Vnímání kvality poskytovaných ambulantních služeb nemocnice Havířov

Konec vyplňování 31. 12. 2023 14:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 20   Průměrná doba vyplňování: 00.01:56

Vážení respondenti,

z důvodu snahy získat zpětnou vazbu s úrovní služeb v naší nemocnici pro účel jejího dalšího zlepšení si Vás dovolujeme požádat o vyplnění tohoto dotazníku.

Dotazník je zcela anonymní, odpovědi na škále od 1 do 5 odpovídají hodnocení ve škole a čas věnovaný jeho vyplnění by měl být asi 10 min.