Vnímání kvality poskytovaných služeb Nemocnice Havířov - PORODNICE

Konec vyplňování 31. 12. 2023 14:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 18   Průměrná doba vyplňování: 00.01:06

Vážené respondentky,

tento dotazník je určen ženám, které rodily v Porodnici Havířov. Snažíme se získat zpětnou vazbu, jak jste spokojeni s úrovní služeb naší porodnice z důvodu dalšího zlepšování. Proto si Vás dovolujeme požádat o vyplnění tohoto dotazníku.

Dotazník je zcela anonymní, odpovědi na škále od 1 do 5 odpovídají hodnocení ve škole a čas věnovaný jeho vyplnění by měl být asi 10 min.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.