Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Podílíte se na zábavě ve společnosti?

Podílíte se na zábavě ve společnosti?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniel Friedrich
Šetření:17. 11. 2015 - 01. 12. 2015
Počet respondentů:41
Počet otázek (max/průměr):7 / 7.05
Použité ochrany:funkční email
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rád bych otestoval svou dlouhodobou socio-psychologickou hypotézu, jejíž znění uvedu ve vyhodnocení. Pomozte mi prosím tímto minutovým dotazníkem. Pokud je vaše chování v každé společnosti příliš odlišné, vyberte si prosím jednu konkrétní společnost, lépe tu ve které se necítíte úplně nejlépe, či tu nejčastěji navštěvovanou.

Odpovědi respondentů

1. Co si o vás ostatní nejspíše myslí, když se snažíte bavit?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslí si, že mám docela dobré vtipy.1741,46 %41,46 %  
Myslí si, že mé vtipy ujdou.1024,39 %24,39 %  
Myslí si, že jsem velmi zábavný.819,51 %19,51 %  
Myslí si, že nejsem zábavný.614,63 %14,63 %  

Graf

2. Co si asi ostatní myslí o tom, jak se bavíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslí si, že jsem spokojený.1639,02 %39,02 %  
Myslí si, že si čas s nimi docela užívám.1639,02 %39,02 %  
Myslí si, že se výborně bavím.512,2 %12,2 %  
Myslí si, že jsem znuděný/že si čas s nimi příliš neužívám.49,76 %9,76 %  

Graf

3. Jste ve společnosti zábavný?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem docela vtipný2255 %53,66 %  
Mé vtipy ujdou.1025 %24,39 %  
Nejsem příliš zábavný.615 %14,63 %  
Ano, jsem velmi zábavný.25 %4,88 %  

Graf

4. Jak se obvykle cítíte ve společnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Docela si užívám čas sdílený s jinými lidmi.1536,59 %36,59 %  
Výborně se bavím.1229,27 %29,27 %  
Nudím se/čas ve společnosti trávím nerad.717,07 %17,07 %  
Cítím se OK.717,07 %17,07 %  

Graf

5. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2661,9 %63,41 %  
Muž1638,1 %39,02 %  

Graf

6. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21614,29 %14,63 %  
25511,9 %12,2 %  
24511,9 %12,2 %  
1949,52 %9,76 %  
2637,14 %7,32 %  
1724,76 %4,88 %  
1524,76 %4,88 %  
1324,76 %4,88 %  
2824,76 %4,88 %  
3124,76 %4,88 %  
ostatní odpovědi 49
16
38
45
23
27
42
18
32
921,43 %21,95 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.76
Minimum:15
Maximum:42
Variační rozpětí:27
Rozptyl:33.86
Směrodatná odchylka:5.82
Medián:24
Modus:21

Graf

7. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student2354,76 %56,1 %  
pracující1433,33 %34,15 %  
jiné511,9 %12,2 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jste:

  • odpověď student:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 13 - 19 > na otázku 6. Kolik vám je let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co si o vás ostatní nejspíše myslí, když se snažíte bavit?

2. Co si asi ostatní myslí o tom, jak se bavíte?

3. Jste ve společnosti zábavný?

4. Jak se obvykle cítíte ve společnosti?

5. Jste:

6. Kolik vám je let?

7. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co si o vás ostatní nejspíše myslí, když se snažíte bavit?

2. Co si asi ostatní myslí o tom, jak se bavíte?

3. Jste ve společnosti zábavný?

4. Jak se obvykle cítíte ve společnosti?

5. Jste:

6. Kolik vám je let?

7. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Friedrich, D.Podílíte se na zábavě ve společnosti? (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://zabavicka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.