Učitelé hudební výchovy, máte dostatek výukových materiálů?

Konec vyplňování 04. 01. 2018 23:59, výsledky budou k dispozici pouze zadavateli.
Počet otázek: 8   Průměrná doba vyplňování: 00.02:29

Vážení učitelé, kolegové,

Dostává se vám do rukou krátký dotazník věnovaný iniciativě vyvinout funkční metodické postupy výuky hudební výchovy na základních školách. Za iniciativou stojí Nadační fond The Music FunDation ve spolupráci se Svazem autorů a interpretů a Společností pro hudební výchovu. Cílem iniciativy je nejen usnadnit učitelům přípravu na hodiny hudební výchovy, ale především přispět k rozvoji aktivního přístupu dětí a mládeže k hudbě a muzicírování a v samotném důsledku tak pomoci zvýšit kvalitu a atraktivitu výuky hudební výchovy na základních školách.  

Předkládaný dotazník je adresovaný učitelům hudební výchovy na základních školách. Vaše odpovědi nám napoví, jaký přínos by pro vás existence dalších materiálů měla, napoví nám při rozhodnutí, jakou formu metodických materiálů zvolit, aby naplnily vaše potřeby při výuce, pomohou nám určit jejich rozsah. Naším záměrem je metodické postupy vytvořit a nabídnout učitelům volně k užívání.

Nadační fond The Music FunDation je nestátní neziskovou organizací, která se zabývá podporou aktivního přístupu k hudbě. Prostřednictvím svých aktivit vytváří podněty, které přibližují hudbu širokému okruhu mladých i dospělých jedinců, zvyšují obecně zájem o aktivní hudební činnost, iniciují změny v systému hudebního vzdělávání v rámci školského systému a vedou k šíření povědomí o významu hudebního rozvoje člověka.

Vaše odpovědi jsou důležité, protože mohou být důležitým vodítkem při vytváření didaktických a metodických materiálů a iniciovat pozitivní změny v přístupech k uměleckému vzdělávání obecně.  Dotazník obsahuje 8 uzavřených otázek, je dostupný online a je anonymní.

Děkujeme za váš čas a ochotu pomoci. 

 

Anna Nováková

koordinátorka Nadačního fondu The Music FunDation, ve spolupráci se Společností pro hudební výchovu a Svazem autorů a interpretů

 

Více informací o průzkumu naleznete na: http://www.tmf.cz

Upozornění: Provozovatel Vyplňto.cz neručí za obsah jednotlivých průzkumů – veškeré připomínky k obsahu prosím směřujte na zadavatele průzkumu (uveden vlevo nahoře). Pokud se domníváte, že tento průzkum porušuje zákony ČR, můžete jej nahlásit zde.