Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > zdravotně postižení a společnost

zdravotně postižení a společnost

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Molinová
Šetření:08. 11. 2010 - 17. 11. 2010
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Co si představujete pod pojmem handicapovaná osoba

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
člověka mentálně/fyzicky retardovaného15 %5 %  
osoba se zdravotním, mentálním postižením15 %5 %  
člověk s nějakým tělesným postižením15 %5 %  
osoba nějak znevýhodněná vůči zdravým jedincům15 %5 %  
Člověk, se kterým se dá těžko domluvit15 %5 %  
postižená osoba15 %5 %  
osoba s tělesným postižením evtl. psychickým15 %5 %  
Invalidita 1-3. stupně15 %5 %  
postiženého človíčka15 %5 %  
zaostala osoba15 %5 %  
osoba, která je nějak omezena15 %5 %  
osoba s postižením15 %5 %  
tělesně, smyslově15 %5 %  
zdravotně postižená15 %5 %  
Osoba, která v určitých situacích potřebuje pomoc15 %5 %  
s omezením pohybu, smyslů nebo mentál. schopn.15 %5 %  
zdravotně postižená osoba15 %5 %  
osoba s nějakým ¨problémem, který ji omezuje15 %5 %  
osoba trpící nějakým handicapem15 %5 %  
hluchého, slepého nebo chromého člověka15 %5 %  

Graf

2. Domníváte se, že máte dostatek informací o zdravotně postižených osobách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1050 %50 %  
Ano840 %40 %  
Nevím210 %10 %  

Graf

3. Jak často se setkáváte se zdravotně postiženými lidmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi zřídka1050 %50 %  
denně630 %30 %  
každý týden315 %15 %  
každý měsíc15 %5 %  

Graf

4. S lidmi s jakou formou zdravotního postižení jste se setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s tělesným postižením1890 %90 %  
s mentálním postižením1365 %65 %  
se zrakovým postižením945 %45 %  
se sluchovým postižením840 %40 %  

Graf

5. Jaké je pro vás setkání se zdravotně postiženou osobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezproblémové- stejné jako setkání s kýmkoli jiným1050 %50 %  
cítím soucit840 %40 %  
snažím se pomoci525 %25 %  
jsem bezradný - nevím co dělat420 %20 %  
cítím se velmi nepříjemně15 %5 %  
záleží na typu postižení15 %5 %  
znám ho už dlouho takže mi to nepřijde15 %5 %  

Graf

6. Kde jste se s postiženou osobou setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na ulici1575 %75 %  
ve škole735 %35 %  
v práci420 %20 %  
v nemocničním zařízení420 %20 %  
v rodině315 %15 %  
u sousedů 15 %5 %  
predevcirem v restauraci15 %5 %  
v tramvaji15 %5 %  
v nakupnim centru15 %5 %  
na doroste15 %5 %  
ve vlaku15 %5 %  
dělám canisterapii15 %5 %  
jinde15 %5 %  

Graf

7. Vadilo by vám pracovat na stejném pracovišti se zdravotně postiženou osobou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevadilo - nikdy jsem na jednom pracovišti s postiženou osobou nebyl1680 %80 %  
nevím210 %10 %  
nevadilo - už jsem s postiženou osobou pracoval210 %10 %  

Graf

8. Kdybyste byli v pozici zaměstnavatele, nabídli byste zdravotně postiženému práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1372,22 %65 %  
nevím422,22 %20 %  
ne15,56 %5 %  

Graf

9. Zdravotně postižení v naší společnosti jsou diskriminovaní (získávání zaměstnání, studium..)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím840 %40 %  
souhlasím630 %30 %  
nevím315 %15 %  
spíše nesouhlasím210 %10 %  
nesouhlasím15 %5 %  

Graf

10. Pomohli byste postižené osobě, kdybyste se ocitli v situaci, která by to vyžadovala?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1794,44 %85 %  
nevím15,56 %5 %  

Graf

11. Které postižení má podle vás na život postiženého horší dopad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slepota1155 %55 %  
stejný dopad630 %30 %  
hluchota315 %15 %  

Graf

12. Pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1680 %80 %  
muž420 %20 %  

Graf

13. Věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 26 let1157,89 %55 %  
15 - 19 let 526,32 %25 %  
27 - 50 let315,79 %15 %  

Graf

14. dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou1365 %65 %  
vysokoškolské - mgr./ing.315 %15 %  
základní vzdělání210 %10 %  
vysokoškolské - bc.15 %5 %  
středoškolské bez maturity15 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Molinová, M.zdravotně postižení a společnost (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://10122.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.