Business Plan Lift'n'Fit (Diego)

Questionnaire closes 31. 08. 2018 23:45, results will be made publicly available.
Number of questions: 17   Average time to complete the questionnaire: 00.01:25

I would like to kindly ask you to fill the questionnaire. It should not take any longer than few minutes of your time. This questionnaire is a part of master’s thesis written at University College London and it is anonymous.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.