Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Jak vnímáme dobro a zlo?

Jak vnímáme dobro a zlo?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Lochmanová
Šetření:03. 04. 2016 - 03. 05. 2016
Počet respondentů:699
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník zkoumá subjektivní hodnotu dobra a zla. Jednotlivé otázky prověřují osobní názory jednotlivých respondentů na danou etickou problematiku (nikoliv tedy např. právní či jiné normy, ale vlastní pocity). Výsledné odpovědi na závěr porovnám s odpověďmi na stejné či podobné otázky z cizojazyčných výzkumů. Všechna zjištění pak využiji pro účely své diplomové práce. 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena50171,67 %71,67 %  
Muž19628,04 %28,04 %  
Jiné20,29 %0,29 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 3556781,12 %81,12 %  
36 - 507911,3 %11,3 %  
50 a víc304,29 %4,29 %  
1 - 17233,29 %3,29 %  

Graf

3. Jakého nejvyššího stupně vzdělání jste dosáhl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolského40758,23 %58,23 %  
Vysokoškolského25636,62 %36,62 %  
Základního324,58 %4,58 %  
Žádného40,57 %0,57 %  

Graf

4. Máte vlastní děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ale chtěl/a bych.44263,23 %63,23 %  
Ne a ani bych nechtěl/a14120,17 %20,17 %  
Ano.11616,6 %16,6 %  

Graf

5. Považujete se spíše za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
realistu35650,93 %50,93 %  
optimistu21330,47 %30,47 %  
pesimistu13018,6 %18,6 %  

Graf

6. Jaký je podle Vás poměr dobra a zla v současném světě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Převažuje zlo.39356,22 %56,22 %  
Vyvážený.23934,19 %34,19 %  
Převažuje dobro.679,59 %9,59 %  

Graf

7. Platí tento poměr dobra a zla i ve vašem životě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím21130,19 %30,19 %  
spíše souhlasím19227,47 %27,47 %  
souhlasím13419,17 %19,17 %  
nesouhlasím10114,45 %14,45 %  
nevím618,73 %8,73 %  

Graf

8. Myslíte si, že to stejným způsobem jako pro Vás platí i pro většinu lidí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím26938,48 %38,48 %  
spíše nesouhlasím17324,75 %24,75 %  
spíše souhlasím15422,03 %22,03 %  
nesouhlasím537,58 %7,58 %  
souhlasím507,15 %7,15 %  

Graf

9. Je správné useknout někomu bez jeho svolení ruku za účelem zachránit mu život?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím29842,63 %42,63 %  
souhlasím17825,46 %25,46 %  
spíše nesouhlasím9814,02 %14,02 %  
nevím8712,45 %12,45 %  
nesouhlasím385,44 %5,44 %  

Graf

10. Za předpokladu, že neexistují žádní Mimozemšťané, litujete toho, že nemají šanci zažít v životě nic dobrého?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím35550,79 %50,79 %  
nesouhlasím17525,04 %25,04 %  
spíše nesouhlasím7010,01 %10,01 %  
souhlasím527,44 %7,44 %  
spíše souhlasím476,72 %6,72 %  

Graf

11. Myslíte si, že je důležité se ptát, zda je příchod dítěte na svět přínosný pro něj samotné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím20529,33 %29,33 %  
souhlasím20028,61 %28,61 %  
nesouhlasím10715,31 %15,31 %  
spíše nesouhlasím10114,45 %14,45 %  
nevím8612,3 %12,3 %  

Graf

12. Je správné jednání rodičů, kteří dají život dítěti i přes vysokou pravděpodobnost, že bude dítě handicapované?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím19728,18 %28,18 %  
nesouhlasím17424,89 %24,89 %  
nevím13018,6 %18,6 %  
spíše souhlasím10915,59 %15,59 %  
souhlasím8912,73 %12,73 %  

Graf

13. Je dobře, že někteří Židé byli ušetřeni holokaustu, neboť se nikdy nenarodili?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím28841,2 %41,2 %  
spíše souhlasím14520,74 %20,74 %  
nesouhlasím10114,45 %14,45 %  
souhlasím9513,59 %13,59 %  
spíše nesouhlasím7010,01 %10,01 %  

Graf

14. Souhlasíte s textem Svěrákovy písně: „Není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo.“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím30343,35 %43,35 %  
souhlasím27939,91 %39,91 %  
spíše nesouhlasím618,73 %8,73 %  
nevím375,29 %5,29 %  
nesouhlasím192,72 %2,72 %  

Graf

15. Existují podle Vás taková trápení či handicapy, které činí život nehodným žití?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím26838,34 %38,34 %  
spíše souhlasím19728,18 %28,18 %  
spíše nesouhlasím9814,02 %14,02 %  
nevím7110,16 %10,16 %  
nesouhlasím659,3 %9,3 %  

Graf

16. Bylo by správné, aby společnost žila naprosto blaženě výměnou za silné utrpení jediného člověka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím28941,34 %41,34 %  
spíše nesouhlasím19127,32 %27,32 %  
nevím10414,88 %14,88 %  
spíše souhlasím659,3 %9,3 %  
souhlasím507,15 %7,15 %  

Graf

17. Myslíte si, že někteří rodiče se rozhodnou zplodit dítě ze sobeckých důvodů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím34449,21 %49,21 %  
spíše souhlasím20329,04 %29,04 %  
nevím8311,87 %11,87 %  
spíše nesouhlasím497,01 %7,01 %  
nesouhlasím202,86 %2,86 %  

Graf

18. Jednají lidé, kteří se rozhodnou založit rodinu, sobecky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím29442,06 %42,06 %  
spíše nesouhlasím22031,47 %31,47 %  
nevím11216,02 %16,02 %  
spíše souhlasím507,15 %7,15 %  
souhlasím233,29 %3,29 %  

Graf

19. Pokud neexistují žádní Mimozemšťané, jste rádi, že jim nehrozí v životě nic špatného?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím37153,08 %53,08 %  
nesouhlasím10815,45 %15,45 %  
spíše souhlasím8612,3 %12,3 %  
souhlasím7911,3 %11,3 %  
spíše nesouhlasím557,87 %7,87 %  

Graf

20. Je dobře, že někteří Židé v období holokaustu nedostali šanci zažít v životě nic dobrého, neboť se nikdy nenarodili?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím32646,64 %46,64 %  
nesouhlasím13218,88 %18,88 %  
spíše nesouhlasím11115,88 %15,88 %  
spíše souhlasím7210,3 %10,3 %  
souhlasím588,3 %8,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

17. Myslíte si, že někteří rodiče se rozhodnou zplodit dítě ze sobeckých důvodů?

  • odpověď souhlasím:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 18. Jednají lidé, kteří se rozhodnou založit rodinu, sobecky?

18. Jednají lidé, kteří se rozhodnou založit rodinu, sobecky?

  • odpověď nesouhlasím:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 17. Myslíte si, že někteří rodiče se rozhodnou zplodit dítě ze sobeckých důvodů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Jakého nejvyššího stupně vzdělání jste dosáhl/a?

4. Máte vlastní děti?

5. Považujete se spíše za:

6. Jaký je podle Vás poměr dobra a zla v současném světě?

7. Platí tento poměr dobra a zla i ve vašem životě?

8. Myslíte si, že to stejným způsobem jako pro Vás platí i pro většinu lidí?

9. Je správné useknout někomu bez jeho svolení ruku za účelem zachránit mu život?

10. Za předpokladu, že neexistují žádní Mimozemšťané, litujete toho, že nemají šanci zažít v životě nic dobrého?

11. Myslíte si, že je důležité se ptát, zda je příchod dítěte na svět přínosný pro něj samotné?

12. Je správné jednání rodičů, kteří dají život dítěti i přes vysokou pravděpodobnost, že bude dítě handicapované?

13. Je dobře, že někteří Židé byli ušetřeni holokaustu, neboť se nikdy nenarodili?

14. Souhlasíte s textem Svěrákovy písně: „Není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo.“?

15. Existují podle Vás taková trápení či handicapy, které činí život nehodným žití?

16. Bylo by správné, aby společnost žila naprosto blaženě výměnou za silné utrpení jediného člověka?

17. Myslíte si, že někteří rodiče se rozhodnou zplodit dítě ze sobeckých důvodů?

18. Jednají lidé, kteří se rozhodnou založit rodinu, sobecky?

19. Pokud neexistují žádní Mimozemšťané, jste rádi, že jim nehrozí v životě nic špatného?

20. Je dobře, že někteří Židé v období holokaustu nedostali šanci zažít v životě nic dobrého, neboť se nikdy nenarodili?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Jakého nejvyššího stupně vzdělání jste dosáhl/a?

4. Máte vlastní děti?

5. Považujete se spíše za:

6. Jaký je podle Vás poměr dobra a zla v současném světě?

7. Platí tento poměr dobra a zla i ve vašem životě?

8. Myslíte si, že to stejným způsobem jako pro Vás platí i pro většinu lidí?

9. Je správné useknout někomu bez jeho svolení ruku za účelem zachránit mu život?

10. Za předpokladu, že neexistují žádní Mimozemšťané, litujete toho, že nemají šanci zažít v životě nic dobrého?

11. Myslíte si, že je důležité se ptát, zda je příchod dítěte na svět přínosný pro něj samotné?

12. Je správné jednání rodičů, kteří dají život dítěti i přes vysokou pravděpodobnost, že bude dítě handicapované?

13. Je dobře, že někteří Židé byli ušetřeni holokaustu, neboť se nikdy nenarodili?

14. Souhlasíte s textem Svěrákovy písně: „Není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo.“?

15. Existují podle Vás taková trápení či handicapy, které činí život nehodným žití?

16. Bylo by správné, aby společnost žila naprosto blaženě výměnou za silné utrpení jediného člověka?

17. Myslíte si, že někteří rodiče se rozhodnou zplodit dítě ze sobeckých důvodů?

18. Jednají lidé, kteří se rozhodnou založit rodinu, sobecky?

19. Pokud neexistují žádní Mimozemšťané, jste rádi, že jim nehrozí v životě nic špatného?

20. Je dobře, že někteří Židé v období holokaustu nedostali šanci zažít v životě nic dobrého, neboť se nikdy nenarodili?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lochmanová, K.Jak vnímáme dobro a zlo? (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://54773.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.