Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dvojčata v pedagogické praxi - pro učitele

Dvojčata v pedagogické praxi - pro učitele

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Vítková Rulíková
Šetření:30. 04. 2012 - 30. 05. 2016
Počet respondentů:83
Počet otázek (max/průměr):15 / 11.31
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

již přes 20 let se zabývám problematikou rodin s dvojčaty. Tento průzkum má za cíl zmapovat zkušenosti dvojčat se školou a jejím přístupem ke dvojčatům. Dotazník bude použit jako jeden z podkladů pro mou rigorózní práci. Ráda bych Vás tímto požádala o přečtení několika otázek a jejich následné zodpovězení. Dotazník je anonymní.
Tento dotazník byl zveřejněn poprvé před 4 lety. Dnes jej pokládám znova, abych mohla porovnat případný posun ve výše uvedené problematice. Dotazník můžete vyplnit jak v případě, že jste jej před 4 lety vyplnili, ale i jako nový respondent.
Předem děkuji za spolupráci a Váš čas.

Klára Vítková Rulíková
www.dvojcata-asociace.cz

Odpovědi respondentů

1. Zúčastnili jste se dotazníkového šetření v roce 2012?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18100 %21,69 %  

Graf

2. Měli jste někdy ve třídě dvojčata?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7590,36 %90,36 %  
ne89,64 %9,64 %  

Graf

3. Pokud jste dvojčata ve třídě měli, kolikrát za dobu vaší praxe to bylo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou3141,33 %37,35 %  
vícekrát2229,33 %26,51 %  
dvakrát2229,33 %26,51 %  

Graf

4. Měli jste v jedné třídě několikera dvojčata?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6485,33 %77,11 %  
ano1114,67 %13,25 %  

Graf

5. Pokud jste dvojčata ve své třídě měli, tak jaká dvojčata to byla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednovaječná -chlapci1722,67 %20,48 %  
jednovaječná - dívky1317,33 %15,66 %  
dvouvaječná - dívky1114,67 %13,25 %  
dvouvaječná - chlapec-děvče1013,33 %12,05 %  
dvouvaječná - chlapci45,33 %4,82 %  
nevím22,67 %2,41 %  
jednovaječná-kluci, dvojvaječná-kluci11,33 %1,2 %  
měla jsem ve třídě jedno z jednovaječných dvojčat11,33 %1,2 %  
všechny možnosti, kromě kombinace ch-d11,33 %1,2 %  
v jednom případě dívky dvojvaječné, v druhém dívky, ale nevím, jestli jedno nebo dvojvaječné11,33 %1,2 %  
dvouvaječná chlapce i dívky, dvouvaječná chlapec - dívka11,33 %1,2 %  
různé možnosti-jsem už stará uča11,33 %1,2 %  
Jednou jednovaječné holky, podruhé jednovaječné kluky11,33 %1,2 %  
dvouvaječné chlapce, dvouvaječné dívky a dvouvajená chlapec a děvče11,33 %1,2 %  
dvouvaječná - chlapec, děvče + dvojvaječná - dívky11,33 %1,2 %  
dvouvaječná chlapci, dvouvaj. dívky, dvouvaj. chlapec a dívka11,33 %1,2 %  
jednov. chl.,dvouvaj.chl., chl.-děvče11,33 %1,2 %  
různá - jednovaječná - dívky, dvouvaječná - dívky, dvouvaječná - chlapci11,33 %1,2 %  
dvouvaječní chlapci, dvě dívky (nevím, zda jedno či dvouvaječná)11,33 %1,2 %  
jednov. dívky, jednov. chlapci, dvouv. chlapec a dívka11,33 %1,2 %  
jednovaječná - dívky, jednovaječná - chlapec, dívka11,33 %1,2 %  
jednovaječné dívky a 2x chlapec-děvče11,33 %1,2 %  
1x jednovaječná chlapci i dívka, 1x dvojvaječné chlapce11,33 %1,2 %  
dvojvaječná - chlapec,děvče; dvouvaječná, dívky11,33 %1,2 %  

Graf

6. Pokud jste dvojčata ve třídě měli, pletli jste si je (ať již jednovaječná či dvojvaječná)? Pokud ano, zkuste vysvětlit proč.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3242,67 %38,55 %  
ano2229,33 %26,51 %  
někdy1013,33 %12,05 %  
ano, dvojčata jsou to naprosto identická vzhledem i chováním11,33 %1,2 %  
měla jsem jen jedno z dvojčat11,33 %1,2 %  
pouze zpočátku, než jsem objevila nějaký alespoň malý rozdíl11,33 %1,2 %  
jen zpočátku-hodně jsem se snažila je rozlišovat11,33 %1,2 %  
ano,ale jen chvíli11,33 %1,2 %  
Několikrát jsem si spletla kluky, byli stejní11,33 %1,2 %  
jednovaječná ano, dvojvaječná ne11,33 %1,2 %  
chlapce ano (stejné oblečení, účes, pohyby, mimika..), dívky jsem si nepletla.11,33 %1,2 %  
Když byli oba,tak ne,jen pokud byl jen jeden11,33 %1,2 %  
nevzpomínám si11,33 %1,2 %  
Pletla jsem si je, doteď musím chvíli přemýšlet a vzpomenout si čím se líší. Dívky vypadaly a zněly stejně, oblékají se stejným stylem, teď už mají jinak obarvené a ostříhané vlasy a už je rozeznám, ale musím chvilku přemýšlet.11,33 %1,2 %  

Graf

7. Přemýšleli jste o tom, jak se k nim chovat (co by jim mohlo vadit, co naopak ocení), že jsou „jiní“ ? Pokud ano, prosím, rozveďte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3040 %36,14 %  
ne2837,33 %33,73 %  
nevzpomínám si1114,67 %13,25 %  
Dost dobře nerozumím otázce. "Jiní" v jakém slova smyslu?11,33 %1,2 %  
rodiče je hodně srovnávali, čím trpěl kluk, protože sestra byla dost nadaná, takže to jsem se snažila potírat11,33 %1,2 %  
zamýšlela- sledovala jsem jejich vzájemný vztah a překvapovala mě jak jejich nevraživost, tak i " shoda myšlení ". U dvojčat chlapec-děvče toto tak zřejmé nikdy nebylo.11,33 %1,2 %  
chápal jsem ja bez větších reflexivních spekulací prostě každého jako jedince.11,33 %1,2 %  
ano, hlavně vzhledem k více utlačované dívce11,33 %1,2 %  
každý z nich je osobnost, bratři s blízkou vazbou na sebe11,33 %1,2 %  

Graf

8. Jak jste se k nim chovali v rámci kolektivu ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
seděli každý zvlášť2535,21 %30,12 %  
považoval/a jsem je za "samostatnou jednotku"1825,35 %21,69 %  
nerozeznával/a jsem je1014,08 %12,05 %  
byli ve třídě výjimeční34,23 %3,61 %  
nevzpomínám si22,82 %2,41 %  
Mám dvojčata v mateřské škole, nerozeznám je já ani děti, i když bych si to moc přála11,41 %1,2 %  
tím, že chodilo jen jedno, neměla jsem problém11,41 %1,2 %  
Maximálnš jsem se snažila se k nim chovat jako ke dvěma jednicům.11,41 %1,2 %  
jako ke každým sourozencům (jsme malotřídka), čili většinou jsem je vnímala jako samostatnou jednotku, ale v některých situacích jsem na sourozenecké vazby brala ohled11,41 %1,2 %  
každá byla sama za sebe jako jiné děti11,41 %1,2 %  
snad stejně jako k ostatním žákům.11,41 %1,2 %  
Kluky jsem učila zpočátku mé praxe a spíše jsem je brala jako jeden celek. Holky jsem učila později a tam jsem vnímala každou zvlášť.11,41 %1,2 %  
jako ke každému jinému žákovi11,41 %1,2 %  
zásedně jsem je spolu nesrovnávala11,41 %1,2 %  
jako k ostatním11,41 %1,2 %  
brala jsem je jako ostatní žáky stejně11,41 %1,2 %  
byli bráni jako individualita jako každé dítě11,41 %1,2 %  
každý z nich je osobnost, ne polovina dvojice. Respekt ke každému z nich stejný.11,41 %1,2 %  

Graf

9. Jak jste se k nim chovali v rámci jejich „výjimečnosti“ ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oslovoval/a jsem je společně (př. „dvojčata, kluci Novákovi, apod.)1013,33 %12,05 %  
porovnával/a jsem je mezi sebou navzájem912 %10,84 %  
nevzpomínám si79,33 %8,43 %  
dával/a jsem jednoho za příklad druhému45,33 %4,82 %  
Jednala jsem s nimi jako s ostatními detmi11,33 %1,2 %  
Bohužel je oslovuji společně, protože na obě jména stejně slyší oba chlapci.11,33 %1,2 %  
stejně jako k ostatním dětem11,33 %1,2 %  
chodilo jen jedno, neměla jsem problém11,33 %1,2 %  
jako členka klubu dvojčat jsem si na vše výše uvedené dávala pozpr, abych to nedělala. ovšem před narozením mých dvojčat, to jsem dělala snad všechny chyby...11,33 %1,2 %  
rozhodně jsem se vyhýbala všem třem možnostem zde uvdaným (porovnávání, dávání za příklad, společné oslovování)11,33 %1,2 %  
každý byl jiný a chytřejší v jiném předmětu11,33 %1,2 %  
nijak výjimečně jsem se k nim nechovala11,33 %1,2 %  
Snažila jsem se nevyzdvihovat úspěchy dívek před chlapci, ale v jednom případě to nebylo jednoduché. Chlapec byl ve školních předmětech o hodně slabší a dost mu to vadilo.11,33 %1,2 %  
žádnou výjimečnost jsem neregistrovala, byly to dvě různé žákyně11,33 %1,2 %  
nebyli vyjímeční, brala jsem je jako spolužáky11,33 %1,2 %  
individuálně, jako k ostatním jednotlivcům11,33 %1,2 %  
respektovala jsem jejich individualitu11,33 %1,2 %  
snad jen při sportu kluci xxx11,33 %1,2 %  
neporovnávala jsem je, snažila jsem se vyzvednout kladné vlastnosti u každého dvojčete zvlášť11,33 %1,2 %  
o žádné výjimečnosti jsem neuvažovala11,33 %1,2 %  
chovala jsem se ke každému tak, jak situace vyžadovala. Každá byla pro mě jedinečným člověkem člověkem11,33 %1,2 %  
vzhledem k tomu, že seděli jinde jsem si je ve třídě nepletla a oslovovala každého jeho jménem. Když přišel jeden za mnou, zeptala jsem se na jméno. Situace se změnila v průběhu let, které jsme spolu strávili. Tak po 3 letech už jsem je rozeznala.11,33 %1,2 %  
fyzická podoba nenese totéžnost dispozic,choval jsem se k nim podle jejich výkonu.11,33 %1,2 %  
byli hodně rozdílní, takže jsem je nesrovnávala - ani to nešlo - jakoby ani nebyly dvojčata11,33 %1,2 %  
platí pro mé chování vůči klukům.11,33 %1,2 %  
Nikdy jsem se nezabývala tím, že jsou dvojčata11,33 %1,2 %  
brala jsem je jako dvě různé žákyně11,33 %1,2 %  
zcela individuálně11,33 %1,2 %  
Chovám se k nim jako k ostatním studentům. Společnému oslovování nebo např. vzájemnému porovnávání se naopak snažím vyhnout.11,33 %1,2 %  
jako ke každému jinému žákovi11,33 %1,2 %  
brala jsem je jako každého jiného žáka11,33 %1,2 %  
brala som ich individuálne, len výnimočne, skor zo srandy som poukazovala na fakt že su dvojčata11,33 %1,2 %  
viz 711,33 %1,2 %  
jsou to jen sourozenci ve třídě11,33 %1,2 %  
jako k ostatním11,33 %1,2 %  
nijak jsem jejich vyjimečnost nekomentovala11,33 %1,2 %  
snad přiměřeně11,33 %1,2 %  
nepovažuji to za výjimečnost, takže stejně jako k ostatním11,33 %1,2 %  
nijak11,33 %1,2 %  
nejprve mi dalo práci je rozeznat, nakonec to bylo poměrně snadné. Fascinovalo mě, jak se každý z nich chová naprosto jinak. Navenek si byli chlapci velmi podobní, ale jinak každý totálně odlišná osobnost11,33 %1,2 %  
žádné výhody ani nevýhody-jsou jako ostatní žáci !11,33 %1,2 %  
chovala jsem se k nim jako k jednotlivcům, ale jen občas jsem se trfila křestním jménem. Kluci však vždy reagovali přesně a bezchybně.11,33 %1,2 %  
Když jeden chyběl,vykazoval jsem po druhém,co bylo třeba11,33 %1,2 %  
nechovala jsem se k nim jako k "výjimce"11,33 %1,2 %  
snažila jsem se najít u každého jedinečnost, dle situace jsem je oslovovala společně.11,33 %1,2 %  
jako ke každému jinému dítěti11,33 %1,2 %  
nijak, proste 2 studentky jako ostatni11,33 %1,2 %  
ne jinak než k ostatním11,33 %1,2 %  
všichni je brali jako blízké bratry, ale každý byl braný jako samostatná osobnost, každý sám za sebe, vždy byli velmi podobní, ale zároveň svým způsobem různí11,33 %1,2 %  

Graf

10. Dostali jste se někdy do rozporu s jejich rodiči nebo s nimi samými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6282,67 %74,7 %  
ano s dvojčaty - v chování68 %7,23 %  
ano s rodiči - v hodnocení22,67 %2,41 %  
nevzpomínám si22,67 %2,41 %  
ano s rodiči - v chování22,67 %2,41 %  
Nešlo o rozpor, spíš o doporučení (např. nedávat dětem identické oblečení, ať každý nosí jiný účes atd. Rodiče to nechtějí slyšet, přestože je od sebe nerozezná ani jejich otec11,33 %1,2 %  
Ve druhé dvojici. kterou jsem učila byl chlapec velmi zlobivý, nerespektoval žádné zásady, pochopitelně jem se s ním dostala do konfliktu mnohokrát.11,33 %1,2 %  
ano, s dětmi i s rodiči ohledně chování, ale vždy to byl klidný rozhovor, našli jsme shodu. S rodiči spíše než s dětmi. 11,33 %1,2 %  

Graf

11. Máte nějakou konkrétní „příhodu“ s dvojčaty, o kterou se chcete podělit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

kluci byli tak moc podobní, že jsem někdy musela první hodinu dát úkol jednomu z nich (bez očního kontaktu - Mirku, běž napsat na tabuli...), abych pro ten den věděla, který je který :)

Měl jsem dvojčata dvakrát a v každé dvojici byl každý jiný,jinak se oblékal a priorizoval ve třídě jiné přátelské vazby,všechny příhody o tom vypovídali...

ne

ne

ne

v současné době učím dvojčata - dívky, které jsou si k nerozeznání podobné. Když mi psaly svá jména do zasedacího pořádku, jenda z nich napsala křestní jméno výrazně barevně, odlišně od sestry. Z toho jsem pochopila, jak moc jí bude vadit, když si ji budu plést se sestrou. bohužel mi to holky neusnadňují....

Ve školní evidenci jednoho z nich někdo z administrace při přepisování do počítače vyškrtnul jako duplicitní záznam. Jiná dvojčata byla ve dvou pracovních skupinách a celé pololetí ani jeden vyučující netušil, že ve vedlejší skupině je také dvojče jeho žáka,, bratr.

Velmi mě překvapolvalo, že se nemají rády, nechtějí spolu kamarádit, každá má jiné kamarádky, byla jsem ráda, že se během školní docházky jejich vztah - doufám, že i díky mě zlepšil.

12. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7093,33 %84,34 %  
muž56,67 %6,02 %  

Graf

13. Jak dlouhá je vaše pedagogická praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
delší než 16 let2938,67 %34,94 %  
4-8 let2026,67 %24,1 %  
1-3 roky1317,33 %15,66 %  
9-15 let1317,33 %15,66 %  

Graf

14. Na jakém typu školy učíte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední2837,33 %33,73 %  
základní - 1. stupeň2229,33 %26,51 %  
základní - 2. stupeň912 %10,84 %  
45,33 %4,82 %  
Mateřská škola22,67 %2,41 %  
pomaturitní jazykové studium11,33 %1,2 %  
vyšší odborná škola11,33 %1,2 %  
nyní střední, dvojčata jsem učila na malotřídce11,33 %1,2 %  
prošla jsem 2. stupněm, nyní učím na 1.11,33 %1,2 %  
1.stupen a spec.pedagogika v základce11,33 %1,2 %  
víceleté G (takže 2.st. + SŠ)11,33 %1,2 %  
ZŠ praktická11,33 %1,2 %  
základní, 2.st., spec. škola pro zrakově postižené11,33 %1,2 %  
ZŠ oba stupně11,33 %1,2 %  
SOŠ11,33 %1,2 %  

Graf

15. Prostor pro vaše vyjádření

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem učitelka a navíc matka dvouročních dvojčat111,11 %1,2 %  
Sestra má dvoujčata, takže jsem se o výchově dvojčat snažila více dozvědět. A snažím se k dvojčatům i podle toho přistupovat.111,11 %1,2 %  
Nikdy jsem neučila jednovaječná dvojčata, ale kolegyně je má ve třídě, tudíž se s nimi setkávám např. na školách v přírodě. Naprosto je od sebe nerozeznám a tudíž ani nerozlišuji, kdo z nich jaký je. Asi na to narážejí často.111,11 %1,2 %  
je li možno, nedávat do stejné třídy111,11 %1,2 %  
Hezké dny111,11 %1,2 %  
jsem současně i matka dvojčat :-)111,11 %1,2 %  
Sama jsem matkou dvojčat (prvňáci), proto už na dvojčata ve třídě nahlížím jinak. Podařilo se mi překonat stádium, kdy jsem dvojčata brala jako jednu jednotku. V současné době (momentálně učím čtvery dvojčata) si ani neuvědomuji, že jde o dvojčata. 111,11 %1,2 %  
Učitelé i třída je oslovuje společně jako Slámičky, "jedna Slámička říkala" atd., jsou si opravdu velmi podobné i stylem oblékání, někdy mají stejný kus oblečení. Spolužáci je rozeznávají spolehlivě, mometálně mají jiné účesy a rozeznám je, ale pokud se změní zasedací pořádek musím přemýšlet a při zápisu známek se musím ujišťovat, zda píšu známku té správné. Jedna má horší prospěch zhruba o stupeň a doma se tolik nepřipravuje, což je vidět i na domácích úkolech. Každá sedí jinde, spolu sedět nechtějí. Když si žáci sami v hodině tvoří skupiny, tak někdy se do stejné skupiny zařadí, někdy ne, ale o přestávkách jsou spolu stále, mají stejné kamarády.111,11 %1,2 %  
I když jsou dvojčata někdy k nerozeznání, berou jako určité uznání, že je učitel rozezná, zná jejich jméno, neplete si je a respektuje jako každého zvlášť, i jako nerozlučnou dvojici111,11 %1,2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Pokud jste dvojčata ve třídě měli, pletli jste si je (ať již jednovaječná či dvojvaječná)? Pokud ano, zkuste vysvětlit proč.

  • odpověď ne:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dvouvaječná - dívky na otázku 5. Pokud jste dvojčata ve své třídě měli, tak jaká dvojčata to byla?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Měli jste někdy ve třídě dvojčata?

3. Pokud jste dvojčata ve třídě měli, kolikrát za dobu vaší praxe to bylo?

4. Měli jste v jedné třídě několikera dvojčata?

5. Pokud jste dvojčata ve své třídě měli, tak jaká dvojčata to byla?

6. Pokud jste dvojčata ve třídě měli, pletli jste si je (ať již jednovaječná či dvojvaječná)? Pokud ano, zkuste vysvětlit proč.

7. Přemýšleli jste o tom, jak se k nim chovat (co by jim mohlo vadit, co naopak ocení), že jsou „jiní“ ? Pokud ano, prosím, rozveďte.

8. Jak jste se k nim chovali v rámci kolektivu ?

10. Dostali jste se někdy do rozporu s jejich rodiči nebo s nimi samými?

12. Jste

13. Jak dlouhá je vaše pedagogická praxe?

14. Na jakém typu školy učíte ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Měli jste někdy ve třídě dvojčata?

3. Pokud jste dvojčata ve třídě měli, kolikrát za dobu vaší praxe to bylo?

4. Měli jste v jedné třídě několikera dvojčata?

5. Pokud jste dvojčata ve své třídě měli, tak jaká dvojčata to byla?

6. Pokud jste dvojčata ve třídě měli, pletli jste si je (ať již jednovaječná či dvojvaječná)? Pokud ano, zkuste vysvětlit proč.

7. Přemýšleli jste o tom, jak se k nim chovat (co by jim mohlo vadit, co naopak ocení), že jsou „jiní“ ? Pokud ano, prosím, rozveďte.

8. Jak jste se k nim chovali v rámci kolektivu ?

10. Dostali jste se někdy do rozporu s jejich rodiči nebo s nimi samými?

12. Jste

13. Jak dlouhá je vaše pedagogická praxe?

14. Na jakém typu školy učíte ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vítková Rulíková, K.Dvojčata v pedagogické praxi - pro učitele (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://dvojcata-v-pedagogicke-praxi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.