Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Záškoláctví

Záškoláctví

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Zelinková
Šetření:27. 02. 2013 - 06. 03. 2013
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.69
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6163,54 %63,54 %  
muž3536,46 %36,46 %  

Graf

2. Jste studentem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední školy s maturitou8386,46 %86,46 %  
základní školy88,33 %8,33 %  
střední školy bez maturity55,21 %5,21 %  

Graf

3. Trvalé bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vesnice5052,08 %52,08 %  
město4647,92 %47,92 %  

Graf

4. Chodíš rád(a) do školy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5052,08 %52,08 %  
ne4647,92 %47,92 %  

Graf

5. Důvěřuješ třídnímu učiteli?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5557,29 %57,29 %  
ne4142,71 %42,71 %  

Graf

6. Máš ve škole hodně kamarádů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8184,38 %84,38 %  
ne1515,63 %15,63 %  

Graf

7. Byl(a) jsi po dobu studia na škole za školou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6971,88 %71,88 %  
ne2728,13 %28,13 %  

Graf

8. Vědí o záškoláctví rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5254,17 %54,17 %  
ano2930,21 %30,21 %  
nebyl(a) jsem za školou1515,63 %15,63 %  

Graf

9. Pokud jsi byl(a) za školou, mělo toto záškoláctví příčinu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5154,26 %53,13 %  
ne3031,91 %31,25 %  
nebyl(a) jsem za školou1313,83 %13,54 %  

Graf

10. Jestli jsi byl(a) za školou, co bylo příčinou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiná příčina3549,3 %36,46 %  
strach ze zkoušení, písemky3447,89 %35,42 %  
přítel (přítelkyně)2028,17 %20,83 %  
parta1521,13 %15,63 %  
strach z učitele34,23 %3,13 %  

Graf

11. Je podle tvého uvážení záškoláctví dobrým řešením problému?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7176,34 %73,96 %  
ano2223,66 %22,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Byl(a) jsi po dobu studia na škole za školou?

  • odpověď ne:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl(a) jsem za školou na otázku 8. Vědí o záškoláctví rodiče?
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl(a) jsem za školou na otázku 9. Pokud jsi byl(a) za školou, mělo toto záškoláctví příčinu?

8. Vědí o záškoláctví rodiče?

  • odpověď nebyl(a) jsem za školou:
    • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl(a) jsem za školou na otázku 9. Pokud jsi byl(a) za školou, mělo toto záškoláctví příčinu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Jste studentem:

3. Trvalé bydliště:

4. Chodíš rád(a) do školy?

5. Důvěřuješ třídnímu učiteli?

6. Máš ve škole hodně kamarádů?

7. Byl(a) jsi po dobu studia na škole za školou?

8. Vědí o záškoláctví rodiče?

9. Pokud jsi byl(a) za školou, mělo toto záškoláctví příčinu?

10. Jestli jsi byl(a) za školou, co bylo příčinou?

11. Je podle tvého uvážení záškoláctví dobrým řešením problému?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Jste studentem:

3. Trvalé bydliště:

4. Chodíš rád(a) do školy?

5. Důvěřuješ třídnímu učiteli?

6. Máš ve škole hodně kamarádů?

7. Byl(a) jsi po dobu studia na škole za školou?

8. Vědí o záškoláctví rodiče?

9. Pokud jsi byl(a) za školou, mělo toto záškoláctví příčinu?

10. Jestli jsi byl(a) za školou, co bylo příčinou?

11. Je podle tvého uvážení záškoláctví dobrým řešením problému?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zelinková, B.Záškoláctví (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://zaskolactvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.