Vyplňto.cz > Licence > Vyplňto ACADEMIC

Vyplňto ACADEMIC

Chci umožnit svým studentům „zažít praxi” a nechat je realizovat průzkum v rámci praktické části mého předmětu. Nemohu studenty nutit do placené varianty ani vyplňování cizích dotazníků, uvítám možnost kontroly nad jimi prováděnými průzkumy.

Pokud vyučujete marketing, statistiku, sociologii, informatiku, diplomový seminář nebo jiný předmět, v rámci kterého má smysl realizovat online průzkum, mám zájem na tom, aby Vaši studenti poznali možnosti služby Vyplňto.cz.

Rád Vám a Vašim studentům poskytnu naprostou většinu funkcí z placené varianty Vyplňto PREMIUM, a to výměnou za zmínku o využití Vyplňto.cz na stránkách školy nebo drobný poplatek (dle individuální dohody).

Vaši studenti se budou moci zaregistrovat na speciální stránce, každý bude mít k dispozici vlastní uživatelský účet, pod kterým si bude moci zadat dotazník.

Jako vyučující získáte přístup ke všem dotazníkům, které v rámci Vašeho předmětu studenti vytvoří – budete jim moci „nahlížet pod ruce”, průběžně kontrolovat jejich práci, sledovat přijaté odpovědi, ale také například opravovat jejich chyby.

Detailní srovnání parametrů Vyplňto PREMIUM a Vyplňto ACADEMIC

Ukázat ceny v měně:

Pohodlná, rychlá a bezpečná platba bankovním převodem s využitím platebního QR kódu nebo pomocí služby PayU (platební karty, Apple Pay, Google Pay).

Aktuální směnný kurz: 1 EUR = 25,23 Kč
Částky na faktuře budou zaokrouhleny na eurocenty.
Plátcům DPH bude vystavena faktura v režimu Reverse Charge (bez DPH). Koncovým spotřebitelům je účtována slovenská 20% DPH.
Platba SEPA platbou (SHA) nebo pomocí brány PayU (platební karty, Apple Pay, Google Pay).

PREMIUM ACADEMIC (vyučující) ACADEMIC (student)
Cena licence: 1 210 Kč / 47,5 EUR vč. DPH 0 Kč / 0 EUR vč. DPH
propagace Vyplňto.cz na stránkách školy nebo drobný poplatek
0 Kč / 0 EUR vč. DPH
propagace Vyplňto.cz na stránkách školy nebo drobný poplatek
Délka licence: 30 dní 365 dní s možností prodloužení nebo individuální dohody
Čistě komerční průzkumy: ano ne ne
Neomezený počet současně probíhajících průzkumů: ano ano ano
Maximální délka dotazování: neomezená délka dotazování = dokud máte licenci, můžete se ptát
Maximální počet responsí za 30 dní: neomezeně
Maximální počet responsí v jednom dotazníku: neomezeně
Podřízené účty:
přístup do podřízených účtů - možnost kontroly i pomoci
ne ano ne, student je podřízený účet
Vytváření dotazníků
Jak dlouho trvá vytvoření prvního dotazníku: cca 1,5h cca 1,5h cca 1,5h
Vložení dotazníku do systému: samoobslužně s využitím průvodce
Rychlý import otázek:
možnost překopírování otázek z MS Word
ano ano ano
Tipy k tvorbě dotazníku: ano ano ano
Neomezený počet otázek v dotazníku: ano ano ano
Veškeré typy otázek: ano ano ano
Možnost větvení dotazníku: ano ano ano
Klonování otázek: ano ano ano
Dotazníky v cizím jazyce: ano ano
Veřejné průzkumy:
s možností získání pomoci se sháněním respondentů, veřejná publikace výsledků
ano ano ano
Soukromé průzkumy:
uzavřená skupina respondentů, bez veřejné publikace výsledků
ano ano ano
Možnost zakázat vícenásobné vyplnění z jedné IP adresy: ano ano ano
Upravy vzhledu dotazníku: 7 šablon na výběr
možnost připravení vzhledu na míru za poplatek
7 šablon na výběr
možnost připravení vzhledu na míru za poplatek
7 šablon na výběr
možnost připravení vzhledu na míru za poplatek
Možnost nahrát vlastní vzhled (CSS): ano ano ano
Možnost upravit záhlaví a zápatí dotazníku: ano ano ano
Možnost upravit záhlaví a zápatí otázek:
(obrázky, videa,…)
ano ano ano
Prostor pro soubory (přílohy): 200 MB 200 MB 200 MB
Možnost skrýt diskusi: ano ano ano
Vlastní děkovná stránka (přesměrování): ano ano ano
SEO adresa dotazníku dle vlastního výběru: ano ano ano
Průběh dotazování
Základní náhled odpovědí během sběru dat: ano ano ano
Stažení surových dat:
během dotazování
ano ano ano
Dotazník bez reklam: ano ano ne
pouze reklama na ostatní dotazníky z Vyplňto.cz
Pomoc se získáváním respondentů pro veřejné průzkumy: ano ano ano
Možnost kdykoli předčasně vyhodnotit dotazník: ano ano ano
Možnost upravit dotazník: ano ano ano
Možnost umístění dotazníku na vlastní stránky přes IFRAME: ano ano ano
Vyhodnocení dotazníku
Grafy bez vodotisku Vyplňto.cz: ano ano ano
Automatizované zpracování výsledků:
včetně grafů
ano ano ano
Výsledky prů různé segmenty respondentů: ano ano ano
Zjišťování závislostí mezi odpověďmi: ano ano ano
Export surových dat:
XLS, XLSX, CSV, XHTML, PDF+QR
ano ano ano
Import surových dat:
XLS, XLSX
ano ano ano
Výsledky bez reklam: ano ano ne
Možnost kdykoli obnovit dotazování u vyhodnoceného dotazníku: ano ano ano
Možnost klonování dotazníků: ano ano ano
Slučování odpovědí u otevřených otázek: ano ano ano
Služby technické podpory
Zálohování dat: denně denně denně
Technická podpora: e-mail s krátkou reakční dobou, telefon, nápověda
Další informace
Práce administrátora nebo programátora Vyplňto.cz v ceně:
zadávání dotazníku do systému,…
ne 15 min 15 min
Jak získat: objednejte online kontaktujte mě registrujte se

Možné způsoby registrace studentů

  • povolení registrace všem studentům, kteří mají přístup k e-mailové adrese na doméně školy (např. xname@UniverzitaVaclavaHavla.cz)
  • povolení registrace všem studentům, kteří na registrační formulář přijdou z doménové adresy školy (např. ucebna-rb213-02.univerzitavaclavahavla.cz)
  • zaslání XLS souboru s registračními údaji respondentů (sloupce s e-mailem, jménem a příjmením)

Možné způsoby propagace Vyplňto.cz (získání Vyplňto ACADEMIC zdarma)

  • zobrazení loga Vyplňto.cz (vč. odkazu) na viditelném místě na stránce školy, fakulty či katedry
  • každoroční vydání alespoň jedné tiskové zprávy o spolupráci s Vyplňto.cz (vč. odkazu na Vyplňto.cz)

Chcete se na něco zeptat? Chcete se rovnou dohodnout na spolupráci?

Kontaktujte mě