Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zeleň a lidé na pražských sídlištích (pouze Stodůlky)

Zeleň a lidé na pražských sídlištích (pouze Stodůlky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michael Šrámek
Šetření:17. 03. 2020 - 31. 03. 2020
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

pokud jste residentem pražského sídliště Stodůlky a jste starší 15 let, rád bych Vás poprosil o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je navrhnout opatření na zlepšení využívání vodních ploch a zeleně ve městech.
V Praze se výzkum zaměřuje především na zjišťování vztahu obyvatel sídlišť k veřejné zeleni.

Tento dotazník vzniká ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje (AMBIS) a výsledky průzkumu budou využity jako podkladové informace pro naplňování Strategie adaptace hl. města Prahy na klimatickou změnu.

Předem Vám moc děkuji za Váš čas a spolupráci.

Bc. Michael Šrámek

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho na sídlišti Stodůlky žijete? Prosím o odhad počtu let.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10416,67 %16,67 %  
2416,67 %16,67 %  
428,33 %8,33 %  
1428,33 %8,33 %  
2028,33 %8,33 %  
328,33 %8,33 %  
2614,17 %4,17 %  
3714,17 %4,17 %  
514,17 %4,17 %  
2514,17 %4,17 %  
ostatní odpovědi 13
32
6
7
416,67 %16,67 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:11
Minimum:2
Maximum:32
Variační rozpětí:30
Rozptyl:76
Směrodatná odchylka:8.72
Medián:10
Modus:10

Graf

2. Jak jste spokojen s bydlením na sídlišti Stodůlky? (1 - absolutně nespokojen, 10 - absolutně spokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7833,33 %33,33 %  
8520,83 %20,83 %  
4312,5 %12,5 %  
928,33 %8,33 %  
614,17 %4,17 %  
114,17 %4,17 %  
214,17 %4,17 %  
1014,17 %4,17 %  
314,17 %4,17 %  
514,17 %4,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.45
Minimum:2
Maximum:9
Variační rozpětí:7
Rozptyl:3.78
Směrodatná odchylka:1.95
Medián:7
Modus:7

Graf

3. Využíváte veřejnou zeleň na sídlišti Stodůlky? Pokud ano, mužete říci jak? (vepsáním do prázdného pole)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zeleň nevyužívám520,83 %20,83 %  
procházky416,67 %16,67 %  
jogging, grilování14,17 %4,17 %  
Centrální park - procházky, 14,17 %4,17 %  
Rekreace14,17 %4,17 %  
Procházky, venčení psa14,17 %4,17 %  
procházky, občas piknik14,17 %4,17 %  
lov14,17 %4,17 %  
běh, kniha, posezení, sport - badminton, petanque, geocaching14,17 %4,17 %  
sport, setkání s přáteli na venkovních akcích párkrát do roka - čarodějnice, vinobraní14,17 %4,17 %  
procházka, když někam jdu, tak volím trasu přes park14,17 %4,17 %  
jogging,venkovní zahrádky na občerstvení14,17 %4,17 %  
procházky, venkovní sezení a pikniky14,17 %4,17 %  
procházka s kočárkem14,17 %4,17 %  
venčím psa, běhám, piknik, rybník14,17 %4,17 %  
central park, discgolf hřiště, Prokopák, procházky14,17 %4,17 %  
Piknik14,17 %4,17 %  

Graf

4. Kromě zeleně přímo na sídlišti Stodůlky, využíváte ve volném čase i městské parky a lesy, které se nacházejí v okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2083,33 %83,33 %  
ne416,67 %16,67 %  

Graf

5. Mohli byste ohodnotit Vaši spokojenost s kvalitou veřejné zeleně na sídlišti Stodůlky? (1 - absolutně nespokojen, 10 - absolutně spokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8729,17 %29,17 %  
7520,83 %20,83 %  
5312,5 %12,5 %  
6312,5 %12,5 %  
3312,5 %12,5 %  
1014,17 %4,17 %  
914,17 %4,17 %  
414,17 %4,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.5
Minimum:3
Maximum:9
Variační rozpětí:6
Rozptyl:2.93
Směrodatná odchylka:1.71
Medián:7
Modus:8

Graf

6. Je podle Vás na sídlišti Stodůlky dostatek veřejné zeleně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1250 %50 %  
ano1041,67 %41,67 %  
nevím28,33 %8,33 %  

Graf

7. Co na veřejné zeleni na sídlišti Stodůlky nejvíce oceňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím833,33 %33,33 %  
Kousek přírody14,17 %4,17 %  
to že je zelená14,17 %4,17 %  
Pravidelný uklid14,17 %4,17 %  
Množství14,17 %4,17 %  
Travnaté plochy, rybník14,17 %4,17 %  
Spoustu stromů, rybníků a míst k odpočinku 14,17 %4,17 %  
Zeleň a vodní plochy vytváří prostor pro odpočinek14,17 %4,17 %  
je blízko, poměrně rozlehlý park14,17 %4,17 %  
Že je jí hodně14,17 %4,17 %  
dostupná a oproti jiným sídlištím to tady vypadá víc zeleně14,17 %4,17 %  
vzdušné prostory, čisto14,17 %4,17 %  
pro děti dobrý terén, udržovaný povrch14,17 %4,17 %  
dobrá dostupnost, blízko do parků na procházky14,17 %4,17 %  
udržovaná zatravněná plocha, dobré cesty, snadná orientace14,17 %4,17 %  
příjemná atmosféra v létě, kontrast zeleně s betonovým sídlištěm14,17 %4,17 %  
snaha o zřízení aktivit - petanque, discgolf14,17 %4,17 %  

Graf

8. Co se Vám na veřejné zeleni na sídlišti Stodůlky naopak nelíbí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím729,17 %29,17 %  
málo osvětlení14,17 %4,17 %  
málo zeleně, spousta lidí, údržba a vizuál = 014,17 %4,17 %  
Mnoho nezodpovědných lidí ničící zeleň14,17 %4,17 %  
Úklid a úprava není 100%, mobiliář je poměrně historický14,17 %4,17 %  
Údržba14,17 %4,17 %  
Občas přeplněné odpadkové koše 14,17 %4,17 %  
Zeleň mezi obytnými domy je zanedbaná a plná odpadků 14,17 %4,17 %  
psí exkrementy, občas dost plno14,17 %4,17 %  
málo14,17 %4,17 %  
skoro nic, možná lepší chodníky14,17 %4,17 %  
psí exkrementy a fleky po plesnivé trávě14,17 %4,17 %  
blázni na kolech a bruslích14,17 %4,17 %  
špatně se parkuje, jinak bychom s přáteli mimo Pragu dělali víc venkovních aktivit tady14,17 %4,17 %  
málo grill-pointů, špatně osvětleno, v zimě málo udržované14,17 %4,17 %  
bezdomovci a alkohol u laviček14,17 %4,17 %  
poházené odpadky14,17 %4,17 %  
nedostatečná údržba v zimě14,17 %4,17 %  

Graf

9. Změnilo se v poslední době na sídlišti Stodůlky něco, co se veřejné zeleně týká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 12, Nevímotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1041,67 %41,67 %  
Nevím1041,67 %41,67 %  
Ne416,67 %16,67 %  

Graf

10. Co konkrétně se změnilo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asi nové atrakce na hřištích

chodníky, vysazení stromů

město se snaží, je víc parků, ale pořád málo. Parky vypadají moderně

nevšimla sem si, asi ale parky vypadají nově a udržovaně

nové lavičky, vysazené květiny

Rekonstrukce parku

ubylo zeleně

údržba, čistota se zlepšila

více značek, možná i stromy nově vysázené

vysazené stromy u rybníka

11. Jak jste s těmito změnami spokojeni? (1 - absolutně nespokojen, 10 - absolutně spokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8330 %12,5 %  
7220 %8,33 %  
5220 %8,33 %  
9110 %4,17 %  
2110 %4,17 %  
10110 %4,17 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:6.9
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:5.43
Směrodatná odchylka:2.33
Medián:7.5
Modus:8

Graf

12. O dnešní době se říká, že je uspěchaná a že člověk má stále méně času. Přesto, kdyby se naskytla příležitost, byli byste ochotni věnovat část svého volného času akcím na úpravu veřejné zeleně na sídlišti Stodůlky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas937,5 %37,5 %  
Nevím, neuvažoval jsem o tom625 %25 %  
Nevím, nejsem rozhodnut312,5 %12,5 %  
Ne28,33 %8,33 %  
Společnost ve které pracuji se na podobné aktivitě podílí 14,17 %4,17 %  
sama nemám čas, ale ráda přispěji finančně14,17 %4,17 %  
ne, ale řeknu vnoučatům14,17 %4,17 %  
Ano, pravidelně14,17 %4,17 %  

Graf

13. Poslední otázka ohledně zeleně - je něco důležitého, co byste mi v souvislosti s veřejnou zelení na sídlišti Stodůlky chtěli sdělit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ani ne, ale dotazník mi maže odpovědi č. 7 a 8, to je otravné

asi ne

bezpečnost - večerní hodiny špatné osvětlení

čistota dětských hřišť

Je potřeba začít stavit baráky do výšky (30 pater minimum)

je zájem o outdoor akce pro občany v parcích - drakyáda apod

komáři

nevím jestli konkrétně, možná spíš obecně - veřejné prostory včetně zeleně jsou v česku neuvěřitelně poddimenzovány a přehlíženy. Lidé nemají kam jít a vyčistit si hlavu.

nic

v zimě parky vypadají depresivně, chybějící výzdoba

14. Určete Vaše pohlaví, prosím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1458,33 %58,33 %  
Muž1041,67 %41,67 %  

Graf

15. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 40 let1041,67 %41,67 %  
21 - 30 let937,5 %37,5 %  
nad 60 let28,33 %8,33 %  
41 - 50 let28,33 %8,33 %  
51 - 60 let14,17 %4,17 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské1562,5 %62,5 %  
Středoškolské833,33 %33,33 %  
vyšší odborné14,17 %4,17 %  

Graf

17. Jaké je Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec1354,17 %54,17 %  
Na mateřské dovolené nebo v domácnosti416,67 %16,67 %  
Podnikatel312,5 %12,5 %  
V důchodu28,33 %8,33 %  
Studující28,33 %8,33 %  
Nezaměstnaný14,17 %4,17 %  
Zubní lékařka14,17 %4,17 %  

Graf

18. Máte zahrádku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1979,17 %79,17 %  
ano520,83 %20,83 %  

Graf

19. Máte psa?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1666,67 %66,67 %  
ano833,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Šrámek , M.Zeleň a lidé na pražských sídlištích (pouze Stodůlky) (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://stodulky-praha.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.