Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Rozhodujete se racionálně?

Rozhodujete se racionálně?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Tížková
Šetření:01. 07. 2019 - 20. 07. 2019
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):21 / 14.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Experiment je přísně anonymní a byl sestaven pro diplomovou práci. Autorka se zkoumá lidské rozhodování a faktory, které jej ovlivňují. Dotazník zabere maximálně pár minut a můžete jej kdykoliv ukončit nebo některé otázky vynechat.
Pokračováním ve vyplňování dotazníku dávám souhlas s mou anonymní účastí na výzkumu. Děkujeme za vaši pomoc!

Odpovědi respondentů

1. Náhodná větvící otázka

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pozitivní priming (2)otázka č. 2, Negativní priming (7)otázka č. 7, Control group (12)otázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivní priming (2)3646,15 %46,15 %  
Negativní priming (7)2329,49 %29,49 %  
Control group (12)1924,36 %24,36 %  

Graf

2. Kdy jste naposledy pomohl(a) nebo poskytl(a) radu jinému člověku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dnes nebo včera1952,78 %24,36 %  
Tento týden1027,78 %12,82 %  
Minulý týden513,89 %6,41 %  
Nevím12,78 %1,28 %  
Minulý rok nebo před delší dobou12,78 %1,28 %  

Graf

3. Jaké je křestní jméno osoby, která tady pro vás vždy bude a můžete se na ni spolehnout?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Irena26,9 %2,56 %  
David26,9 %2,56 %  
Jana26,9 %2,56 %  
Šárka13,45 %1,28 %  
Alena13,45 %1,28 %  
Ivana13,45 %1,28 %  
Cyril13,45 %1,28 %  
Monika13,45 %1,28 %  
Petr13,45 %1,28 %  
žádná13,45 %1,28 %  
ostatní odpovědi Jana - to jsem já. Spoléhám se jen na sebe.
Jaroslava
Saša
Ondřej
Jiří
Marek
Veronika, Jan, Tomáš, Karel, Bohuška a několik dalších
Honza
Nikoho takového nemám
Lucie
Janka
Terezia
Jan
Jarka
Daniela
Já sama
1655,17 %20,51 % 

Graf

4. Kdy jste naposledy strávil(a) nějaký čas s přáteli?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dnes nebo včera1027,78 %12,82 %  
Minulý týden822,22 %10,26 %  
Minulý měsíc719,44 %8,97 %  
Tento týden616,67 %7,69 %  
Minulý rok nebo před delší dobou38,33 %3,85 %  
Nevím12,78 %1,28 %  
Minulý půlrok12,78 %1,28 %  

Graf

5. Kdy jste se naposledy smál(a) spolu s jinými lidmi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dnes nebo včera2261,11 %28,21 %  
Minulý týden616,67 %7,69 %  
Tento týden411,11 %5,13 %  
Minulý měsíc38,33 %3,85 %  
Nevím12,78 %1,28 %  

Graf

6. Do jaké míry souhlasíte/nesouhlasíte s následujícími výroky?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Kdy jste naposledy odmítl(a) pomoci nebo poskytnout radu jinému člověku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1460,87 %17,95 %  
Minulý rok nebo před delší dobou417,39 %5,13 %  
Minulý týden28,7 %2,56 %  
Dnes nebo včera14,35 %1,28 %  
Minulý měsíc14,35 %1,28 %  
Tento týden14,35 %1,28 %  

Graf

8. Uveďte křestní jméno člověka, kterému NEdůvěřujete natolik, abyste s ním sdílel(a) nepříjemný/trapný zážitek.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jan16,67 %1,28 %  
Karel16,67 %1,28 %  
Vladimír 16,67 %1,28 %  
Darina16,67 %1,28 %  
Šárka16,67 %1,28 %  
Vojtěch16,67 %1,28 %  
Kdokoli cizí, to si mám jako vybrat konkrétní osobu? Proč?16,67 %1,28 %  
Nikdo16,67 %1,28 %  
Petr16,67 %1,28 %  
Jana16,67 %1,28 %  
ostatní odpovědi Dan
Ryba
Jarmila
Markéta
neznám
533,33 %6,41 % 

Graf

9. Kdy vás naposledy rozčílilo něčí chování?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dnes nebo včera1460,87 %17,95 %  
Tento týden521,74 %6,41 %  
Minulý týden14,35 %1,28 %  
Minulý měsíc14,35 %1,28 %  
Minulý půlrok14,35 %1,28 %  
Nevím14,35 %1,28 %  

Graf

10. Kdy jste se naposledy cítil(a) vzdálený ostatním lidem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dnes nebo včera834,78 %10,26 %  
Nevím730,43 %8,97 %  
Minulý rok nebo před delší dobou313,04 %3,85 %  
Minulý měsíc28,7 %2,56 %  
Tento týden28,7 %2,56 %  
Minulý týden14,35 %1,28 %  

Graf

11. Do jaké míry souhlasíte/nesouhlasíte s následujícími výroky?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Do jaké míry jste ochotný/á přispívat na dobročinné účely, aniž byste za to něco očekával/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32329,49 %29,49 %  
21519,23 %19,23 %  
41417,95 %17,95 %  
1 = Naprosto neochotný/á takto jednat1316,67 %16,67 %  
5 = Velmi ochotný/á takto jednat1316,67 %16,67 %  

Graf

13. Uveďte prosím, jak dobře vás následující tvrzení vystihuje jako člověka:

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. Představte si následující situaci: Dnes jste úplně neočekávaně získali 12 000 Kč. Kolik z této částky věnujete na dobročinné účely?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
03245,71 %41,03 %  
2000912,86 %11,54 %  
1000710 %8,97 %  
50068,57 %7,69 %  
600022,86 %2,56 %  
30022,86 %2,56 %  
400022,86 %2,56 %  
250011,43 %1,28 %  
111,43 %1,28 %  
120011,43 %1,28 %  
ostatní odpovědi 2400
100
10.000
10000
12000
3000
8000
710 %8,97 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:903.3
Minimum:0
Maximum:6000
Variační rozpětí:6000
Rozptyl:1887612.78
Směrodatná odchylka:1373.9
Medián:200
Modus:0

Graf

15. Do jaké míry jsteochotný/á někoho, kdo s vámi jedná nespravedlivě, potrestat, i za cenu toho, že to pro vás může mít důsledky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33038,96 %38,46 %  
41722,08 %21,79 %  
21114,29 %14,1 %  
1 = Naprosto neochotný/ á takto jednat1012,99 %12,82 %  
5 = Velmi ochotný/á takto jednat911,69 %11,54 %  

Graf

16. Jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5367,95 %67,95 %  
Muž2532,05 %32,05 %  

Graf

17. Váš věk

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2668,33 %7,69 %  
2968,33 %7,69 %  
2056,94 %6,41 %  
2345,56 %5,13 %  
2745,56 %5,13 %  
3245,56 %5,13 %  
3034,17 %3,85 %  
2534,17 %3,85 %  
3834,17 %3,85 %  
3134,17 %3,85 %  
ostatní odpovědi 55
21
17
45
18
35
24
37
48
34
43
42
49
19
41
50
28
52
60
22
75
68
33
77
3143,06 %39,74 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:31.3
Minimum:18
Maximum:60
Variační rozpětí:42
Rozptyl:96.95
Směrodatná odchylka:9.85
Medián:29
Modus:26

Graf

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské nebo jeho ekvivalent3445,33 %43,59 %  
Vysokoškolské - magisterský titul1722,67 %21,79 %  
Vysokoškolské - bakalářský titul1317,33 %16,67 %  
Základní škola68 %7,69 %  
Vysokoškolské - vyšší titul56,67 %6,41 %  

Graf

19. Vaše náboženství

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ateista4358,11 %55,13 %  
Křesťanství (zahrnuje i Katolicismus, Protestantství atd.)1621,62 %20,51 %  
Jiné1520,27 %19,23 %  

Graf

20. Váš rodinný stav

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á3850,67 %48,72 %  
Ženatý/vdaná nebo ve společné domácnosti3344 %42,31 %  
Vdovec/vdova22,67 %2,56 %  
Jiný11,33 %1,28 %  
Rozvedený/á11,33 %1,28 %  

Graf

21. Váš měsíční příjem

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevydělávám (student/nezaměstnaný)1926,39 %24,36 %  
Méně než 20,000 CZK1926,39 %24,36 %  
20,000 - 30000 CZK1622,22 %20,51 %  
30,000 - 40,000 CZK1115,28 %14,1 %  
Více než 50 000 CZK56,94 %6,41 %  
40,000 - 50,000 CZK22,78 %2,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Náhodná větvící otázka

 • odpověď Negativní priming (7):
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 7. Kdy jste naposledy odmítl(a) pomoci nebo poskytnout radu jinému člověku?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dnes nebo včera na otázku 9. Kdy vás naposledy rozčílilo něčí chování?
 • odpověď Pozitivní priming (2):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dnes nebo včera na otázku 2. Kdy jste naposledy pomohl(a) nebo poskytl(a) radu jinému člověku?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tento týden na otázku 2. Kdy jste naposledy pomohl(a) nebo poskytl(a) radu jinému člověku?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dnes nebo včera na otázku 4. Kdy jste naposledy strávil(a) nějaký čas s přáteli?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dnes nebo včera na otázku 5. Kdy jste se naposledy smál(a) spolu s jinými lidmi?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem vděčný/á za své přátele.=10 = Velmi souhlasím na otázku 6. Do jaké míry souhlasíte/nesouhlasíte s následujícími výroky?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem vděčný/á za své přátele.=9 na otázku 6. Do jaké míry souhlasíte/nesouhlasíte s následujícími výroky?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám rád(a), když dostanu od blízkého člověka dárek.=10 = Velmi souhlasím na otázku 6. Do jaké míry souhlasíte/nesouhlasíte s následujícími výroky?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám rád(a), když mě ostatní lidé chválí.=10 = Velmi souhlasím na otázku 6. Do jaké míry souhlasíte/nesouhlasíte s následujícími výroky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Náhodná větvící otázka

2. Kdy jste naposledy pomohl(a) nebo poskytl(a) radu jinému člověku?

4. Kdy jste naposledy strávil(a) nějaký čas s přáteli?

5. Kdy jste se naposledy smál(a) spolu s jinými lidmi?

6. Do jaké míry souhlasíte/nesouhlasíte s následujícími výroky?

7. Kdy jste naposledy odmítl(a) pomoci nebo poskytnout radu jinému člověku?

9. Kdy vás naposledy rozčílilo něčí chování?

12. Do jaké míry jste ochotný/á přispívat na dobročinné účely, aniž byste za to něco očekával/a?

13. Uveďte prosím, jak dobře vás následující tvrzení vystihuje jako člověka:

14. Představte si následující situaci: Dnes jste úplně neočekávaně získali 12 000 Kč. Kolik z této částky věnujete na dobročinné účely?

15. Do jaké míry jsteochotný/á někoho, kdo s vámi jedná nespravedlivě, potrestat, i za cenu toho, že to pro vás může mít důsledky?

16. Jste

17. Váš věk

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

19. Vaše náboženství

20. Váš rodinný stav

21. Váš měsíční příjem

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Náhodná větvící otázka

2. Kdy jste naposledy pomohl(a) nebo poskytl(a) radu jinému člověku?

4. Kdy jste naposledy strávil(a) nějaký čas s přáteli?

5. Kdy jste se naposledy smál(a) spolu s jinými lidmi?

6. Do jaké míry souhlasíte/nesouhlasíte s následujícími výroky?

7. Kdy jste naposledy odmítl(a) pomoci nebo poskytnout radu jinému člověku?

9. Kdy vás naposledy rozčílilo něčí chování?

12. Do jaké míry jste ochotný/á přispívat na dobročinné účely, aniž byste za to něco očekával/a?

13. Uveďte prosím, jak dobře vás následující tvrzení vystihuje jako člověka:

14. Představte si následující situaci: Dnes jste úplně neočekávaně získali 12 000 Kč. Kolik z této částky věnujete na dobročinné účely?

15. Do jaké míry jsteochotný/á někoho, kdo s vámi jedná nespravedlivě, potrestat, i za cenu toho, že to pro vás může mít důsledky?

16. Jste

17. Váš věk

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

19. Vaše náboženství

20. Váš rodinný stav

21. Váš měsíční příjem

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Tížková, T.Rozhodujete se racionálně? (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://rozhodujete-se-racionalne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.