Spotřeba chleba

Konec vyplňování 01. 12. 2017 14:45, výsledky budou k dispozici pouze zadavateli.
Počet otázek: 26   Průměrná doba vyplňování: 00.08:50

Dobrý den!

Dostal se k vám dotazník, jehož cílem je zodpovědět na některé otázky týkající se spotřeby chleba, nákupního chování a preferencí spotřebitelů. Tento dotazník zpracováváme v rámci semestrálního projektu na Vysoké škole chemicko-technologické. Jeho cílem je kvalitně popsat situaci okolo chleba v odvětví a v ideálním případě být přínosem pekařům do budoucna. Alternativně lze tedy říci, být přínosem i nám všem.

Tímto bychom vám chtěly poděkovat za ochotu věnovat svůj čas tomuto dotazníku.

Kristýna Kamlarová a Martina Holá