Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Otevřené bankovnictví v ČR

Otevřené bankovnictví v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Konupková
Šetření:07. 02. 2019 - 12. 02. 2019
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážené respondentky, vážení respondenti,

tímto bych Vás chtěla požádat o zodpovězení 11 otázek týkajících se současné podoby bankovnictví v České republice. 

Předem Vám děkuji za chvilku času a přeji hezký den,

Jana Konupková

Dotazník je zadáván pro účely závěrečné práce na téma bankovnictví. 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se s pojmy „otevřené bankovnictví“ či „multibanking"? (vyjma v souvislosti s tímto dotazníkem)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zatím ne4851,06 %51,06 %  
S pojmem či pojmy ano4244,68 %44,68 %  
Ano, o tuto problematiku se zajímám44,26 %4,26 %  

Graf

2. V kolika bankách máte vedeny své účty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13638,3 %38,3 %  
23031,91 %31,91 %  
3 a více2526,6 %26,6 %  
Nemám bankovní účet33,19 %3,19 %  

Graf

3. Jakým způsobem ovládáte svůj bankovní účty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přes internetové bankovnictví5962,77 %62,77 %  
Oběma uvedenými způsoby2425,53 %25,53 %  
Žádným z uvedených a nezvažuji změnu55,32 %5,32 %  
Přes mobilní bankovnictví55,32 %5,32 %  
Žádným z uvedených, ale elektronického bankovnictví zvažuji vyzkoušet11,06 %1,06 %  

Graf

4. Měli byste zájem o ovládání všech (či vybraných) Vašich účtů v různých bankách z aplikace poskytované jednou bankou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6164,89 %64,89 %  
Ano, ale ještě službu nevyužívám3132,98 %32,98 %  
Tuto službu již využívám22,13 %2,13 %  

Graf

5. Měli byste zájem o přístup k informacím o svých bankovních účtech z jedné aplikace, kterou by spravoval nebankovní subjekt s příslušnou licencí ČNB?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6670,21 %70,21 %  
Ano, ale pouze bezúplatně2425,53 %25,53 %  
Ano, a to i za cenu vyšší (v závislosti na kvalitě služeb)22,13 %2,13 %  
Ano, ale pouze za úplatu do cca 50 Kč měsíčně22,13 %2,13 %  

Graf

6. Využívali byste aplikaci pro zadávání platebních příkazů z Vašeho bankovního účtu prostřednictvím aplikace nebankovní instituce s příslušnou licencí ČNB (s Vaším výslovným souhlasem)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6973,4 %73,4 %  
Ano, ale pouze bezúplatně2122,34 %22,34 %  
Ano, a to i za cenu vyšší (v závislosti na kvalitě služeb)22,13 %2,13 %  
Ano, ale pouze za úplatu do cca 50 Kč měsíčně22,13 %2,13 %  

Graf

7. Měli byste zájem o přístup do aplikace srovnávající bankovní produkty, kterou by poskytoval nebankovní subjekt díky sdílení Vašich údajů s bankou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5962,77 %62,77 %  
Ano, ale pouze bezúplatně2021,28 %21,28 %  
Ne, měl(a) bych zájem jen pokud by aplikaci provozovala banka1111,7 %11,7 %  
Ano, a to i za cenu vyšší (v závislosti na kvalitě služeb)33,19 %3,19 %  
Ano, ale pouze za úplatu do cca 50 Kč měsíčně11,06 %1,06 %  

Graf

8. Měli byste zájem o správu Vašich financí (kategorizaci transakcí dle účelu apod.), kterou by poskytoval nebankovní subjekt díky sdílení Vašich údajů s bankou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6670,21 %70,21 %  
Ano, ale pouze bezúplatně1414,89 %14,89 %  
Ne, měl(a) bych zájem jen pokud by aplikaci provozovala banka1212,77 %12,77 %  
Ano, a to i za cenu vyšší (v závislosti na kvalitě služeb)22,13 %2,13 %  

Graf

9. Měli byste zájem o individuální poradenství, které by poskytoval nebankovní subjekt díky sdílení Vašich údajů s bankou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6872,34 %72,34 %  
Ne, měl(a) bych zájem jen pokud by aplikaci provozovala banka1010,64 %10,64 %  
Ano, ale pouze bezúplatně88,51 %8,51 %  
Ano, a to i za cenu vyšší (v závislosti na kvalitě služeb)77,45 %7,45 %  
Ano, ale pouze za úplatu do cca 50 Kč měsíčně11,06 %1,06 %  

Graf

10. Pokud jste v předcházejících 4 otázkách odpověděli „ne“, z jakých důvodů byste nevyužili nabídky nebankovního subjektu týkající se Vašich bankovních účtů i přes bezplatnost služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám obecně důvěru v činnost nebankovních subjektů související s bankovními účty4042,55 %42,55 %  
V minulých otázkách jsem odpověděl(a) alespoň jednou ano2122,34 %22,34 %  
Obávám se provedení neautorizovaných transakcí1515,96 %15,96 %  
Jiné důvody1212,77 %12,77 %  
Obávám se zneužití osobních údajů (jména, rodného čísla apod.)55,32 %5,32 %  
Obávám se zneužití osobních údajů (zjm. jména, rodného čísla)11,06 %1,06 %  

Graf

11. A využili byste nabídku nebankovního subjektu (týkající se Vašich bankovních účtů) v případě, že by tímto subjektem byla společnost Facebook, Google, Amazon nebo Alibaba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7680,85 %80,85 %  
Nevím1617,02 %17,02 %  
Ano22,13 %2,13 %  

Graf

12. Pohlaví respondenta

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5558,51 %58,51 %  
Muž3941,49 %41,49 %  

Graf

13. Věk respondenta

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35 let4143,62 %43,62 %  
18 - 25 let1819,15 %19,15 %  
36 - 45 let1010,64 %10,64 %  
46 - 60 let88,51 %8,51 %  
25 - 3555,32 %5,32 %  
Více než 60 let44,26 %4,26 %  
45 – 60 let44,26 %4,26 %  
25 – 40 let22,13 %2,13 %  
36 – 45 let22,13 %2,13 %  

Graf

14. Nejvyšší dosažené vzdělání respondenta

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Magisterské4042,55 %42,55 %  
Středoškolské2829,79 %29,79 %  
Bakalářské1414,89 %14,89 %  
Doktorské77,45 %7,45 %  
Základní55,32 %5,32 %  

Graf

15. V jakém oboru pracujete, případně se vzděláváte či jste pracoval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Právní oblast, poradenství1718,09 %18,09 %  
Jiná oblast1718,09 %18,09 %  
IT1515,96 %15,96 %  
Ekonomická oblast1313,83 %13,83 %  
Administrativa1010,64 %10,64 %  
Technické obory (vyjma IT)1010,64 %10,64 %  
Zdravotnictví99,57 %9,57 %  
Školství33,19 %3,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Měli byste zájem o přístup k informacím o svých bankovních účtech z jedné aplikace, kterou by spravoval nebankovní subjekt s příslušnou licencí ČNB?

  • odpověď Ano, ale pouze bezúplatně:
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, ale pouze bezúplatně na otázku 8. Měli byste zájem o správu Vašich financí (kategorizaci transakcí dle účelu apod.), kterou by poskytoval nebankovní subjekt díky sdílení Vašich údajů s bankou?

12. Pohlaví respondenta

  • odpověď Muž:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi IT na otázku 15. V jakém oboru pracujete, případně se vzděláváte či jste pracoval(a)?
  • odpověď Žena:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ekonomická oblast na otázku 15. V jakém oboru pracujete, případně se vzděláváte či jste pracoval(a)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se s pojmy „otevřené bankovnictví“ či „multibanking"? (vyjma v souvislosti s tímto dotazníkem)

2. V kolika bankách máte vedeny své účty?

3. Jakým způsobem ovládáte svůj bankovní účty?

4. Měli byste zájem o ovládání všech (či vybraných) Vašich účtů v různých bankách z aplikace poskytované jednou bankou?

5. Měli byste zájem o přístup k informacím o svých bankovních účtech z jedné aplikace, kterou by spravoval nebankovní subjekt s příslušnou licencí ČNB?

6. Využívali byste aplikaci pro zadávání platebních příkazů z Vašeho bankovního účtu prostřednictvím aplikace nebankovní instituce s příslušnou licencí ČNB (s Vaším výslovným souhlasem)?

7. Měli byste zájem o přístup do aplikace srovnávající bankovní produkty, kterou by poskytoval nebankovní subjekt díky sdílení Vašich údajů s bankou?

8. Měli byste zájem o správu Vašich financí (kategorizaci transakcí dle účelu apod.), kterou by poskytoval nebankovní subjekt díky sdílení Vašich údajů s bankou?

9. Měli byste zájem o individuální poradenství, které by poskytoval nebankovní subjekt díky sdílení Vašich údajů s bankou?

10. Pokud jste v předcházejících 4 otázkách odpověděli „ne“, z jakých důvodů byste nevyužili nabídky nebankovního subjektu týkající se Vašich bankovních účtů i přes bezplatnost služby?

11. A využili byste nabídku nebankovního subjektu (týkající se Vašich bankovních účtů) v případě, že by tímto subjektem byla společnost Facebook, Google, Amazon nebo Alibaba?

12. Pohlaví respondenta

13. Věk respondenta

14. Nejvyšší dosažené vzdělání respondenta

15. V jakém oboru pracujete, případně se vzděláváte či jste pracoval(a)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se s pojmy „otevřené bankovnictví“ či „multibanking"? (vyjma v souvislosti s tímto dotazníkem)

2. V kolika bankách máte vedeny své účty?

3. Jakým způsobem ovládáte svůj bankovní účty?

4. Měli byste zájem o ovládání všech (či vybraných) Vašich účtů v různých bankách z aplikace poskytované jednou bankou?

5. Měli byste zájem o přístup k informacím o svých bankovních účtech z jedné aplikace, kterou by spravoval nebankovní subjekt s příslušnou licencí ČNB?

6. Využívali byste aplikaci pro zadávání platebních příkazů z Vašeho bankovního účtu prostřednictvím aplikace nebankovní instituce s příslušnou licencí ČNB (s Vaším výslovným souhlasem)?

7. Měli byste zájem o přístup do aplikace srovnávající bankovní produkty, kterou by poskytoval nebankovní subjekt díky sdílení Vašich údajů s bankou?

8. Měli byste zájem o správu Vašich financí (kategorizaci transakcí dle účelu apod.), kterou by poskytoval nebankovní subjekt díky sdílení Vašich údajů s bankou?

9. Měli byste zájem o individuální poradenství, které by poskytoval nebankovní subjekt díky sdílení Vašich údajů s bankou?

10. Pokud jste v předcházejících 4 otázkách odpověděli „ne“, z jakých důvodů byste nevyužili nabídky nebankovního subjektu týkající se Vašich bankovních účtů i přes bezplatnost služby?

11. A využili byste nabídku nebankovního subjektu (týkající se Vašich bankovních účtů) v případě, že by tímto subjektem byla společnost Facebook, Google, Amazon nebo Alibaba?

12. Pohlaví respondenta

13. Věk respondenta

14. Nejvyšší dosažené vzdělání respondenta

15. V jakém oboru pracujete, případně se vzděláváte či jste pracoval(a)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Konupková, J.Otevřené bankovnictví v ČR (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://otevrene-bankovnictvi-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.