Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > zdravotně postižení a společnost

zdravotně postižení a společnost

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Molinová
Šetření:08. 11. 2010 - 17. 11. 2010
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Co si představujete pod pojmem handicapovaná osoba

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
člověka mentálně/fyzicky retardovaného15 %5 %  
osoba se zdravotním, mentálním postižením15 %5 %  
člověk s nějakým tělesným postižením15 %5 %  
osoba nějak znevýhodněná vůči zdravým jedincům15 %5 %  
Člověk, se kterým se dá těžko domluvit15 %5 %  
postižená osoba15 %5 %  
osoba s tělesným postižením evtl. psychickým15 %5 %  
Invalidita 1-3. stupně15 %5 %  
postiženého človíčka15 %5 %  
zaostala osoba15 %5 %  
osoba, která je nějak omezena15 %5 %  
osoba s postižením15 %5 %  
tělesně, smyslově15 %5 %  
zdravotně postižená15 %5 %  
Osoba, která v určitých situacích potřebuje pomoc15 %5 %  
s omezením pohybu, smyslů nebo mentál. schopn.15 %5 %  
zdravotně postižená osoba15 %5 %  
osoba s nějakým ¨problémem, který ji omezuje15 %5 %  
osoba trpící nějakým handicapem15 %5 %  
hluchého, slepého nebo chromého člověka15 %5 %  

Graf

2. Domníváte se, že máte dostatek informací o zdravotně postižených osobách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1050 %50 %  
Ano840 %40 %  
Nevím210 %10 %  

Graf

3. Jak často se setkáváte se zdravotně postiženými lidmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi zřídka1050 %50 %  
denně630 %30 %  
každý týden315 %15 %  
každý měsíc15 %5 %  

Graf

4. S lidmi s jakou formou zdravotního postižení jste se setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s tělesným postižením1890 %90 %  
s mentálním postižením1365 %65 %  
se zrakovým postižením945 %45 %  
se sluchovým postižením840 %40 %  

Graf

5. Jaké je pro vás setkání se zdravotně postiženou osobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezproblémové- stejné jako setkání s kýmkoli jiným1050 %50 %  
cítím soucit840 %40 %  
snažím se pomoci525 %25 %  
jsem bezradný - nevím co dělat420 %20 %  
cítím se velmi nepříjemně15 %5 %  
záleží na typu postižení15 %5 %  
znám ho už dlouho takže mi to nepřijde15 %5 %  

Graf

6. Kde jste se s postiženou osobou setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na ulici1575 %75 %  
ve škole735 %35 %  
v práci420 %20 %  
v nemocničním zařízení420 %20 %  
v rodině315 %15 %  
u sousedů 15 %5 %  
predevcirem v restauraci15 %5 %  
v tramvaji15 %5 %  
v nakupnim centru15 %5 %  
na doroste15 %5 %  
ve vlaku15 %5 %  
dělám canisterapii15 %5 %  
jinde15 %5 %  

Graf

7. Vadilo by vám pracovat na stejném pracovišti se zdravotně postiženou osobou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevadilo - nikdy jsem na jednom pracovišti s postiženou osobou nebyl1680 %80 %  
nevím210 %10 %  
nevadilo - už jsem s postiženou osobou pracoval210 %10 %  

Graf

8. Kdybyste byli v pozici zaměstnavatele, nabídli byste zdravotně postiženému práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1372,22 %65 %  
nevím422,22 %20 %  
ne15,56 %5 %  

Graf

9. Zdravotně postižení v naší společnosti jsou diskriminovaní (získávání zaměstnání, studium..)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím840 %40 %  
souhlasím630 %30 %  
nevím315 %15 %  
spíše nesouhlasím210 %10 %  
nesouhlasím15 %5 %  

Graf

10. Pomohli byste postižené osobě, kdybyste se ocitli v situaci, která by to vyžadovala?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1794,44 %85 %  
nevím15,56 %5 %  

Graf

11. Které postižení má podle vás na život postiženého horší dopad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slepota1155 %55 %  
stejný dopad630 %30 %  
hluchota315 %15 %  

Graf

12. Pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1680 %80 %  
muž420 %20 %  

Graf

13. Věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 26 let1157,89 %55 %  
15 - 19 let 526,32 %25 %  
27 - 50 let315,79 %15 %  

Graf

14. dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou1365 %65 %  
vysokoškolské - mgr./ing.315 %15 %  
základní vzdělání210 %10 %  
vysokoškolské - bc.15 %5 %  
středoškolské bez maturity15 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Molinová, M.zdravotně postižení a společnost (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://10122.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.