Uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce

Konec vyplňování 02. 03. 2020 19:30, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 24   Průměrná doba vyplňování: 00.05:00

Dobrý den,

jmenuji se Miroslav Sláma a studuji Veřejnou správu a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě v Praze. Píšu diplomovou práci na téma Uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce. Touto cestou bych Vás chtěl poprosit o vyplnění dotazníku, který je nezbytný, pro zpracování praktické části a jeho vyplnění mi tudíž velmi pomůže. Dotazník je zcela anonymní a je omezen pouze na studenty vysokých škol, kteří studovali nebo studují přímo obor cestovní ruch nebo obor s ním spojený.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.