Vnímání kvality poskytovaných služeb Nemocnice Havířov - DĚTSKÉ ODDĚLE

Konec vyplňování 31. 12. 2024 14:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 21   Průměrná doba vyplňování: 00.01:19

Vážení respondenti,

snažíme se získat zpětnou vazbu, jak jste spokojeni s úrovní služeb v naší nemocnici z důvodu dalšího zlepšování. Proto si Vás dovolujeme požádat o vyplnění tohoto dotazníku.

Dotazník je zcela anonymní, odpovědi na škále od 1 do 5 odpovídají hodnocení ve škole a čas věnovaný jeho vyplnění by měl být asi 10 min.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.