Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kultura

Kultura

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sabina Ceeová
Šetření:10. 11. 2010 - 12. 11. 2010
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):4 / 4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V rámci seminární práce bych Vás chtěla požádat o laskavé vyplnění dotazníku na téma kultura. Dotazník je anonymní a vysledky budou použity pro účely seminární práce. Sabina Ceeová, VŠE-1.ročník, Praha

Odpovědi respondentů

1. Jaký druh kultury preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Knihy (četba) 2329,49 %29,49 %  
Hudba (koncerty) 2228,21 %28,21 %  
Kino( film v kině) 1721,79 %21,79 %  
Divadlo (divadelní představení)78,97 %8,97 %  
Galerie (výstavy obrazů,fotografií) 45,13 %5,13 %  
Fotbalové utkání v místě mého bydliště11,28 %1,28 %  
bez preference - film, hudba, výstavy, knihy11,28 %1,28 %  
kino a divadlo11,28 %1,28 %  
Hospoda11,28 %1,28 %  
Kino, hudbu i galerie mam radsi nez divadlo a cetb11,28 %1,28 %  

Graf

2. Proč danou kulturu preferujete (hodící se zaškrtněte):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Subjektivní vztah (mám nejradši)6279,49 %79,49 %  
Vzdělání (vzdělává mě to)2025,64 %25,64 %  
Přístupnost (je to blízko)1924,36 %24,36 %  
Cena1012,82 %12,82 %  
zábava22,56 %2,56 %  

Graf

3. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4658,97 %58,97 %  
muž3241,03 %41,03 %  

Graf

4. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-265165,38 %65,38 %  
15-18810,26 %10,26 %  
28-49810,26 %10,26 %  
27-3745,13 %5,13 %  
66 a více45,13 %5,13 %  
50-6533,85 %3,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký druh kultury preferujete?

2. Proč danou kulturu preferujete (hodící se zaškrtněte):

3. Jaké je vaše pohlaví?

4. Jaký je váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký druh kultury preferujete?

2. Proč danou kulturu preferujete (hodící se zaškrtněte):

3. Jaké je vaše pohlaví?

4. Jaký je váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ceeová, S.Kultura (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://10219.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.