Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > 1000 podob lásky aneb poruchy sexuální preference

1000 podob lásky aneb poruchy sexuální preference

Průzkum vnímání Shiatsu širokou veřejností
Vhodné i pro ty, kteří vůbec neví, co "shiatsu" znamená

(průzkum Jany Řezníčkové, cca 3 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Novotná
Šetření:07. 03. 2015 - 31. 03. 2015
Počet respondentů:193
Počet otázek (max/průměr):62 / 61.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená respondentko,

Vážený respondente,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který se zaměřuje na názory široké veřejnosti na osoby s poruchami sexuální preference. Tento dotazník vznikl v rámci interního grantu Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Vyplnění tohoto dotazníku je zcela dobrovolné a anonymní. Tento dotazník je určen osobám starším 16 let věku.

Děkuji za vaši ochotu

                                               PhDr. Jana Novotná, Ph.D.

                                               Hlavní řešitel grantu

Instrukce:

Nejdříve si prosím pozorně přečtěte vysvětlivky a následně přejděte k otázkám. Po přečtení otázky vždy prosím zvolte odpověď, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru. Označte vždy jen jednu odpověď. V případě jakýchkoli dotazů je možné se obrátit na email: projekt-vspj@seznam.cz

 

Vysvětlivky:

Hlavní poruchy sexuální preference

Fetišismus

Jedná se o erotické zaměření na určité druhy předmětů (např. spodní prádlo, boty atp.) či na jisté části těla partnera (např. nohy, ruce, atp.).

Voyeurismus

Vzrušení je dosahováno sledováním intimního počínání jiných objektů (svlékajících se žen apod.). Voyeur je tedy dospělý člověk, který rád „šmíruje“ (nejedná se tedy o jednání mládeže).

Pedofilie

Dlouhodobá náklonnost či reaktivita s erotickým rozměrem převážně nebo výlučně k dětem.

Sadismus

Jedná se o sexuální potěšení při ponižování, fyzickém omezování či způsobování bolesti jinému jedinci.

 

Masochismus

Jedná se o sexuální potěšení, při kterém je jedinec vzrušen při ponižování, fyzickém omezování či bolesti, která je mu způsobována.

Exhibicionismus

Jedná se o pohlavní uspokojení, kterého je dosahováno obnažováním zejm. pohlavních orgánů před osobou druhého pohlaví.

Transsexualita

Jedná se o nesoulad mezi psychickým a anatomickým pohlavím. Prakticky tedy, muž se cítí být ženou nebo žena se cítí být mužem.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Informují dle Vašeho názoru média o osobách s poruchami sexuální preference objektivně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne10654,92 %54,92 %  
Ano, ve většině případů5528,5 %28,5 %  
Ne2814,51 %14,51 %  
Ano42,07 %2,07 %  

Graf

2. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s fetišistou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12966,84 %66,84 %  
ano6433,16 %33,16 %  

Graf

3. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s voyeurem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14776,17 %76,17 %  
ano4623,83 %23,83 %  

Graf

4. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s pedofilem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15379,27 %79,27 %  
ano4020,73 %20,73 %  

Graf

5. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a se sadistou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13268,39 %68,39 %  
ano6131,61 %31,61 %  

Graf

6. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s masochistou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12966,84 %66,84 %  
ano6433,16 %33,16 %  

Graf

7. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s exhibionistou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11760,62 %60,62 %  
ano7639,38 %39,38 %  

Graf

8. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s transsexuálem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11358,55 %58,55 %  
ano8041,45 %41,45 %  

Graf

9. Je dle Vašeho názoru informovanost veřejnosti o poruchách sexuální preference dostatečná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14876,68 %76,68 %  
ano4523,32 %23,32 %  

Graf

10. Označte prosím svůj postoj k fetišismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19649,74 %49,74 %  
24824,87 %24,87 %  
33317,1 %17,1 %  
4115,7 %5,7 %  
552,59 %2,59 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.77
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.8
Směrodatná odchylka:0.89
Medián:2
Modus:1

Graf

11. Označte prosím svůj postoj k voyeurismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36131,61 %31,61 %  
44925,39 %25,39 %  
13317,1 %17,1 %  
22814,51 %14,51 %  
52211,4 %11,4 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.99
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.29
Směrodatná odchylka:1.14
Medián:3
Modus:3

Graf

12. Označte prosím svůj postoj k pedofilii (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
513368,91 %68,91 %  
43116,06 %16,06 %  
3199,84 %9,84 %  
184,15 %4,15 %  
221,04 %1,04 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.59
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.7
Medián:5
Modus:5

Graf

13. Označte prosím svůj postoj k sadismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
54623,83 %23,83 %  
34422,8 %22,8 %  
14121,24 %21,24 %  
43518,13 %18,13 %  
22713,99 %13,99 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.1
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.93
Směrodatná odchylka:1.39
Medián:3
Modus:5

Graf

14. Označte prosím svůj postoj k exhibicionismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46031,09 %31,09 %  
34623,83 %23,83 %  
23417,62 %17,62 %  
12915,03 %15,03 %  
52412,44 %12,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.09
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.34
Směrodatná odchylka:1.16
Medián:3
Modus:4

Graf

15. Označte prosím svůj postoj k transsexuálům (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
112162,69 %62,69 %  
22814,51 %14,51 %  
3189,33 %9,33 %  
5157,77 %7,77 %  
4115,7 %5,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.69
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.21
Směrodatná odchylka:1.1
Medián:1
Modus:1

Graf

16. Označte prosím svůj postoj k masochismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16935,75 %35,75 %  
34121,24 %21,24 %  
23216,58 %16,58 %  
42915,03 %15,03 %  
52211,4 %11,4 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.45
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.72
Směrodatná odchylka:1.31
Medián:2
Modus:1

Graf

17. Je dle Vašeho názoru možné vědomě ovlivnit vlastní sexuální preferenci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14776,17 %76,17 %  
ano4623,83 %23,83 %  

Graf

18. Je dle Vašeho názoru fetišismus nebezpečný pro společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Minimálně8845,6 %45,6 %  
Ne8644,56 %44,56 %  
Středně168,29 %8,29 %  
Spíše ano21,04 %1,04 %  
Ano, velmi10,52 %0,52 %  

Graf

19. Je dle Vašeho názoru voyeurismus nebezpečný pro společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Minimálně6734,72 %34,72 %  
Středně6131,61 %31,61 %  
Spíše ano3216,58 %16,58 %  
Ne2613,47 %13,47 %  
Ano, velmi73,63 %3,63 %  

Graf

20. Je dle Vašeho názoru pedofilie nebezpečná pro společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, velmi12665,28 %65,28 %  
Spíše ano3317,1 %17,1 %  
Středně2613,47 %13,47 %  
Minimálně52,59 %2,59 %  
Ne31,55 %1,55 %  

Graf

21. Je dle Vašeho názoru sadismus nebezpečný pro společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středně5729,53 %29,53 %  
Minimálně4020,73 %20,73 %  
Spíše ano3719,17 %19,17 %  
Ano, velmi3417,62 %17,62 %  
Ne2512,95 %12,95 %  

Graf

22. Je dle Vašeho názoru masochismus nebezpečný pro společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6332,64 %32,64 %  
Minimálně6332,64 %32,64 %  
Středně3216,58 %16,58 %  
Spíše ano2010,36 %10,36 %  
Ano, velmi157,77 %7,77 %  

Graf

23. Je dle Vašeho názoru exhibicionismus nebezpečný pro společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středně5930,57 %30,57 %  
Minimálně5226,94 %26,94 %  
Spíše ano4322,28 %22,28 %  
Ne2915,03 %15,03 %  
Ano, velmi105,18 %5,18 %  

Graf

24. Je dle Vašeho názoru transsexualita nebezpečná pro společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12263,21 %63,21 %  
Minimálně4724,35 %24,35 %  
Středně115,7 %5,7 %  
Spíše ano94,66 %4,66 %  
Ano, velmi42,07 %2,07 %  

Graf

25. Je podle Vašeho názoru dostatečná informovanost veřejnosti o tom, kde může člověk s poruchou sexuální preference najít odbornou pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, je spíše obtížné získat informace10453,89 %53,89 %  
Ano, je dostatek informací3920,21 %20,21 %  
Ano, jsou informace, ale jen v odborné literatuře2512,95 %12,95 %  
Ne, informace nejsou2412,44 %12,44 %  
Ano, jsou informace, ale jen v odborné literatuře d) Ne, informace nejsou10,52 %0,52 %  

Graf

26. Mají dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference tendence vyhledávat objekt svého sexuálního zájmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano11660,1 %60,1 %  
Ano6131,61 %31,61 %  
Spíše ne157,77 %7,77 %  
Ne10,52 %0,52 %  

Graf

27. Může mít podle Vašeho názoru porucha sexuální preference vliv mimo sexuální sféru i na další oblasti života toho jedince?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8242,49 %42,49 %  
Spíše ano7639,38 %39,38 %  
Spíše ne3317,1 %17,1 %  
Ne21,04 %1,04 %  

Graf

28. Jakým způsobem byste reagoval/a na zjištění, že někdo z Vašich známých má poruchu sexuální preference?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleželo by na typu poruchy – tedy různě14876,68 %76,68 %  
Beze změny3116,06 %16,06 %  
Omezením kontaktu42,07 %2,07 %  
záleží na typu (od nic až po ochranu dětí)10,52 %0,52 %  
nijak, pokud bys e nejednalo o pedofilii - pak bych omezila kontakt s dětmi. 10,52 %0,52 %  
Asi nijak, že. Když je to můj známý, tak 1) vztah mezi námi není sexuální povahy a 2) taky už ho trochu znám, že, a vím, co je za člověka. Ale asi by mne to trochu rozhodlo, nicméně mám rozum, že. 10,52 %0,52 %  
Záleželo by na daném jedinci - jak se k tomu staví, co mi k tomu poví, jestli mu to věřím...10,52 %0,52 %  
šak to je jedno, tohle nejde změnit a člověk za to nemůže, co je to za debilní názory něco léčit, pokud se nejedná o prznění dětí a oba s tou praktikou souhlasí je vše v pořádku, co člověk to sechualita, každej je individuální jedinec, krávo zaostalá10,52 %0,52 %  
popovidam si s nim co ho bavi, jeslti nemame nahodou spolecne zajmy10,52 %0,52 %  
vzhledem k tomu, že ji mám já (i když bych tomu nerada říkala "porucha", tak by se můj vztah k němu nezměnil10,52 %0,52 %  
Pokud by mě neohrožoval a ani okolí, pak nevidím důvod k obavám.10,52 %0,52 %  
Omezení kontaktu s mými dětmi10,52 %0,52 %  
Informováním ostatních10,52 %0,52 %  

Graf

29. Měly by být fetišisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10152,33 %52,33 %  
Ano, ti kteří spáchali trestný čin6433,16 %33,16 %  
Spíše ne2613,47 %13,47 %  
Ano21,04 %1,04 %  

Graf

30. Měly by být voyeuři dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ti kteří spáchali trestný čin9649,74 %49,74 %  
Ne4724,35 %24,35 %  
Spíše ne3719,17 %19,17 %  
Ano136,74 %6,74 %  

Graf

31. Měly by být pedofilové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9750,26 %50,26 %  
Ano, ti kteří spáchali trestný čin8141,97 %41,97 %  
Ne115,7 %5,7 %  
Spíše ne42,07 %2,07 %  

Graf

32. Měly by být sadisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ti kteří spáchali trestný čin11358,55 %58,55 %  
Ne2915,03 %15,03 %  
Spíše ne2713,99 %13,99 %  
Ano2412,44 %12,44 %  

Graf

33. Měly by být masochisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8644,56 %44,56 %  
Ano, ti kteří spáchali trestný čin6734,72 %34,72 %  
Spíše ne3216,58 %16,58 %  
Ano84,15 %4,15 %  

Graf

34. Měly by být exhibicionisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ti kteří spáchali trestný čin10453,89 %53,89 %  
Ne3920,21 %20,21 %  
Spíše ne3819,69 %19,69 %  
Ano126,22 %6,22 %  

Graf

35. Měly by být transsexuálové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12464,25 %64,25 %  
Ano, ti kteří spáchali trestný čin3920,21 %20,21 %  
Spíše ne2814,51 %14,51 %  
Ano21,04 %1,04 %  

Graf

36. Měla by být společnost v okolí fetišisty o tomto informována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12062,18 %62,18 %  
Ano, u osob, které spáchaly trestný čin6835,23 %35,23 %  
Ano52,59 %2,59 %  

Graf

37. Měla by být společnost v okolí voyeura o tomto informována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, u osob, které spáchaly trestný čin9046,63 %46,63 %  
Ne8443,52 %43,52 %  
Ano199,84 %9,84 %  

Graf

38. Měla by být společnost v okolí pedofila o tomto informována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8845,6 %45,6 %  
Ano, u osob, které spáchaly trestný čin7739,9 %39,9 %  
Ne2814,51 %14,51 %  

Graf

39. Měla by být společnost v okolí sadisty o tomto informována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, u osob, které spáchaly trestný čin10654,92 %54,92 %  
Ne5930,57 %30,57 %  
Ano2814,51 %14,51 %  

Graf

40. Měla by být společnost v okolí masochisty o tomto informována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10755,44 %55,44 %  
Ano, u osob, které spáchaly trestný čin7739,9 %39,9 %  
Ano94,66 %4,66 %  

Graf

41. Měla by být společnost v okolí exhibicionisty o tomto informována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, u osob, které spáchaly trestný čin9850,78 %50,78 %  
Ne7840,41 %40,41 %  
Ano178,81 %8,81 %  

Graf

42. Měla by být společnost v okolí transsexuála o tomto informována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14072,54 %72,54 %  
Ano, u osob, které spáchaly trestný čin4724,35 %24,35 %  
Ano63,11 %3,11 %  

Graf

43. Měli by být fetišisté od společnosti preventivně izolovány?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17992,75 %92,75 %  
nevím136,74 %6,74 %  
ano10,52 %0,52 %  

Graf

44. Měli by být voyeuři od společnosti preventivně izolovány?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15479,79 %79,79 %  
nevím3015,54 %15,54 %  
ano94,66 %4,66 %  

Graf

45. Měli by být pedofilové od společnosti preventivně izolovány?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8745,08 %45,08 %  
ne7337,82 %37,82 %  
nevím3317,1 %17,1 %  

Graf

46. Měli by být sadisté od společnosti preventivně izolovány?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11961,66 %61,66 %  
nevím4121,24 %21,24 %  
ano3317,1 %17,1 %  

Graf

47. Měli by být masochisté od společnosti preventivně izolovány?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15479,79 %79,79 %  
nevím2211,4 %11,4 %  
ano178,81 %8,81 %  

Graf

48. Měli by být exhibicionisté od společnosti preventivně izolovány?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14273,58 %73,58 %  
nevím3819,69 %19,69 %  
ano136,74 %6,74 %  

Graf

49. Měly by být transsexuálové od společnosti preventivně izolovány?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18294,3 %94,3 %  
ano63,11 %3,11 %  
nevím52,59 %2,59 %  

Graf

50. Může být pro člověka porucha sexuální preference stigmatem*, které může mít negativní dopad na další život tohoto jedince? (*Stigma – pošpinění či označení, vedoucí často k vyloučení člověka ze skupiny)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím11258,03 %58,03 %  
spíše souhlasím6634,2 %34,2 %  
spíše nesouhlasím63,11 %3,11 %  
nevím52,59 %2,59 %  
nesouhlasím42,07 %2,07 %  

Graf

51. Uveďte prosím své názory na fetišisty:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

52. Uveďte prosím své názory na voyeury:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

53. Uveďte prosím své názory na masochisty:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

54. Uveďte prosím své názory na pedofily:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

55. Uveďte prosím své názory na transsexuály:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

56. Uveďte prosím své názory na sadisty:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

57. Uveďte prosím Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
222613,47 %13,47 %  
23168,29 %8,29 %  
26168,29 %8,29 %  
24157,77 %7,77 %  
21147,25 %7,25 %  
20136,74 %6,74 %  
25105,18 %5,18 %  
1994,66 %4,66 %  
2784,15 %4,15 %  
2884,15 %4,15 %  
ostatní odpovědi 30
18
32
29
17
16
33
15
40
45
37
42
36
34
48
41
57
43
31
55
49
12
44
38
11.5
53
56
51
5830,05 %30,05 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.29
Minimum:17
Maximum:45
Variační rozpětí:28
Rozptyl:35.33
Směrodatná odchylka:5.94
Medián:24
Modus:22

Graf

58. Uveďte prosím své pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14575,13 %75,13 %  
Muž4824,87 %24,87 %  

Graf

59. Uveďte prosím, jaké je Vaše dokončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské9247,67 %47,67 %  
Vysokoškolské6634,2 %34,2 %  
Základní189,33 %9,33 %  
Vyšší odborné73,63 %3,63 %  
Vyučení v oboru63,11 %3,11 %  
Vysokoškolské postgraduální42,07 %2,07 %  

Graf

60. Studujete v současné době?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vysokou školu8544,04 %44,04 %  
Ne7840,41 %40,41 %  
Ano, jiný typ školy2311,92 %11,92 %  
Ano, vyšší odbornou školu73,63 %3,63 %  

Graf

61. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ANO, uveďte prosím, jaký typ oboru studujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Humanitní4335,83 %22,28 %  
Všeobecný2924,17 %15,03 %  
Technický2117,5 %10,88 %  
Nedokážu posoudit1714,17 %8,81 %  
Humanistický108,33 %5,18 %  

Graf

62. Uveďte prosím, zda bydlíte ve městě či na venkově:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město14675,65 %75,65 %  
Venkov4724,35 %24,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 29 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s exhibionistou?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 15. Označte prosím svůj postoj k transsexuálům (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

10. Označte prosím svůj postoj k fetišismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

 • odpověď 1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 11. Označte prosím svůj postoj k voyeurismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

16. Označte prosím svůj postoj k masochismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

 • odpověď 1:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 13. Označte prosím svůj postoj k sadismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

18. Je dle Vašeho názoru fetišismus nebezpečný pro společnost?

 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 21. Je dle Vašeho názoru sadismus nebezpečný pro společnost?

20. Je dle Vašeho názoru pedofilie nebezpečná pro společnost?

 • odpověď Ano, velmi:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 10. Označte prosím svůj postoj k fetišismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 11. Označte prosím svůj postoj k voyeurismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středně na otázku 24. Je dle Vašeho názoru transsexualita nebezpečná pro společnost?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 30. Měly by být voyeuři dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 34. Měly by být exhibicionisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 43. Měli by být fetišisté od společnosti preventivně izolovány?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Nevím na otázku 51. Uveďte prosím své názory na fetišisty:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Nevím na otázku 52. Uveďte prosím své názory na voyeury:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Nevím na otázku 53. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ano na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:

22. Je dle Vašeho názoru masochismus nebezpečný pro společnost?

 • odpověď Ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 21. Je dle Vašeho názoru sadismus nebezpečný pro společnost?

24. Je dle Vašeho názoru transsexualita nebezpečná pro společnost?

 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 31. Měly by být pedofilové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Spíše ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:

29. Měly by být fetišisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

 • odpověď Ano, ti kteří spáchali trestný čin:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středně na otázku 18. Je dle Vašeho názoru fetišismus nebezpečný pro společnost?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 43. Měli by být fetišisté od společnosti preventivně izolovány?
 • odpověď Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 30. Měly by být voyeuři dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 32. Měly by být sadisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 31. Měly by být pedofilové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

30. Měly by být voyeuři dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

 • odpověď Ne:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 31. Měly by být pedofilové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

31. Měly by být pedofilové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 43. Měli by být fetišisté od společnosti preventivně izolovány?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 30. Měly by být voyeuři dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 34. Měly by být exhibicionisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 10. Označte prosím svůj postoj k fetišismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).
 • odpověď Ano, ti kteří spáchali trestný čin:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Spíše ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 20. Je dle Vašeho názoru pedofilie nebezpečná pro společnost?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Spíše ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:

32. Měly by být sadisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

 • odpověď Ne:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 31. Měly by být pedofilové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

33. Měly by být masochisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

 • odpověď Ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 32. Měly by být sadisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 31. Měly by být pedofilové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

34. Měly by být exhibicionisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

 • odpověď Ano, ti kteří spáchali trestný čin:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Nevím na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Nevím na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Nevím na otázku 53. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Nevím na otázku 52. Uveďte prosím své názory na voyeury:
 • odpověď Ne:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 31. Měly by být pedofilové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

35. Měly by být transsexuálové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 32. Měly by být sadisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 30. Měly by být voyeuři dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 34. Měly by být exhibicionisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

36. Měla by být společnost v okolí fetišisty o tomto informována?

 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 38. Měla by být společnost v okolí pedofila o tomto informována?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 37. Měla by být společnost v okolí voyeura o tomto informována?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Spíše ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 52. Uveďte prosím své názory na voyeury:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 41. Měla by být společnost v okolí exhibicionisty o tomto informována?

37. Měla by být společnost v okolí voyeura o tomto informována?

 • odpověď Ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 38. Měla by být společnost v okolí pedofila o tomto informována?

38. Měla by být společnost v okolí pedofila o tomto informována?

 • odpověď Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 37. Měla by být společnost v okolí voyeura o tomto informována?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 41. Měla by být společnost v okolí exhibicionisty o tomto informována?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 39. Měla by být společnost v okolí sadisty o tomto informována?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 30. Měly by být voyeuři dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 43. Měli by být fetišisté od společnosti preventivně izolovány?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 34. Měly by být exhibicionisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 44. Měli by být voyeuři od společnosti preventivně izolovány?

39. Měla by být společnost v okolí sadisty o tomto informována?

 • odpověď Ne:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 31. Měly by být pedofilové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

40. Měla by být společnost v okolí masochisty o tomto informována?

 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 39. Měla by být společnost v okolí sadisty o tomto informována?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 38. Měla by být společnost v okolí pedofila o tomto informována?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 41. Měla by být společnost v okolí exhibicionisty o tomto informována?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 31. Měly by být pedofilové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 37. Měla by být společnost v okolí voyeura o tomto informována?

41. Měla by být společnost v okolí exhibicionisty o tomto informována?

 • odpověď Ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 38. Měla by být společnost v okolí pedofila o tomto informována?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 31. Měly by být pedofilové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

45. Měli by být pedofilové od společnosti preventivně izolovány?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 30. Měly by být voyeuři dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 43. Měli by být fetišisté od společnosti preventivně izolovány?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 48. Měli by být exhibicionisté od společnosti preventivně izolovány?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Spíše ano na otázku 51. Uveďte prosím své názory na fetišisty:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 41. Měla by být společnost v okolí exhibicionisty o tomto informována?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 44. Měli by být voyeuři od společnosti preventivně izolovány?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 52. Uveďte prosím své názory na voyeury:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 34. Měly by být exhibicionisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 10. Označte prosím svůj postoj k fetišismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Spíše ano na otázku 51. Uveďte prosím své názory na fetišisty:
 • odpověď ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Spíše ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:

46. Měli by být sadisté od společnosti preventivně izolovány?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 21. Je dle Vašeho názoru sadismus nebezpečný pro společnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 31. Měly by být pedofilové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 32. Měly by být sadisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Spíše ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 13. Označte prosím svůj postoj k sadismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 45. Měli by být pedofilové od společnosti preventivně izolovány?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Beze změny na otázku 28. Jakým způsobem byste reagoval/a na zjištění, že někdo z Vašich známých má poruchu sexuální preference?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 39. Měla by být společnost v okolí sadisty o tomto informována?

50. Může být pro člověka porucha sexuální preference stigmatem*, které může mít negativní dopad na další život tohoto jedince? (*Stigma – pošpinění či označení, vedoucí často k vyloučení člověka ze skupiny)

 • odpověď souhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středně na otázku 24. Je dle Vašeho názoru transsexualita nebezpečná pro společnost?

51. Uveďte prosím své názory na fetišisty:

 • odpověď Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 30. Měly by být voyeuři dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 52. Uveďte prosím své názory na voyeury:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 19. Je dle Vašeho názoru voyeurismus nebezpečný pro společnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 31. Měly by být pedofilové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 52. Uveďte prosím své názory na voyeury:
 • odpověď Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 32. Měly by být sadisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 30. Měly by být voyeuři dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 51. Uveďte prosím své názory na fetišisty:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 52. Uveďte prosím své názory na voyeury:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 52. Uveďte prosím své názory na voyeury:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 31. Měly by být pedofilové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 13. Označte prosím svůj postoj k sadismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 52. Uveďte prosím své názory na voyeury:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 52. Uveďte prosím své názory na voyeury:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:

52. Uveďte prosím své názory na voyeury:

 • odpověď Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ano:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 52. Uveďte prosím své názory na voyeury:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 52. Uveďte prosím své názory na voyeury:

53. Uveďte prosím své názory na masochisty:

 • odpověď Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 32. Měly by být sadisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 53. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 22. Je dle Vašeho názoru masochismus nebezpečný pro společnost?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 21. Je dle Vašeho názoru sadismus nebezpečný pro společnost?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 30. Měly by být voyeuři dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 31. Měly by být pedofilové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 33. Měly by být masochisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
 • odpověď Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 32. Měly by být sadisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 21. Je dle Vašeho názoru sadismus nebezpečný pro společnost?
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 21. Je dle Vašeho názoru sadismus nebezpečný pro společnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 13. Označte prosím svůj postoj k sadismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 53. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 22. Je dle Vašeho názoru masochismus nebezpečný pro společnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 53. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 32. Měly by být sadisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 34. Měly by být exhibicionisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 53. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 30. Měly by být voyeuři dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 16. Označte prosím svůj postoj k masochismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 31. Měly by být pedofilové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 53. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 53. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 21. Je dle Vašeho názoru sadismus nebezpečný pro společnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 52. Uveďte prosím své názory na voyeury:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 53. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 52. Uveďte prosím své názory na voyeury:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 22. Je dle Vašeho názoru masochismus nebezpečný pro společnost?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 30. Měly by být voyeuři dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 52. Uveďte prosím své názory na voyeury:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 32. Měly by být sadisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 34. Měly by být exhibicionisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 33. Měly by být masochisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Beze změny na otázku 28. Jakým způsobem byste reagoval/a na zjištění, že někdo z Vašich známých má poruchu sexuální preference?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 13. Označte prosím svůj postoj k sadismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

54. Uveďte prosím své názory na pedofily:

 • odpověď Jsou pro společnost nebezpeční?=Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 10. Označte prosím svůj postoj k fetišismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 34. Měly by být exhibicionisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 43. Měli by být fetišisté od společnosti preventivně izolovány?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Spíše ano na otázku 51. Uveďte prosím své názory na fetišisty:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 41. Měla by být společnost v okolí exhibicionisty o tomto informována?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Spíše ano na otázku 53. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 53. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 30. Měly by být voyeuři dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 52. Uveďte prosím své názory na voyeury:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 32. Měly by být sadisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Spíše ano na otázku 53. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 11. Označte prosím svůj postoj k voyeurismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).
 • odpověď Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 10. Označte prosím svůj postoj k fetišismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 52. Uveďte prosím své názory na voyeury:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Spíše ano na otázku 53. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 53. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 30. Měly by být voyeuři dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 43. Měli by být fetišisté od společnosti preventivně izolovány?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 45. Měli by být pedofilové od společnosti preventivně izolovány?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ano na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 32. Měly by být sadisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 34. Měly by být exhibicionisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 15. Označte prosím svůj postoj k transsexuálům (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ano na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 10. Označte prosím svůj postoj k fetišismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 34. Měly by být exhibicionisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 52. Uveďte prosím své názory na voyeury:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 41. Měla by být společnost v okolí exhibicionisty o tomto informována?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 39. Měla by být společnost v okolí sadisty o tomto informována?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ano na otázku 53. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 53. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 30. Měly by být voyeuři dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 43. Měli by být fetišisté od společnosti preventivně izolovány?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ano na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 32. Měly by být sadisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Nevím na otázku 51. Uveďte prosím své názory na fetišisty:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 10. Označte prosím svůj postoj k fetišismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 34. Měly by být exhibicionisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 53. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ano na otázku 52. Uveďte prosím své názory na voyeury:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 41. Měla by být společnost v okolí exhibicionisty o tomto informována?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ano na otázku 53. Uveďte prosím své názory na masochisty:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 30. Měly by být voyeuři dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 43. Měli by být fetišisté od společnosti preventivně izolovány?

55. Uveďte prosím své názory na transsexuály:

 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Spíše ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:

56. Uveďte prosím své názory na sadisty:

 • odpověď Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ano:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ano na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ano:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ano na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 21. Je dle Vašeho názoru sadismus nebezpečný pro společnost?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 31. Měly by být pedofilové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:
 • odpověď Vadilo by Vám s takovou to osobou spolupracovat?=Ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 54. Uveďte prosím své názory na pedofily:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 21. Je dle Vašeho názoru sadismus nebezpečný pro společnost?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vadilo by Vám s takovou to osobou sousedit?=Ne na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pro společnost nebezpeční?=Ne na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měli by být pod odbornou kontrolou?=Ne na otázku 56. Uveďte prosím své názory na sadisty:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Informují dle Vašeho názoru média o osobách s poruchami sexuální preference objektivně?

2. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s fetišistou?

3. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s voyeurem?

4. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s pedofilem?

5. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a se sadistou?

6. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s masochistou?

7. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s exhibionistou?

8. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s transsexuálem?

9. Je dle Vašeho názoru informovanost veřejnosti o poruchách sexuální preference dostatečná?

10. Označte prosím svůj postoj k fetišismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

11. Označte prosím svůj postoj k voyeurismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

12. Označte prosím svůj postoj k pedofilii (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

13. Označte prosím svůj postoj k sadismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

14. Označte prosím svůj postoj k exhibicionismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

15. Označte prosím svůj postoj k transsexuálům (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

16. Označte prosím svůj postoj k masochismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

17. Je dle Vašeho názoru možné vědomě ovlivnit vlastní sexuální preferenci?

18. Je dle Vašeho názoru fetišismus nebezpečný pro společnost?

19. Je dle Vašeho názoru voyeurismus nebezpečný pro společnost?

20. Je dle Vašeho názoru pedofilie nebezpečná pro společnost?

21. Je dle Vašeho názoru sadismus nebezpečný pro společnost?

22. Je dle Vašeho názoru masochismus nebezpečný pro společnost?

23. Je dle Vašeho názoru exhibicionismus nebezpečný pro společnost?

24. Je dle Vašeho názoru transsexualita nebezpečná pro společnost?

25. Je podle Vašeho názoru dostatečná informovanost veřejnosti o tom, kde může člověk s poruchou sexuální preference najít odbornou pomoc?

26. Mají dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference tendence vyhledávat objekt svého sexuálního zájmu?

27. Může mít podle Vašeho názoru porucha sexuální preference vliv mimo sexuální sféru i na další oblasti života toho jedince?

28. Jakým způsobem byste reagoval/a na zjištění, že někdo z Vašich známých má poruchu sexuální preference?

29. Měly by být fetišisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

30. Měly by být voyeuři dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

31. Měly by být pedofilové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

32. Měly by být sadisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

33. Měly by být masochisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

34. Měly by být exhibicionisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

35. Měly by být transsexuálové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

36. Měla by být společnost v okolí fetišisty o tomto informována?

37. Měla by být společnost v okolí voyeura o tomto informována?

38. Měla by být společnost v okolí pedofila o tomto informována?

39. Měla by být společnost v okolí sadisty o tomto informována?

40. Měla by být společnost v okolí masochisty o tomto informována?

41. Měla by být společnost v okolí exhibicionisty o tomto informována?

42. Měla by být společnost v okolí transsexuála o tomto informována?

43. Měli by být fetišisté od společnosti preventivně izolovány?

44. Měli by být voyeuři od společnosti preventivně izolovány?

45. Měli by být pedofilové od společnosti preventivně izolovány?

46. Měli by být sadisté od společnosti preventivně izolovány?

47. Měli by být masochisté od společnosti preventivně izolovány?

48. Měli by být exhibicionisté od společnosti preventivně izolovány?

49. Měly by být transsexuálové od společnosti preventivně izolovány?

50. Může být pro člověka porucha sexuální preference stigmatem*, které může mít negativní dopad na další život tohoto jedince? (*Stigma – pošpinění či označení, vedoucí často k vyloučení člověka ze skupiny)

51. Uveďte prosím své názory na fetišisty:

52. Uveďte prosím své názory na voyeury:

53. Uveďte prosím své názory na masochisty:

54. Uveďte prosím své názory na pedofily:

55. Uveďte prosím své názory na transsexuály:

56. Uveďte prosím své názory na sadisty:

57. Uveďte prosím Váš věk:

58. Uveďte prosím své pohlaví?

59. Uveďte prosím, jaké je Vaše dokončené vzdělání:

60. Studujete v současné době?

61. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ANO, uveďte prosím, jaký typ oboru studujete:

62. Uveďte prosím, zda bydlíte ve městě či na venkově:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Informují dle Vašeho názoru média o osobách s poruchami sexuální preference objektivně?

2. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s fetišistou?

3. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s voyeurem?

4. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s pedofilem?

5. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a se sadistou?

6. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s masochistou?

7. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s exhibionistou?

8. Uveďte prosím, zda jste se ve svém životě setkal/a s transsexuálem?

9. Je dle Vašeho názoru informovanost veřejnosti o poruchách sexuální preference dostatečná?

10. Označte prosím svůj postoj k fetišismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

11. Označte prosím svůj postoj k voyeurismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

12. Označte prosím svůj postoj k pedofilii (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

13. Označte prosím svůj postoj k sadismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

14. Označte prosím svůj postoj k exhibicionismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

15. Označte prosím svůj postoj k transsexuálům (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

16. Označte prosím svůj postoj k masochismu (1- vůbec mi nevadí, 5- maximálně mi vadí).

17. Je dle Vašeho názoru možné vědomě ovlivnit vlastní sexuální preferenci?

18. Je dle Vašeho názoru fetišismus nebezpečný pro společnost?

19. Je dle Vašeho názoru voyeurismus nebezpečný pro společnost?

20. Je dle Vašeho názoru pedofilie nebezpečná pro společnost?

21. Je dle Vašeho názoru sadismus nebezpečný pro společnost?

22. Je dle Vašeho názoru masochismus nebezpečný pro společnost?

23. Je dle Vašeho názoru exhibicionismus nebezpečný pro společnost?

24. Je dle Vašeho názoru transsexualita nebezpečná pro společnost?

25. Je podle Vašeho názoru dostatečná informovanost veřejnosti o tom, kde může člověk s poruchou sexuální preference najít odbornou pomoc?

26. Mají dle Vašeho názoru osoby s poruchami sexuální preference tendence vyhledávat objekt svého sexuálního zájmu?

27. Může mít podle Vašeho názoru porucha sexuální preference vliv mimo sexuální sféru i na další oblasti života toho jedince?

28. Jakým způsobem byste reagoval/a na zjištění, že někdo z Vašich známých má poruchu sexuální preference?

29. Měly by být fetišisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

30. Měly by být voyeuři dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

31. Měly by být pedofilové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

32. Měly by být sadisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

33. Měly by být masochisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

34. Měly by být exhibicionisté dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

35. Měly by být transsexuálové dle Vašeho názoru hlášeni a sledováni?

36. Měla by být společnost v okolí fetišisty o tomto informována?

37. Měla by být společnost v okolí voyeura o tomto informována?

38. Měla by být společnost v okolí pedofila o tomto informována?

39. Měla by být společnost v okolí sadisty o tomto informována?

40. Měla by být společnost v okolí masochisty o tomto informována?

41. Měla by být společnost v okolí exhibicionisty o tomto informována?

42. Měla by být společnost v okolí transsexuála o tomto informována?

43. Měli by být fetišisté od společnosti preventivně izolovány?

44. Měli by být voyeuři od společnosti preventivně izolovány?

45. Měli by být pedofilové od společnosti preventivně izolovány?

46. Měli by být sadisté od společnosti preventivně izolovány?

47. Měli by být masochisté od společnosti preventivně izolovány?

48. Měli by být exhibicionisté od společnosti preventivně izolovány?

49. Měly by být transsexuálové od společnosti preventivně izolovány?

50. Může být pro člověka porucha sexuální preference stigmatem*, které může mít negativní dopad na další život tohoto jedince? (*Stigma – pošpinění či označení, vedoucí často k vyloučení člověka ze skupiny)

51. Uveďte prosím své názory na fetišisty:

52. Uveďte prosím své názory na voyeury:

53. Uveďte prosím své názory na masochisty:

54. Uveďte prosím své názory na pedofily:

55. Uveďte prosím své názory na transsexuály:

56. Uveďte prosím své názory na sadisty:

57. Uveďte prosím Váš věk:

58. Uveďte prosím své pohlaví?

59. Uveďte prosím, jaké je Vaše dokončené vzdělání:

60. Studujete v současné době?

61. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ANO, uveďte prosím, jaký typ oboru studujete:

62. Uveďte prosím, zda bydlíte ve městě či na venkově:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novotná, J.1000 podob lásky aneb poruchy sexuální preference (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://1000-podob-lasky-aneb-poruch.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.