Sociálně patologické jevy na pracovišti

Konec vyplňování 30. 12. 2021 16:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 20   Průměrná doba vyplňování: 00.05:24

Vážená personalistko, vážený personalisto,
 
obracím se na Vás se žádostí o vyplnění dotazníku týkajícího se sociálně patologických jevů na pracovišti. Předem děkuji za sdílení Vašich názorů a zkušeností, které budou využity ke zpracování praktické části mé bakalářské práce.
 
Sociálně patologické jevy jako společensky neúnosné stavy jednání se v rámci současných organizací projevují zejména prostřednictvím šikany. V rámci této práce bude přitom rozebrána problematika konfliktních situací na pracovišti, kdy se může jednat o šikanu, sexuální obtěžování a v neposlední řadě rasismus. Výskyt sociálně patologických jevů nemá dopad jen na ekonomickou situaci podniku, ale zejména na zdravotní a psychický stav jedince. V okamžiku, kdy se člověk na pracovišti s takovým jevem setkává, projevuje se to na jeho vztahu k zaměstnání, kdy se často stává, že se takto poškozovaný jedinec práci vyhýbá.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.