Informovanost občanů Jihočeského kraje za doby pandemie covid-19

Konec vyplňování 04. 03. 2023 10:00, výsledky budou veřejně přístupné.
Počet otázek: 15   Průměrná doba vyplňování: 00.02:56

Mé jméno je Šárka Uhrová a jsem studentkou navazujícího magisterského studia Veřejná správa a sociální politika na Slezské univerzitě v Opavě. Tento anonymní dotazník slouží k analýze názorů občanů na informovanost v době trvání pandemie covid-19 od jara 2020 do jara 2022. Získaná data budou sloužit primárně pro potřeby mé diplomové práce, která je zaměřena na zjištění připravenosti České republiky na pandemie. 

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů a vyplňování dotazníků nikdy finančně neodměňuje. Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.