě k něčemu vede). Pokud mezi sebou rodiče nemají dobrý vztah, taky to není dobré.
Dítě je stejně dlouho u obou rodičů.
Oba rodiče jsou pro vývoj dítěte důležití.
neustálé střídání prostředí je podle mě pro dítě zbytečně stresující
Dieta potrebuje oboch rodicov..kazdy ma k nemu iny pristup
Výhoda - styk s oběma rodiči, nevýhoda - v případě, že každý rodič bydlí jinde (doprava, škola)
pozná úlohu otca i mamy
Znám několik případů a vždy to způsobuje dítěti problémy, zapomíná své školní věci na druhém místě, je to trochu schzofrenní.
zalezi vzdy na konkretni rodine
Záleží na každém případě jednotlivě, někdy je lepším řešení, někdy naopak.
neviem
děti neví, kam patří, ani při nejlepší ochotě rodičů toto nemůže fungovat, vím to z vlastní zkušenosti
Děti nemají "svoje" místo, je to psychicky velice náročné, obzvlášť, když se rodiče neumí domluvit (a to je ve většině případů).
dítě nemá opravdový domov nikde. chybí mu jistoty
3778,72 %77,08 % 

Graf

13. V prípade, že by ste sa mali rozhodnúť Vy, preferovali by ste striedavú osobnú starostlivosť pred osobnou starostlivosťou jedného z rodičov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určite nie1327,08 %27,08 %  
Určite áno1225 %25 %  
Skôr nie918,75 %18,75 %  
Skôr áno612,5 %12,5 %  
Neviem posúdiť510,42 %10,42 %  
Ani áno ani nie36,25 %6,25 %  

Graf

14. Uveďte prečo

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dieťa nevie kde patrí2450 %50 %  
Dieťa sa stále presúva2143,75 %43,75 %  
Dieťa má dva domovy1939,58 %39,58 %  
Obaja rodičia sú s dieťaťom rovnaký čas1633,33 %33,33 %  
Striedavka je lepšia možnosť pre rodičov1122,92 %22,92 %  
Je to komplikované918,75 %18,75 %  
komfort, klid a pocit zázemí dítěte, stálé konfrontace a konflikty, dítě se dostává do situace, kdy má zvládat každou chvíli adaptační stres (noví "rodiče", noví "sourozenci", nové prostředí)12,08 %2,08 %  
Spíše ano v případě, že dítě bude mít jeden domov, kde se budeme střídat MY-Rodiče. My jsme udělali chybu a máme si to taky odskákat nepohodním, nikoliv dítě. 12,08 %2,08 %  
Domlouvame se jak se nám to hodí 12,08 %2,08 %  
Je to proti zájmům dítěte12,08 %2,08 %  
Neplánuji mít děti12,08 %2,08 %  
velmi zalezi na kontextu12,08 %2,08 %  

Graf

15. Skúste si predstaviť, že ste dieťa v striedavej starostlivosti svojich rodičov, v pravidelných intervaloch sa presúvate raz k jednému, raz k druhému rodičovi, ako by ste sa cítili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím 24,26 %4,17 %  
velmi špatně, otec nebyl pečující typ, byla bych u něj odkázaná sama na sebe, navíc by mi kladl za vinu, pokud bych se nechovala dost mile a vstřícně k jeho partnerkám a milenkám (dělal to i v manželství, opravdu jsem ty "dámy" nesnášela)12,13 %2,08 %  
Nelíbilo by se mi to. Proto bavrhuji systém, kdy by dítě bydlelo v jednom bytě a střídali se u něj rodiče. Že je to nepříjemné a komplikované? A pro dítě snad není? Ať si dospělí odskáčou všechno to nepohodlí a nechají dítě vyrůstat v klidu. Ono za jejich problémy nemůže. 12,13 %2,08 %  
Neviem12,13 %2,08 %  
Já špatně.12,13 %2,08 %  
dobře protože jsem neztratil ani jednoho rodiče12,13 %2,08 %  
ako na hojdačke12,13 %2,08 %  
Mizerně12,13 %2,08 %  
Já osobně bych raději žil jen s jedním rodičem12,13 %2,08 %  
ako balik12,13 %2,08 %  
ostatní odpovědi Věděla bych, že rodiče spolu žít nemohou z nějakého důvodu a proto se o mě musí střídat
Byla bych smutná, že nejsou spolu,ale lepší takhle,než o jednoho přijít úplně.
Nevím, záleželo by na okolnostech. Já byl do dospělosti v péči matky ve Španělsku a byla to velká chyba, měl jsem být u otce v Česku. Dodnes si z toho nesu psychické následky.
myslím že špatně. Myslím si, že bych stejně pocitově byla někde "doma" a k druhému chodila každý druhý týden "na návštěvu". Pocit domova se podle mě nedá odbourat.
.
Nepohodlne
Jeti se oba rodice diteti venuji a navzajem spolu vychazi, tak dobre. Tento dotaznik je velmi zavadejici pro vybery z moznosti
Toto je můj život a není to tak těžké vzhledem k tomu, že to mým rodičům nebylo soudně nařízeno a prostě se domluvili, takže stále bydlí v jednom městě a mohly jsme je kdykoliv vídat
Jako bych nepatřila k nikomu
Jak ztracený poštovní balík.
Zmateně
mám to tak od 6 let a nedovedu si představit, že bych byla s jedním z rodičů méně a s jedním více
Že nemám nikde domov
Dobře, měla bych pocit, že mám stále oba rodiče
Mala by som v hlave zmätok.
Nejistě, bez staleho zazemi, ale zase bych alespon travila cas s pběa rodici
Špatně, asi bych utekla z domova
Zle.
Jako bych nikam nepatrila a ani jeden z rodicu by mne nechtel mit u sebe
Zavádějící otázka. Záleží na rodičích a vztazích.
Jak horky brambor
Zvláštně
Nelíbilo by se mi to. Potřebovala bych jedno místo, kde se cítím doma a taky jeden způsob přístupu ke mně, k vychovávanému dítěti.
normálně
Záleží na tom, jak to rodiče dítěti vysvětlí. Pokud k tomu budou přistupovat oba pozitivně, dítě s tím také nebude mít větší problém.
hrozně, u svého otce bych nechtěla být a zatěžovalo by mě plánování toho, kde teď budu, co potřebuju, co kde mám...
Neviem..asi rozpoltene
Ubírá mi to čas, který mohu věnovat svým zálibám
dobre
Je to divné, nestálé.
zalezi, jak by rodice situaci zvladali, jak by komunikovali, jakou mam jako dite povahu atd.
Ping-pongový míček :-)
normalne, prizpusobim se
špatně, nevím kam patřím, jsem stále na cestách, děti potřebují jistotu vědět, kam patří a kde mají domov a být tam, kde chtějí být, vím to, syn nechtěl být u otce, přestal komunikovat, byl agresivní vůči okolí i sobě- měl jen 3 roky, znám i starší děti, které jsou nespokojené, když jsou ve střídavé péči
Bez domova a svého místa.
špatně
3676,6 %75 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Rodinný stav

  • odpověď Slobodný/á:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-25 rokov na otázku 2. Vek

14. Uveďte prečo

  • odpověď Obaja rodičia sú s dieťaťom rovnaký čas:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určite áno na otázku 13. V prípade, že by ste sa mali rozhodnúť Vy, preferovali by ste striedavú osobnú starostlivosť pred osobnou starostlivosťou jedného z rodičov?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlavie

2. Vek

3. Vzdelanie

4. Rodinný stav

5. Poznáte pojem striedavá osobná starostlivosť?

7. Odkiaľ viete o možnosti striedavej osobnej starostlivosti o dieťa?

8. Myslíte si, že rodičia majú dostatok informácií o možnostiach starostlivosti o dieťa po rozvode?

9. Kto by mal podľa Vás rodičov informovať o možnostiach starostlivosti o dieťa po rozvode rodičov?

10. Máte Vy alebo niekto z Vášho okolia skúsenosť so striedavou osobnou starostlivosťou?

11. Myslíte si, že je striedavá osobná starostlivosť lepším riešením pre dieťa ako osobná starostlivosť jedného z rodičov?

13. V prípade, že by ste sa mali rozhodnúť Vy, preferovali by ste striedavú osobnú starostlivosť pred osobnou starostlivosťou jedného z rodičov?

14. Uveďte prečo

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlavie

2. Vek

3. Vzdelanie

4. Rodinný stav

5. Poznáte pojem striedavá osobná starostlivosť?

7. Odkiaľ viete o možnosti striedavej osobnej starostlivosti o dieťa?

8. Myslíte si, že rodičia majú dostatok informácií o možnostiach starostlivosti o dieťa po rozvode?

9. Kto by mal podľa Vás rodičov informovať o možnostiach starostlivosti o dieťa po rozvode rodičov?

10. Máte Vy alebo niekto z Vášho okolia skúsenosť so striedavou osobnou starostlivosťou?

11. Myslíte si, že je striedavá osobná starostlivosť lepším riešením pre dieťa ako osobná starostlivosť jedného z rodičov?

13. V prípade, že by ste sa mali rozhodnúť Vy, preferovali by ste striedavú osobnú starostlivosť pred osobnou starostlivosťou jedného z rodičov?

14. Uveďte prečo

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

DP, D.Striedavá starostlivosť (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://striedava-starostlivost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.