Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dvojčata v pedagogické praxi - pro rodiče dvojčat

Dvojčata v pedagogické praxi - pro rodiče dvojčat

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Vítková Rulíková
Šetření:30. 04. 2012 - 30. 05. 2016
Počet respondentů:121
Počet otázek (max/průměr):13 / 10.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

již přes 20 let se zabývám problematikou rodin s dvojčaty. Tento průzkum má za cíl zmapovat zkušenosti dvojčat se školou a jejím přístupem ke dvojčatům. Dotazník bude použit jako jeden z podkladů pro mou rigorózní práci. Ráda bych Vás tímto požádala o přečtení několika otázek a jejich následné zodpovězení. Dotazník je anonymní.
Tento dotazník byl zveřejněn poprvé před 4 lety. Dnes jej pokládám znova, abych mohla porovnat případný posun ve výše uvedené problematice. Dotazník můžete vyplnit jak v případě, že jste jej před 4 lety vyplnili, ale i jako nový respondent.
Předem děkuji za spolupráci a Váš čas.

Klára Vítková Rulíková
www.dvojcata-asociace.cz

Odpovědi respondentů

1. Zúčastnili jste se dotazníkového šetření v roce 2012?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2170 %17,36 %  
ano930 %7,44 %  

Graf

2. Chodí (chodila) vaše dvojčata do stejné třídy? Proč ano? Proč ne? Prosím, zkuste stručně popsat důvody, které vás k rozhodnutí vedly.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8973,55 %73,55 %  
po určitou dobu75,79 %5,79 %  
ne54,13 %4,13 %  
mají 2 roky teprve10,83 %0,83 %  
půl roku spolu do soukromé školky, ve státní školce již rozdělené. Důvod: jejich samostatnost, nemožnost ovládat druhé dvojče, mít možnost je bez problému rozdělovat při různých činnostech 10,83 %0,83 %  
Je to pro mě snazší, jedny schůzky, stejé učivo, stejné úkoly, škola v přírodě ve stejnou dobu. Dvojčata na sebe nejsou a nikdy nebyla nijak fixována, každé dítě má své kamarády, své zájmy a rozdílné i společné kroužky. Nebyl žádný důvod je rozdělit.10,83 %0,83 %  
Ano - jednodušší komunikace se školou, jeden domácí úkol - děti si vypomohou když jeden zapomene co mají dělat, jedna třídní schůzka......apod.10,83 %0,83 %  
chodili, ale jen určitou dobu. pokud jsou spolu, neustále něco vymýšlejí. jsou neuhlídatelní. navzájem se po sobě opakují10,83 %0,83 %  
chodí do MŠ, půjdou spolu do třídy ve škole10,83 %0,83 %  
ano, chtějí být spolu, respektuji jejich rozhodnutí10,83 %0,83 %  
Ano. Jedna škola k dispozici. Jsou na sebe velice citliví.10,83 %0,83 %  
protože byla postižená10,83 %0,83 %  
Ano, chodí, bydlíme na vesnici, kde je jedna škola, takže za mě, je to ulehčení, zjednodušení...ale přemýšlela jsem, dost dlouho nad dvěma třídama.10,83 %0,83 %  
Moje děti chodí spolu do jedné třídy, protože jsme s nimi sama a navíc dojíždíme, je to pro mě takto snažší...10,83 %0,83 %  
Byla otevřena jen jedna první třída, ale stejně by šly holky asi spolu (silná citová vazba).10,83 %0,83 %  
na záklaldní škole jiná možnost nebyla, na víceleté gymnázium chodí každý jinam - důvopdem bylo to, že každý byl přijat na jinou školu, byla to tedy náhoda, ale jsem za ni moc ráa, začali si víc rozumnět, než když byli společně 10,83 %0,83 %  
aby se mohly vzájemně podporovat10,83 %0,83 %  
ano, protože jsou jednovaječná, a dle mého názoru by je rozdělení stresovalo.10,83 %0,83 %  
Praktičtější, děti si to přáli 10,83 %0,83 %  
Jednodušší příprava děti / jedno učení/10,83 %0,83 %  
Snadnější přizpůsobení nové situaci10,83 %0,83 %  
ano, neměla jsem důvod je rozdělit, výběr kvalitní učitelky, stejné tempo v učení, stejný rozvrh a hlavně délka vyučování10,83 %0,83 %  
první stupeň spolu, od 6.-té zvlášť, dozrály, chtějí být chvíli "sami"10,83 %0,83 %  

Graf

3. Vaše dvojčata jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dvojvaječná chlapec-děvče4335,54 %35,54 %  
dvojvaječná - dívky2823,14 %23,14 %  
dvojvaječná - chlapci2520,66 %20,66 %  
jednovaječná - chlapci1714,05 %14,05 %  
jednovaječná - dívky75,79 %5,79 %  
nevím10,83 %0,83 %  

Graf

4. Jaké máte zkušenosti se školou (byla dvojčata navzájem srovnávána učitelem, vámi, mezi s sebou navzájem)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré7965,29 %65,29 %  
horší1512,4 %12,4 %  
špatné32,48 %2,48 %  
nechodila spolu10,83 %0,83 %  
doma ve vývoji i chování je určitě od narození srovnáváme10,83 %0,83 %  
právě že byla srovnávána a navíc se na ně volalo "holky". Navzájem se srovnávají nadále, my se tomu občas taky nevyhneme, učitelky jen když je náhodou mají spojené ve třídě.10,83 %0,83 %  
Možná trochu srovnávána, ale jsou natolik rozdílní - jednomu jde čeština a výtvarka, druhému vůbec, zato výborně počítá atd. Dětem (dceři) vadí, že o všechny děti paní učitelka jmenuje jménem (křestním) jen oni jsou "Stunovi"10,83 %0,83 %  
Ve třídě jsou naše trojčata + dvojčata dívky a dvojčata chlapci. Ve vedlejší třídě jsou také dvojčata dívky....máme dobrou zkušenost s učitelkou i možnost rozhovoru a podobně "obdařenými" rodiči :o)10,83 %0,83 %  
žárlí na sebe a porovnávají se sami mezi sebou10,83 %0,83 %  
nevím, do školy nastupujeme letos10,83 %0,83 %  
chodi do skolky10,83 %0,83 %  
dobré, i když člověk nechce vždy srovnává...10,83 %0,83 %  
V první škole byli bráni jako jednotka s minimální diferenciací individuálních problémů. V nové škole se to zlepšilo a učitelka vidí silné a slabé stránky obou dětí zvlášť.10,83 %0,83 %  
neřešili jsme to10,83 %0,83 %  
záleželo, jak to vzala, která učitelka10,83 %0,83 %  
Moje děti jsou zatím v první třídě a už jsme bohužel zažila srovnávání, dávání toho jednoho za příklad druhému a s tím bohužel i spojený negativismus toho druhého dvojčete. Ale s učitelkou jsme si vše vyříkaly.10,83 %0,83 %  
nikdy nesrovnávali10,83 %0,83 %  
holky jsou dvojvaječné, přesto si byly k nerozeznání podobné, takže jsme každou chvíli řešili, že jedna má napsanou známku, která patřila ségře. Pořád dokola, zvykli jsme si.10,83 %0,83 %  
vesměs měli štěstí na dobré kantory a nebo i tím, že jde o chlapce a dívku, porovnáváni nebyli 10,83 %0,83 %  
učitelka srovnávala dívku s chlapcem, který to špatně nesl, protože mu šlo učivo hůře.10,83 %0,83 %  
učitelky mají problém je rozeznat a tak na ně volají "Dvojčata" a čekají, kdo se otočí10,83 %0,83 %  
mám jen pozitivní zkušenosti, ale je to dáno i tím, že chodili na výběrovou základní školu , kde měli i ,,výběrové" učitele10,83 %0,83 %  
Oslovování je jako jednu osobu, tedy příjmením . Na 1 stupni.10,83 %0,83 %  
dříve ano, teď je to už lepší (učitelka dávála oběma stejné známky)10,83 %0,83 %  
Někdy srovnávání byli. Jeden se učil líp, jeden hůř. Někteří učitelé to nechápali a lámali si hlavu nad tím, jak je to možné, když jsou dvojčata. Jejich úvaha zase byla nepochopitelná pro mě.10,83 %0,83 %  
mám i starší dceru a porovnávali je všechny10,83 %0,83 %  
už ve školce si holky dávaly nepěkně najevo, když jedna byla v něčem lepší než druhá. Nechali jsme je rozdělit už poslední rok MŠ a teď v 1. třídě také. 10,83 %0,83 %  

Graf

5. Respektovala škola vaše přání (komunikoval/a jste se školou) ohledně představ o práci s dvojčaty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5242,98 %42,98 %  
se školou jsme nekomunikovali o svých přáních3327,27 %27,27 %  
ne1310,74 %10,74 %  
žádná odpověď10,83 %0,83 %  
zatím jsou ve školce, rozdělení vše vyřešilo10,83 %0,83 %  
Nebyl důvod, jsou standardní :-) a spíše jako sourozenci než dvojčata. 10,83 %0,83 %  
S paní učitelkou - maximální spokojenost. Uvidíme příští rok, kdy děti dostanou jinou třídní.10,83 %0,83 %  
já komunikuji,učitelka si to dělá po svém....10,83 %0,83 %  
chybí individuální přístup, nerozlišuje se mezi dvojčaty a mono dětmi10,83 %0,83 %  
já jsem ve škole učila10,83 %0,83 %  
ve skolce10,83 %0,83 %  
v MŠ respektují má přání10,83 %0,83 %  
školní psycholog ano, paní učitelka víceméně také,ale dělalo jí to problémy10,83 %0,83 %  
V rámci možností.10,83 %0,83 %  
neměli jsme potřebu komunikovat se školou 10,83 %0,83 %  
nevím, ale spíše ano, komunikovala matka dvojčat10,83 %0,83 %  
jak která učitelka10,83 %0,83 %  
se školou jsem komunikovala, ale nebyl brán zřetel na rozdílnost povah a znalostí10,83 %0,83 %  
zatím jsme v první třídě, tak to nemohu moc posoudit, zatím jsme žádné komunikační problémy neměli10,83 %0,83 %  
zbytečné, stejně si to paní učitelka dělala po svém10,83 %0,83 %  
zklamáním byla nedostatečná spolupráce učitelů s poradnou - náprava dyslexie10,83 %0,83 %  
celkem ano10,83 %0,83 %  
nepotřebovali jsme speciálně komunikovat10,83 %0,83 %  
částečně, spíš jsme našli pomoc v ped.-psychol. poradně, když Vašek nestíhal normální školu a byli přeloženi na speciální školu10,83 %0,83 %  
jediné přání, aby spolu neseděly10,83 %0,83 %  
Paní zástupkyně nám rozdělení bez problémů umožnila, ale jinak to moc nechápali10,83 %0,83 %  

Graf

6. Dostal/a jste se někdy do rozporu se školou? Pokud ano, co vám vadilo? Zkuste, prosím, stručně popsat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6755,37 %55,37 %  
nevzpomínám si1814,88 %14,88 %  
ano1714,05 %14,05 %  
žádná odpověď10,83 %0,83 %  
týkalo se to jen problémového vztahu jedné z učitelek ke všem dětem, jinak ok10,83 %0,83 %  
ano,vadí mi přístup učitelky,že ona ví vše nejlíp,přitom dvojčata mám doma já a ne ona10,83 %0,83 %  
jsou v MŠ, nemám rozpory10,83 %0,83 %  
paní uč.i přes to že jsem chtěla jít s dětmi do poradny že mají dyslexii,tvrdila že jí nemají že jen málo čtou a málo se jim věnuju, do poradny jsem šla a mají dyslexii, dysgrafii a dysortografii... 10,83 %0,83 %  
V první škole z jednoho kluka nedovedli získat k práci. Doma látku zvládal, ale ve škole se nepředvedl.10,83 %0,83 %  
nejednalo se o rozpor, ale škola automaticky očekávala, 10,83 %0,83 %  
v některých předmětech způsob a kvalita výuky. Vzhledem k dobrému prospěchu dvojčat jsem si ale nestěžoval10,83 %0,83 %  
Pokud se týká specifického problému dvojčat tak ne, ale pokud se týká pedagogiky a stylu vyuky obecně, tak ano.10,83 %0,83 %  
po 4 spokojených letech došlo ke změně učitelky a následnému přijetí učitelky naprosto špatné - k tonu přistoupila neochota vedení ke komunikaci s rodiči a k společnému hledání řešení10,83 %0,83 %  
oslovování dvojčátka. Paní ředitelkou....10,83 %0,83 %  
několikeré čtení zejména v 1. třídě, pro rodiče k nepřežití10,83 %0,83 %  
Přímo jako rozpor bych to nehodnotila. Holky pro okolí byly nerozeznatelné. Vzhledem k tomu, že je nepoznal jejich vlastní otec, nemohu vinit učitelku, že to nedokázala. V podstatě snad snaha z její strany i byla, ale moc jí to nešlo.10,83 %0,83 %  
Jak jsem uvedla výše , kdy učitelka srovnávala chlapce s dívkou a po mé žádosti, aby to nedělala, že je každý jiný, tak mu to oznámila před clou třídou. To se ho vážně dotklo ( cítil se ponížen) a nechtěl , abych cokoli dále s užitelkou řešila.10,83 %0,83 %  
zaškatulkování kluků-po doporučení poradny se ve výuce nic nezměnilo10,83 %0,83 %  
Málo, ale vadilo mi, že je někdy porovnávali. Vadilo to i synům. Na druhém stupni porovnávání ustupuje10,83 %0,83 %  
Nerespektování věku dítěte (bylo považováno za výrazně starší)10,83 %0,83 %  
Všechny učitelky u zápisu se na nás dívaly přes prsty, že chceme dělit dvojčata - i když ve školce se to osvědčilo, měli jsme i doporučení s PPP a pí ředitelka z MŠ také uznala, že je to pro holky lepší10,83 %0,83 %  
rozpor v otázce víceletého gymnázia10,83 %0,83 %  

Graf

7. 5. Domácí úkoly děláte/jste dělal/a s dětmi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleží/želo na okolnostech4738,84 %38,84 %  
společně, dohromady s oběma2923,97 %23,97 %  
zvlášť2319,01 %19,01 %  
žádná odpověď10,83 %0,83 %  
asi to vyplňuji předčasně :-)10,83 %0,83 %  
jsme v mš10,83 %0,83 %  
Mám trojčata. Dcera a jeden ze synů zvládají úkoly většinou sami s mírným dozorem. druhý ze synů ale dozor opravdu potřebuje z důvodů špatné soustředěnosti a podezření na mírnou formu ADHD10,83 %0,83 %  
děti dělaly úkoly asi tak od 2. třídy samy10,83 %0,83 %  
1.třída nás čeká od září,podle dosavadních zkušeností budeme nejspíš dělat s každým zvlášť.10,83 %0,83 %  
nebylo zpotřebí10,83 %0,83 %  
ve skolce10,83 %0,83 %  
ještě neděláme10,83 %0,83 %  
společně,co se týká odpovědi na otázky v úkolech každá musí vymyslet svoje a neopisovat10,83 %0,83 %  
nedělám10,83 %0,83 %  
zatím neděláme, jsou v MŠ10,83 %0,83 %  
nejdříve společně, jak začli číst, tak zvlášť10,83 %0,83 %  
předškoláci10,83 %0,83 %  
chodí do MŠ10,83 %0,83 %  
ne, jsou ve školce10,83 %0,83 %  
Dělaly je děti samy10,83 %0,83 %  
každé samo, já jen kontroluji, že to udělali10,83 %0,83 %  
ze začátku jsem se snažila společně, ale pak to nešlo, protože si navzájem skákali do řeči nesoustředili se na práci. Společně pracovat je pro rodiče velmi náročné10,83 %0,83 %  
1-3 třída společně fungovala soutěživost,později odděleně kvulli samostatnosti a jinému stylu učení10,83 %0,83 %  
děti sami, kontrola společně10,83 %0,83 %  
úplně ze začátku spíš s každou zvlášť, protože jsem se nedokázala věnovat oběma zároveň, zvlášť u psaní. Ale cca od pololetí si píšou úkoly "samy" a já jen dohlížím10,83 %0,83 %  

Graf

8. Pomáhají/hala si dvojčata ve škole (při přípravě do školy)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy5747,11 %47,11 %  
ano4033,06 %33,06 %  
ne119,09 %9,09 %  
žádná odpověď10,83 %0,83 %  
zatím spíše soutěží, takže jsem sama zvědavá10,83 %0,83 %  
odhaduji, že si pomáhat budou10,83 %0,83 %  
nebylo potřeba10,83 %0,83 %  
ve skolce10,83 %0,83 %  
viz 610,83 %0,83 %  
Někdy. Často od sebe taky opisují.10,83 %0,83 %  
ano,každému jde něco jiného10,83 %0,83 %  
pomáhal až do maturity10,83 %0,83 %  
vyjímečně10,83 %0,83 %  
jsou ve školce10,83 %0,83 %  
ne, jsou ve školce10,83 %0,83 %  
Zcela výjimečně: při nemoci nebo jiné nepřítomnosti druhého ve škole10,83 %0,83 %  

Graf

9. Máte nějakou konkrétní „příhodu“ s dvojčaty, o kterou se chcete podělit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

... na román :o)

Ano, naše jednovaječné holky jsou jing a jang - naprosto se jakokdyby zrcadlově doplňují. Příklad kdy si obě dvě špatně zapsaly poznámky do vlastivědy, kdy si ve škole vyprávěli o "jablonecké bižuterii". Slovo bižuterie pro ně naprosto cizí. Když jsem je doma jeóó jablonéééc tam je ta jablonecká bžuterie (ne písmenko nechybí :-) )...vysvětlila jsem jí co a jak a příšlo druhé dvojče: "jóo jablonec, tam je ta jablonecká žuterie :-) ...Válela jsem se smíchy :-), ale takto to prostě měly napsané v sešitě v poznámkách :-)

celá docházka do ZŠ je jedna velká "příhoda"

Do šesti let mluvily pouze vlastním jazykem. Ve chvíli kdy jsme jim pohrozili, že je nepustí do školy, mluvily během 14 dnů jako kniha.

doplnění 5. - škola automaticky očekávala, že si budou vzájemně pomáhat.

dva kohoutci na smetišti, od jistého věku si potřebují dokazovat, že jsou chlapi:-)

Dvojče, které je silnější na jazyky pomáhalo slabšímu. Ve škole kluci dostali poznámku, že podvádí (měli stejné chyby), a že zneužívají toho, že jsou dva. To mě opravdu zvedlo ze židle a řešila to. Učitelka se nakonec omluvila mně i synům. Uznala, že podvádět mohou mezi sebou i ostatní spolužáci a nemusí být dvojčata.

Hmm, bylo by jich tisíce...

Holky bývají napřed a dávají to hodně najevo brachovi -dvojceti

I když už se blíží konec školního roku,stále jsou brány jako TY dvojčata...jako by ani neměly vlastní jména.Proto jsem každou dala na jiný kroužek,v jiný den a tím mě má každá 1 hodinu týdně sama pro sebe.Na kroužku můžou být sami za sebe a nemůžou si to vynachválit.Většina jejich kamarádů tam ani netuší,že je to dvojče :)

Je jich spousta. Na jedné straně to byla "starost navíc", ale na druhé straně si hodně spolu vyhrála, takže to nebylo tak náročné. Bylo úžasné a jedinečné mít dvojčata. Neměnil bych s nikým.

Je to skvělé!

Jeden ze synů mi před několika lety napsal dopis plný emocí, kde se mi svěřuje s tím, že je gay.

Jedno dvojče se zásadně "vezlo" a nechalo za sebe vyřizovat záležitosti se školou vyřizovat bráchu. musela jsem si navyknout (na radu zkušenějších maminek dvojčat) psát vždy 2 vzkazy pro paní učitelku, apod, aby se oba naučili vyřizovat si věci sami.

jen ,že jeden rychleji počítá ,tak většinou úkoly z matematiky dává k dobru a druhý lépe píše ,tak kolikrát za prvního píše písanku

Jen drobnost, obě děti ovládaly jako první slova máma a táta a pak výměna, což znělo nějak jako "amina" :-) tzn. hodně navzájem dvojčata srovnávala, jak dlouho se ten druhý nechá chovat na klíně, houpat na houpačce, škrabkat na zádech a pak vyžadovala výměnu "aminu", aby ten čas pozornosti k jednomu či druhému byl přibližně stejný :-)

Každé dítě je jiné a má jiné charakteristické vlastnosti. Musela jsem k nim přistupovat individuálně. V předškolním věku byly na sobě dost závislí, ve školním věku se osamostatňovaly na venek, ale když se jednalo o citlivé téma držely při sobě.

Když sotva chodili, tak jeden upadl, druhej mu podal ruku, že mu pomůže a upadli oba :-). Není nic krásnějšího než mít dvojčata, mám dvoje, 8 let od sebe... Nikdy nejdou nikam sami, do školky, do školy, na školu v přírodě... vždy mají sebou někoho z rodiny.

kluci jsou na sebe velmi vázaní, ale pořád mezi sebou soupeří a dochází i k fyzickým potyčkám, ale jak je v konfliktu anebo v konfrontaci jeden z nich s někým jiným, druhé dvojče jej neochvějně brání bez ohledu na pravdu.

Mám pocit, že učitelka se ani nesnaží holky rozpoznat, jsou sice dvojvaječné, ale jsou si velice podobné, ale nejsou stejné. Jen se stále berou jako pár a nemají snahu si je nějak zapamatovat. Učitelka je posadila zvlᚍ, aby si je rozeznala, ale dále už to neřeší.

Měli jsme úžasné štěstí na paní učitelku v první třídě, sama je z dvouvaječných dvojčat, má bratra. Pouze se nás zeptala, zda vyžadujeme, aby kluci seděli spolu, my řekli, že ne a v podstatě spolu téměř nikdy neseděli - stále střídají kamarády. Paní učitelka je vždy pečlivě odlišuje a vyhýbá se srovnávání ( k tomu samozřejmě tendence vždy máme, i když si myslím, že je častěji srovnáváme spíš s jejich starším bratrem). Při rodičovských schůzkách ve třech, jsou každý za sebe a líbí se mi, že je přesně vidět, jak jsou povahově odlišní, že to vidí i paní učitelka a dokáže toho, který to více potřebuje dostatečně chválit. Protože jsou si kluci dost podobní, i když jsou dvojvaječní - takže děti si je dost často pletou a to už od školky a někdy jim říkali oběma jmény najednou.

Na střední škole chodili do stejné třídy, do školy i ze školy každý jezdil jinudy. Od konce základní školy nesnášeli porovnávání, od sedmé třídy se chtěli jinak oblékat - to byl problém, nebylo nic v obchodech, začali se vyhraňovat i v mimoškolních aktivitách. Přesto do dneška se setkávají, podporují - i když jejich ženy tomu moc nefandí.

Naše holky jsou první dvojčata v historii místní mateřské školky, která byla rozdělena. V září se na mě chodily dívat učitelky ostatních tříd, aby se podívaly na tu "divnou krkavčí matku, co požadovala rozdělení dvojčat" :-) po čase mi ovšem začaly dávat za pravdu, což mě velmi potěšilo. Navíc jdeme příkladem :-)

ne

ne

Nyní řešíme veselé i méně veselé věci jako: Dcera: Maminko já už jsem v pubertě (jsem něco víc), ale kluci ne. Psali to v té knížce (kniha pro dospívající děvčátka o pubertě a dospívání vůbec - název si nevybavím). Do prázdnin budu potřebovat podprsenku - už mi rostou prsa (jen náznak). Kluci: holky jsou na nic...je s nima otrava...

Paní učitelka: " Vašík je úžasnej, ale ta Natálka....ta je jiná...."

Příhod je opravdu mnoho, samé humorné. Je to malý zázrak.

příhod je více... napsali pkoly do opačných sešitů..atd,. atd

Příhody teprve "sbíráme" - jsme v přípravce základní školy

Psali za sebe úkoly

Stále jsou na sebe fixovaná

Stalo se mi, že holčině jde ve škole všechno skvěle, kluk je o trošku horší a tak mu byla holka dávána za příklad. Bohužel, viděno to bylo i ve známkování - stejné chyby byly ohodnoceny rozdílně a u druhého dvojčete to začalo působit negativisticky.

těch je spousta, hned mě žádná nenapadá

těch příhod a situací je celá řada a bylo by to na studii. Některé příhody byly humorné a jiné velmi poučné poukazující na vzájemné vztahy mezi chováním a soudržností těchto párů. Některé poznatky jsem ochoten předat, protože byly již i publikovány

Tradičně, jeden zapomene zapsat úkol, druhý ho má, potom je horší, když ani jeden zapsaný úkol nemá, to je potom- to on to zapomněl, to ona to zapomněla...

Učitelé v bývalé škole, kam děti chodili, nerozlišovali s čím konkrétně má který kluk problém. V nové škole to vysledovali už za první půlrok.

v souvislosti se školou mě žádná konkrétní nenapadá

Ve školce se učitely ani nesnažily zozeznat dvojčata od sebe a oslovovaly každou oběma jmény (Janoevo)

Viz odpověď na otázku č. 6 Paní učitelka v první třídě byla přesvědčená, že jedno z dvojčat je "odkladové" (protože je výrazně větší, než to druhé) bez ohledu na to, že to větší bylo nezralejší i bez ohledu na to, že jsou dvojčata :-)

Všichni jsou překvapení, že ani jedna není lepší-horší.

Výuka matematiky podle "Frause" dle mých zkušeností (po 4 letech výuky) má pozitivní vliv na rozvoj matematických schopností i u dítěte, které nemá matematicko-logické schopnosti.

Z 1.-2. třídy: Paní učitelka dělala soutěže v matematice, kdo ze třídy nejrychleji počítá a vítěz dostal nějakou maličkost. Když se do finále dostal jeden ze synů, bylo to Ok., ale když se ve finále setkali oba - vždy to skončilo brekotem jednoho z nich. Paní učitelka to vyřešila "šalamounsky" - oba finalisté byli odměněny a bylo po problému.

z nedávné doby:jedna se "unavila" na večírku po maturitním plese a dělala ostudu před učiteli, druhá s ní celý víkend nemluvila, protože prý všichni řeknou, že se jedna z holek ožrala a nikdo nebude řešit která

10. Jak stará jsou Vaše dvojčata?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
72016,53 %16,53 %  
91310,74 %10,74 %  
8129,92 %9,92 %  
1497,44 %7,44 %  
1197,44 %7,44 %  
1854,13 %4,13 %  
1554,13 %4,13 %  
1254,13 %4,13 %  
643,31 %3,31 %  
1043,31 %3,31 %  
ostatní odpovědi 19
5
13
22
4
20
21
3
2
4.5
9.8
17
6.5
37
15.5
10.5
16
24
3528,93 %28,93 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:10.86
Minimum:4.5
Maximum:21
Variační rozpětí:16.5
Rozptyl:18.46
Směrodatná odchylka:4.3
Medián:9
Modus:7

Graf

11. Do které třídy chodí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1119,09 %9,09 %  
297,44 %7,44 %  
první75,79 %5,79 %  
364,96 %4,96 %  
754,13 %4,13 %  
454,13 %4,13 %  
třetí43,31 %3,31 %  
školka32,48 %2,48 %  
páté32,48 %2,48 %  
532,48 %2,48 %  
ostatní odpovědi
8
pátá
do první
septima
přípravka
2. střední školy
žádná odpověď
1.třída
do třetí ZŠ
9. (8mi leté gymnázium)
2.ročník střední školy
4. třída MŠ-předškoláci
3.ročník střední školy
půjdou do první třídy
vše a cevro
jsou dospělí, ženatí, každý vyženil kluka a každému se narodila holka
čtvrté třídy
skolka
MŠ, půjdou do 1.
kvarta na osmiletém gymnáziu (odpovídá 9. tídě ZŠ)
1. ročník šestiletého gymnázia (odpovídá 8. třídě)
letos maturují
septima 8-letého gymnázia
8. třída
maturitní ročník
druhá třída
do školky
5.třída
třetí třída
školky
předškoláci - Mš
do první třídy
5. třída
devátá třída
Mateřská škola
do sedmé na ZŠ
chodí do 8. třídy
maturují
tercie
kvarta osmiletého gymnázia
pracují
druhá
dcera studuje Pedagogickou školu ZČU
6
pracují a připravují se na VŠ
Tercia na gymnáziu
třetí ročník střední školy
Šestá
maturitní

1. roční VŠ - každý jinde
deváté
osmé třídy
studují na VŠ
VŠ a práce
mají po maturitě a pracují, oba ještě chtějí zkusit VŠ (jeden už to 2x neúspěšně zkusil)
oktáva
Prvni trida
čtvrtá
osmá zš / třetí gymnasium
6553,72 %53,72 % 

Graf

12. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11393,39 %93,39 %  
muž86,61 %6,61 %  

Graf

13. Prostor pro vaše vyjádření

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kláro, těšímě, že problematiku dvojčat neopouštíš!!!!! Pa pa, Šárka13,7 %0,83 %  
nejhorší bylo, kdy n startu jjich života vše nebylo tak, ja by mělo být, 7. měsíc jeznát, vše doháníte pomalu a u B je handicap stále, ale nějak jsem to pojali, že se tím netrápíme, aby B mohlo být šťastné, bráchu už někdy i pěkně vytočí...13,7 %0,83 %  
žádná odpověď13,7 %0,83 %  
pokud jsou nějaké inforamce ohledně školní docházky rozdělených dvojčat, velice ráda uvítám. Taktéž co se týká výhod/nevýhod společného pokojíku s nástupem do školy. 13,7 %0,83 %  
Bez trojčat (a jejich dvou starších sourozenců) bych nepoznala své síly a neuměla si sáhnout na jejich dno :o)))13,7 %0,83 %  
k rozhodnutí, aby šli kluci do 1. třídy společně nás vedlo to, že na sobě byli vzájemně velmi závislí. Kupodivu naše rozhodnutí potvrdily i nezávisle na sobě 3 psycholožky v PPP, se kterými jsme diskutovali vhodnost volby školy (jazyková ZŠ a následně gym13,7 %0,83 %  
Pokud bych mohla, tak bych zvolila rozdeleni- kazdy do jine tridy13,7 %0,83 %  
postpuberta ve dvojím provedením je strašná!13,7 %0,83 %  
přejeme nekonečně trpělivosti :)13,7 %0,83 %  
v době, kdy chodili do školy byli vyjímka, dnes je to normál. Jako klad základní školy beru, že leváka nepředělávali.13,7 %0,83 %  
ostatní odpovědi Občas mi příjde, že na menších městech se o dvojčatovou problematiku moc nezajímají. Neustálé srovnávání. Mrzí mě, že jsem kluky nedala každého do jiné třídy. Ušetřilo by to mnoho starostí.
K otázce č. 1.: Každá chtěla do jiné třídy, měly zkušenost ze školky, kde po změně školky uprostřed školního roku měli místo pouze ve dvou různých třídách. Já se nechala ovlivnit doporučením, že je to rozdělení pro ně lepší. S rozhodnutím jsme spokojení.
Hodně zdaru s dizertací!
Otázek mohlo být více a podrobnější, např. rozdílnost prospěchu ve šloke, rozdílnost zájmů, výhody/nevýhody mít dvojčata (je lépe mít děti za sebou nebo dvojčata), pomůcky pro dvojčata a jejich dostupnost, měly by být přídavky pro dvoj vyšší než pro mono.
Takže vzhledem k tomu, že jsou kluci teprve ve druhé třídě tak budeme doufat, že to takto super vydrží i nadále, ale musím říci, že s naší paní učitelkou Janou je laťka hodně vysoko :)
čím jsou děti starší, tím je to pro mě horší na organizaci /školy, kroužků, sportu.../ale s nejmladším bratrem se mají moc rádi.Když se pak chvílu nevidí, už se po sobě shání. Nevýhoda je, že 3 děti-živé! jsou na 1 babičku příliš
Někdy si říkám, jestli by nebylo lepší dvojčata ve škole rozdělit, ale převládá to, že jsou spolu silní... Jsemm s nimi sama a dělat rozdílné úkoly rozdílůně by mi dalo hodně zabrat..
Je super, že se touto problematikou Klári zabýváš. Poslala jsem dostazník do nové školy, Vloni jsme museli školu změnit, ale ne kvůli dvojčecím problémům. Pavlína
Mohu přispět do Vaší studie mnoho zajímavými poznatky z hlediska genetiky
Moje dvojčata jsou báječná, jsem za ně ráda. Když posuzuji výchovu matky s jením dítětem, tak u dvojčat j to složitější, protože musíte lásku věnovat dvoum najednou. Když jsem je nemohla chovat v náručí, tak jsem si k nim lhala na zem a mazlili jsme se.
naši kluci jsou soupeřiví, každý má zcela jiné povahové rysy, přesto se stále srovnávají, mají se rádi, ale ne více než jiní sourozenci, vyhledávají "klid" od dvojčete
Kdybych tušila, jaké problémy nás čekají, dala bych holčičku o rok déle.
má ten dotazník nějaký smysl ? (podle otázek moc nemá...)
Nejhorší byla puberta, teď je pocit vyhořelého hnízda dvojnásobný
Kláro, držém palce. Ivan
I přesto, že v dnešní době je mnoho dvojčat, učitelé stále děti porovnávají. Ale je pravdou, že po společné diskusi dojdeme rozumného cíle, že každý kluk je osobnost, tudíž člověk s povahou, která mu byla dána do vínku. Nikdy nebude takový jako bratr. Na prvním stupni to bylo častější. Druhý stupeň byl přeci jenom už lepší. Přesto bych kluky opět dala do jedné třídy. Stále v tom vidím více výhod, než kdyby byl každý sám. Každý syn si své místo vyšlapal po svém. Každý má své kamarády, své koníčky a když mají náladu, tak si vystačí jenom spolu.
dobře podchycená péče o předčasně narozené děti, ale následný přístup a práce ve školsví nedokáže s těmito dětmi pracovat. Je málo pedagogů, kteří si umí poradit.
1762,96 %14,05 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Jak stará jsou Vaše dvojčata?

  • odpověď < 2 - 7 >:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 11. Do které třídy chodí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Chodí (chodila) vaše dvojčata do stejné třídy? Proč ano? Proč ne? Prosím, zkuste stručně popsat důvody, které vás k rozhodnutí vedly.

3. Vaše dvojčata jsou:

4. Jaké máte zkušenosti se školou (byla dvojčata navzájem srovnávána učitelem, vámi, mezi s sebou navzájem)?

5. Respektovala škola vaše přání (komunikoval/a jste se školou) ohledně představ o práci s dvojčaty?

6. Dostal/a jste se někdy do rozporu se školou? Pokud ano, co vám vadilo? Zkuste, prosím, stručně popsat.

7. 5. Domácí úkoly děláte/jste dělal/a s dětmi:

8. Pomáhají/hala si dvojčata ve škole (při přípravě do školy)?

10. Jak stará jsou Vaše dvojčata?

11. Do které třídy chodí?

12. Jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Chodí (chodila) vaše dvojčata do stejné třídy? Proč ano? Proč ne? Prosím, zkuste stručně popsat důvody, které vás k rozhodnutí vedly.

3. Vaše dvojčata jsou:

4. Jaké máte zkušenosti se školou (byla dvojčata navzájem srovnávána učitelem, vámi, mezi s sebou navzájem)?

5. Respektovala škola vaše přání (komunikoval/a jste se školou) ohledně představ o práci s dvojčaty?

6. Dostal/a jste se někdy do rozporu se školou? Pokud ano, co vám vadilo? Zkuste, prosím, stručně popsat.

7. 5. Domácí úkoly děláte/jste dělal/a s dětmi:

8. Pomáhají/hala si dvojčata ve škole (při přípravě do školy)?

10. Jak stará jsou Vaše dvojčata?

11. Do které třídy chodí?

12. Jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vítková Rulíková, K.Dvojčata v pedagogické praxi - pro rodiče dvojčat (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://svojcata-v-pedagogicke-praxi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.