Dostupnost bydlení a krátkodobé pronájmy (Airbnb)

Konec vyplňování 27. 11. 2024 15:30, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 19   Průměrná doba vyplňování: 00.07:36

Vážení respondenti,

 

vítám Vás u dotazníkového šetření na téma krátkodobých pronájmů, jejich vlivu a jejich potenciální regulace, která je v současné době hojně diskutována ve státní správě i veřejném prostoru.

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.