Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Facebook

Facebook

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Janas
Šetření:17. 11. 2010 - 24. 11. 2010
Počet respondentů:171
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj! Pomozte mi prosím vyplněním tohoto dotazníku s mou seminární prací.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11768,42 %68,42 %  
Muž5431,58 %31,58 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
202011,7 %11,7 %  
211911,11 %11,11 %  
171810,53 %10,53 %  
191810,53 %10,53 %  
22169,36 %9,36 %  
18158,77 %8,77 %  
23148,19 %8,19 %  
2584,68 %4,68 %  
2474,09 %4,09 %  
2652,92 %2,92 %  
ostatní odpovědi 14
15
16
29
38
28
31
41
37
42
30
45
12
35
27
51
34
3118,13 %18,13 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:21.18
Minimum:15
Maximum:35
Variační rozpětí:20
Rozptyl:12.86
Směrodatná odchylka:3.59
Medián:21
Modus:20

Graf

3. Jak často navštěvujete stránky Facebooku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát za den, když je příležitost.6638,6 %38,6 %  
Neustále, když jsem připojen na internet z PC/Notebooku.3822,22 %22,22 %  
1-2x denně.3721,64 %21,64 %  
Méně než 2x týdně.137,6 %7,6 %  
Párkrát do týdne.127,02 %7,02 %  
Jsem na něm pořád, i z mobilu.52,92 %2,92 %  

Graf

4. Máte často nutkání aktualizovat Facebook, jestli Vám nepřišla nová zpráva/upozornění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9454,97 %54,97 %  
ano6638,6 %38,6 %  
nevím116,43 %6,43 %  

Graf

5. Myslíte si, že jste na Facebooku závislí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11265,5 %65,5 %  
ano3621,05 %21,05 %  
nevím2313,45 %13,45 %  

Graf

6. Dáváte si často nové statusy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14785,96 %85,96 %  
ano158,77 %8,77 %  
nevím95,26 %5,26 %  

Graf

7. Myslíte si, že byste měli používání Facebooku omezit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9253,8 %53,8 %  
ano5230,41 %30,41 %  
nevím2715,79 %15,79 %  

Graf

8. Používáte stále více Facebook ke komunikaci na úkor softwaru jako ICQ, Skype?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8449,12 %49,12 %  
ano7845,61 %45,61 %  
nevím95,26 %5,26 %  

Graf

9. Považujete Facebook za dobrou věc?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10762,57 %62,57 %  
nevím3822,22 %22,22 %  
ne2615,2 %15,2 %  

Graf

10. Jak často používáte na Facebooku hry a aplikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Používám je velmi málo nebo vůbec.11768,42 %68,42 %  
Čas od času aplikaci nebo hru spustím.3520,47 %20,47 %  
Na Facebooku používám hlavně hry a aplikace.127,02 %7,02 %  
Používám je často.74,09 %4,09 %  

Graf

11. Kolik máte na Facebooku přátel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101-2509052,63 %52,63 %  
0-1005431,58 %31,58 %  
251-5002615,2 %15,2 %  
501 a více10,58 %0,58 %  

Graf

12. Znáte drtivou většinu svých FB přátel osobně a považujete drtivou většinu z nich za přátele i v reálu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12070,18 %70,18 %  
ne3822,22 %22,22 %  
nevím137,6 %7,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Máte často nutkání aktualizovat Facebook, jestli Vám nepřišla nová zpráva/upozornění?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 2x týdně. na otázku 3. Jak často navštěvujete stránky Facebooku?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Párkrát do týdne. na otázku 3. Jak často navštěvujete stránky Facebooku?

5. Myslíte si, že jste na Facebooku závislí?

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 2x týdně. na otázku 3. Jak často navštěvujete stránky Facebooku?

8. Používáte stále více Facebook ke komunikaci na úkor softwaru jako ICQ, Skype?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 2x týdně. na otázku 3. Jak často navštěvujete stránky Facebooku?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Párkrát do týdne. na otázku 3. Jak často navštěvujete stránky Facebooku?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Jak často navštěvujete stránky Facebooku?

4. Máte často nutkání aktualizovat Facebook, jestli Vám nepřišla nová zpráva/upozornění?

5. Myslíte si, že jste na Facebooku závislí?

6. Dáváte si často nové statusy?

7. Myslíte si, že byste měli používání Facebooku omezit?

8. Používáte stále více Facebook ke komunikaci na úkor softwaru jako ICQ, Skype?

9. Považujete Facebook za dobrou věc?

10. Jak často používáte na Facebooku hry a aplikace?

11. Kolik máte na Facebooku přátel?

12. Znáte drtivou většinu svých FB přátel osobně a považujete drtivou většinu z nich za přátele i v reálu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Jak často navštěvujete stránky Facebooku?

4. Máte často nutkání aktualizovat Facebook, jestli Vám nepřišla nová zpráva/upozornění?

5. Myslíte si, že jste na Facebooku závislí?

6. Dáváte si často nové statusy?

7. Myslíte si, že byste měli používání Facebooku omezit?

8. Používáte stále více Facebook ke komunikaci na úkor softwaru jako ICQ, Skype?

9. Považujete Facebook za dobrou věc?

10. Jak často používáte na Facebooku hry a aplikace?

11. Kolik máte na Facebooku přátel?

12. Znáte drtivou většinu svých FB přátel osobně a považujete drtivou většinu z nich za přátele i v reálu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Janas, A.Facebook (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://10488.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.