Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > „Jaký je názor spotřebitelů na reklamace?“

„Jaký je názor spotřebitelů na reklamace?“

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vilém Schmidt
Šetření:12. 12. 2015 - 14. 12. 2015
Počet respondentů:36
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

v rámci projektu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty managementu a ekonomiky Vás prosíme o  vyplnění dotázníku „Jaký je názor spotřebitelů na reklamace?“ a přispět tak svými odpověďmi ke kvalitnějšímu a objektivnějšímu zpracování tohoto projektu.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2466,67 %66,67 %  
Muž1233,33 %33,33 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let1644,44 %44,44 %  
Nad 40 let1027,78 %27,78 %  
30-40 let925 %25 %  
do 20 let12,78 %2,78 %  

Graf

3. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1850 %50 %  
1747,22 %47,22 %  
SOU12,78 %2,78 %  

Graf

4. Příjem hrubého platu v Kč

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 000 - 30 000 Kč1747,22 %47,22 %  
0 – 15 000 Kč822,22 %22,22 %  
Nad 40 000 Kč616,67 %16,67 %  
30 000 - 40 000 Kč513,89 %13,89 %  

Graf

5. Jaké zboží jste už reklamovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Boty2672,22 %72,22 %  
Elektronika2466,67 %66,67 %  
Oblečení1541,67 %41,67 %  
Ostatní822,22 %22,22 %  
Potraviny411,11 %11,11 %  

Graf

6. Byla vaše reklamace vždy kladně vyřešena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2775 %75 %  
Ne925 %25 %  

Graf

7. Víte, co dělat v případě zamítnutí reklamace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2261,11 %61,11 %  
ne1438,89 %38,89 %  

Graf

8. Jak jste postupovali při zamítnuté reklamace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádná reklamace nebyla zamítnuta2569,44 %69,44 %  
Vadu jsem opět reklamoval(a)513,89 %13,89 %  
Rezignoval(a) jsem a věc dále neřešil(a)38,33 %8,33 %  
Kontaktoval(a) jsem ČOI25,56 %5,56 %  
Obrátil(a) jsem se na kvalifikovanou osobu za účelem porady jak dál (např. právník)12,78 %2,78 %  

Graf

9. Jste ochotni dál nakupovat v obchodě, kde Vám reklamaci neuznali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2466,67 %66,67 %  
Ne1233,33 %33,33 %  

Graf

10. Jakou musí mít zboží hodnotu, abyste podstoupil(a) proces reklamace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jakákoliv částka1541,67 %41,67 %  
Větší než 100 Kč1336,11 %36,11 %  
Větší než 1 000 Kč411,11 %11,11 %  
Větší než 500 Kč38,33 %8,33 %  
Větší než 5 000 Kč12,78 %2,78 %  

Graf

11. Jak byste si přála být informován(a) o výsledku reklamace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SMS2672,22 %72,22 %  
E-mail513,89 %13,89 %  
Telefonátem od prodejce513,89 %13,89 %  

Graf

12. Jak hodnotíte přístup personálu při uplatňování reklamace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladně2980,56 %80,56 %  
Záporně719,44 %19,44 %  

Graf

13. Je podle vás 2 letá záruční lhůta dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3186,11 %86,11 %  
Ne513,89 %13,89 %  

Graf

14. Zneužil(a) jste někdy reklamaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3597,22 %97,22 %  
Ano12,78 %2,78 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Schmidt, V.„Jaký je názor spotřebitelů na reklamace?“ (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://-jaky-je-nazor-spotrebitelu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.