Vyplňto.cz > Registrace zadavatele průzkumu

Registrace zadavatele průzkumu

Zde se registrují zadavatelé průzkumů s úmyslem využít službu pro vytvoření dotazníku. Chcete-li vydělávat vyplňováním dotazníků, přejděte na stránku registrace placeného respondenta.
Pokud máte mojeID (co to je?), nemusíte vyplňovat registrační formulář a můžete se rovnou přihlásit.

Registrační údaje

např.: demcak@vyplnto.cz

Na tento email Vám budou do hodiny (obvykle hned) doručeny přihlašovací údaje a případné důležité informace o Vašich průzkumech.

Co mám dělat, když mi nepřijde aktivační e-mail?

např.: Marek
např.: Demčák
Uveďte prosím pouze své křestní jméno a příjmení (i pokud se registrujete „jménem firmy” nebo bude registraci využívat více lidí v týmu). Název firmy a fakturační údaje budete moci vyplnit níže.

Jakou zemi mám zvolit?

Volba licence

Garance spokojenosti:
Licence Student, Premium i Komplet můžete 3 dny využívat zcela zdarma. Zjistíte-li, že Vám možnosti Vyplňto.cz z nějakého důvodu nevyhovují, svou objednávku dvěma kliknutími zrušíte a nemusíte nic platit.

Dotazník můžete začít tvořit ihned po objednání licence, nečekáte na připsání platby. Zaplatit můžete pohodlně vyfocením platebního QR kódu, klasickým převodem na účet nebo pomocí platební brány PayU (platební karty, Apple Pay, Google Pay).

Neplaťte jinde za něco, co můžete mít na Vyplnto.cz zadarmo :-) Neomezený počet dotazníků i responsí, vložení dotazníku pomocí online průvodce nebo importu z textového souboru, bezplatná propagace veřejných dotazníků, exporty dat do XLS a dalších formátů. Bez technické podpory, bez možnosti upravit nebo prodloužit dotazník po získání 100 odpovědí, bez možnosti změnit vzhled dotazníku, s reklamou nejen na další dotazníky na Vyplnto.cz. Maximální doba sběru dat u jednoho dotazníku je 30 dní.

Ideální licence pro „samoobslužnou” tvorbu dotazníků nejen při studiu na VŠ (lze objednat i bez statusu studenta). Oproti licenci PREMIUM se po vyplnění Vašeho dotazníku respondentům zobrazí odkazy na další dotazníky. S technickou podporou.

Profesionální licence pro „samoobslužnou” tvorbu dotazníků. Nemusíte vyplňovat cizí dotazníky, Váš dotazník nebude obsahovat reklamu a budete mít k dispozici technickou podporu.

To nejlepší. Varianta pro ty, kteří se nechtějí zabývat vkládáním dotazníku do systému nebo mají v úmyslu využívat služeb Vyplňto.cz dlouhodobě.

V ceně roční licence je vložení až 1 dotazníku (do 30 otázek) a příprava jedné grafické šablony, další dotazníky jsou zpoplatněny částkou 2 420 Kč / 95,2 EUR vč. 21% / 20% DPH (příp. můžete dotazníky vkládat do systému zdarma v samoobslužném režimu jako u licence Vyplňto Premium).

Fakturační údaje a speciální přání

např.: 71536230 (nepovinné)
např.: CZ8409150486 (nepovinné)
Objednáváte-li produkt na firmu s evropským (nikoli českým) DIČ, bude Vám vystavena faktura na částku bez DPH (DPH odvedete ve své zemi na základě principu reverse-charge). Tyto objednávky prosím provádějte buď z Vašeho firemního e-mailu, nebo uveďte firemní telefonní číslo, na kterém bude možné objednávku ověřit.
např.: Otec & syn, s.r.o. nebo Jan Novák
např.: Baranova 1374/17
Pokud Vaše obec nemá známé názvy ulic, napište do kolonky „ulice” název obce a číslo popisné Vašeho domu.
např.: Praha 3
např. 130 00
např.: Česká republika
např.: +420 604 890 598
Zadání telefonního čísla není povinné, usnadníte mi však telefonickou komunikaci v rámci technické podpory (číslo se mi automaticky uloží do kontaktů v mobilním telefonu).
PDF daňový doklad:
Neuvedete-li nic do poznámky níže, bude Vám zaslána výzva k platbě vždy ve formátu PDF. Daňový doklad (ať už v PDF nebo v tištěné podobě) pak obdržíte nejpozději do týdne od přijetí platby.
Poznámka:
Zde můžete například zadat číslo objednávky, požadovanou splatnost faktury a jiná speciální přání. Složitější požadavky a případně dotazníky k vložení v rámci produktu Vyplňto Komplet prosím zasílejte e-mailem na adresu info@vyplnto.cz.

Společně s aktivačním e-mailem obdržíte zálohovou fakturu se standardní splatností 3 pracovní dny na český nebo slovenský bankovní účet (pokud do objednávky vepíšete jinou požadovanou splatnost, bude nastavena zpětně při manuálním zpracování objednávky). Po přihlášení do klientské sekce na Vyplňto.cz budete moci tuto fakturu snadno uhradit také online* (zobrazit možnosti platby).

Souhlas s obchodními podmínkami

1 Definice osob

1.1 Dodavatelem služeb je Ing. Marek Demčák, Baranova 1374/17, Praha 3, 130 00, IČ: 715 36 230, DIČ: CZ8409150486 — fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 20. září 2005
a registrovaný plátce DPH od 1. září 2012.

1.2 Odběratelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku placených služeb dle bodu 3.2.

1.3 Uživatelem se rozumí osoba, která využívá bezplatných služeb poskytovaných na stránkách Vyplňto.cz.

2 Definice poskytovaných služeb

2.1 Poskytovanými službami se rozumí:

2.1.1 Licence na využívání online nástroje pro tvorbu dotazníků, sběr dat a jejich vyhodnocení ve variantách FREE, STUDENT, PREMIUM, KOMPLET a ACADEMIC.
(srovnání variant licencí je dostupné na adrese https://www.vyplnto.cz/produkty/)

2.1.2 Komunitní (bezplatná) propagace veřejných dotazníků.

2.1.3 Nekomerční (negarantovaná) propagace veřejných dotazníků.

2.1.4 Garantovaná propagace veřejných i neveřejných dotazníků

2.1.5 Vkládání dotazníků do webové aplikace dle pokynů Odběratele.

2.1.6 Programátorské a administrátorské práce dle pokynů Odběratele.

3 Způsoby objednávání a získání licencí

3.1 Licenci FREE lze získat:

3.1.1 Splněním vstupní podmínky v podobě 10 minut vyplňování veřejných dotazníků na Vyplňto.cz, uvedením skutečného celého jména a dlouhodobě funkční e-mailové adresy.

3.1.2 Využitím licence STUDENT, PREMIUM, KOMPLET nebo ACADEMIC (zákazníci, kteří využijí některou z placených licencí, se na konci zaplaceného období stávají uživateli licence FREE).

3.1.3 Přihlášením pomocí služby MojeID a předáním celého jména, e-mailu a telefonního čísla.

3.2 Licenci STUDENT, PREMIUM nebo KOMPLET lze získat objednávkou pomocí formuláře na stránkách Vyplňto.cz, e-mailu E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím. nebo telefonního čísla Telefonní číslo není určeno pro telemarketing a uchovávání do databází., a následným uhrazením zálohové faktury.

3.3 Licence ACADEMIC je poskytována na základě podmínek uvedených na https://www.vyplnto.cz/produkty/vyplnto-academic/.

3.4 Služby uvedené v bodě 2.1 je možné získat také na základě individuální smlouvy Odběratele s Dodavatelem.

3.5 Platnost objednané licence začíná okamžikem objednání (od této doby oficiálně začíná čerpání služeb, nikoli až po zaplacení faktury). Objednanou licenci je možné zrušit dle podmínek uvedených v bodě 7.

4 Podmínky realizace průzkumů

4.1 Dotazníky veřejných průzkumů může Dodavatel publikovat v seznamu veřejných dotazníků na Vyplňto.cz a partnerských serverech, a po jejich vyhodnocení může zpřístupnit výsledky těchto průzkumů pod licenci Creative Commons – Uveďte autora 3.0 Česko. Dotazníky neveřejných průzkumů nebudou na Vyplňto.cz Dodavatelem standardně nijak propagovány a výsledky budou k dispozici pouze Odběrateli (resp. Uživateli) po přihlášení do klientské sekce. Rozhodnutí o veřejnosti dotazníku je svobodnou vůlí Odběratele (resp. Uživatele) při vytváření dotazníku; případné odvolání souhlasu se zveřejněním dotazníku a nebo jeho výsledků bude ve výjimečných případech řešeno individuálně a může být zpoplatněno.

4.2 Dodavatel si vyhrazuje právo vrátit pro úpravy (pozastavit), přepnout do neveřejného režimu, nepropagovat nebo smazat veřejné dotazníky, které poruší jedno nebo více z následujících pravidel:

4.2.1 Dotazník nesmí obsahovat veřejné otázky na kontaktní nebo osobní údaje respondentů (tyto otázky musí být označeny příznakem „neveřejná“, aby odpovědi nebyly zneužitelné např. různými telemarketingovými společnostmi).

4.2.2 Dotazník nesmí být v rozporu s licencí Creative Commons – Uveďte autora 3.0 Česko, tedy zejména nesmí obsahovat zmínku o omezení možného využití výsledků.

4.2.3 Dotazník musí mít jasný účel a cíl, který bude uveden v úvodním textu.

4.2.4 Otázky dotazníku nesmí mít manipulativní charakter.

4.2.5 Výsledky veřejného průzkumu musí být použitelné i pro jiné osoby než je zadavatel.

4.2.6 Dotazník nesmí obsahovat příliš velký počet typografických nebo gramatických chyb.

4.2.7 Dotazník nesmí obsahovat logické chyby, které jej učiní nevyplnitelným pro určitou skupinu předpokládaných respondentů.

4.2.8 Dotazník nesmí budit dojem neplacené (skryté) reklamy.

4.2.9 Dotazník musí mít správně definovanou cílovou skupinu.

4.2.10 Dotazník musí být na téma, které nebylo v posledních dnech na Vyplňto.cz zpracováno (nebude propagováno v jeden moment více dotazníků na jedno téma, ale smazání dotazníku se v takovém případě samozřejmě bát nemusíte).

4.2.11 Dotazník musí zjišťovat názory, pocity nebo zkušenosti lidí žijících na území České republiky nebo Slovenska. Testy (formuláře s otázkami, na které existují správné a špatné odpovědi), přihlašování na různé akce, formuláře určené především ke sběru kontaktních údajů respondentů, pilotní a zkušební dotazníky mohou být do systému vložené pouze v neveřejném režimu.

4.3 Dodavatel si vyhrazuje právo vrátit pro úpravy (pozastavit) nebo smazat libovolné dotazníky, které poruší jedno nebo více z následujících pravidel:

4.3.1 Obsah dotazníku nesmí být v rozporu se zákony České republiky, zejména nesmí porušovat Autorský zákon č. 121/2000 Sb. a vybízet k násilí a nesnášenlivosti vůči určité skupině obyvatel.

4.3.2 Obsah a forma dotazníku nesmí poškozovat dobré jméno stránky Vyplňto.cz nebo Dodavatele.

4.3.3 Pokud Uživatel nebo Odběratel v rámci dotazníku slíbí respondentům jakoukoli odměnu, musí být z dotazníku zřejmé, kdo danou odměnu poskytuje. Zejména nesmí dotazník vyvolávat dojem, že danou odměnu poskytne Dodavatel.

4.4 Dodavatel si vyhrazuje právo pozastavit, znepřístupnit nebo smazat dotazníky včetně získaných odpovědí, pokud zjistí, že nebyly splněny podmínky pro získání licence dle bodu 3.

5 Poskytované záruky a SLA

5.1 Pokud se Dodavatel s Odběratelem písemně nedohodne jinak, ručí Dodavatel Odběrateli (za případné chyby, výpadky nebo ztrátu dat,...) maximálně do výše zaplacených služeb za období uplynulých 12 kalendářních měsíců a nebo do částky 5 000 Kč (vždy menší z těchto dvou částek).

5.2 Měsíční SLA poskytovaných služeb je 99,8% (výpadek max. cca 86 minut měsíčně). Do SLA se nezapočítávají nezbytné a přiměřené servisní zásahy prováděné v časech od 22:00 do 6:00. V případě porušení SLA má Odběratel nárok na vrácení 100% ze zaplacené ceny licence pro daný měsíc (u ročních licencí má nárok na poměrovou část). Doba výpadku se začíná počítat od okamžiku nahlášení pomocí telefonátu nebo SMS na telefonní číslo +420 604 890 598 a končí prokazatelným obnovením poskytování služeb.

5.3 Uživatelům bezplatných služeb NEJSOU poskytovány žádné záruky ani garance.

5.4 U veřejných průzkumů neexistuje žádná záruka, že budou ze strany Dodavatele jakkoli propagovány (na zveřejnění dotazníku není právní nárok).

5.5 Není-li dohodnuto jinak, při propagaci dotazníku dle bodu 2.1.2 a bodu 2.1.3 neexistuje žádná garance minimálního počtu získaných odpovědí.

5.6 Není-li dohodnuto jinak, je v případě využití propagace dle bodu 2.1.4 garantováno minimálně 100 získaných odpovědí unikátních respondentů (dle IP adresy) během 30 dní od spuštění propagace. Při získání 99 a méně odpovědí je Odběrateli vrácena zaplacená částka v plné výši na základě zaslaného dobropisu. Nárok na náhradu zaniká v případě, že Odběratel v průběhu prvních 30 dní propagace svůj dotazník pozastaví, změní nebo ukončí.

5.7 Ze strany Dodavatele bude docházet k pravidelné denní záloze všech dat a data vyhodnocených dotazníků budou na serveru uchovávána vždy minimálně 30 dní po skončení platnosti licence (v případě využití licence FREE nejméně po dobu 14 dní od vyhodnocení dotazníku).

5.8 Za účelem minimalizace možných škod jsou Odběratelé povinni u důležitých dotazníků průběžně zálohovat získaná vyplněná data pomocí exportů do formátů XLS nebo PDF (doporučeno je nastavit automatické zasílání denních a týdenních exportů e-mailem).

5.9 Stránky Vyplňto.cz nemusí fungovat na zařízeních se zastaralým programovým vybavením, na zavirovaných zařízeních a/nebo v prohlížečích, které obsahují doplňky modifikující obsah stránek (blokování skriptů, reklamy, session cookie). Funkčnost stránek může být omezena v případě využívání proxy serverů a anonymizerů. Stránky jsou testovány v posledních dvou verzích prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari (Mac + iPad), Internet Explorer (Windows + Windows Phone). Z bezpečnostních důvodů stránky nefungují na počítačích s operačním systémem Windows XP SP2 a starším (nejstarší podporovanou verzí Windows je XP SP3).

6 Podmínky poskytnutí slev

6.1 Při objednání licence PREMIUM na 2 a více měsíců najednou je poskytována sleva ve výši 20 %.

6.2 Je možné dohodnout individuální slevu na libovolnou z nabízených služeb. Důvodem poskytnutí slevy může být zejména využití stránek Vyplňto.cz pro dobročinné účely (dobročinné organizace, nadace,...).

7 Zrušení objednávky a registrace

7.1 Veškeré objednávky placených služeb je možné kdykoli a bez sankcí zrušit do okamžiku jejich zaplacení nebo odeslání platby. Pokud je cena naráz objednaných služeb rozdělena do více zálohových faktur, stává se objednávka závaznou okamžikem zaplacení první zálohové faktury.

7.2 Licence STUDENT, PREMIUM a KOMPLET umožňují bezplatné zkušební užívání po dobu 3 pracovních dní. Během nebo po uplynutí této doby může Odběratel svou objednávku jednoduše zrušit. Opakované zkušební období není pro stejného Odběratele povoleno a po zrušení objednávky je nutné případnou další objednávku učinit pomocí e-mailu nebo telefonu.

7.3 Dodavatel si vyhrazuje právo zablokovat klientský účet a případně také pozastavit sběr dat u dotazníků Odběratele v případě, že nebude uhrazena zálohová faktura na objednané služby ve sjednané splatnosti. Pro případ obnovení zablokovaného účtu je Dodavatel oprávněn požadovat po Odběrateli uhrazení zálohové faktury za objednané služby a poplatku za obnovení poskytování služeb ve výši 500 Kč bez DPH. Pokud se nepodaří problém s fakturací vyřešit do 6 měsíců od zablokování klientského účtu, vyhrazuje si Dodavatel právo zrušit objednávku za Odběratele a smazat tím i veškerá jeho data.

7.4 Uživatelé bezplatných služeb mohou zažádat o zrušení registrace na e-mailové adrese E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím. (žádost musí být odeslána z registračního e-mailu). Případné veřejné dotazníky budou převedeny na anonymního uživatele a budou nadále součástí veřejného archivu výsledků. Podmínky smazání veřejných dotazníků jsou uvedeny v bodu 4.1.

8 Závěrečná ustanovení

8.1 Dodavatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 36627.

8.2 Vše, co není těmito obchodními podmínkami upraveno, se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

8.4 Nedílnou součástí obchodních podmínek jsou také Zásady zpracování osobních údajů.

8.5 Tyto obchodní podmínky vycházejí v platnost dne 1. října 2019 a nahrazují podmínky ze dne 1. ledna 2019.

Otevřít obchodní podmínky v samostatném okně

Ochrana proti automatizovaným registracím

Opište prosím třímístný kód z obrázku:

Pokud máte s registrací jakýkoli problém, kontaktujte mě. Vezměte prosím na vědomí, že e-mail s aktivačním odkazem bývá sice obvykle doručen okamžitě, ale výjimkou není ani několikahodinová prodleva (zejména pokud používáte bezplatnou e-mailovou schránku na doménách gmail.com, email.cz apod.).