Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zkušenosti s assessment centrem

Zkušenosti s assessment centrem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Bernardová
Šetření:09. 02. 2020 - 16. 02. 2020
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka oboru Vzdělávání dospělých bakalářského studia na univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Chtěla bych Vás poprosit, abyste věnovali pár minut svého času na vyplnění mého dotazníku, který se zabývá Vaší zkušeností s assessment centrem jako jeho účastníka. Dotazník je anonymní.

Cílem mého výzkumu je zjistit, jestli se v rámci assessment centra využívají vybrané typologie osobnosti a jestli se účastníci něco dozví o své osobnosti. V případě zájmu jsem ochotna podělit se o výsledky mého výzkumu.

Předem děkuji za Vaši ochotu

Odpovědi respondentů

1. Jak hodnotíte metodu assessment centra oproti klasickému osobnímu pohovoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nevyhovuje1137,93 %37,93 %  
ani vyhovuje, ani nevyhovuje620,69 %20,69 %  
spíše mi vyhovuje620,69 %20,69 %  
velmi nevyhovuje517,24 %17,24 %  
velmi mi vyhovuje13,45 %3,45 %  

Graf

2. Jakým způsobem jste se připravoval/a na assessment centrum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepřipravoval/a jsem se1862,07 %62,07 %  
hledal/a jsem si informace na internetu1034,48 %34,48 %  
požádal/a jsem o radu známé, kteří ho již absolvovali413,79 %13,79 %  
nacvičovala jsem si prezentaci26,9 %6,9 %  
nevěděl jsem, že bude13,45 %3,45 %  
procvičoval/a jsem různé typy testů13,45 %3,45 %  

Graf

3. Z jakých částí se skládalo assessment centrum, které jste absolvoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skupinová diskuse/ skupinové modelové situace2275,86 %75,86 %  
týmové hry2275,86 %75,86 %  
pohovor konaný v průběhu assessment centra1862,07 %62,07 %  
individuální modelové situace1655,17 %55,17 %  
prezentace1448,28 %48,28 %  
test schopností a dovedností1034,48 %34,48 %  
test týmových rolí724,14 %24,14 %  
osobnostní dotazník517,24 %17,24 %  
neabsolvoval jsem13,45 %3,45 %  
hraní rolí13,45 %3,45 %  
jazykový test13,45 %3,45 %  

Graf

4. Která část assessment centra se Vám líbila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
týmové hry827,59 %27,59 %  
osobnostní dotazník517,24 %17,24 %  
Žádná517,24 %17,24 %  
skupinová diskuse/skupinové modelové situace517,24 %17,24 %  
test schopností a dovedností413,79 %13,79 %  
pohovor konaný v průběhu assessment centra413,79 %13,79 %  
prezentace310,34 %10,34 %  
individuální modelové situace310,34 %10,34 %  
nic26,9 %6,9 %  
zadna13,45 %3,45 %  
test týmových rolí13,45 %3,45 %  

Graf

5. Která část assessment centra Vám naopak byla nepříjemná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prezentace1137,93 %37,93 %  
skupinová diskuse/skupinové modelové situace724,14 %24,14 %  
týmové hry517,24 %17,24 %  
žádná413,79 %13,79 %  
pohovor konaný v průběhu assessment centra310,34 %10,34 %  
individuální modelové situace26,9 %6,9 %  
test týmových rolí13,45 %3,45 %  
neutrální13,45 %3,45 %  
šlo to13,45 %3,45 %  
Žádná.13,45 %3,45 %  
Všechny13,45 %3,45 %  

Graf

6. Jak jste reagoval/a na zpětnou vazbu po skončení assessment centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zpětná vazba mi nebyla poskytnuta1758,62 %58,62 %  
byl/a jsem spokojen/a se svým výkonem, i se zpětnou vazbou517,24 %17,24 %  
nebyl/a jsem spokojen/a se svým výkonem, ale zpětnou vazbu jsem přijal/a pozitivně413,79 %13,79 %  
byl/a jsem spokojen/a se svým výkonem, ale zpětná vazba neodpovídala mému výkonu26,9 %6,9 %  
nebyl/a jsem spokojen/a s ničím a nesouhlasil/a jsem se zpětnou vazbu13,45 %3,45 %  

Graf

7. Co jste se díky absolvování assessment centra dozvěděl/a o svojí osobnosti (o svém temperamentu, schopnostech, zapojení ve skupině...)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic310,34 %10,34 %  
zajímavý byl osobnostní test, nicméně takto krátka doba (1den) nic o schopnostech ani zapojení o skupině neříká, je to krátká doba ve velmi stresujícím prostředí13,45 %3,45 %  
Umím to dobre13,45 %3,45 %  
ze nejsem ty pro assesment centra13,45 %3,45 %  
to, co jsem věděl už předtím13,45 %3,45 %  
Že jsem k sobě velice sebekritická.13,45 %3,45 %  
Že nemám ráda cizí lidi. :D13,45 %3,45 %  
zajimavsoti13,45 %3,45 %  
umím se překonat13,45 %3,45 %  
Prakticky nic13,45 %3,45 %  
ostatní odpovědi Nic. Je mi řekli, že mě neberou.
jaká role je mi přirozená ve skupině/týmu
Spíše se mnou probíraly mé slabé stránky. Samotnému vyhodnocení osobnostního dotazníku se nevěnovali.
Nic moc. Nedělali jsem žádný test na osobnost.
Že moc nezvládám stresové situace, ale mrzelo mě, že jsme neměli možnost získat zpětnou vazbu. Nikdo nám ji nanbídl.
Bylo mi řečeno, že rád přebírám iniciativu a rozhoduji, ale nebylo mi řečeno, jakým mám temperament. V rámci zpětné vazby mi bylo řečeno, na čem bych měl zapracovat, jako třeba netrpělivost.
Nic, neřekli mi vůbec nic.
Nic moc. Přišlo mi, že jim ani nešlo o to, abychom se něco dozvěděli. Podle mé je assessment centrum k ničemu.
Nic nového. Asi to bylo zapříčiněno tím, že nikdo z nás nedostal zpětnou vazbu.
Protože mi nebyla nabídnuta možnost zpětné vazby, ani jsme nedělali žádný test na osobnost, tak nic.
Nepřijde mi, že za jeden den se někdo může o sobě něco dozvědět.
Nic. Nikdo mi nic neřekl.
Nic. Jen že do assessment centra už nikdy nepůjdu.
Že nezvládám pod stresem. Jedná se o velmi stresující prostředí.V rámci zpětné vazby mi bylo řečeno jen, že jsem nebyla přijata.
Jen co jsem vysledoval sám. Nikdo mi nic neřekl.
Nic, bylo to úplně k ničemu.
Překvapilo mě, že nebyl žádný test osobnosti, četla jsem, že většinou je její součástí. Bez něho a bez zpětné vazby mi to přišlo úplně k ničemu. Právě, že jsem se nedozvěděla nic.
1758,62 %58,62 % 

Graf

8. Pomohlo Vám absolvování assessment centra ve Vašem dalším osobnostním rozvoji?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne827,59 %27,59 %  
Ne.620,69 %20,69 %  
Nevím.26,9 %6,9 %  
Ani ne.26,9 %6,9 %  
Asi ano13,45 %3,45 %  
Nijak.13,45 %3,45 %  
už se nebojím pohovorů13,45 %3,45 %  
NIc13,45 %3,45 %  
ano13,45 %3,45 %  
Asi ne13,45 %3,45 %  
ostatní odpovědi Možná. Asi tím, že assessment centra nejsou pro mě
Asi ano. Vím, na co si dám pozor do budoucna.
Bohužel ne.
Moc ne.
Ne, bohužel.
517,24 %17,24 % 

Graf

9. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1655,17 %55,17 %  
žena1344,83 %44,83 %  

Graf

10. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské Bc.1034,48 %34,48 %  
středoškolské931,03 %31,03 %  
vysokoškolské Mgr., Ing.931,03 %31,03 %  
základní13,45 %3,45 %  

Graf

11. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let1862,07 %62,07 %  
31 - 40 let931,03 %31,03 %  
41 - 50 let26,9 %6,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Bernardová, J.Zkušenosti s assessment centrem (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://typologie-osobnosti-a-assess.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.